32002D0113

2002/113/ΕΚ: Απόφαση της Εタιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της απόφασης 1999/217/ΕΚ σχετικά με το ευρετήριο των αρτυματικών υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 88]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 049 της 20/02/2002 σ. 0001 - 0160


Απόφαση της Επιτροπής

της 23ης Ιανουαρίου 2002

για την τροποποίηση της απόφασης 1999/217/ΕΚ σχετικά με το ευρετήριο των αρτυματικών υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 88]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/113/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων(1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, η Επιτροπή με την απόφασή της 1999/217/ΕΚ(2), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2000/489/ΕΚ(3), ενέκρινε ένα ευρετήριο αρτυματικών υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων.

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2000 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως μέτρων έγκρισης ενός προγράμματος αξιολόγησης, σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96(4), ένας νέος αριθμός μεταξύ των λεγόμενων "αριθμών FL", πρέπει να απονεμηθεί σε καθεμιά αρτυματική ύλη. Επιπλέον, όλες οι αρτυματικές ύλες του ευρετηρίου πρέπει να υποδιαιρεθούν σε ομάδες ουσιών χημικώς συγγενών σύμφωνα με τον κατάλογο ομάδων όπως καθορίζεται στον εν λόγω κανονισμό. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να γνωστοποιούνται στους αρμόδιους για τη διάθεση της εκάστοτε ύλης στην αγορά, έτσι ώστε αυτοί να πληρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2000. Το ευρετήριο αρτυματικών υλών πρέπει συνεπώς να παρέχει τους νέους αριθμούς FL και τους αριθμούς των ομάδων.

(3) Τα μέρη 1, 2 και 3 του ευρετηρίου που έχει προσαρτηθεί στην απόφαση 1999/217/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2000/489/ΕΚ, πρέπει να συμπτυχθούν σε ένα νέο μέρος Α, ενώ οι ουσίες πρέπει να παρατίθενται σύμφωνα με τον αριθμό FL τους. Το μέρος 4 του ευρετηρίου πρέπει να αντικατασταθεί από το κείμενο που παρατίθεται στο μέρος B του ευρετηρίου που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

(4) Η ενδελεχής εξέταση των αρτυματικών υλών, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη και αναφέρονται στην απόφαση 1999/217/ΕΚ, αποκάλυψε την έλλειψη συνεκτικότητας όσον αφορά τους χημικούς αριθμούς, τα ονόματα, τα συνώνυμα και τη συστηματική ονομασία ορισμένων ουσιών και εντόπισε περιπτώσεις όπου οι ίδιες ουσίες εμφανίζονται με διαφορετικά χημικά ονόματα στο ευρετήριο. Αυτές οι ανακρίβειες πρέπει να διορθωθούν, ενώ όσον αφορά εκείνες για τις οποίες δεν μπορεί να εξαχθεί τελικό συμπέρασμα προς το παρόν, πρέπει τουλάχιστον να αναφερθεί η πιθανότητα ύπαρξής τους.

(5) Για ορισμένες από τις ουσίες της απόφασης 1999/217/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κοινοποιήθηκαν εμπιστευτικά, ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποσύρει τις κοινοποιήσεις τους. Οι ουσίες αυτές πρέπει να διαγραφούν από το ευρετήριο. Παρόμοια, ορισμένα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει μερικές νέες ουσίες, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 πρέπει να περιληφθούν στο πρόγραμμα αξιολόγησης και συνεπώς χρειάζεται να καταχωρηθούν στο ευρετήριο.

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, μία ουσία διαγράφεται από το ευρετήριο εάν ύστερα από την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνεται με τα γενικά κριτήρια χρήσης που καθορίζονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. Στις γνώμες που διατύπωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2001, η επιστημονική επιτροπή τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 4-αλλυλο-1,2-διμεθοξυβενζόλιο (μεθυλευγενόλη) και το 1-αλλυλο-4-μεθοξυβενζόλιο (εστραγόλη) είναι γονιδιοτοξικά. Συνεπώς αυτές οι ουσίες πρέπει να διαγραφούν από το ευρετήριο.

(7) Συνεπώς η απόφαση 1999/217/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται με την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφίμων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το ευρετήριο που προσαρτάται στην απόφαση 1999/217/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 84 της 27.3.1999, σ. 1.

(3) ΕΕ L 197 της 3.8.2000, σ. 53.

(4) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 8.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"Ευρετήριο των αρτυματικών υλών που έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων

Το ευρετήριο χημικά καθορισμένων αρτυματικών υλών έχει διαιρεθεί σε δύο ξεχωριστά μέρη. Στο μέρος A απαριθμούνται οι ουσίες σύμφωνα με τον αριθμό FL τους. Στο μέρος B απαριθμούνται οι ουσίες εκείνες για τις οποίες ένα κράτος μέλος ζήτησε εμπιστευτικότητα, προκειμένου να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας του παρασκευαστή.

Στο μέρος A, υποδεικνύονται οι αριθμοί CAS(1), EINECS(2), CoE(3) και FEMA(4), όταν είναι διαθέσιμοι.

Η ύπαρξη αριθμού στη στήλη "Σχόλια" παραπέμπει σε μία από τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Ουσία η οποία εκτός από τις αρτυματικές της ιδιότητες χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς επί ή εντός των τροφίμων, και συνεπώς ενδεχομένως υπόκειται σε επιπλέον νομικές διατάξεις.

2. Ουσία η χρήση της οποίας υπόκειται σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα σε ορισμένα κράτη μέλη.

3. Ουσία στην οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα κατά το πρόγραμμα αξιολόγησης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2000.

4. Ουσία για την οποία πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

5. Το όνομα, τα συνώνυμα, τα συστηματικά ονόματα ή οι αριθμοί CAS, EINECS, CoE ή FEMA ενδεχομένως περιέχουν ανακολουθίες.

Ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει τεθεί αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των αλάτων και άλλων ενώσεων οι οποίες παράγονται από μία ουσία καθορισμένη μόνον σε γενικό επίπεδο. Ορισμένες ουσίες έχουν κοινοποιηθεί με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Άλλες στερούνται αυτού του λεπτομερούς προσδιορισμού. Για ορισμένα οξέα ή βάσεις, δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το φάσμα που καλύπτουν τα παράγωγα άλατά τους. Προσωρινά θεωρείται, αλλά μόνον για το σκοπό του παρόντος ευρετηρίου, ότι τα άλατα αμμωνίου, καλίου, νατρίου και ασβεστίου, καθώς και τα χλωριούχα, ανθρακικά και θειικά άλατα, καλύπτονται από τη γενικού επιπέδου ουσία, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αρτυματικές ιδιότητες. Ωστόσο, η τελική αποδοχή τους θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εξακριβώνει προσεκτικά την ακρίβεια τέτοιων γενικεύσεων.

ΜΕΡΟΣ Α

ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

(ταξινομημένες ανά αριθμό FL)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΜΕΡΟΣ B

ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2232/96, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) Chemical Abstracts Service.

(2) European Inventory of Existing Chemical Substances.

(3) Συμβούλιο της Ευρώπης.

(4) Flavour and Extract Manufacturers' Association των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής."