32001R2031

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής, της 6 Αυγούστου 2001, που τροποποιεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 279 της 23/10/2001 σ. 0001 - 0944


I

(Πράξεις για την ιοχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευοη)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ηsfgr; Αυγούστ;ου 2001

που τροποποιεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987(1), και ιδίως τα άρθρα 9 και 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θέσπισε ονοματολογία εμπορευμάτων, αποκαλούμενη εφεξής"συνδυασμένη ονοματολογία", για να καλύψει, ταυτόχρονα, τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και άλλες κοινοτικές πολιτικές σχετικά με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων.

(2) Η συνδυασμένη ονοματολογία περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 μαζί με τους αυτόνομους και συμβατικούς δασμούς και τις στατιστικές συμπληρωματικές μονάδες.

(3) Είναι σκόπιμο να εκσυγχρονιστεί και να απλουστευθεί το παράρτημα I όπως προβλέπεται από τη πρωτοβουλία SLIM (απλούστερη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά).

(4) Είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η συνδυασμένη ονοματολογία, ώστε να ληφθούν υπόψη:

1. οι μεταβολές που επήλθαν στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος, μετά τη σύσταση που εξέδωσε στις 25 Ιουνίου 1999 το συμβούλιο τελωνειακής συνεργασίας και οι συνέπειες αυτών όσον αφορά το κοινό δασμολόγιο·

2. αλλαγές στις απαιτήσεις σχετικά με τις στατιστικές και την εμπορική πολιτική·

3. τεχνολογικές ή εμπορικές εξελίξεις·

4. η ανάγκη για την ευθυγράμμιση ή τη διευκρίνιση των κειμένων.

(5) Το παράρτημα I περιλαμβάνει αναπροσαρμογές των δασμολογικών συντελεστών που προκύπτουν από μέτρα που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 94/800/ΕΚ της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που προέκυψαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994)(2), καθώς επίσης και μέτρα που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή (3).

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 12, η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει κανονισμό που θα περιλαμβάνει τη συνδυασμένη ονοματολογία στο σύνολό της, μαζί με τους αυτόνομους και συμβατικούς δασμούς, που προκύπτουν από τα μέτρα που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο ή η Επιτροπή. Ο εν λόγω κανονισμός δημοσιεύεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου στηνΕπίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνκαι ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παριόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2001.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1264/2000, EE L 144 της 17.6.2000, σ. 6.

(2) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.

(3) Στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που οφείλονται στη θέσπιση των ακόλουθων μέτρων:

- απόφαση 96/611/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 (EE L 271 της 24.10.1997, σ. 31),

- αποφάσεις 97/359/ΕΚ και 97/360/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 1997 (EE L 155 της 12.6.1997, σ. 1),

- κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2216/97 του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1997 (EE L 305 της 8.11.1997, σ. 1),

- κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1110/1999 του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1999 (EE L της 135 29.5.1999, σ. 1),

- κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2559/2000 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2000 (EE L 293 της 22.11.2000, σ. 1),

- κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1229/2001 της Επιτροπής, της 19ης Ιουvίου 2001 (EE L 168 της 23.6.2001, σ. 5),

- κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1230/2001 της Επιτροπής, της 21ης Ιουvίου 2001 (EE L 168 της 23.6.2001, σ. 6),

- κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1776/2001 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2001 (EE L 240 της 8.9.2001, σ. 3),

- κανονιομός (ΕΚ) αριθ. 1777/2001 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2001 (EE L 240 της 8.9.2001, σ. 4),

- κανονιομός (ΕΚ) αριθ. 1783/2001 της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2001 (EE L 241 της 11.9.2001, σ. 7).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α.Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω κλάσεων και σημειώσεων.

2. α) Κάθε αναφορά σ' ένα είδος μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγουμένων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολόγητο ή αποσυναρμολογημένο.

β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμιγή κατάσταση είτε αναμεμειγμένη ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.

3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες κλάσεις, σ' εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Η περισσότερο εξειδικευμένη κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες κλάσεις καλύπτουν καθεμία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μία από αυτές δίνει μια περισσότερο ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.

β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ' αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.

γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν υπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση μεταξύ των κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στα περισσότερο ανάλογα είδη.

5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:

α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες(1)που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών. Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.

6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων, καθώς και αναλογικά (mutatis mutandis), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των κεφαλαίων.

Β.Γενικοί κανόνες σχετικά με τους δασμούς

1. Οι δασμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα, καταγωγής χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ή με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες που περιέχουν τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους από δασμολογική άποψη, είναι οι συμβατικοί δασμοί που αναγράφονται στη στήλη 3 του πίνακα των δασμών. Με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων, οι συμβατικοί αυτοί δασμοί εφαρμόζονται επίσης και σε εμπορεύματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται παραπάνω, που εισάγονται από κάθε τρίτη χώρα.

Οι συμβατικοί δασμοί που αναγράφονται στη στήλη 3 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Οι αυτόνομοι δασμοί που αναγράφονται σε παραπομπή εφαρμόζονται όταν είναι κατώτεροι από τους συμβατικούς.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όταν προβλέπονται ειδικοί αυτόνομοι δασμοί για εμπορεύματα καταγωγής ορισμένων χωρών ή όταν εφαρμόζονται προτιμησιακοί δασμοί κατόπιν συμφωνιών.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν εμπόδιο για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη δασμών άλλων από εκείνους του κοινού δασμολογίου στο μέτρο που μια διάταξη του κοινοτικού δικαίου δικαιολογεί την εφαρμογή αυτή.

4. Όταν οι δασμοί εκφράζονται σε ποσοστό, πρόκειται για δασμούς κατ' αξίαν.

5. Η ένδειξη"EA"στη στήλη 3 σημαίνει ότι τα προβλεπόμενα προϊόντα υπόκεινται στην είσπραξη γεωργικού στοιχείου σύμφωνα με το παράρτημα 1.

6. Η ένδειξη"AD S/Z"ή"AD F/M"στη στήλη 3 των κεφαλαίων 17 έως 19 σημαίνει ότι ο μέγιστος συντελεστής συνίσταται από συντελεστήad valoremπλέον πρόσθετο συντελεστή εφαρμοζόμενο για ορισμένες μορφές ζάχαρης ή στα άλευρα. Ο δασμός αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 1.

7. Στο κεφάλαιο 22, η μνεία"[fmxeuro]/% vol/hl"στη στήλη 3 σημαίνει ότι ο ειδικός δασμός υπολογίζεται βάσει ενός ορισμένου αριθμού ευρώ για κάθε εκατοστιαίο ποσοστό κατ' όγκο οινοπνεύματος ανά εκατόλιτρο. Συνεπώς, ένα ποτό με αλκοολικό τίτλο 40 % κατ' όγκο θα δασμολογείται ως εξής:

- "1 [fmxeuro]/% vol/hl" = 1 [fmxeuro] Χ 40, δασμός 40 [fmxeuro] ανά εκατόλιτρο

ή

- "1 [fmxeuro]/% vol/hl + 5 [fmxeuro]/hl" = 1 [fmxeuro] Χ 40 + 5 [fmxeuro], δασμός 45 [fmxeuro] ανά εκατόλιτρο.

Όταν εμφανίζεται το σύμβολο"ΜΙΝ"(π.χ."1,6 [fmxeuro]/% vol/hl MIN 9 [fmxeuro]/hl"), αυτό σημαίνει ότι ο δασμός, που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω κανόνα, πρέπει να συγκρίνεται με τον ελάχιστο δασμό (π.χ."9 [fmxeuro]/hl") και να εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος εκ των δύο.

Γ.Κοινοί γενικοί κανόνες για την ονοματολογία και τους δασμούς

1. Εκτός από ειδικές διατάξεις, οι διατάξεις που αναφέρονται στην δασμολογητέα αξία εφαρμόζονται για να προσδιοριστεί, εκτός από την αξία βάσει της οποίας υπολογίζονται οι δασμοί στην αξία, και η αξία που χρησιμοποιείται σαν κριτήριο για τον καθορισμό ορισμένων κλάσεων ή διακρίσεων.

2. Ως"δασμολογητέο βάρος", για τα εμπορεύματα που δασμολογούνται με βάση το βάρος τους, και ως"βάρος", που χρησιμοποιείται σαν κριτήριο για τον καθορισμό ορισμένων κλάσεων ή διακρίσεων, θεωρούνται:

α) ως"μεικτό βάρος", το συνολικό βάρος του εμπορεύματος με όλες τις συσκευασίες του·

β) ως"καθαρό βάρος"ή"βάρος"χωρίς άλλο προσδιορισμό, το ίδιο το βάρος του εμπορεύματος γυμνό από κάθε συσκευασία.

3. Η αντιστοιχία του ευρώ σε εθνικά νομίσματα, για τα κράτη μέλη άλλα από τα μετέχοντα κράτη μέλη όπως καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου(2)(κατωτέρω ονομαζόμενα"μη μετέχοντα κράτη μέλη"), καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου(3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 82/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α.Προϊόντα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων και για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης

1. Η είσπραξη των δασμών αναστέλλεται για τα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στα πλοία που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίησή τους, καθώς και τα προϊόντα που προορίζονται για τον εφοπλισμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων αυτών.

2. Η είσπραξη των δασμών αναστέλλεται όσον αφορά:

α) τα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης:

1. τις σταθερές, της διάκρισης, που εγκαθίστανται εντός ή εκτός των χωρικών υδάτων των κρατών μελών,

2. τις πλωτές ή βυθιζόμενες της διάκρισης 8905 20,

με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίηση καθώς και τα προϊόντα που προορίζονται για τον εξοπλισμό αυτών των εξεδρών.

Θεωρούνται επίσης ότι προορίζονται να ενσωματωθούν στις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης τα προϊόντα, όπως τα στερεά και υγρά καύσιμα, τα λιπαντικά και τα αέρια, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανών και συσκευών που δεν προορίζονται για μόνιμη παραμονή στις εξέδρες αυτές και κατά συνέπεια δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και χρησιμοποιούνται στις παραπάνω εξέδρες για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, μεταποίηση ή εξοπλισμό τους·

β) τους σωλήνες κάθε είδους, καλώδια και τα μέρη σύνδεσής τους, που συνδέουν τις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης με την ξηρά.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Το ευεργέτημα των αναστολών αυτών εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις για τον τελωνειακό έλεγχο του προορισμού των προϊόντων αυτών.

Β.Πολιτικά αεροσκάφη και προϊόντα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

1. Η απαλλαγή από δασμούς προβλέπεται για:

- τα πολιτικά αεροσκάφη,

- ορισμένα προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα στα πολιτικά αεροσκάφη και για να ενσωματωθούν σ' αυτά κατά τη διάρκεια της κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής, μετατροπής ή μεταποίησής τους,

- τις συσκευές εδάφους για εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια, προοριζόμενα για πολιτικές χρήσεις.

Τα προϊόντα αυτά αποτελούν το αντικείμενο διακρίσεων(5)οι οποίες σημειώνονται με παραπομπή στη σημείωση, στο κάτω μέρος της σελίδας, που είναι συνταγμένη ως εξής:

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις [βλέπε άρθρα 291 μέχρι 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής-ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 71 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις)]. Βλέπε επίσης τίτλο II σημείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως"πολιτικά αεροσκάφη"εννοούνται αεροσκάφη άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη από τις στρατιωτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες με στρατιωτική ή εξομοιούμενη με στρατιωτική ταξινόμηση.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 δεύτερη περίπτωση, η έκφραση"που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα στα πολιτικά αεροσκάφη", σε όλες τις σχετικές διακρίσεις(6), καλύπτει και τα προϊόντα που προορίζονται για τις συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση για πολιτικές χρήσεις.

Να αντικατασταθεί το ισχύον κείμενο στη Συνδυασμένη Ονοματολογία με το παρακάτω κείμενο.

Γ.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1. Η απαλλαγή από τους δασμούς χορηγείται για τις φαρμακευτικές ουσίες των παρακάτω κατηγοριών:

i) τις φαρμακευτικές ουσίες που καλύπτονται από τους αριθμούς CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) και από τις διεθνείς κοινές ονομασίες (ΔΚΟ) που αναφέρονται στο παράρτημα 3,

ii) τα άλατα, τους εστέρες ή τις ένυδρες ενώσεις των εν λόγω ΔΚΟ, που καθορίζονται σε συνδυασμό με τις ΔΚΟ του παραρτήματος 3 και προθημάτων ή επιθημάτων του παραρτήματος 4, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να καταταγούν στην ίδια κλάση του ΕΣ με 6 ψηφία όπως η αντίστοιχη ΔΚΟ,

iii) τα άλατα, τους εστέρες ή τις ένυδρες ενώσεις των εν λόγω ΔΚΟ, που αναφέρονται στο παράρτημα 5 και δεν μπορούν να καταταγούν στην ίδια κλάση του ΕΣ με 6 ψηφία όπως η αντίστοιχη ΔΚΟ,

iv) τις ενδιάμεσες φαρμακευτικές ουσίες, ήτοι σύνθετες ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες καλύπτονται από τους αριθμούς CAS RN και από τις χημικές ονομασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 6.

