25.10.2002   

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 287/40


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Οκτωβρίου 2002

για την κατάρτιση καταλόγου των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών για την επεξεργασία τροφίμων με ιοντίζουσα ακτινοβολία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 3994]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/840/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 1999/2/ΕΚ δεν επιτρέπεται να εισάγονται τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία από τρίτες χώρες, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται σε εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί από την Κοινότητα.

(2)

Η Επιτροπή έλαβε αίτημα για την έγκριση τριών εγκαταστάσεων ακτινοβόλησης στη Νότια Αφρική και για μία στην Ουγγαρία, μέσω των αρμόδιων αρχών τους. Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής επιθεώρησαν τις εγκαταστάσεις ακτινοβόλησης προκειμένου να επαληθεύσουν εάν αυτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/2/ΕΚ, και ιδίως εάν υφίσταται επίσημη επιθεώρηση η οποία εγγυάται τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της οδηγίας αυτής.

(3)

Οι εγκαταστάσεις στη Νότια Αφρική και την Ουγγαρία συμμορφώνονταν με το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων της οδηγίας 1999/2/ΕΚ. Οι ελλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή έχουν αποκατασταθεί επαρκώς από τις αρμόδιες αρχές της Νότιας Αφρικής και της Ουγγαρίας. Είναι σκόπιμο να επανεξετάζεται τακτικά ο κατάλογος που καταρτίζεται με την παρούσα απόφαση.

(4)

Τα μέτρα της παρούσας απόφασης είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων με ιοντίζουσα ακτινοβολία, σύμφωνα και με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/2/ΕΚ, βρίσκεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2002.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των εγκεκριμένων από την Κοινότητα εγκαταστάσεων τρίτων χωρών για την επεξεργασία τροφίμων με ιοντίζουσα ακτινοβολία

Αριθ. αναφοράς: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd

6 Ferrule Avenue

Montague Gardens

Milnerton 7441

Western Cape

Republic of South Africa

Τηλ.: (27-21) 551 24 40

Φαξ: (27-21) 551 17 66

Αριθ. αναφοράς: EU-AIF 02-2002

Gammaster South Africa (Pty) Ltd

PO Box 3219

5 Waterpas Street

Isando Extension 3

Kempton Park 1620

Johannesburg

Republic of South Africa

Τηλ.: (27-11) 974 88 51

Φαξ: (27-11) 974 89 86

Αριθ. αναφοράς: EU-AIF 03-2002

Gamwave (Pty) Ltd

PO Box 26406

Isipingo Beach

Durban 4115

Kwazulu-Natal

Republic of South Africa

Τηλ.: (27-31) 902 88 90

Φαξ: (27-31) 912 17 04

Αριθ. αναφοράς: EU-AIF 04-2002

Agroster Besugárzó Részvénytársaság

Budapest X

Jászberényi út 5

H-1106

Τηλ.: (36-1) 262 19 22

Φαξ: (36-1) 262 19 22