32001R2299

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2001, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 308 της 27/11/2001 σ. 0019 - 0020


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 της Επιτροπής

της 26ης Νοεμβρίου 2001

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τέλευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 11, και τις αντίστοιχες διατάξεις άλλων κανονισμών για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των γεωργικών προϊόντων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2298/2001 της Επιτροπής, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εξαγωγής των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας(3), προβλέπει, στο άρθρο 3, ότι οι εξαγωγές στο πλαίσιο των ενεργειών επισιτιστικής βοήθειας, για τις οποίες ζητείται επιστροφή, εξαρτώνται από την προσκόμιση πιστοποιητικών εξαγωγής που συνεπάγονται προκαθορισμό της επιστροφής. Πρέπει, κατά συνέπεια, να προσαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 90/2001, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2001(6).

(2) Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 εξαιρεί ορισμένες ενέργειες από την υποβολή των πιστοποιητικών, μεταξύ των οποίων αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 36, 40 και 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999. Κατά συνέπεια, η αναφορά που πραγματοποιείται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 στα πιστοποιητικά για τις εν λόγω ενέργειες καθίσταται άνευ αντικειμένου και πρέπει, κατά συνέπεια, να καταργηθεί.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη όλων των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 4 η παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Το δικαίωμα για επιστροφή εξαρτάται από την υποβολή ενός πιστοποιητικού εξαγωγής που συνεπάγεται προκαθορισμό της επιστροφής, εκτός από την περίπτωση της εξαγωγής εμπορευμάτων.

Ωστόσο, δεν απαιτείται κανένα πιστοποιητικό για τη χορήγηση επιστροφής:

- όταν οι ποσότητες που εξάγονται βάσει διασάφησης εξαγωγής είναι κατώτερες ή ίσες με τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000,

- στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 36, 40, 44, 45 και στο άρθρο 46 παράγραφος 1,

- για τις παραδόσεις που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών που είναι σταθμευμένες σε τρίτες χώρες."

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 16

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά που συνεπάγονται προκαθορισμό της επιστροφής, τα οποία εκδίδονται με σκοπό την πραγματοποίηση μιας ενέργειας επισιτιστικής βοήθειας κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, περιέχουν στη θέση 20 τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- GATT-licens - fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT - επισιτιστική βοήθεια

- Licence under GATT - food aid

- Certificat GATT - aide alimentaire

- Titolo GATT - Aiuto alimentare

- GATT-certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - ajuda alimentar

- GATT-todistus - elintarvikeapu

- GATT-licens - livsmedelsbistånd.

Στη θέση 7 εμφαίνεται η ένδειξη της χώρας προορισμού. Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για μία εξαγωγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εν λόγω πλαίσιο μιας επισιτιστικής βοήθειας."

2. Στο άρθρο 24 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "β) στην περίπτωση ενός πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού της επιστροφής, τη δήλωση σχετικά με:

- την εξαγωγή, ή

- την υπαγωγή σε ένα από τα καθεστώτα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80."

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.

(3) Βλέπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.

(5) ΕΕ L 14 της 18.1.2001, σ. 22.

(6) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.