2. Ειδικές περιπτώσεις:

i) οι ΔΚΟ καλύπτουν μόνο τις ουσίες που περιγράφονται στους συνιστώμενους και προτεινόμενους καταλόγους των ΔΚΟ που δημοσιεύονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Όταν ο αριθμός των ουσιών οι οποίες καλύπτονται από μία ΔΚΟ είναι κατώτερος του αριθμού των ουσιών που καλύπτονται από έναν αριθμό CAS RN, απαλλαγής απολαύουν μόνο οι ουσίες που καλύπτονται από ΔΚΟ,

ii) όταν ένα προϊόν των παραρτημάτων 3 ή 6 εντοπίζεται με αριθμό CAS RN που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ισομερές, μόνο το συγκεκριμένο αυτό ισομερές μπορεί να απολαύει απαλλαγής,

iii) τα διπλά παράγωγα (άλατα, εστέρες και ένυδρες ενώσεις) των εν λόγω ΔKO, που καθορίζονται από τον συνδυασμό μιας ΔΚΟ του παραρτήματος 3 και προθημάτων ή επιθημάτων του παραρτήματος 4 -με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να καταταγούν στην ίδια κλάση του ΕΣ με 6 ψηφία, όπως και η αντίστοιχη ΔΚΟ- απολαύουν απαλλαγής:

παράδειγμα: υδροχλωρικός μεθυλικός εστέρας της γλυκίνης, υδροχλωρικό άλας,

iv) όταν μια ΔΚΟ του παραρτήματος 3 είναι άλας (ή εστέρας), κανένα άλλο άλας (ή εστέρας) του αντίστοιχου οξέοςπρος τη ΔΚΟ δεν απολαύει απαλλαγής:

παράδειγμα: οξπρενοϊκό κάλιο (ΔΚΟ): απαλλάσσεται,

οξπρενοϊκό νάτριο: δεν απαλλάσσεται.

Δ.Επιβολή δασμού κατ' αποκοπή

1. Κατ' αποκοπή δασμός 3,5 % στην αξία εφαρμόζεται στα εμπορεύματα:

- που περιλαμβάνονται σε αποστολές οι οποίες πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη

ή

- που περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών,

εφόσον πρόκειται για εισαγωγές που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

Ο κατ' αποκοπή δασμός του 3,5 % εφαρμόζεται όταν η συνολική αξία των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς κατά την εισαγωγή δεν υπερβαίνει, κατ' αποστολή ή κατά ταξιδιώτη, το ποσό των 350 [fmxeuro].

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του κατ' αποκοπή δασμού τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 24 τα οποία περιέχονται σε μια αποστολή ή στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 31 ή στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 355/94(8)

2. Θεωρείται ότι οι εισαγωγές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα:

α) στην περίπτωση εμπορευμάτων που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εάν οι αποστολές αυτές ταυτόχρονα:

- έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα,

- περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των παραληπτών και για τα οποία, από τη φύση ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα,

- πραγματοποιούνται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή.

β) στην περίπτωση εμπορευμάτων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εάν ταυτόχρονα:

- έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα και

- αφορούν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για την προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή προορίζονται για να προσφερθούν ως δώρα και για τα οποία, από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

3. Ο κατ' αποκοπή δασμός δεν εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που εισάγονται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, εάν ο ενδιαφερόμενος, πριν επιβληθεί σ' αυτά ο κατ' αποκοπή δασμός, έχει ζητήσει να υπαχθούν στους εισαγωγικούς δασμούς που τους αντιστοιχούν. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στην αποστολή υπόκεινται στους εισαγωγικούς δασμούς οι οποίοι προβλέπονται γι' αυτά, με την επιφύλαξη των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 29 έως 31 και 45 έως 49 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, ως εισαγωγικοί δασμοί νοούνται τόσο οι δασμοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος όσο και οι λοιπές επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων που εφαρμόζονται για ορισμένα εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

4. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να στρογγυλοποιήσουν, σε εθνικό νόμισμα, το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή των 350 [fmxeuro].

5. Τα μη μετέχοντα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν αμετάβλητη την αντίστοιχη αξία σε εθνικό νόμισμα του ποσού των 350 [fmxeuro] εάν, κατά την ετήσια προσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, η μετατροπή του ποσού αυτού καταλήγει, πριν από τη στρογγυλοποίηση η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 4, σε μεταβολή μικρότερη από το 5 % της αντίστοιχης αξίας σε εθνικό νόμισμα ή σε μείωση αυτής της αντίστοιχης αξίας.

Ε.Συσκευασίες

Οι επόμενες διατάξεις εφαρμόζονται στις συσκευασίες που αναφέρονται αντίστοιχα στα στοιχεία α) και β) του γενικού κανόνα ερμηνείας 5, που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία συγχρόνως με τα εμπορεύματα με τα οποία παρουσιάζονται ή που περιέχουν.

1. Όταν οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα με τα οποία παρουσιάζονται ή που περιέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανόνα ερμηνείας 5:

α) υποβάλλονται στον ίδιο δασμό που προβλέπεται για το εμπόρευμα:

- όταν το τελευταίο αυτό υπόκειται σε δασμό στην αξία,

ή

- όταν αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν στο δασμολογητέο βάρος του εμπορεύματος·

β) απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών:

- όταν το εμπόρευμα απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών,

ή

- όταν η βάση της δασμολόγησης είναι άλλη από εκείνη του βάρους ή της αξίας,

ή

- όταν το βάρος αυτών των συσκευασιών δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο δασμολογητέο βάρος του εμπορεύματος.

2. Όταν οι συσκευασίες αυτές, που υπάγονται στη ρύθμιση των διατάξεων της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), περιέχουν ή παρουσιάζονται με εμπορεύματα περισσοτέρων δασμολογικών διακρίσεων, το βάρος και η αξία τους κατανέμονται σε όλα τα εμπορεύματα αναλογικά με το βάρος ή την αξία του καθενός από αυτά, για να προσδιοριστεί το δασμολογητέο βάρος ή η δασμολογητέα αξία τους.

ΣΤ.Ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων

1. Με ορισμένους όρους, είναι δυνατό να χορηγηθεί ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση για τα ακόλουθα εμπορεύματα, λόγω της φύσεώς τους:

- εμπορεύματα ακατάλληλα για τη διατροφή,

- σπόροι προς σπορά,

- γάζες και υφάσματα για κόσκινα, όχι έτοιμα για χρήση,

- ορισμένα επιτραπέζια νωπά σταφύλια, λειωμένα τυριά, κρασιά Tokay, καπνά και νιτρώδεις ουσίες.

Τα εν λόγω εμπορεύματα υπάγονται σε διακρίσεις(9)για τις οποίες προβλέπεται παραπομπή σε σημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας με το ακόλουθο κείμενο:

"Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που καθορίζονται στον Τίτλο ΙΙ, γράμμα ΣΤ των προκαταρκτικών διατάξεων."

2. Τα εμπορεύματα που είναι ακατάλληλα για τη διατροφή και στα οποία χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεώς τους, παρατίθενται στο παράρτημα 8 σε αντιστοιχία με την κατάταξή τους και με την ονομασία και ποσότητα των μετουσιωτικών που χρησιμοποιούνται. Τα εμπορεύματα αυτά θεωρούνται ακατάλληλα για τηδιατροφή όταν το μείγμα του προϊόντος προς μετουσίωση και της μετουσιωτικής ουσίας είναι ομοιογενές και ο διαχωρισμός τους δεν πραγματοποιείται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

3. Τα εμπορεύματα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στις αντίστοιχες διακρίσεις που αφορούν τη σπορά με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στις κοινοτικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί επί του θέματος:

- γλυκό καλαμπόκι, όλυρα, υβρίδιο καλαμποκιού για σπορά, ρύζι και σόργο που προορίζονται για σπορά: οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου(10),

- οι πατάτες που προορίζονται για σπορά: οδηγία 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου(11),

- ελαιούχοι σπόροι και καρποί που προορίζονται για σπορά: οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου(12).

Ωστόσο για το γλυκό καλαμπόκι, την όλυρα, το υβρίδιο καλαμποκιού, το ρύζι, το υβρίδιο σόργου ή τους ελαιούχους σπόρους και καρπούς στα οποία δεν εφαρμόζονται οι γεωργικές διατάξεις, χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεώς τους με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται κατά αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι τα εν λόγω προϊόντα προορίζονται για σπορά.

4. Χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση στις γάζες και τα υφάσματα για κόσκινα, όχι έτοιμα για χρήση με την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα αυτά φέρουν ανεξίτηλη σήμανση με την οποία καθίσταται σαφές ότι προορίζονται για κόσκινα ή για άλλες παρόμοιες βιομηχανικές χρήσεις.

5. Χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση σε ορισμένα νωπά επιτραπέζια σταφύλια, λειωμένα τυριά, κρασιά Tokay, καπνά και νιτρώδεις ουσίες, με την προϋπόθεση ότι με τα εμπορεύματα προσκομίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό, κανονικά θεωρημένο, με τα συνημμένα τιμολόγια που φέρουν αύξοντα ή αύξοντες αριθμούς του αντιστοίχου πιστοποιητικού ή πιστοποιητικών. Τα πρότυπα των πιστοποιητικών και οι διατάξεις που διέπουν τη χορήγησή τους εκτίθενται στο παράρτημα 9.

Σημείωση:

Κλάση που μπαίνει μέσα σε αγκύλες στη στήλη 1 του πίνακα δασμών σημαίνει ότι η κλάση αυτή καταργήθηκε (παραδείγματα: κλάσεις [ 1519 ]).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

[starf ] Υποδεικνύει τους νέους κωδικούς αριθμούς

[squf ] Υποδεικνύει τους κωδικούς αριθμούς που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά το προηγούμενο έτος αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο

AD F/M Πρόσθετος δασμός αλεύρων

AD S/Z Πρόσθετος δασμός ζαχάρων

b/f Η νταμιτζάνα

cm/s Εκατοστό ανά δευτερόλεπτο

EA Γεωργικό στοιχείο (ΕΑ)

[fmxeuro] Ευρώ

(ΔΚΟ) Διεθνής κοινή ονομασία

(ΔΚΟΤ) Διεθνής τροποποιημένη κοινή ονομασία

ISO Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

1 Kbit 1024bits

kg/br Χιλιόγραμμο μεικτού βάρους

kg/net Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους

kg/net eda Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους στραγγισμένου προϊόντος

100 kg/net mas Εκατό χιλιόγραμμα, καθαρής ξερής ύλης

MAX Maximum

Mbit 1048576bits

MIN Minimum

ml/g Χιλιοστόλιτρο ανά γραμμάριο

RON Research octane number

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

c/k Αριθμός καρατιών (1 μετρικό καράτι = 2 Χ 10 -4 kg)

ce/el Αριθμός στοιχείων

ct/l Κόροι (μετρικοί τόνοι) καθαρής χωρητικότητας(13)

g Γραμμάριο

gi F/S Γραμμάριο ισότοπων σχιζοφύλλων

GT Ολική χωρητικότητα

kg C 5H 14ClNO Χιλιόγραμμο χλωριούχου χολίνης

kg H 2O 2 Χιλιόγραμμο υπεροξειδίου του υδρογόνου

kg K 2O Χιλιόγραμμο οξειδίου του καλίου

kg KOH Χιλιόγραμμο υδροξειδίου του καλίου (καυστικό κάλιο)

kg met.am. Χιλιόγραμμο μεθυλαμίνης

kg N Χιλιόγραμμο αζώτου

kg NaOH Χιλιόγραμμο υδροξειδίου του νατρίου (καυστικό νάτριο)

kg/net eda Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους στραγγισμένου προϊόντος

kg P 2O 5 Χιλιόγραμμο πεντοξειδίου του διφωσφόρου

kg 90 % sdt Χιλιόγραμμο ξερής ύλης 90 %

kg U Χιλιόγραμμο ουρανίου

1000kWh 1000κιλοβατώρες

l Λίτρο

1000l 1000λίτρα

l alc. 100 % Λίτρο καθαρής αλκοόλης (100 %)

m Μέτρο

m 2 Τετραγωνικό μέτρο

m 3 Κυβικό μέτρο

1000 m 3 1000κυβικά μέτρα

pa Αριθμός ζευγών

p/st Αριθμός τεμαχίων

100 p/st 100 τεμάχια

1000 p/st 1000τεμάχια

TJ Terajoule (ανώτερη θερμαντική ικανότητα)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ I

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημειώσεις

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.

2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των"ξεραμένων ή αποξεραμένων"προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:

α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των κλάσεων 0301, 0306 ή 0307·

β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 3002·

γ) τα ζώα της κλάσης 9508.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) όσον αφορά τις κλάσεις 0201 μέχρι 0208 και 0210, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση·

β) τα έντερα, τις κύστεις και τα στομάχια ζώων (κλάση 0504 ) ούτε το αίμα ζώων (κλάση 0511 ή 3002 )·

γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0209 (κεφάλαιο 15).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρο σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το σώμα σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετατάρσιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές·

β) "μισό σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφάγιου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου, οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές·

γ) "αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 20 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά, και από πισινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά, με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέρνο, και από πισινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πισινά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πισινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη του 5 % του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, πισινά τέταρτα)·

δ) "μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

ε) "μπροστινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

στ) "πισινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πισινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα οσφυϊκά και πισινά θωρακικά μέρη (aloyaux), με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

ζ) "πισινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος (aloyau), με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

η) 11. "τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται'αυστραλιανά'", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά·

22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται'αυστραλιανό'", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β) Τα προϊόντα που αναφέρονται στις Συμπληρωματικές σημειώσεις 1.Α.(α)-(ζ) του κεφαλαίου αυτού μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς τη σπονδυλική στήλη.

