32002O0006

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Σεπτεμβρίου 2002, για τους ελάχιστους κανόνες που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εφαρμόζουν κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2002/6)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 270 της 08/10/2002 σ. 0014 - 0016


Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 26ης Σεπτεμβρίου 2002

για τους ελάχιστους κανόνες που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εφαρμόζουν κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ

(ΕΚΤ/2002/6)

(2002/777/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 105 παράγραφος 2, πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση,

τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1, πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση, και με τα άρθρα 18.2 και 30.6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση της συνθήκης, στα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ συγκαταλέγονται η χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Κοινότητας, η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 της συνθήκης και η κατοχή και διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των κρατών μελών.

(2) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κρίνει απαραίτητη την εφαρμογή ελάχιστων κανόνων από την ίδια και κάθε εθνική κεντρική τράπεζα συμμετέχοντος κράτους μέλους (ΕθνΚΤ) i) κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής, ii) κατά τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και iii) κατά τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ, στο βαθμό που οι ΕθνΚΤ ενεργούν ως αντιπρόσωποι της τελευταίας σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/1 της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2001/12(2).

(3) Το άρθρο 38.1 του καταστατικού προβλέπει ότι τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ υποχρεούνται, ακόμη και όταν θα έχουν παύσει να ασκούν τα καθήκοντά τους, να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

(4) Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου 2002, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης για παρόμοια θέματα(3).

(5) Σύμφωνα με τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Ελάχιστοι κανόνες που η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ

Κατά την άσκηση δραστηριοτήτων ή τη διενέργεια πράξεων που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής και πράξεις συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ, η ΕΚΤ και κάθε ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι οι σχετικοί με τις εν λόγω πράξεις ή με την εν λόγω διαχείριση εσωτερικοί τους κανόνες, είτε πρόκειται για κώδικες συμπεριφοράς, κανονισμούς προσωπικού ή οποιουδήποτε άλλου είδους εσωτερικούς κανόνες, συνάδουν προς τους ακόλουθους ελάχιστους κανόνες, λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών πρακτικών της αγοράς εργασίας και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι εσωτερικοί κανόνες της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ θα πρέπει να περιέχουν δεσμευτικές διατάξεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων ή πράξεων της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής και πράξεις συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και η διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ συνάδουν προς τους παρόντες ελάχιστους κανόνες.

Οι κανόνες που περιέχονται στην παρούσα θα πρέπει να εφαρμόζονται:

- στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, όταν δεν ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου,

- στα μέλη των οργάνων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ, πλην όσων αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ (και των αναπληρωτών τους, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4.4 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου,

- στο σύνολο των υπαλλήλων της ΕΚΤ που μετέχουν σε δραστηριότητες ή πράξεις οι οποίες σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής και πράξεις συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ, καθώς και στη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ και

- στο σύνολο των υπαλλήλων των ΕθνΚΤ που μετέχουν σε δραστηριότητες ή πράξεις οι οποίες σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής, πράξεις συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και στη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ

(εφεξής, τα ως άνω μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ και των οργάνων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ καλούνται συλλογικά "όργανα λήψεως αποφάσεων", οι δε υπάλληλοι της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ καλούνται συλλογικά "υπάλληλοι").

Με τους ελάχιστους αυτούς κανόνες δεν επιδιώκεται ο αποκλεισμός ή η παρακώλυση της εφαρμογής τυχόν άλλων, αυστηρότερων διατάξεων που καθορίζονται στους εσωτερικούς κανόνες της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ και εφαρμόζονται τόσο στους υπαλλήλους όσο και στα όργανα λήψεως αποφάσεων. Οι ως άνω ελάχιστοι κανόνες ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 38.1 του καταστατικού.

2. ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αρμόδια για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων που μετέχουν στη διενέργεια πράξεων με αντισυμβαλλόμενους της αγοράς είναι τα οικεία διευθυντικά στελέχη. Οι εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους οι διαπραγματευτές αγοράς και το προσωπικό υποστήριξης, θα πρέπει να είναι σαφείς και να διατυπώνονται εγγράφως.

3. ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Τα όργανα λήψεως αποφάσεων και οι υπάλληλοι οφείλουν να μην μετέχουν ως συμβαλλόμενα μέρη σε καμία οικονομική ή χρηματοοικονομική συναλλαγή, η οποία ενδέχεται να παρεμβάλει προσκόμματα στην ανεξαρτησία και αμεροληψία τους.

Τα όργανα λήψεως αποφάσεων και οι υπάλληλοι θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που είναι ικανή να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων.

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στα όργανα λήψεως αποφάσεων και τους υπαλλήλους την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών ή τη διαβίβαση σε τρίτους μη δημόσιων, εμπιστευτικών πληροφοριών, τις οποίες αποκτούν στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, όταν διεξάγουν ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, τα όργανα λήψεως αποφάσεων και οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν μη δημόσιες πληροφορίες σχετιζόμενες με το ΕΣΚΤ, τις οποίες αποκτούν στον εργασιακό χώρο.

Ως εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών νοείται η δραστηριότητα κάθε προσώπου που, λόγω της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων του, έχει πρόσβαση σε ορισμένης φύσης πληροφορίες, πριν από τη δημοσιοποίησή τους, οι οποίες είναι δυνατό να σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής, πράξεις συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ, εκμεταλλεύεται δε τις εν λόγω πληροφορίες με πλήρη επίγνωση, προκειμένου να αποκτήσει ή να διαθέσει, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσιμων τίτλων) ή δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων από συμβάσεις επί παραγώγων) τα οποία συνδέονται στενά με αυτές τις πληροφορίες.

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς, προκειμένου να ελέγχουν κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές που συνάπτουν τα όργανα λήψεως αποφάσεων και οι υπάλληλοι συνάδουν προς τον εν λόγω κανόνα. Ακόμη, οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε ελέγχους συμμόρφωσης προκειμένου για συναλλαγές που, λόγω της φύσης τους, είναι δυνατό να σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής και πράξεις συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ, καθώς και με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ. Οι ως άνω έλεγχοι συμμόρφωσης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο εφόσον υπαγορεύονται από επιτακτικούς λόγους.

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ

Κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ, τα όργανα λήψεως αποφάσεων και οι υπάλληλοι δεν ζητούν δώρα και προσκλήσεις από τρίτους ούτε αποδέχονται δώρα και προσκλήσεις, χρηματικής φύσεως ή μη, η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα σύνηθες ή ασήμαντο ποσό και τα οποία ενδέχεται να παρεμβάλουν προσκόμματα στην ανεξαρτησία και αμεροληψία τους.

Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να ενημερώνουν τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη σχετικά με την απόπειρα οποιουδήποτε αντισυμβαλλόμενου να τους προσφέρει παρόμοια δώρα ή προσκλήσεις.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/1

Το άρθρο 3Α και το παράρτημα 4 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/1 καταργούνται.

Άρθρο 3

Επαλήθευση

Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ, το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου 2002, λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα κείμενα και τα μέσα, βάσει των οποίων προτίθενται να συμμορφωθούν προς την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει στα πλαίσια της εφαρμογής της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2001/5(4).

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα σύμφωνα με τη συνθήκη.

2. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει στις 30 Νοεμβρίου 2002.

3. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 26 Σεπτεμβρίου 2002.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος

Willem F. Duisenberg

(1) ΕΕ L 207 της 17.8.2000, σ. 24.

(2) ΕΕ L 310 της 28.11.2001, σ. 31.

(3) ΕΕ C 123 της 24.5.2002, σ. 9.

(4) ΕΕ L 190 της 12.7.2001, σ. 26.