32002D0987

2002/987/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2002, για τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις Νήσους Φώκλαντ που εγκρίνονται για εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 4988]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 344 της 19/12/2002 σ. 0039 - 0040


Απόφαση της Επιτροπής

της 13ης Δεκεμβρίου 2002

για τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις Νήσους Φώκλαντ που εγκρίνονται για εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 4988]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/987/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 72/462/EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών,(1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1452/2001(2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι εγκαταστάσεις σε τρίτες χώρες επιτρέπεται να εξάγουν νωπό κρέας στην Κοινότητα μόνον εφόσον πληρούν τις γενικές και ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία 72/462/EΟΚ.

(2) Κατόπιν διενέργειας κοινοτικής επιθεώρησης, φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας των ζώων στις Νήσους Φώκλαντ είναι συγκρίσιμη με εκείνη των κρατών μελών, ειδικότερα όσον αφορά τις νόσους που μπορούν να μεταδοθούν μέσω του κρέατος, είναι δε ικανοποιητική η διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά την παραγωγή νωπού κρέατος.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, οι Νήσοι Φώκλαντ διαβίβασαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση η οποία επιτρέπεται να εξάγει νωπό κρέας στην Κοινότητα.

(4) Μέσω κοινοτικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι οι προδιαγραφές υγιεινής της εν λόγω εγκατάστασης είναι επαρκείς και ότι, επομένως, η εγκατάσταση είναι δυνατόν να περιληφθεί σε ένα αρχικό κατάλογο ο οποίος θα καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 72/462/EΟΚ και θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις από τις οποίες είναι δυνατόν να επιτρέπονται εισαγωγές νωπού κρέατος. Οι εισαγωγές νωπού κρέατος από την εγκατάσταση που εμφαίνεται στον κατάλογο του παραρτήματος εξακολουθούν να υπόκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, στις γενικές διατάξεις της συνθήκης και ιδίως στις λοιπές κοινοτικές κτηνιατρικές ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία της υγείας.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Η εγκατάσταση των Νήσων Φώκλαντ που εμφαίνεται στο παράρτημα εγκρίνεται για την εξαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα.

2. Οι εισαγωγές από την εν λόγω εγκατάσταση εξακολουθούν να υπόκεινται στις κοινοτικές κτηνιατρικές διατάξεις, και ιδίως σε αυτές που αφορούν την προστασία της υγείας.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.

(2) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χώρα: Νήσοι Φώκλαντ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>