Γ) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στη Συμπληρωματική σημείωση 1 Α, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη. Στην περίπτωση που η σπονδυλική στήλη έχει αφαιρεθεί, θα λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες, οι οποίες άλλως θα συνδέονταν απευθείας με τη σπονδυλική στήλη.

2. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, αφαιματωμένα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τρίχες και τα νύχια. Τα μισά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από κάθε αυχενικό, νωτιαίο και οσφυϊκό σπόνδυλο και από το ιερό οστούν από ή κατά μήκος του στέρνου και από τη ισχιο-ηβική σύμφυση. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς το μέρος του λαιμού που ονομάζεται"κάτω μάγουλα", τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το νωτιαίο μυελό, το μυελό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλυκών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς·

β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πισινό μέρος (ουραίο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι-μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο·

γ) μπροστινό μέρος, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (κρανιακό) του μισού σφαγίου χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς το μέρος του λαιμού που ονομάζεται"κάτω μάγουλα", με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι-μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο νωτιαίο σπόνδυλο.

Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μπροστινού μέρους (σβέρκος), έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τεμάχιο της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μπροστινού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη·

δ) "ωμοπλάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι-μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Η πλάτη (σπάλα) με τους μυς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τεμάχιο ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή·

ε) "θωρακο-οσφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο μέχρι τους ουραίους σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη·

στ) "κοιλιακή χώρα (πανσέτα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται"entrelardé"και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί·

ζ) "μισό σφάγιο μπέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλο και διάφραγμα·

η) "τρία τέταρτα μπροστινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα·

θ) "τρία τέταρτα πισινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα·

ι) "μεσαίο", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τεμάχια των"μεσαίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.

Β) Τα τεμάχια που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α στ) υπάγονται στις ίδιες διακρίσεις εάν περιέχουν το δέρμα και το λαρδί.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μισά σφάγια μπέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τεμάχιά τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

Γ) Υπάγονται κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 30, 0206 49 20 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικίδιων χοιροειδών, με ή χωρίς το μυαλό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου ως εξής:

- με μία ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο ή

- με μία τομή παράλληλη προς το κρανίο μέχρι το επίπεδο των οφθαλμών και στη συνέχεια με κλίση προς το μπροστινό μέρος της κεφαλής, αφήνοντας τα"κάτω μάγουλα"ενωμένα με το μισό σφάγιο.

Θεωρούνται ως τεμάχια κεφαλών, μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ρύγχος και τα αυτιά καθώς και το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή, κυρίως στο πίσω μέρος. Ωστόσο, τα τεμάχια κρέατος χωρίς κόκαλα του μπροστινού μέρους που παρουσιάζονται μόνα τους ["μέρος του λαιμού και μέρος της ωμοπλάτης (jowl)", τα"κάτω μάγουλα"ή το"μέρος του λαιμού και μέρος της ωμοπλάτης (jowl)"που παρουσιάζεται μαζί με τα"κάτω μάγουλα"] υπάγονται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

Δ) Θεωρείται ως"λαρδί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπώδης ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

Ε) Θεωρούνται ως"αποξεραμένα ή καπνιστά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση"νερό-πρωτεΐνη"(περιεκτικότητας σε άζωτο Χ 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937- 1978.

3. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετατάρσιας άρθρωσης·

β) "μισό σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης·

γ) "μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιαυχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες·

δ) "μισό μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιαυχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες·

ε) "καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (κιλότο) και του μπροστινού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες·

στ) "μισό καρέ και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κιλότο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), χωρισμένο από το μισό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μισό του καρέ, χωρισμένο από το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες·

ζ) "μηροί με λεκάνη (κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση·

η) "μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση.

Β) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

4. Θεωρούνται ως:

α) "τεμάχια πουλερικών με κόκαλα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 13 60, 0207 14 20 έως 0207 14 60, 0207 26 20 έως 0207 26 70, 0207 27 20 έως 0207 27 70, 0207 35 21 έως 0207 35 63 και 0207 36 21 έως 0207 36 53, τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.

Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α) των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί υπάγονται στις διακρίσεις 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 ή 0207 36 79·

β) "μισά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 και 0207 36 25, τα μισά σφάγια πουλερικών που προέρχονται από διαμήκη τομή κατά μήκος επί του στέρνου και της σπονδυλικής στήλης·

γ) "τέταρτα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 και 0207 36 25, τα εμπρόσθια ή οπίσθια τέταρτα που λαμβάνονται από εγκάρσια τομή του μισού σφαγίου·

δ) "φτερούγες ολόκληρες έστω και χωρίς τα άκρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31, 0207 36 31, τα τεμάχια των πουλερικών που αποτελούνται από το βραχιόνιον οστούν, την κερκίδα και την ωλένη μαζί με το μυικό σύστημα. Η άκρη, συμπεριλαμβανομένων των καπρικών ουσιών, είναι δυνατόν είτε να έχει είτε να μην έχει αφαιρεθεί. Οι τομές πρέπει να πραγματοποιούνται επάνω στις κλειδώσεις·

ε) "στήθος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 και 0207 36 53, τα τεμάχια πουλερικών που αποτελούνται από το στέρνο και τα πλευρά που το περιστοιχίζουν μαζί με το μυικό σύστημα·

στ) "μηροί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 και 0207 36 63, τεμάχια πουλερικών που αποτελούνται από το μηριαίο οστούν, το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυικό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

ζ) "κνήμες από γάλους και γαλοπούλες", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 26 60 και 0207 27 60:,τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυικό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

η) "μηροί από γάλους και γαλοπούλες άλλοι από τις κνήμες", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 26 70 και 0207 27 70, τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το μηριαίο οστούν μαζί με το μυικό σύστημα που το περιβάλλει ή από το μηριαίο οστούν, από το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυικό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

θ) "μέρη με την ονομασία paletots χήνας ή πάπιας", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 35 71 και 0207 36 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από χήνες ή πάπιες μαδημένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα ολοκλήρου του σφαγίου (ακρόστερνο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ιερό οστούν) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμη τα κόκαλα του μηρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.

5. Ο εισαγωγικός δασμός που εφαρμόζεται στα μείγματα που υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό θα είναι ως εξής:

α) όταν το ένα από το συστατικά αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 90 % του βάρους του μείγματος, το ύψος του δασμού που εφαρμόζεται στο σύνολο είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό αυτό·

β) στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψος αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως"κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκεύματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.

β) Τα προϊόντα της κλάσης 0210 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξακολουθούν να υπάγονται σ' αυτή την κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 0210.

7. Θεωρούνται ως"αλατισμένα ή σε άρμη"κατά την έννοια της κλάσης 02 10, τα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα τα οποία έχουν υποστεί βαθύ αλάτισμα με εμποτισμό κατά τρόπο ομοιογενή σε όλα τα μέρη τους, έχοντας μια συνολική περιεκτικότητα άλατος ίση ή ανώτερη του 1,2 % κατά βάρος.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα θηλαστικά της κλάσης 0106·

β) τα κρέατα των θηλαστικών της κλάσης 0106 (κλάσεις 0208 ή 0210 )

γ) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συκώτια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5)· τα αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (κλάση 2301 )·

δ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 1604 ).

2. Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση"συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες)"σημαίνει τα προϊόντα που παρσυσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κ.λπ. συσσωματωμένα είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως"γάλα"το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.

2. Για τους σκοπούς της κλάσεως 0405:

α) Με τον όρο"βούτυρο"νοείται το φυσικό βούτυρο, το βούτυρο από ορό γάλακτος ή το ανασυστημένο βούτυρο (νωπό, αλατισμένο ή ταγγό ακόμη και σε ερμητικώς κλειστούς περιέκτες) που προέρχεται αποκλειστικά από γάλα, του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 80 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 95 % κατά βάρος, η μέγιστη περιεκτικότητα σε μη λιπαρά στερεά γάλακτος 2 % κατά βάρος και η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 16 % κατά βάρος. Το βούτυρο δεν περιέχει πρόσθετους γαλακτωματοποιητές, μπορεί όμως να περιέχει χλωριούχο νάτριο, χρωστικές για τρόφιμα, άλατα εξουδετέρωσης και καλλιέργειες αβλαβών γαλακτικών βακτηρίων·

β) Με την έκφραση"λιπαρές ύλες για επάλειψη"νοούνται γαλακτώματα τύπου νερού σε έλαιο που μπορούν να αλείφονται και που περιέχουν ως λιπαρή ουσία αποκλειστικά λιπαρές ουσίες γάλακτος, η δε περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 39 % αλλά μικρότερη από 80 % κατά βάρος·

3. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 0406 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:

α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξερό εκχύλισμα, 5 % ή περισσότερο·

β) έχουν περιεκτικότητα σε ξερό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 85 % και

γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.

4. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει:

α) τα προϊόντα που παίρνονται από τον ορό γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95 % λακτόζη, που εκφράζονται σε άνυδρη λακτόζη που μετριέται σε ξερή ύλη (κλάση 1702 )·

β) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος, που μετριέται σε ξερή ύλη) (κλάση 3502 ), καθώς και οι σφαιρίνες (κλάση 3504 ).

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0404 10, ως τροποποιημένος ορός γάλακτος νοούνται τα προϊόντα που συντίθενται από συστατικά ορού γάλακτος, δηλαδή ορός γάλακτος από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν μέρει η λακτόζη, οι πρωτεΐνες ή τα μεταλλικά άλατα ή στον οποίο έχουν προστεθεί φυσικά συστατικά ορού γάλακτος, καθώς και προϊόντα που παίρνονται από ανάμειξη φυσικών συστατικών ορού γάλακτος.

2. Για τους σκοπούς της κλάσεως 0405 10, ο όρος"βούτυρο"δεν καλύπτει το αφυδατωμένο βούτυρο και το γκι (ghee) (κωδικός 0405 90 ).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ο δασμολογικός συντελεστής ο εφαρμοστέος σε μείγματα υπαγόμενα στις κλάσεις 0401 έως 0406 είναι:

α) για μείγματα στα οποία το ένα συστατικό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 % του βάρους, εφαρμόζεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο εν λόγω συστατικό·

β) στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψος αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0406 90 02 και 0406 90 03, θεωρούνται ως"τυποποιημένα κεφάλια"τα κεφάλια που έχουν τα παρακάτω καθαρά βάρη:

- emmental: από 60 μέχρι και 130 χιλιόγραμμα,

- gruyère και sbrinz: από 20 μέχρι και 45 χιλιόγραμμα,

- bergkäse: από 20 μέχρι και 60 χικιόγραμμα,

- appenzell: από 6 μέχρι και 8 χιλιόγραμμα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξεραμένο) και από τα έντερα, τις κύστεις και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια·

β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0505 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από ακατέργαστα δέρματα της κλάσης 0511 (κεφάλαια 41 ή 43)·

γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίμματά τους (τμήμα XI)·

δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (κλάση 9603 ).

2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τεντωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες (κλάση 0501 ).

3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως"ελεφαντόδοντο"η ύλη που παίρνεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του ιπποπόταμου, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου, καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.

4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως"χοντρότριχες"οι τρίχες χαίτης ή ουράς μονόπλων ή βοοειδών.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ II

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση"συσσωματωμένα με μορφή σβόλων"(πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κ.λπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3 % κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της κλάσης 0601, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δενδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται όμως από το κεφάλαιο αυτό οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.

2. Οι ανθοδέσμες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλώματα των κλάσεων 0603 ή 0604 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλητές συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πίνακες της κλάσης 9701.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της κλάσης 1214.

2. Στις κλάσεις 0709 έως 0712, ο όρος"λαχανικά"περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την κάππαρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (Zea maysvar.saccharata), τις πιπεριές του γένουςCapsicumή του γένουςPimenta, το μάραθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαϊντανός, το χαιρέφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (Majorana hortensisήOriganum majorana).

3. Η κλάση 0712 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις κλάσεις 0701 μέχρι 0711, με εξαίρεση:

α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λοβό (κλάση 0713 )·

β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις κλάσεις 1102 μέχρι 1104·

γ) το αλεύρι, το σιμιγδάλι, τη σκόνη, τις νιφάδες, τους κόκκους και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες (κλάση 1105 )·

δ) το αλεύρι, το σιμιγδάλι και τη σκόνη των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της κλάσης 0713 (κλάση 1106 ).

4. Οι πιπεριές του γένουςCapsicumή του γένουςPimentaαποξεραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη αποκλείονται εντούτοις από το κεφάλαιο αυτό (κλάση 0904 ).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως"σβώλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια", κατά την έννοια της διάκρισης 0714 10 10, θεωρούνται οι σβώλοι εκείνοι που περνούν, αφού διαλυθούν σε νερό, μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστον 95 % κατά βάρος επί ξηράς ύλης.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.

2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες κλάσεις με τα ανάλογα νωπά.

