32002D0009(01)

2002/930/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 21ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών (ΕΚΤ/2002/9)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 323 της 28/11/2002 σ. 0049 - 0050


Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 21ης Νοεμβρίου 2002

σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών

(ΕΚΤ/2002/9)

(2002/930/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση ΕΚΤ/2001/15, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ(1) προβλέπει την κατανομή των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ στις ΕθνΚΤ κατ' αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης, 8 % της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ κατανέμεται στην ΕΚΤ. Οι απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος, τις οποίες διατηρεί η ΕΚΤ έναντι των ΕθνΚΤ για αξία ισοδύναμη προς την αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδει, καθορίζονται κατ' αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονομικό έτος 2002(2), ο τοκισμός των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήματος, που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, βασίζεται στο επιτόκιο αναφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της ίδιας απόφασης, ο διακανονισμός των τόκων πραγματοποιείται μέσω του συστήματος TARGET, σε τριμηνιαία βάση. Κατά παρέκκλιση από την εν λόγω διάταξη, το άρθρο 2 παράγραφος 4 της ίδιας απόφασης προβλέπει ότι για το οικονομικό έτος 2002 ο διακανονισμός των τόκων πραγματοποιείται στο τέλος του έτους.

(3) Η αιτιολογική σκέψη 6 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 ορίζει ότι το εισόδημα, το οποίο συγκεντρώνει η ΕΚΤ από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, που συνδέεται με το μερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, θα πρέπει κατ' αρχήν να διανέμεται μεταξύ των ΕθνΚΤ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται, κατ' αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής τους στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο.

(4) Κατά τη διανομή του ως άνω εισοδήματος, η ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζεται σε εκτίμηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο έτος, στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα προβλέψεων δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την κάλυψη αναμενόμενων δαπανών.

(5) Κατά τον προσδιορισμό του ποσού καθαρού κέρδους της ΕΚΤ, το οποίο μεταβιβάζεται στα γενικά αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 33.1 του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θεωρεί κάθε μέρος του εν λόγω κέρδους, το οποίο συνιστά εισόδημα από κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, διανεμητέο στο ακέραιο στις ΕθνΚΤ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

α) με τον όρο "συμμετέχοντα κράτη μέλη" νοούνται τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα, σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

β) με τον όρο "ΕθνΚΤ" νοούνται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών·

γ) με τον όρο "υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ" νοούνται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν μεταξύ ορισμένης ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ, καθώς και μεταξύ ορισμένης ΕθνΚΤ και των λοιπών ΕθνΚΤ, συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 4 της απόφασης ΕΚΤ/2001/15·

δ) με τον όρο "εισόδημα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ" νοείται το εισόδημα που η ΕΚΤ συγκεντρώνει από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, που συνδέεται με το μερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16.

Άρθρο 2

Ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ

1. Το εισόδημα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι καταβλητέο στο ακέραιο στις ΕθνΚΤ εντός του οικονομικού έτους στο οποίο συγκεντρώνεται, διανέμεται δε σε αυτές κατ' αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

2. Από το οικονομικό έτος 2003, η ΕΚΤ διανέμει στις ΕθνΚΤ το εισόδημά της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, το οποίο συγκεντρώνεται εντός εκάστου τριμήνου, τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου από την παρέλευση του τριμήνου.

3. Η ΕΚΤ διανέμει στις ΕθνΚΤ, τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του 2003, το εισόδημά της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, το οποίο συγκεντρώθηκε εντός του 2002.

4. Επιτρέπεται η μείωση του ποσού του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ βάσει του καταστατικού, λόγω δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η ΕΚΤ σε σχέση με την έκδοση και διαχείριση τραπεζογραμματίων ευρώ.

Άρθρο 3

Παρέκκλιση από τo άρθρo 2

1. Εάν, κατόπιν αιτιολογημένης εκτιμήσεως την οποία διαμορφώνει η εκτελεστική επιτροπή και λαμβανομένου υπόψη του καταβλητέου ποσού του τετάρτου τριμήνου, το διοικητικό συμβούλιο πιθανολογεί ότι η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει ετήσια συνολική ζημία ή ετήσιο καθαρό κέρδος μικρότερο του εκτιμώμενου εισοδήματός της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, αποφασίζει, πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, να μην προβεί σε διανομή του συνόλου ή μέρους του ως άνω εισοδήματος της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 2, στην έκταση που κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ποσό του διανεμόμενου εισοδήματος δεν υπερβαίνει το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το ίδιο έτος.

2. Οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν οδηγίες από το διοικητικό συμβούλιο να αποδώσουν στην ΕΚΤ το σύνολο ή μέρος του εισοδήματος που έχει ήδη διανεμηθεί εντός του έτους, στην έκταση που κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το συνολικά διανεμόμενο εισόδημα για το έτος δεν υπερβαίνει το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το ίδιο έτος.

3. Όσον αφορά το οικονομικό έτος 2002, η απόφαση περί μη διανομής μέρους ή του συνόλου του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ ισχύει για το συνολικό καταβλητέο ποσό του έτους.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται όταν πιθανή γενική ετήσια ζημία δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από προβλέψεις παρελθόντων ετών. Η χρήση των εν λόγω προβλέψεων, οι οποίες μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πραγματοποιείται με την ακόλουθη σειρά:

α) προβλέψεις έναντι υποχρεώσεων·

β) λογαριασμοί εξομοιωμένοι προς τα αποθεματικά, κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του καταστατικού, οι οποίοι τηρούνται ως ειδικοί λογαριασμοί αναπροσαρμογών·

γ) προβλέψεις έναντι κινδύνων γενικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένων ανεξαιρέτως των προβλέψεων έναντι απροσδιόριστων συναλλαγματικών κινδύνων και κινδύνων συνδεόμενων με μεταβολές στις τιμές της αγοράς.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει δύο ημέρες μετά την έκδοσή της.

2. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 21 Νοεμβρίου 2002.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Willem F. Duisenberg

(1) ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 52.

(2) ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 55.