32001R2574

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2574/2001 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τον καθορισμό των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2002

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 344 της 28/12/2001 σ. 0057 - 0059


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2574/2001 της Επιτροπής

της 20ής Δεκεμβρίου 2001

για τον καθορισμό των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2002

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφο1 και 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπει τη δυνατότητα ετήσιου καθορισμού, ανά κατηγορία προϊόντων, των τιμών αναφοράς που ισχύουν για την Κοινότητα, για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο αναστολής δαμών, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισμού. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται και για τα προϊόντα τα οποία, δυνάμει είτε ενός δεσμευτικού καθεστώτος, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, είτε ενός άλλου προτιμησιακού καθεστώτος, πρέπει να τηρούν μια τιμή αναφοράς.

(2) Για τα προϊόντα που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι σημεία Α και Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, η τιμή αναφοράς είναι ίση με την τιμή απόσυρσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(3) Οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης των υπόψη προϊόντων καθορίστηκαν για την αλιευτική περίοδο 2002 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.. 2572/2001 της Επιτροπής(3).

(4) Για τα προϊόντα εκτός εκείνων που εμφαίνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, η τιμή αναφοράς ορίζεται βάσει του σταθμισμένου μέσου όρου των τελωνειακών τιμών που διαπιστώθηκαν στις αγορές ή στους λιμένες εισαγωγής των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των τριών ετών που προηγούνται αμέσως πριν την ημερομηνία καθορισμού της τιμής αναφοράς.

(5) Δεν φαίνεται αναγκαίος ο καθορισμός της τιμής αναφοράς για όλα τα είδη που καλύπτονται από τα κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 229 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, ιδίως για τα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών των οποίων ο όγκος εισαγωγής δεν είναι σημαντικός.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιευτικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την αλιευτική περίοδο 2002, οι τιμές αναφοράς των αλιευτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 καθορίζονται όπως εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.

(2) ΕΕ L 132 της 15.5.2001, σ. 10.

(3) Βλέπε σελίδα 47 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(1)

1. Τιμές αναφοράς για τα αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Τιμές αναφοράς για τα αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) Για όλες τις άλλες καλλιέργειες που είναι διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται ρητά στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος, ο συμπληρωματικός κωδικός που πρέπει να δηλώνεται είναι "F499: Λοιπά".