3. Οι αποξηραμένοι καρποί και φρούτα του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να είναι μερικώς αφυδατωμένα ή να έχουν υποστεί επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

α) Για τη βελτίωση της διατήρησης ή της σταθερότητάς τους (π.χ. με μέτρια θερμική επεξεργασία, επεξεργασία θείωσης, προσθήκη σορβικού οξέος ή σορβικού καλίου)·

β) Για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της εμφάνισής τους (π.χ. με την προσθήκη φυτικού λαδιού ή την προσθήκη μικρών ποσοτήτων σιροπίου γλυκόζης),

με την προϋπόθεση ότι διατηρούν το χαρακτήρα των αποξηραμένων καρπών και φρούτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Η περιεκτικότητα σε διάφορα ζάχαρα, που υπολογίζεται σε ζαχαρόζη ("περιεκτικότητα σε ζάχαρα"), των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό, αντιστοιχεί στην αριθμητική ένδειξη που παρέχεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου από το διαθλασόμετρο-που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 558/93-και η οποία πολλαπλασιάζεται με του συντελεστή 0,95.

2. Θεωρούνται ως"τροπικά φρούτα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0811 90 11, 0811 90 31 και 0811 90 85, τα εξής: αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες καρποί παπαίας, καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες.

3. Θεωρούνται ως"τροπικοί καρποί", κατά την έννοια των διακρίσεων 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 και 0813 50 31, τα εξής: καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια ανακαρδιοειδών, καρύδια Βραζιλίας, καρύδια του arec (ή του betel), καρύδια του kola και καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των κλάσεων 0904 μέχρι 0910 κατάσσονται ως εξής:

α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή·

β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών κλάσεων κατατάσσονται στην κλάση 0910.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των κλάσεων 0904 μέχρι 0910 [στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β)] έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθεμιά απ' αυτές τις κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό· υπάγονται στην κλάση 2103 εφόσον αποτελούν σύνθετα αρτύματα ή καρυκεύματα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία"de cubèbe"(Piper cubeba) ούτε τα άλλα προϊόντα της κλάσης 1211.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ο δασμός που εφαρμόζεται στα μείγματα που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο α) είναι εκείνος που εφαρμόζεται στο συστατικό που επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο δασμό.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων του κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.

β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην κλάση 1006.

2. Η κλάση 1005 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (κεφάλαιο 7).

Σημείωση διακρίσεων

1. Θεωρείται ως"σιτάρι σκληρό"το σιτάρι του είδουςTriticum durumκαι τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση τουTriticum durumκαι που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:

α) "ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5,2 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 2·

β) "ρύζι σε κόκκους μεσαίους", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5,2 χιλιοστόμετρα και μικρότερο ή ίσο με 6,0 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 3·

γ) "ρύζι σε κόκκους μακρούς"σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96, 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6,0 χιλιοστόμετρα·

δ) "ρύζι paddy"σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα·

ε) "ρύζι αποφλοιωμένο", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 20 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο μόνον ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως με αυτήν την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες"ρύζι brun","ρύζι cargo","ρύζι loonzain","ρύζι sbramato"·

στ) "ρύζι μισολευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός. ένα μέρος από το φύτρο και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και το εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου·

ζ) "ρύζι λευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και μεσαίους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπρες στενόμακρες ραβδώσεις στο 10 %, το ανώτερο, των κόκκων·

η) "θραύσματα", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

2. Ο δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται σε μείγματα υπαγόμενα στο παρόν κεφάλαιο είναι ο ακόλουθος:

α) για μείγματα στα οποία το ένα συστατικό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 % του βάρους, εφαρμόζεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο εν λόγω συστατικό·

β) στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψος αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:

α) οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (κλάση 0901 ή 2101, ανάλογα με την περίπτωση)·

β) τα παρασκευασμένα αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της κλάσης 1901·

γ) οι νιφάδες καλαμποκιού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της κλάσης 1904·

δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2001, 2004 ή 2005·

ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (κεφάλαιο 30)·

στ) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρωματοποιίας ή καλλωπισμού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (κεφάλαιο 33).

2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξερό προϊόν:

α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωσιμετρική μέθοδο Ewers) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2·

β) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην κλάση 2302. Εντούτοις, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα κατατάσσονται πάντοτε στην κλάση 1104.

Β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις κλάσεις 1101 ή 1102 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις κλάσεις 1103 ή 1104.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 1103, θεωρούνται ως"πλιγούρια"και"σιμιγδάλια"τα προϊόντα που παίρνονται από το σπάσιμο των κόκκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

α) τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95 % κατά βάρος·

β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1,25 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95 % κατά βάρος.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ο δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται σε μείγματα υπαγόμενα στο παρόν κεφάλαιο είναι ο ακόλουθος:

α) για μείγματα στα οποία το ένα συστατικό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 % του βάρους, εφαρμόζεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο εν λόγω συστατικό·

β) στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψους αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

2. Κατά την έννοια της κλάσης 1106, θεωρούνται ως"άλευρα","σιμιγδάλια"και"σκόνες", τα προϊόντα, άλλα από το καρύδι κοκοφοίνικα, κονιοποιημένο και αφυδατωμένο, που παίρνονται από το άλεσμα ή από άλλη διαδικασία σπασίματος ξερών οσπρίων της κλάσης 0713, σάγου ή ριζών ή κονδύλων της κλάσης 0714 ή προϊόντων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 8 και που ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

α) τα όσπρια, το σόγο, οι ρίζες, οι κόνδυλοι και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 8 (με εξαίρεση τους καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802 ) πρέπει να περνούν μέσα από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων σε αναλογία τουλάχιστον 95 % κατά βάρος·

β) οι καρποί με κέλυφος που υπάγονται στις κλάσεις 0801 και 0802 πρέπει να περνούν από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα με άνοιγμα βρόχων 2,5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία τουλάχιστον 50 % κατά βάρος.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φοίνικα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σελλικύπριου, του σουσαμιού, του σιναπιού, του κνήκου, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα karité, κυρίως, θεωρούνται, ως"σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 1207. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των κλάσεων 0801 ή 0802 καθώς και οι ελιές (κεφάλαιο 7 ή κεφάλαιο 20).

2. Η κλάση 1208 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τούς προστέθηκε ολικά ή μερικά το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των κλάσεων 2304 μέχρι 2306.

3. Τα σπέρματα τεύτλων, χόρτων λιβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή οπωροφόρων δένδρων, βίκων (άλλων από εκείνους του είδουςVicia faba) ή λούπινων, θεωρούνται ως"σπέρματα για σπορά"της κλάσης 1209.

Αντίθετα, αποκλείονται από την κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμεύσουν για σπορά:

α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (κεφάλαιο 7)·

β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9·

γ) τα δημητριακά (κεφάλαιο 10)·

δ) τα προϊόντα των κλάσεων 1201 μέχρι 1207 ή της κλάσης 1211.

4. Η κλάση 1211 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγλωσσου,ginseng(ιαπωνική κάνναβη), ύσσωπου, γλυκόριζας, διαφόρων ειδών δυόσμου, δεντρολίβανου, απήγανου, φασκομηλιάς και αψιθιάς.

Αντίθετα εξαιρούνται:

α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30·

β) τα είδη αρωματοποιίας και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33·

γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της κλάσης 3808.

5. Για την εφαρμογή της κλάσης 1212, ο όρος"φύκια"δεν καλύπτει:

α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της κλάσης 2102·

β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της κλάσης 3002·

γ) τα λιπάσματα των κλάσεων 3101 ή 3105.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1205, η έκφραση"σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ"καλύπτει τα σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης που δίδουν ένα σταθερό λάδι του οποίου η περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ είναι κατώτερη του 2 % κατά βάρος και ένα στερεό συστατικό που περιέχει λιγότερο από 30 μικρογραμμομόρια γλυκοζινολικών αλάτων ανά γραμμάριο.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

Σημείωση

1. Η κλάση 1302 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10 % κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρωτά (κλάση 1704 )·

β) τα εκχυλίσματα βύνης (κλάση 1901 )·

γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (κλάση 2101 )·

δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά (κεφάλαιο 22)·

ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυρριζίνη και τα άλλα προϊόντα των κλάσεων 2914 ή 2938·

στ) τα συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας που περιέχουν τουλάχιστον 50 % κατά βάρος αλκαλοειδή (κλάση 2939)·

γ) τα φάρμακα των κλάσεων 3003 ή 3004 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος (κλάση 3006 )·

η) τα δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα (κλάση 3201 ή 3203 )·

θ) αιθέρια έλαια, υγρά ή πηγμένα, ρητινοειδή και ελαιορητίνες εκχυλίσεως, καθώς επίσης και αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων και παρασκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες του είδους των χρησιμοποιουμένων για την παρασκευή ποτών (κεφάλαιο 33)·

ι) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέρκα, το guayule, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (κλάση 4001 ).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμα XI οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατεργασία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.

2. Η κλάση 1401 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έστω και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρογγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στιλβωμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλαμιών και παρόμοιων, την ψύχα από το καλάμι του είδους rotin και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχιά του. Δεν υπάγονται στην κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή οι ταινίες από ξύλο (κλάση 4404 ).

3. Δεν υπάγεται στην κλάση 1402 το ξυλόμαλλο (κλάση 4405 ).

4. Δεν υπάγονται στην κλάση 1403 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (κλάση 9603 ).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ III

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της κλάσης 0209·

β) το βούτυρο, το λίπος και το λάδι κακάου (κλάση 1804 )·

γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15 % προϊόντα της κλάσης 0405 (κεφάλαιο 21 γενικά)·

δ) τα ινώδη κατάλοιπα (κλάση 2301 ) και τα υπολείμματα των κλάσεων 2304 μέχρι 2306·

ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κεριά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρισης, σε βερνίκια, σε σαπούνια, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI·

στ) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (κλάση 4002 ).

2. Η κλάση 1509 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (κλάση 1510 ).

3. Η κλάση 1518 δεν περιλαμβάνει τα λίπη και λάδια απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.

4. Οι πολτοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην κλάση 1522.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1514 11 και 1514 19, η έκφραση"λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ"καλύπτει το σταθερό λάδι του οποίου η περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ είναι κατώτερη του 2 % κατά βάρος.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 έως 1515 90 59 και 1518 00 31:

α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως"ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:

- την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα,

- τη φυγοκέντρηση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για το χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του, δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο"μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρη δύναμη, αποκλειομένης κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου·

β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με έκθλιψη, εξακολουθούν να θεωρούνται ως"ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται, ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση·

γ) θεωρούνται επίσης ως"ακατέργαστα λάδια", το αποκομμιωμένο λάδι σόγιας και το βαμβακέλαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατακάθι.

2. Α. Στις κλάσεις 1509 και 1510 δεν υπάγονται παρά τα έλαια τα οποία παράγονται αποκλειστικώς δι' επεξεργασίας ελαιών και των οποίων τα αναλυτικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα, όπως προσδιορίζονται με τη χρήση των μεθόδων που αναφέρονται στα παραρτήματα V, X A και X B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, και σε στερόλες έχουν ως εξής:

Πίνακας I

Περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των λιπαρών ουσιών

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Πίνακας II

Περιεκτικότητα σε στερόλες ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των στερολών

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Δεν υπάγονται στις κλάσεις 1509 και 1510 τα ελαιόλαδα τα χημικώς τροποποιημένα (κυρίως τα αναεστεροποιημένα ελαιόλαδα) και τα μείγματα ελαιολάδου με άλλα έλαια. Η παρουσία αναεστεροποιημένου ελαιολάδου ή άλλων ελαιολάδων εντοπίζεται με τη βοήθεια της μεθόδου που περιγράφονται στα παραρτήματα VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

Β. Στη διάκριση 1509 10 δεν υπάγονται παρά τα ελαιόλαδα τα οποία ορίζονται στα ακόλουθα σημεία I και II και τα οποία παράγονται αποκλειστικώς με μηχανικές μεθόδους ή με άλλες φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες, κυρίως θερμικές, που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από πλύσιμο, στράγγιση, φυγοκέντρηση και διήθηση. Τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται από τις ελιές με τη βοήθεια διαλυτών υπάγονται στην κλάση 1510.

