32002D0025

2002/25/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Δημοκρατίας της Κροατίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 14/2] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 011 της 15/01/2002 σ. 0025 - 0030


Απόφαση της Επιτροπής

της 11ης Ιανουαρίου 2002

για καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Δημοκρατίας της Κροατίας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 14/2]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/25/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση αλιευτικών προϊόντων στην αγορά(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση εξ ονόματος της Επιτροπής στη Δημοκρατία της Κροατίας για να εξακριβωθούν οι όροι υπό τους οποίους τα αλιευτικά προϊόντα παράγονται, αποθηκεύονται και αποστέλλονται στην Κοινότητα.

(2) Οι διατάξεις της νομοθεσίας της Κροατίας όσον αφορά την υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών προϊόντων δύνανται να θεωρηθούν ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(3) Συγκεκριμένα, η "Κτηνιατρική Διεύθυνση (VD) του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών" είναι σε θέση να επαληθεύει αποτελεσματικά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

(4) Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο, δυνάμει της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να συνοδεύει τις αποστολές αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από την Κροατία. Οι κανόνες αυτοί πρέπει, ιδίως, να προσδιορίζουν τον ορισμό υποδείγματος πιστοποιητικού, τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει το εν λόγω πιστοποιητικό να συντάσσεται και την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου ατόμου για την υπογραφή του πιστοποιητικού.

(5) Η σήμανση που πρέπει να τίθεται στις συσκευασίες των αλιευτικών προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα της τρίτης χώρας και τον αριθμό έγκρισης/μητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάμου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης, εκτός από ορισμένα κατεψυγμένα προϊόντα.

(6) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων ή των ψυκτικών αποθηκών και κατάλογος των πλοίων-ψυγείων που είναι εγγεγραμμένα κατά την έννοια της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου(3) παράρτημα ΙΙ σημεία 1 έως 7. Οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να καταρτισθούν με βάση ανακοίνωση της VD στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια, εναπόκειται στη VD να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(7) Η VD παρέσχε επίσημες διαβεβαιώσεις σχετικά με την τήρηση των κανόνων που τάσσονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και όσον αφορά την τήρηση υγειονομικών απαιτήσεων ισοδύναμων προς εκείνες που θεσπίζονται με την εν λόγω οδηγία.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η "κτηνιατρική διεύθυνση (VD) του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών" είναι η αρμόδια αρχή στην Κροατία για την επαλήθευση και την πιστοποίηση της τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 2

Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Κροατίας πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1. Κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αριθμημένο υγειονομικό πιστοποιητικό στο πρωτότυπο, δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, με ημερομηνία και αποτελούμενο από ένα μόνο φύλλο, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα Α.

2. Τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα πλοία-εργοστάσια, τους ψυκτικούς θαλάμους ή τα πλοία-ψυγεία που απαριθμούνται στο παράρτημα Β.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση των χύμα κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή συντηρημένων τροφίμων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλους χαρακτήρες τη λέξη "ΚΡΟΑΤΙΑ" και τον αριθμό έγκρισης/μητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάμου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.

Άρθρο 3

1. Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου διεξάγονται οι έλεγχοι.

2. Στα πιστοποιητικά πρέπει να εμφαίνεται το όνομα, η ιδιότητα και η υπογραφή του εκπροσώπου της VD, καθώς και η επίσημη σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, με διαφορετικό χρώμα από εκείνo των λοιπών ενδείξεων.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 60ή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.

(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

(3) ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

>PIC FILE= "L_2002011EL.002702.TIF">

>PIC FILE= "L_2002011EL.002801.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Υπόμνημα:

PP: Εγκατάσταση μεταποίησης

ZV: Πλοίο-ψυγειο