32002D0813

2002/813/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, σχετικά με την καθιέρωση βάσει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενός συγκεντρωτικού εντύπου κοινοποίησης της σκόπιμης ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον για σκοπούς άλλους πλην της εμπορίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 280 της 18/10/2002 σ. 0062 - 0083


Απόφαση του Συμβουλίου

της 3ης Οκτωβρίου 2002

σχετικά με την καθιέρωση βάσει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενός συγκεντρωτικού εντύπου κοινοποίησης της σκόπιμης ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον για σκοπούς άλλους πλην της εμπορίας

(2002/813/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ(1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Δυνάμει του μέρους Β της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, απαιτείται η αποστολή προηγούμενης κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στην επικράτεια του οποίου προβλέπεται να γίνει σκόπιμη ελευθέρωση ενός γενετικώς τροποποιημένου οργανισμού (στο εξής "ΓΤΟ") ή συνδυασμού τέτοιων οργανισμών για σκοπούς άλλους πλην της εμπορίας.

(2) Στο πλαίσιο που θεσπίστηκε με την οδηγία 2001/18/ΕΚ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής, η αρμόδια αρχή έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει στην Επιτροπή περίληψη της κοινοποίησης σύμφωνα με ορισμένο μοντέλο. Η Επιτροπή διαβιβάζει με τη σειρά της αντίγραφα της συγκεντρωτικής αυτής παρουσίασης στα άλλα κράτη μέλη.

(3) Το προς τούτο προβλεπόμενο έντυπο πρέπει να εξυπηρετεί τη δυνατότητα ανταλλαγής του μεγαλύτερου δυνατού όγκου πληροφοριών, οι οποίες να παρουσιάζονται με τρόπο σαφή και τυποποιημένο· εννοείται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων.

(4) Η επιτροπή του άρθρου 30 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, της οποίας ζητήθηκε η γνώμη στις 12 Ιουνίου 2002, δεν γνωμοδότησε πάνω στην πρόταση απόφασης της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για να καταρτίσει τον συγκεντρωτικό φάκελο που θα υποβάλει στην αρμόδια εθνική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί δυνάμει των διατάξεων της υπόψη οδηγίας, χρησιμοποιεί το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 3 Οκτωβρίου 2002.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. Hansen

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έντυπο για τις περιλήψεις των κοινοποιήσεων πληροφοριών σχετικών με τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ ή συνδυασμού ΓΤΟ έχει καθοριστεί για τους σκοπούς του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτό.

Εξυπακούεται ότι το έντυπο αυτό δεν έχει προβλεφθεί να περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση αξιολόγησης των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση δεν είναι ενδεικτικός του επίπεδου λεπτομέρειας των πληροφοριών που απαιτούνται για τους σκοπούς της περίληψης της κοινοποίησης πληροφοριών.

Το έντυπο για τις περιλήψεις κοινοποιήσεων πληροφοριών αποτελείται από το μέρος 1 και το μέρος 2.

Το μέρος 1 αφορά τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν γενετικώς τροποποιημένα ανώτερα φυτά. Το μέρος 1 περιέχει τα ακόλουθα τμήματα:

Α. Γενικές πληροφορίες

Β. Πληροφορίες σχετικές με τον δέκτη οργανισμό ή το γονικό οργανισμό από τον οποίο προέρχεται ο ΓΤΟ

Γ. Πληροφορίες σχετικές με τη γενετική τροποποίηση

Δ. Πληροφορίες σχετικές με τον ή τους οργανισμούς από τους οποίους έχει προέλθει η ένθετη αλληλουχία (δότης)

Ε. Πληροφορίες σχετικές με το ΓΤΟ

ΣΤ. Πληροφορίες σχετικές με την ελευθέρωση

Ζ. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ΓΤΟ και του περιβάλλοντος και πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η. Πληροφορίες σχετικές με την παρακολούθηση

Θ. Πληροφορίες σχετικές με την μετά την ελευθέρωση μέριμνα και με την επεξεργασία αποβλήτων

Ι. Πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Ωστόσο, οι παρεχόμενες στο μέρος 1 πληροφορίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν επαρκώς (σε συνοπτική μορφή) τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εισαγωγή του παραρτήματος ΙΙΙ Α.

Το μέρος 2 αφορά τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν γενετικώς τροποποιημένα ανώτερα φυτά. Ως "ανώτερα φυτά" νοούνται τα φυτά που ανήκουν στην ταξινομική ομάδα Gymnospermae και Angiospermae. Το μέρος 2 περιέχει τα ακόλουθα τμήματα:

Α. Γενικές πληροφορίες

Β. Πληροφορίες σχετικές με το γενετικώς τροποποιημένο φυτό

Γ. Πληροφορίες σχετικές με την πειραματική ελευθέρωση

Δ. Περίληψη των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελευθέρωσης των ΓΤΦ (γενετικώς τροποποιημένα φυτά)

Ε. Σύντομη περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί από τον κοινοποιούντα για τον έλεγχο των κινδύνων

ΣΤ. Περίληψη των προγραμματιζόμενων δοκιμών πεδίου με σκοπό τη συλλογή νέων στοιχείων σχετικά με την επίπτωση της ελευθέρωσης στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

Ωστόσο, οι παρεχόμενες στο μέρος 2 πληροφορίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν επαρκώς (σε συνοπτική μορφή) τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εισαγωγή του παραρτήματος ΙΙΙ Β.

ΜΕΡΟΣ 1

>PIC FILE= "L_2002280EL.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.006801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.007901.TIF">

ΜΕΡΟΣ 2

>PIC FILE= "L_2002280EL.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280EL.008301.TIF">