I. Θεωρείται ως"μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο"κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 10 και ανεξαρτήτως οξύτητας, το έλαιο το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) περιεκτικότητα σε κηρούς μη υπερβαίνουσα τα 350 mg/kg·

β) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5 %·

γ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,3 %·

δ) συνολική περιεκτότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,10 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού όχι μεγαλύτερη από 0,10 %·

ε) περιεκτικότητα σε στιγμασταδιένια όχι μεγαλύτερη από 0,50 mg/kg·

στ) Διαφορά μεταξύ της συνθέσεως με HPLC (υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης) και της θεωρητικής συνθέσεως των τριγλυκεριδίων σε ECN42 όχι μεγαλύτερη από 0,3

και

ζ) ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. αριθμό υπεροξειδίου μεγαλύτερο από 20 χιλιοστοϊσοδύναμα ενεργού οξυγόνου ανά χιλιόγραμμο·

2. συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg ή μεγαλύτερη από 0,1 mg/kg σε ένα τουλάχιστον εξ αυτών·

3. συντελεστή αποσβέσεως Κ 270μεγαλύτερο του 0,25 και, μετά από διαβίβαση του ελαίου υπεράνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας, όχι μεγαλύτερο από 0,11· πράγματι, ορισμένα έλαια με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη από 3,3 g ανά 100 g μπορούν, μετά από διαβίβαση υπεράνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας, και σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, να έχουν συντελεστή αποσβέσεως Κ 270μεγαλύτερο από 0,10· σ' αυτήν την περίπτωση, μετά από εξουδετέρωση και αποχρωματισμό που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη μέθοδο του παραρτήματος XIII του εν λόγω κανονισμού, τα έλαια αυτά πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- συντελεστή αποσβέσεως Κ 270όχι μεγαλύτερο από 1,20,

- μεταβολή (ΔΚ) του συντελεστή αποσβέσεως στην περιοχή των 270 nm μεγαλύτερη από 0,01 και όχι μεγαλύτερη από 0,16, ήτοι:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

4. οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία αποκαλύπτουν μειονεκτήματα που γίνονται αντιληπτά με ένταση μεγαλύτερη εκείνης που αντιστοιχεί στο όριο ανοχής και με αποτέλεσμα οργανοληπτικής ανάλυσης πικρότερο από 3,5 σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91·

II. Θεωρείται ως"άλλου τύπου παρθένο ελαιόλαδο"κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 90, το ελαιόλαδο το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μη υπερβαίνουσα τα 3,3 g/100 g·

β) αριθμό υπεροξειδίου όχι μεγαλύτερο από 20 χιλιοστοϊσοδύναμα ενεργού οξυγόνου ανά χιλιόγραμμο·

γ) περιεκτικότητα σε κηρούς μη υπερβαίνουσα τα 250 mg/kg·

δ) συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg και όχι μεγαλύτερη από 0,1 mg/kg σε ένα έκαστο εξ αυτών·

ε) συντελεστή αποσβέσεως Κ 270όχι μεγαλύτερο από 0,25 και, μετά από διαβίβαση του ελαιολάδου υπεράνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας, όχι μεγαλύτερο από 0,10·

στ) μεταβολή (ΔΚ) του συντελεστή αποσβέσεως στην περιοχή των 270 nm, όχι μεγαλύτερη από 0,01·

ζ) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία αποκαλύπτουν μειονεκτήματα που γίνονται αντιληπτά με ένταση μικρότερη εκείνης που αντιστοιχεί στο όριο ανοχής και με αποτέλεσμα οργανοληπτικής ανάλυσης μεγαλύτερο ή ίσο του 3,5 σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91·

η) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5 %·

θ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,3 %·

ι) συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,05 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,05 %·

ια) περιεκτικότητα σε στιγμασταδιένια όχι μεγαλύτερη από 0,15 mg/kg.

ιβ) διαφορά μεταξύ συνθέσεως με HPLC (υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης) και της θεωρητικής συνθέσεως των τριγλυκεριδίων σε ECN42 όχι μεγαλύτερη από 0,2.

Γ. Υπάγεται στη διάκριση 1509 90 το ελαιόλαδο το οποίο λαμβάνεται με επεξεργασία ελαιολάδων υπαγόμενων στις διακρίσεις 1509 10 10 ή/και 1509 10 90, έστω και αναμεμειγμένο με παρθένο ελαιόλαδο, και το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) οξύτητα εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μη υπερβαίνουσα τα 1,5 g/100 g·

β) περιεκτικότητα σε κηρούς μη υπερβαίνουσα τα 350 mg/kg·

γ) συντελεστή αποσβέσεως Κ 270όχι υψηλότερο του 1,0·

δ) διακύμανση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ) στην περιοχή των 270 nm όχι υψηλότερη του 0,13·

ε) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και σιβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5 %·

στ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,5 %·

ζ) συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,20 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,30 %.

η) διαφορά μεταξύ της συνθέσεως με HPLC (υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης) και της θεωρητικής συνθέσεως των τριγλυκεριδίων σε ECN42 όχι μεγαλύτερη από 0,3.

Δ. Θεωρούνται ως"ακατέργαστα ελαιόλαδα"κατά την έννοια της διάκρισης 1510 00 10, τα ελαιόλαδα, κυρίως δε τα πυρηνέλαια, τα οποία παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη από 0,5 g/100 g·

β) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη ίση ή μεγαλύτερη από 12 %·

γ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,8 %·

δ) συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,20 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκου και του λινολενικού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,10 mg/kg.

ε) διαφορά μεταξύ της συνθέσεως με HPLC (υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης) και της θεωρητικής συνθέσεως των τριγλυκεριδίων σε ECN42 όχι μεγαλύτερη από 0,6.

Ε. Υπάγονται στη διάκριση 1510 00 90 τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με επεξεργασία ελαιολάδων υπαγόμενων στη διάκριση 1510 00 10, έστω και αναμεμειγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, καθώς και τα ελαιόλαδα που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων για τα οποία ο λόγος στις συμπληρωματικές σημειώσεις 2 B, 2 Γ και 2 Δ. Τα ελαιόλαδα της εν λόγω διάκρισης πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων που να μην υπερβαίνει το 2,0 %, συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος που να μην υπερβαίνει το 0,40 % συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,35 % και διαφορά μεταξύ της συνθέσεως με HPLC (υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης) και της θεωρητικής συνθέσεως των τριγλυκεριδίων σε ECN42 όχι μεγαλύτερη από 0,5.

3. Δεν υπάγονται στις διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39:

α) τα υπολείμματα τα προερχόμενα από επεξεργασία λιπαρών σωμάτων περιεχόντων ελαιόλαδο του οποίου ο δείκτης ιωδίου, προσδιοριζόμενος σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα XVI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, είναι μικρότερος από 70 ή μεγαλύτερος από 100·

β) τα υπολείμματα τα προερχόμενα από την επεξεργασία λιπαρών σωμάτων περιεχόντων ελαιόλαδο του οποίου ο δείκτης ιωδίου περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100 και του οποίου όμως το εμβαδόν της καμπύλης με το χρόνο κατακράτησης της β-σιτοστερόλης(14), προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, είναι μικρότερο από 93,0 % του συνολικού εμβαδού των κορυφών των στερολών.

4. Οι μέθοδοι ανάλυσης που πρέπει να ακολουθούνται για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων για τα οποία ο λόγος στα προηγούμενα είναι οι προβλεπόμενες στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι υποσημειώσεις του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση"συσσωματωμένα με μορφή σβόλων"δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κ.λπ., είτε συσσωματωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3 % κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2, 3 ή στην κλάση 0504.

2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην κλάση του κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 1902 ούτε στα παρασκευάσματα των κλάσεων 2103 ή 2104.

Για τα παρασκευάσματα του περιέχουν συκώτι, οι διατάξεις της δεύτερης προαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται για τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 1601 και 1602.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως"παρασκευάσματα ομογενοποιημένα"τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 1602.

2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των κλάσεων 1604 ή 1605 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 και 1602 90 74 θεωρούνται ως"άψητα"τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πήξης των πρωτεϊνών των κρεάτων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό, παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 και 1602 90 74 ίχνη ροδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η τομή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση"τεμάχια αυτών"εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών του συμφυούς μυϊκού ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (ζαμπόν), θωρακο-οσφυϊκή χώρα, σβέρκους ή ωμοπλάτες κατοικίδιων χοιροειδών.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (κλάση 1806 ) ή

β) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα [άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβυλόζη)] και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 2940 ή

γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως"ζάχαρη ακατέργαστη"η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσίμετρο κατώτερη των 99,5.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 και 1701 12 90 θεωρείται ως"ακατέργαστη ζάχαρη"η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών, που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 99,5 % ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.

2. Ο δασμός που εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη που υπάγεται στη δασμολογική διάκριση 1701 11 10 και 1701 12 10 της οποίας η απόδοση όπως καθορίζεται στο Παράρτημα I σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 δεν είναι 92 % υπολογίζεται ως εξής:

Ο αναφερόμενος δασμολογικός συντελεστής πολλαπλασιάζεται επί ένα διορθωτικό συντελεστή ο οποίος λαμβάνεται με τη διαίρεση του ποσοστού της απόδοσης, που καθορίζεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, διά 92.

3. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 θεωρείται ως"ζάχαρη άσπρη"η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, 99,5 % ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.

4. Για τον υπολογισμό του δασμού ο οποίος εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 και 1702 90 99, η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη, καθώς και η περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα που υπολογίζονται σε σακχαρόζη καθορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95.

5. Θεωρείται ως"ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστο 10 % φρουκτόζης.

Για τον υπολογισμό του δασμού ο οποίος εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλειμμα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95.

6. Θεωρείται ως"σιρόπι ινουλίνης":

α) κατά την έννοια της διάκρισης 1702 60 80, το προϊόν που λαμβάνεται άμεσα μετά την υδρόλυση ινουλίνης ή ολιγοφρουκτόζης και περιέχει, σε ξερή κατάσταση, φρουκτόζη βάρους άνω του 50 %, υπό μορφή ελεύθερη ή υπό μορφή ζαχαρόζης[sdot ]

β) κατά την έννοια της διάκρισης 1702 90 80, το προϊόν που λαμβάνεται άμεσα μετά την υδρόλυση ινουλίνης ή ολιγοφρουκτόζης και περιέχει, σε ξερή κατάσταση, φρουκτόζη βάρους τουλάχιστον 10 % αλλά όχι άνω του 50 %, υπό μορφή ελεύθερη ή υπό μορφή ζαχαρόζης.

7. Τα εμπορεύματα της διάκρισης 1704 90 που παρουσιάζονται με τη μορφή συνδυασμών υπόκεινται σε γεωργικό στοιχείο (ΕΑ) που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέση περιεκτικότητα του συνόλου του συνδυασμού σε λιπαρές ύλες, που προέρχονται από το γάλα, σε πρωτεΐνες γάλακτος, σε ζαχαρόζη, σε ισογλυκόζη, σε γλυκόζη και σε κάθε είδους άμυλα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των κλάσεων 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ή 3004.

2. Η κλάση 1806 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εμπορεύματα των διακρίσεων 1806 20, 1806 31, 1806 32 και 1806 90, που παρουσιάζονται με τη μορφή συνδυασμών, υπόκεινται σε γεωργικό στοιχείο (ΕΑ) που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέση περιεκτικότητα του συνόλου του συνδυασμού σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σε πρωτεΐνες γάλακτος, σε ζαχαρόζη, σε ισογλυκόζη, σε γλυκόζη και σε άμυλα κάθε είδους.

2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) με εξαίρεση τα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 1902, τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16) ή

β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα κ.λπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (κλάση 2309 ) ή

γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

2. Για τους σκοπούς της κλάσης 1901, θεωρούνται ως:

α) "πλιγούρια", τα πλιγούρια δημητριακών του κεφαλαίου 11ŽG

β) "αλεύρια και σιμιγδάλια":

1) τα αλεύρια και σιμιγδάλια δημητριακών του κεφαλαίου 11ŽG

2) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες φυτικής προέλευσης που υπάγονται σε άλλα κεφάλαια, εκτός από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες οσπρίων (κλάση 0712 ), πατάτας (κλάση 1105 ) ή ξερών οσπρίων (κλάση 1106 ).

3. Η κλάση 1904 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 6 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή άλλα παρασκευάσματα τροφίμων που περιέχουν κακάο της κλάσεως 1806 (κωδικός 1806 ).

4. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 1904, η έκφραση"αλλιώς παρασκευασμένα"σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εμπορεύματα των διακρίσεων 1905 31, 1905 32, 1905 40 και 1905 90 που παρουσιάζονται με τη μορφή συνδυασμών υπόκεινται σε γεωργικό στοιχείο (ΕΑ) που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέση περιεκτικότητα του συνόλου του συνδυασμού σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σε πρωτεΐνες γάλακτος, σε ζαχαρόζη, σε ισογλυκόζη, σε γλυκόζη και σε άμυλα κάθε είδους.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 31, θεωρούνται ως"μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών"μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35 %. (Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα ή την επικάλυψη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικοτήτων.)

3. Η διάκριση 1905 32 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκά σε σχήμα κερήθρας (γκόφρες και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10 % (διάκριση 1905 90 40 ).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 7, 8 ή 11·

β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)·

γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της κλάσης 2104.

2. Δεν υπάγονται στις κλάσεις 2007 και 2008 οι πηκτές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδάλου και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (κλάση 1704 ) ή τα είδη από σοκολάτα (κλάση 1806 ).

3. Οι κλάσεις 2001, 2004 και 2005 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του κεφαλαίου 7 ή των κλάσεων 1105 ή 1106 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).

4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξερό εκχύλισμα είναι 7 % ή περισσότερο υπάγονται στην κλάση 2002.

5. Για τους σκοπούς της κλάσης 2007, η έκφραση"που παίρνονται από βράσιμο"σημαίνει ότι παίρνονται με θερμική επεξεργασία υπό ατμοσφαιρική πίεση ή μερικό κενό προκειμένου να αυξηθεί το ιξώδες του προϊόντος με μείωση της περιεκτικότητάς του σε νερό ή με άλλα μέσα.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 2009, θεωρούνται ως"χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5 % vol.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως"λαχανικά ομογενοποιημένα"τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 2005.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως"παρασκευάσματα ομογενοποιημένα"τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 2007.

3. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 και 2009 71, η έκφραση"αξίας Brix"καλύπτει τους βαθμούς Brix που διαβάζονται στην κλίμακα ενός υδρομέτρου Βrix ή το δείκτη διάθλασης που εκφράζεται σε ποσοστό περιεκτικότητας σε ζαχαρόζη ο οποίος μετράται με διαθλασίμετρο, σε θερμοκρασία 20 °C ή μετά από διόρθωση για θερμοκρασία 20 °C αν η μέτρηση πραγματοποιείται σε διαφορετική θερμοκρασία.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως προϊόντα υπαγόμενα στην κλάση 2001 τα λαχανικά, οι καρποί και τα φρούτα και τα άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ, των οποίων η περιεκτικότητα σε ελεύθερο πτητικό οξύ, υπολογιζόμενη σε οξικό οξύ, είναι ίση ή ανώτερη του 0,5 % κατά βάρος. Επιπλέον, τα μανιτάρια του υπάγονται στη διάκριση 2001 90 50 δεν επιτρέπεται να περιέχουν αλάτι άνω που 2,5 % κατά βάρος.

2. α) Η περιεκτικότητα σε διάφορα ζάχαρα, που μετριέται σε ζαχαρόζη ("περιεκτικότητα σε ζάχαρα"), των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό ανταποκρίνεται στην αριθμητική ένδειξη που δίνεται σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου από το διαθλασίμετρο, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 558/93 και πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή:

- 0,93 για τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99,

- 0,95 για τα προϊόντα των άλλων κλάσεων.

β) Η έκφραση"αξίας Brix", που αναφέρεται στις διακρίσεις της κλάσης 2009, ανταποκρίνεται στην αριθμητική ένδειξη που δίνεται σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου από το διαθλασίμετρο, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 558/93.

3. Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως"με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητα αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:

- ανανάς, σταφύλια: 13 %,

- άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών: 9 %.

4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 12 έως 2008 92 38 και 2008 99 11 έως 2008 99 40 θεωρούνται ως:

- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος"("titre alcoométrique massique acquis"), ο αριθμός των χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,

- "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.

5. α) Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της κλάσης 2009 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:

- χυμός λεμονιών ή ντοματών: 3,

- χυμός μήλων: 11,

- χυμός σταφυλιών: 15,

- χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.

β) Οι χυμοί φρούτων με πρόσθετα ζάχαρα, αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67, οι οποίοι περιέχουν λιγότερο του 50% κατά βάρος χυμούς φρούτων στη φυσική τους κατάσταση και οι οποίοι λαμβάνονται από φρούτα ή από αραίωση συμπυκνωμένων χυμών φρούτων, χάνουν τον αρχικό τους χαρακτήρα του χυμού φρούτων της κλάσης 2009.

6. Θεωρείται ως"συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιών"(στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) [διακρίσεις 2009 69 51 και 2009 69 71 ] ο χυμός σταφυλιών (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μούστος) του οποίου η αριθμητική ένδειξη του διαθλασιμέτρου, που δίνεται σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 558/93, δεν είναι κατώτερη του 50,9 %.

7. Θεωρούνται ως"τροπικά φρούτα"κατά την έννοια των διακρίσεων 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 881, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 και 2009 90 97 τα εξής: Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες καρποί παπαίας, καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες.

8. Θεωρούνται ως"τροπικοί καρποί"κατά την έννοια των διακρίσεων 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 51, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 και 2008 92 97 τα εξής: καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια του kola και καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μείγματα λαχανικών της κλάσης 0712·

β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (κλάση 0901 )·

γ) το αρωματισμένο τσάι (κλάση 0902 )·

δ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των κλάσεων 0904 μέχρι 0910·

ε) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις κλάσεις 2103 ή 2104, που περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)·

στ) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των κλάσεων 3003 ή 3004 ή

ζ) τα παρασκευασμένα ένζυμα της κλάσης 3507.

2. Τα εκχυλίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην κλάση 2101.

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 2104, θεωρούνται ως"σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής"τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσοτήτα, ορατά τεμάχια.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατά την έννοια των διακρίσεων 2103 20 00 και 2103 90 90, η έκφραση"σάλτσες"δεν καλύπτει παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων ή άλλων εδώδιμων μερών φυτών, όταν το ποσοστό αυτών των συστατικών που περνά από κόσκινο μεταλλικού πλέγματος, με άνοιγμα βρόχου 5 χιλιοστά, μετά από ξέπλυμα σε νερό θερμοκρασίας 20 °C, είναι κατώτερο από 80 % κατά βάρος, υπολογιζόμενο στο αρχικό παρασκεύασμα.

2. Γιά την εφαρμογή των διακρίσεων 2106 10 20 και 2106 90 92, ο όρος"άμυλα κάθε είδους"περιλαμβάνει επίσης τα προϊόντα αποικοδόμησης των αμύλων κάθε είδους.

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως"λιωμένα τυριά"("fondues") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 12 % και κατώτερης του 18 %, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά emmental και gruyère με προσθήκη άσπρου κρασιού, αποστάγματος κερασιών (kirsch), αμύλου και μπαχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιογράμμου.

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 20 θεωρούνται ως"σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών"τα παρασκευάσματα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 0,5 % vol.

5. Θεωρείται ως"ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 10 % φρουκτόζης.

Για τον υπολογισμό του δασμού ο οποίος εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 2106 90 30, η περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλειμμα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95.

6. Για τον υπολογισμό του δασμού που εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 2106 90 59, η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη, καθώς και η περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα που υπολογίζονται σε σακχαρόζη, καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού (άλλα από εκείνα της κλάσης 2209 ) παρασκευασμένα για μαγειρικούς σκοπούς, τα οποία καθίστανται έτσι ακατάλληλα για κατανάλωση ως ποτά (γενικά κλάση 2103 )·

β) το θαλασσινό νερό (κλάση 2501 )·

γ) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (κλάση 2851 )·

δ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10 % οξικό οξύ (κλάση 2915 )·

ε) τα φάρμακα των κλάσεων 3003 ή 3004·

στ) τα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού (κεφάλαιο 33).

2. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού και των κεφαλαίων 20 και 21, ο"κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος"καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 2202, θεωρούνται ως"ποτά μη αλκοολούχα"τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0,5 % vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 2203 μέχρι 2206 ή στην κλάση 2208.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως"αφρώδη κρασιά"τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Η διάκριση 2202 10 00 περιλαμβάνει τα νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, εφόσον αυτά μπορούν, ως έχουν, να καταναλωθούν άμεσα ως ποτά.

2. Για την εφαρμογή των κλάσεων 2204, 2205 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:

α) "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος"ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία·

β) "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος"ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζαχάρων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία·

γ) "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος"το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών·

δ) "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος"ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιονδήποτε εμπλουτισμό.

ε) "% vol"το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

3. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως"μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση"το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1 % vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.

4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:

Α) Θεωρείται ως"ολικό στερεό υπόλειμμα"η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.

Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.

Β) α) Η παρουσία στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 2204 21 11 έως 2204 21 99 και 2204 29 12 έως 2204 29 99 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω δασμολογικές κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:

I. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13 % vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο·

II. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13 % vol και όχι περισσότερο από 15 % vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο·

III. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15 % vol και όχι περισσότερο από 18 % vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο·

IV. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18 % vol και όχι περισσότερο από 22 % vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.

Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πρώτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 99 και 2204 29 99·

β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93 και 2204 29 97.

5. Οι διακρίσεις 2204 21 11 έως 2204 21 99 και 2204 29 12 έως 2204 29 99 περιλαμβάνουν κυρίως:

α) το μούστο νωπών σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12 % vol και κατώτερο του 15 % vol

και

- που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5 % vol·

β) το ενισχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18 % vol και όχι ανώτερο του 24 % vol,

- που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη ακαθάριστου προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86 % vol, σε κρασί που δεν περιέχει κατάλοιπα ζαχάρου,

και

- που έχει μέγιστη πτητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ·

γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5 % vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15 % vol και όχι ανώτερο του 22 % vol

και

- που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφυτείες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12 % vol:

- με κατάψυξη

ή

- με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:

- είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού

- είτε συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστου σταφυλιών του οποίου η συμπύκνωση πραγματοποιήθηκε με την απευθείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών

- είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.

Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτιούνται από μούστο νωπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12 % vol.

6. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 11 έως 2204 21 78, 2204 21 81, 2204 21 82 και 2204 29 12 έως 2204 29 58, 2204 29 81 και 2204 29 82, θεωρούνται ως"κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές"τα κρασιά που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ανταποκρίνονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/99 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται εντός καθορισμένων περιοχών ( EE L 179 της 14. 7. 1999, σ. 1), καθώς και σ' αυτές που υιοθετήθηκαν σε εφαρμογή του ίδιου κανονισμού και καθορίστηκαν από τις εθνικές κανονιστικές πράξεις.

7. Θεωρείται ως συμπυκνωμένος μούστος σταφυλιών (διακρίσεις 2204 30 92 και 2204 30 96 ) ο μούστος σταφυλιών του οποίου η αριθμητική ένδειξη του διαφλαθιμέτρου, που δίνεται σε θερμοκρασία 20 οC, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 558/93, δεν είναι κατώτερη του 50,9 %.

8. Θεωρούνται ως προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 2205 βερμούτ και τα άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών, που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 7 % vol.

9. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως"κρασί δευτερίας"("piquette") το προϊόν που αποκτιέται από τη ζύμωση των μουσκεμένων σε νερό παρθένων τσίπουρων ή από την εξασθένηση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.

10. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2206 00 31 και 2206 00 39, θεωρούνται ως"αφρώδη":

- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,

- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιαζόμενα, και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετριέται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

11. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως"ξίδι από κρασί"το ξίδι που αποκτιέται αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμαρίων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

Σημείωση

1. Περιλαμβάνονται στην κλάση 2309 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

Σημείωση διάμρισης

1. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2306 41, η έκφραση"σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ"καλύπτει τα σπέρματα που καθορίζονται στη σημείωση 1 της διάκρισης του κεφαλαίου 12.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ταξινομούνται στις διακρίσεις 2303 10 11 και 2303 10 19 μόνον τα κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού με εξαίρεση τα μείγματα καταλοίπων της αμυλοποιίας του καλαμποκιού με προϊόντα που προέρχονται από άλλα φυτά ή προέρχονται από το καλαμπόκι με διαδικασία άλλη από αυτή της παρασκευής του αμύλου με υγρή μέθοδο.

Η περιεκτικότητα τους σε άμυλο πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση με 28 % κατά βάρος σε ξερή ύλη σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι τίτλος 1 της οδηγίας 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής και η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση του 4,5 % κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο Α η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της οδηγίας 84/4/ΕΟΚ της Επιτροπής.

2. Η διάκριση 2306 70 00 περιλαμβάνει μόνο τα υπολείμματα της εξαγωγής λαδιού από φύτρα καλαμποκιού τα οποία περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά στις συγκεκριμένες ποσότητες, υπολογισμένα κατά βάρος σε ξηρή ύλη:

α) προϊόντα περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες μικρότερης του 3 %:

- περιεκτικότητα σε άμυλο: μικρότερη του 45 %,

- περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άξωτο Χ 6,25): 11,5 % ή περισσότερο·

β) προϊόντα περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες μεταξύ 3 % και 8 %:

- περιεκτικότητα σε άμυλο: μικρότερη του 45 %,

- περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο Χ 6,25): 13 % ή περισσότερο.

Επιπλέον, τα υπολείμματα αυτά δεν περιέχουν συστατικά που δεν προέρχονται από σπόρους καλαμποκιού.

Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε άμυλο και πρωτείνες, εφαρμόζονται μέθοδοι που ορίζονται στην οδηγία 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής, παράρτημα Ι σημεία 1 και 2.

Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες και υγρασία, εφαρμόζονται οι μέθοδοι που ορίζονται στην οδηγία 71/393/ΕΟΚ της Επιτροπής, παράρτημα: τμήμα 4 (μέθοδος A) και τμήμα 1, αντίστοιχα.

Εξαιρούνται τα προϊόντα που περιέχουν συστατικά από μέρη σπόρων καλαμποκιού τα οποία προστέθηκαν μετά την επεξεργασία και δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξαγωγής λαδιού.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:

- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,

- "δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζαχάρων τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,

- "συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,

- "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.

4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 31 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως"γαλακτοκομικά προϊόντα"τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 και στις διακρίσεις 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 11 00, 1802 19 00 και 2106 90 51.

5. Κατατάσσονται στη διάκριση 2309 90 20 μόνο τα κατάλοιπα της αμυλοποιίας καλαμποκιού, με εξαίρεση τα κατάλοιπα της αμυλοποιίας καλαμποκιού τα αναμεμιγμένα με προϊόντα προερχόμενα από άλλα φυτά ή από καλαμπόκι με διαδικασία άλλη από αυτή της παρασκευής αμύλου διά της υγρής μεθόδου που περιέχουν:

- κατάλοιπα κοσκινίσματος του καλαμποκιού που χρησιμοποιούνται στη διεργασία υγρής μεθόδου σε αναλογία μη υπερβαίνουσα το 15 % κατά βάρος

ή/και

- κατάλοιπα που προέρχονται από νερό μουσκέματος του καλαμποκιού, κατά τη διαδικασία υγρής μεθόδου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή οινοπνεύματος ή άλλων παραγωγών αμύλου.

Τα προϊόντα αυτά δύνανται, εξάλλου, να περιέχουν κατάλοιπα εκχύλισης ελαίου από φύτρα καλαμποκιού λαμβανόμενα διά της υγρής μεθόδου.

