32002D0111

2002/111/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ ώστε να παραταθεί η παρέκκλιση σχετικά με τους όρους εισαγωγής φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών από τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 427]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 041 της 13/02/2002 σ. 0043 - 0043


Απόφαση της Επιτροπής

της 11ης Φεβρουαρίου 2002

για την τροποποίηση της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ ώστε να παραταθεί η παρέκκλιση σχετικά με τους όρους εισαγωγής φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών από τρίτες χώρες

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 427]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/111/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 1992, για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/29/ΕΚ της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Επιτροπή καλείται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ, να αποφασίσει κατά πόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, που παράγονται σε τρίτη χώρα και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα φυτοϋγειονομικά θέματα, το περιβάλλον ανάπτυξης, τη συσκευασία, τις ρυθμίσεις όσον αφορά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, τη σήμανση και τη σφράγιση, είναι ισοδύναμα, από πάσης απόψεως, προς το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια, εκτός των σπόρων προς σπορά, που παράγονται στην Κοινότητα και πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της ανωτέρω οδηγίας.

(2) Ωστόσο, τα σήμερα διαθέσιμα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε τρίτες χώρες εξακολουθούν να μην είναι επαρκή ώστε να είναι η Κοινότητα σε θέση, στην παρούσα φάση, να λάβει μια τέτοια απόφαση ως προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

(3) Προκειμένου να αποφευχθεί η αναστάτωση των εμπορικών ροών, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη, όταν εισάγουν πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, από τρίτες χώρες, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν στα εν λόγω προϊόντα όρους ισοδύναμους με εκείνους που ισχύουν για παρόμοια κοινοτικά προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ.

(4) Θα πρέπει ανάλογα να παραταθεί περαιτέρω η περίοδος εφαρμογής της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ, η οποία παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001 με την απόφαση 1999/29/ΕΚ.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού για τη γεωργία, τα κηπευτικά και τη δασοκομία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ, η ημερομηνία "31 Δεκεμβρίου 2001" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "31 Δεκεμβρίου 2004".

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 1.

(2) ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 29.