Η περιεκτικότητα σε άμυλο πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 28 % κατά βάρος σε ξερή ύλη σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I τίτλος 1 της οδηγίας 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής, η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 4,5 % κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο Α που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της οδηγίας 84/4/ΕΟΚ της Επιτροπής και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 40 % κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I τίτλος 2 της οδηγίας 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (κεφάλαιο 30).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα ή τα προϊόντα που έχουν αποπλυθεί (έστω και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροθρυμματισθεί, ψιλοθρυμματισθεί, κονιορτοποιηθεί, έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοσκινισθεί, λεπτοκοσκινισθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φρύξη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε κλάση.

Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντισκονιακή ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) το θείο που παίρνεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές (κλάση 2802 )·

β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υπολογίζεται σε FE 2O 3(κλάση 2821 )·

γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30·

δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (κεφάλαιο 33)·

ε) τους κυβόλιθους, τα κράσπεδα πεζοδρομίων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (κλάση 6801 )· τους κύβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (κλάση 6802 )· τους σχιστόλιθους για επιστεγάσεις ή επενδύσεις κτιρίων (κλάση 6803 )·

στ) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (κλάση 7102 ή 7103 )·

ζ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 3824. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (κλάση 9001 )·

η) τις κιμωλίες σφαιριστηρίων (κλάση 9504 )·

θ) τις κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κιμωλίες ραπτών (κλάση 9609 ).

3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην κλάση 2517 και σε μια άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην κλάση 2517.

4. Η κλάση 2530 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και πυρωμένες ή αναμειγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαρμαρυγιακά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σήπιο (έστω και σε στιλβωμένα τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σήπιο και το ήλεκτρο που έχουν ανασυσταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματοποίησή τους σε καλούπια. Το γαγάτη. Το ανθρακικό στρόντιο (στροντιανίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του στροντίου. Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής και τα τεμάχια θρυμματισμένων οπτόπλινθων και τσιμεντόλιθων.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σκύρων μη πισσωμένων (κλάση 2517 )·

β) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (κλάση 2519 )·

γ) την ιλύ που προέρχεται από δεξαμενές αποθήκευσης λαδιών πετρελαίου, η οποία αποτελείται κυρίως από λάδια αυτού του τύπου (κλάση 2710 )·

δ) τις σκουριές αποφωσφόρωσης του κεφαλαίου 31·

ε) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (κλάση 6806 )·

στ) απορρίμματα και υπολείμματα πολυτίμων μετάλλων ή μετάλλων επιστρωμένων με πολύτιμα μέταλλα· άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων (κλάση 7112 )·

ζ) τα συμπήγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τμήμα XV).

2. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2601 μέχρι 2617, θεωρούνται ως"μεταλλεύματα"τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της κλάσης 2844 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες κατεργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.

3. Η κλάση 2620 καλύπτει μόνο:

α) τις τέφρες και τα υπολείμματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατεργασία μεταλλικών ενώσεων, με εξαίρεση τις τέφρες και τα υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων (κλάση 2621 )ŽG

β) τις τέφρες και τα υπολείμματα που περιέχουν αρσενικό, έστω και αν περιέχουν μέταλλα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του αρσενικού ή των μετάλλων ή για την κατεργασία των χημικών τους ενώσεων.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 2620 21, η"ιλύς μολυβδούχου βενζίνης και ιλύς αντικροτικών μολυβδούχων ενώσεων"καλύπτει την ιλύ που προέρχεται από τις δεξαμενές αποθήκευσης μολυβδούχου βενζίνης και αντικροτικών μολυβδούχων ενώσεων (π.χ. τετρααιθυλιούχος μόλυβδος), η οποία αποτελείται κυρίως από μόλυβδο, ενώσεις του μολύβδου και οξείδιο του σιδήρου.

2. Οι τέφρες και τα υπολείμματα που περιέχουν αρσενικό, υδράργυρο, θάλλιο ή μείγματά τους, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του αρσενικού ή των μετάλλων αυτών ή για την κατεργασία των χημικών τους ενώσεων, κατατάσσονται στη διάκριση 2620 60.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμιγή· η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην κλάση 2711·

β) τα φάρμακα των κλάσεων 3003 ή 3004·

γ) τους αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες των κλάσεων 3301, 3302 ή 3805.

2. Οι όροι"λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 2710, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.

Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο του 60 % κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (κεφάλαιο 39).

3. Για τους σκοπούς της κλάσης 2710, θεωρούνται ως"χρησιμοποιημένα λάδια,"τα χρησιμοποιημένα λάδια, απόβλητα που περιέχουν κυρίως λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών (όπως αναφέρονται στη σημείωση 2 του παρόντος κεφαλα ίου), αναμεμειγμένα ή μη με νερό. Τα απόβλητα αυτά καλύπτουν κυρίως:

α) τα λάδια που είναι ακατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόμενη χρήση (π.χ. χρησιμοποιημένα λιπαντικά λάδια, χρησιμοποιημένα υδραυλικά λάδια, χρησιμοποιημένα λάδια για μετασχηματιστές)·

β) την ιλύ πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ) που προέρχεται από δεξαμενές πετρελαιοειδών, η οποία περιέχει κυρίως λάδια αυτού του τύπου και υψηλή συγκέντρωση προσθετικών (π.χ. χημικά προϊόντα) που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή πρωτογενών προϊόντων·

γ) τα λάδια που παρουσιάζονται με τη μορφή γαλακτωμάτων σε νερό ή μειγμάτων με νερό, όπως αυτά που προκύπτουν από την υπερχείλιση δεξαμενών, την πλύση δεξαμενών αποθήκευσης ή τη χρησιμοποίηση λαδιών κοπής για δραστηριότητες κατεργασίας.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια ης διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως"ανθρακίτης"ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14 %.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως"ασφαλτούχος λιθάνθρακας"ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβάινει το 14 % και του οποίου η περιορισμένη θερμαντική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5833χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμο.

3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως"βενζόλιο (βενζένιο)","τολουόλιο (τολουένιο)","ξυλόλιο (ξυλένιο)","ναφθαλίνη"και"φαινόλες"τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50 % κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλες.

4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2710 11, τα"ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα"είναι αυτά που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90 % ή περισσότερο στους 210 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86.

Συμπληρωματικές σημειώσεις(15)

1. Για την εφαρμογή της κλάσης 2710, θεωρούνται ως:

α) "ειδικά αποστάγματα"(διακρίσεις 2710 11 21 και 2710 11 25 ) τα ελαφρά λάδια που ορίζονται στο σημείο 4 των σημειώσεων διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου, που δεν περιέχουν αντικροτικά παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5 % και 90 %, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 60 βαθμών Κελσίου·

β) "ελαφρό πετρέλαιο"(white spirit) (διάκριση 2710 11 21 ) τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου α) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky(16)·

γ) "μεσαία λάδια"(διακρίσεις 2710 19 11 έως 2710 19 29 ) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90 % στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65 % ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86·

δ) "βαριά λάδια"(διακρίσεις 2710 19 31 έως 2710 19 99 ) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65 % στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή·

ε) "πετρέλαιο εσωτερικής καύσης"(νάφθα-gas oil) (διακρίσεις 2710 19 31 έως 2710 19 49 ) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου δ), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85 % ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·

στ) "πετρέλαιο εξωτερικής καύσης"(μαζούτ-fuel oil) (διακρίσεις 2710 19 51 έως 2710 19 69 ) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου δ), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου ε), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραίωση μέχρι του χρωματισμού C, ιξώδες V:

- είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θειικές τέφρες είναι κατώτερη του 1 %, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874, και ο δείκτης σαπωνοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54,

- είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,

- είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25 % ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25 % κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των μείον (-) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / ιξώδες V

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Ως"ιξώδες V"θεωρείται το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε 10 -6 m 2s -1, σύμφωνα με τη μέθοδο AMST D 445.

Ως"αραιωμένος χρωματισμός C"θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραίωση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωριούχο άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραίωση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ-fuel oil) των διακρίσεων 2710 19 51 έως 2710 19 69 πρέπει να είναι φυσικός.

Οι διακρίσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου δ), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

- είτε το ποσοστό τοις εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τοις εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,

- είτε το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,

- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500.

Τα προϊόντα αυτά υπάγονται στις διακρίσεις 2710 19 71 έως 2710 19 99.

2. Για την εφαρμογή της κλάσης 27 12, θεωρείται ως"ακατέργαστη βαζελίνη"(διάκριση 2712 10 10 ) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4,5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως"ακατέργαστα"τα προϊόντα που παρουσιάζουν:

α) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3,5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των 9 Χ 10 -6m 2s -1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,

ή

β) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των 9 Χ 10 -6m 2s -1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTMD 445.

4. Ως"καθορισμένη κατεργασία", σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2710, 2711 και 2712, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:

α) η υπό κενό απόσταξη·

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·

γ) η πυρόλυση·

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ) ο πολυμερισμός·

η) η αλκυλίωση·

θ) ο ισομερισμός

ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 19 31 έως 2710 19 99, με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 t)·

ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710·

ιβ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 19 31 έως 2710 19 99, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων 2710 19 71 έως 2710 19 99, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες·

ιγ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 19 51 έως 2710 19 69, με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 30 % ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκτιούνταν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάγονται στις διακρίσεις 2710 11 11 έως 2710 11 90 ή 2710 19 11 έως 2710 19 29, υπόκεινται στους δασμούς των διακρίσεων 2710 19 61 έως 2710 19 69, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή χημικό μετασχηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές·

ιδ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 19 71 έως 2710 19 99·

ιε) η αφαίρεση του λαδιού με κλασματική κρυστάλλωση, αποκλειστικά για τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 2712 90 31.

Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, θα χρειαζόταν να προηγηθεί από τις κατεργασίες που προαναφέρθηκαν κάποια άλλη προπαρασκευή, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις ποσότητες των προϊόντων εκείνων που έχουν υποστεί πραγματικά τις κατεργασίες που καθορίζονται παραπάνω, για τις οποίες και προορίζονται τα προϊόντα αυτά. Απαλλάσσονται επίσης οι απώλειες που τυχόν έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής.

5. Οι ποσότητες των προϊόντων τα οποία, ενδεχόμενα, αποκτούνται στη διάρκεια ενός χημικού μετασχηματισμού ή στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής, εφόσον αυτή θα χρειαζόταν για τεχνικούς λόγους, και τα οποία ανήκουν στις κλάσεις ή διακρίσεις 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 έως 2712 90 99, 2713 90 και 2901 10 10, υπόκεινται στους δασμούς που προβλέπονται για τα προϊόντα"που προορίζονται για άλλες χρήσεις", ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 2710 έως 2712, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή νέο χημικό μετασχηματισμό, το πολύ μέσα σε έξι μήνες και κάτω από όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις κλάσεις 2844 ή 2845 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις κλάσεις 2843 ή 2846 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση του τμήματος αυτού.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μία από τις κλάσεις 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ή 3808 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας.

3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:

α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία·

β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα·

γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:

α) τα αμιγή χημικά στοιχεία ή τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες·

β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)·

γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·

δ) προϊόντα των στοιχείων α), β) ή γ) παραπάνω, στα οποία έχει προστεθεί κάποιος σταθεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισυσσωματικών) που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους ή τη μεταφορά τους·

ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.

2. Εκτός από τα διθειώδη άλατα και τα όξινα θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (κλάση 2831 ), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2836 ), τα κυανιούχα, τα οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2837 ), τα κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2838 ), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 2843 μέχρι 2846 και τα καρβίδια (κλάση 2849 ), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό:

α) τα οξείδια του άνθρακα, το κυανιούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξέα και άλλα κυανικά οξέα, απλά ή σύμπλοκα (κλάση 2811 )·

β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (κλάση 2812 )·

γ) ο διθειούχος άνθρακας (κλάση 2813 )·

δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά και τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανοδιαμινοχρωμικά (reineckates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2842 )·

ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με ουρία (κλάση 2847 ), ο οξυθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θειοκαρβονυλίου, το κυανογόνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυαναμίδη και τα μεταλλικά παράγωγά της (κλάση 2851 ), με εξαίρεση την ασβεστοκυαναμίδη, έστω και καθαρή (κεφάλαιο 31).

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:

α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V·

β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2·

γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31·

δ) τα ανόργανα προϊόντα των ειδών εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της κλάσης 3206· το τριμμένο γυαλί και άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων, της κλάσης 3207·

ε) ο τεχνητός γραφίτης (κλάση 3801 ), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 3813· τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της κλάσης 3824, οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 3824·

στ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (κλάσεις 7102 μέχρι 7105 ), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71·

η) μέταλλα, έστω και καθαρά, μεταλλικά κράματα ή μεταλλοκεραμικές συνθέσεις (cermets), (συμπεριλαμβανομένων και των συντηγμένων μεταλλικών καρβιδίων δηλαδή καρβιδίων συντηγμένων με μέταλλο) του τμήματος XV·

θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (κλάση 9001 ).

4. Τα σύμπλοκα οξέα με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ μη μεταλλικών στοιχείων του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην κλάση 2811.

5. Οι κλάσεις 2826 μέχρι 2842 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου.

Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην κλάση 2842.

6. Η κλάση 2844 περιλαμβάνει μόνο:

α) το τεχνήτιο (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84·

β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολυτίμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους·

γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισοτόπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους·

δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 μπεκερέλ ή τα 0,002 μικροκιουρί ανά γραμμάριο·

ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων·

στ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη.

Με τον όρο"ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2844 και 2845:

- τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,

- τα μείγματα ισοτόπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισοτόπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.

7. Στην κλάση 2848 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο.

8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κυλίνδρους ή ράβδους. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην κλάση 3818.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:

α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες·

β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (κεφάλαιο 27)·

γ) τα προϊόντα των κλάσεων 2936 μέχρι 2939, τους αιθέρες, τις ακετάλες και τους εστέρες των ζαχάρων και τα άλατά τους, της κλάσης 2940 καθώς και τα προϊόντα της κλάσης 2941, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης·

δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)·

ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·

στ) προϊόντα των στοιχείων α), β), γ, δ) ή ε) παραπάνω, στα οποία έχει προστεθεί κάποιος σταθεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισυσσωματικών) που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους ή τη μεταφορά τους·

ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ), ε) ή ζ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή, χρωστικό ή αποσμητικό, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·

η) τα ακόλουθα προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών: άλατα του διαζωνίου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώτωση και τα άλατά τους.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα προϊόντα της κλάσεως 1504, καθώς επίσης και η ακάθαρτη γλυκερίνη της κλάση 1520·

β) την αιθυλική αλκοόλη (κλάση 2207 ή 2208 )·

γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (κλάση 2711 )

δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28·

ε) την ουρία (κλάση 3102 ή 3105, ανάλογα με την περίπτωση)·

στ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (κλάση 3203 ), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για την ζωογόνηση της φθοριόλαμψης ή ως φωτοφόρα (κλάση 3204 ), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (κλάση 3212 )·

ζ) τα ένζυμα (κλάση 3507 )·

η) τη μεταλδεΰδη, την εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συνεπάγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (κλάση 3606 )·

θ) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 3813. Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην κλάση 3824·

ι) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιθυλενοδιαμίνη (κλάση 9001 ).

3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης.

4. Στις κλάσεις 2904 μέχρι 2906, 2908 μέχρι 2911 και 2913 μέχρι 2920 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα.

Οι νιτρωμένες και νιτροδωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως"αζωτούχες ομάδες"σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 2929.

Για την εφαρμογή των κλάσεων 2911, 2912, 2914, 2918 και 2922, θεωρούνται ως"οξυγονούχες ομάδες"μόνον οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων 2905 μέχρι 2920.

5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων Ι μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ιδίων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.

β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.

γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:

1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλάιων Ι μέχρι X ή της κλάσης 2942, κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η αντίστοιχη οργανική ένωση·

2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της κλάσης 2942 κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης στο κεφάλαιο.

δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης (κλάση 2905 ).

ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.

6. Οι ενώσεις των κλάσεων 2930 και 2931 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απευθείας ενωμένα με τον άνθρακα.

Οι κλάσεις 2930 (οργανικές θειοενώσεις) και 2931 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφιού ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).

7. Οι κλάσεις 2932, 2933 και 2934 δεν περιλαμβάνουν τα εποξείδια με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξείδια κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδεϋδών ή των θειοαλδεϋδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυφαινολών με πολυβασικά οξέα και τα ιμίδια πολυβασικών οξέων.

Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

8. Για την εφαρμογή της κλάσης 2937:

α) ο όρος"ορμόνες"περιλαμβάνει τους παράγοντες απελευθέρωσης ή έκκρισης ορμονών, τους αναστολείς ορμονών και τους ανταγωνιστές ορμονών (αντιορμόνες)·

β) η έκφραση"που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες"καλύπτει όχι μόνο τα παράγωγα ορμονών και τα δομικά ανάλογα ορμονών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ορμονική τους δράση, αλλά και τα παράγωγα και δομικά ανάλογα ορμονών που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ενδιάμεσα στη σύνθεση των προϊόντων αυτής της κλάσης.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομένουσα διάκριση με την ονομασία"Άλλα"στη σειρά των σχετικών διακρίσεων.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά νερά, άλλα από τα ενδοφλέβια διατροφικά παρασκευάσματα (Τμήμα IV)·

β) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (κλάση 2520 )·

γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (κλάση 3301 )·

δ) τα παρασκευάσματα των κλάσεων 3303 μέχρι 3307, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες·

ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της κλάσης 3401, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες·

στ) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύψο για την οδοντοτεχνική (κλάση 3407 )·

ζ) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (κλάση 3502 ).

2. Για τους σκοπούς της κλάσεως 3002, με τον όρο"τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα"νοούνται αποκλειστικά τα μονοκλωνικά αντισώματα (MAB), τα θραύσματα αντισωμάτων και τα συζεύγματα αντισωμάτων και θραυσμάτων αντισωμάτων.

3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 3003 και 3004 και της σημείωσης 4 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:

α) ως"προϊόντα μη αναμειγμένα":

1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων·

2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29·

3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της κλάσης 1302, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε διαλύτη·

β) ως"προϊόντα αναμειγμένα":

1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο)·

2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών·

3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.

4. Στην κλάση 3006 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την κλάση και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας:

α) τα ράμματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών·

β) οι αποστειρωμένες λαμινάριες·

γ) τα αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική·

δ) τα σκιατικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις·

ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος·

στ) τα τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τα τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών·

ζ) οι θήκες και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών·

η) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες, με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 2937 ή με βάση τα σπερματοκτόνα·

θ) τα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνιατρική ως λιπαντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό μέσο μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργάνων·

ι) τα φαρμακευτικά απορρίμματα, δηλαδή τα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ακατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόμενη χρήση, για παράδειγμα, λόγω της παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης τους.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ο κωδικός 3004 περιλαμβάνει φυτοθεραπευτικά παρασκευάσματα και παρασκευάσματα με βάση τις ακόλουθες δραστικές ουσίες: βιταμίνες, ανόργανες ουσίες, απαραίτητα αμινοξέα ή λιπαρά οξέα σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση. Τα παρασκευάσματα αυτά κατατάσσονται στην κλάση 3004 εάν στην ετικέτα, στη συσκευασία ή στις συνοδευτικές οδηγίες χρήσεως αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) οι καθορισμένες ασθένειες, αδιαθεσίες ή συμπτώματά τους για τα οποία γίνεται χρήση του προϊόντος ŽG

β) η συγκέντρωση σε δραστική ουσία ή ουσίες που περιέχεται ή περιέχονται ŽG

γ) η δοσολογία, και

δ) ο τρόπος λήψεως ή χορήγησης.

Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνονται ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά παρασκευάσματα όταν αυτά πληρούν τους προαναφερόμενους όρους α), γ) και δ).

Όσον αφορά τα παρασκευάσματα με βάση βιταμίνες, ανόργανες ουσίες, απαραίτητα αμινοξέα ή λιπαρά οξέα, η περιεκτικότητα σε μία από τις παραπάνω ουσίες στη συνιστώμενη ημερήσια δόση, που αναφέρεται στην ετικέτα, πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη ημερήσια δόση για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του οργανισμού και της υγείας.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) το αίμα των ζώων της κλάσης 0511·

β) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2 Α, 3 Α, 4 Α ή 5·

γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 3824. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (κλάση 9001 ).

2. Η κλάση 3102 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3105:

Α) τα ακόλουθα προϊόντα:

1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό·

2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό·

3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου·

4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό·

5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου·

6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου·

7) την κυαναμίδη του ασβεστίου, έστω και καθαρή, εμποτισμένη ή μη με λάδι·

8) την ουρία, έστω και καθαρή·

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α·

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες·

Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α 2 ή Α 8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών.

3. Η κλάση 3103 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3105:

Α) τα ακόλουθα προϊόντα:

1) τις σκουριές αποφωσφόρωσης·

2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της κλάσης 2510, φρυγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών·

3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά)·

4) το υδρογονορθοφωσφορικό ασβέστιο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2 %, που υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση·

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο·

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

4. Η κλάση 3104 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3105:

Α) τα ακόλουθα προϊόντα:

1) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, συλβινίτης και άλλα)·

2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ)·

3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό·

4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό·

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.

5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην κλάση 3105.

6. Κατά την έννοια της κλάσης 3105, η έκφραση"άλλα λιπάσματα"καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιώδη συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των κλάσεων 3203 ή 3204, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα (κλάση 3206 ), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην κλάση 3207 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της κλάσης 3212·

β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των κλάσεων 2936 μέχρι 2939, 2941 ή 3501 μέχρι 3504·

γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (κλάση 2715 ).

2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωνίου και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην κλάση 3204.

3. Υπάγονται, ομοίως, στις κλάσεις 3203, 3204, 3205 και 3206 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την κλάση 3206, τα χρωστικά (pigments) της κλάσης 2530 ή του κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνες], των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρισης (κλάση 3212 ), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις κλάσεις 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 και 3215.

4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 μέχρι 3913 περιλαμβάνονται στην κλάση 3208, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50 % του βάρους του διαλύματος.

5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος"χρωστικές ύλες"δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαιοχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3212, θεωρούνται ως"φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο"μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:

α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά·

β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμεύει ως υπόθεμα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) φυσικές ελαιορητίνες ή φυτικά ευχυλίσματα της κλάσεων 1301 ή 1302·

β) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της κλάσης 3401·

γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 3805.

2. Για τους σκοπούς της κλάσεως 3302, η έκφραση"ευώδεις ουσίες"αναφέρεται αποκλειστικά στις ουσίες της κλάσεως 3301, τα ευώδη συστατικά που απομονώνονται από τις ουσίες αυτές και τα αρωματικά προϊόντα που λαμβάνονται συνθετικώς.

3. Οι κλάσεις 3303 μέχρι 3307 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.

4. Θεωρούνται ως"προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3307, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού· τα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση· τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασίδια χαρτιά· τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια· οι βάτες, τα πιλήματα και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με άρωμα ή φτιασίδια· τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για ζώα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ,"ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ"ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα (κλάση 1517 )·

β) τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης·

γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ξυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (κλάσεις 3305, 3306 ή 3307 ).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3401, ο όρος"σαπούνια"περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολυμαντικά, σκόνες στιλβώματος, πρόσθετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν στιλβώματα υπάγονται σ' αυτή την κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 3405 ως πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3402,"οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης"είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμειχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5 % σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μία ώρα στην ίδια θερμοκρασία:

α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλάκτωμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και

β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε 4,5 Χ 10 -2Ν/m (45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.

4. Οι όροι"λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 3403, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 27.

5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι"κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 3404, εφαρμόζονται μόνο:

Α) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό·

Β) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμειξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους·

Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.

Αντίθετα, η κλάση 3404 δεν περιλαμβάνει:

α) τα προϊόντα των κλάσεων 1516, 3402 ή 3823, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών·

β) τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμειγμένα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα, της κλάσης 1521·

γ) τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της κλάσης 2712, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα·

δ) τα αναμειγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (κλάσεις 3405, 3809 κ.λπ.)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις ζύμες (κλάση 2102 )·

β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30·

γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (κλάση 3202 )·

δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλισίβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34·

ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (κλάση 3913 )·

στ) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνας (κεφάλαιο 49).

2. Ο όρος"δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της κλάσης 3505, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτρόζη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10 %.

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10 %, υπάγονται στην κλάση 1702.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Yπάγονται κυρίως στην κλάση 3504 τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 85 % πρωτεΐνες.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ. ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή β).

2. Ως"είδη από εύφλεκτες ύλες"θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3606, αποκλειστικά:

α) η μεταλδεΰδη, η εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση·

β) τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα·

γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρητίνη, τα προσανάμματα και τα παρόμοια.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείμματα ούτε τις ύλες που απορρίπτονται.

2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος"φωτογραφικός"προσδιορίζει τη μέθοδο με την οποία παράγονται ορατές εικόνες, άμεσα ή έμμεσα, με την επίδραση του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας σε φωτοευαίσθητες επιφάνειες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθεμία από τις ταινίες υπάγεται στη δική της κλάση.

2. Ως"ταινίες επικαίρων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτήρα πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κ.λπ. επικαιρότητας.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:

1) τον τεχνητό γραφίτη (κλάση 3801 )·

2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3808·

3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (κλάση 3813 )·

4) τα πιστοποιημένα υλικά αναφοράς, που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2·

5) τα προϊόντα που περιγράφονται στις σημειώσεις 3 α) ή 3 γ) παρακάτω·

β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θρεπτική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (κλάση 2106, γενικά)·

γ) τις τέφρες και τα υπολείμματα (συμπεριλαμβανομένης της ιλύος, εκτός από τη λυματολάσπη) που περιέχουν μέταλλα, αρσενικό ή μείγματά τους και πληρούν τους όρους της σημείωσης 3 α) ή 3 β) του κεφαλαίου 26 (κλάση 2620 )·

δ) τα φάρμακα (κλάση 3003 ή 3004 )·

ε) χρησιμοποιημένοι καταλύτες που χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση κοινών μετάλλων ή για την παρασκευή χημικών ενώσεων κοινών μετάλλων (κωδικός 2620 ), χρησιμοποιημένοι καταλύτες που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων (κωδικός 7112 ) καθώς επίσης και καταλύτες που αποτελούνται από μέταλλα ή μεταλλικά κράματα σε μορφή, π.χ., πολύ λεπτής σκόνης ή μεταλλικού πλέγματος (τμήματα XIV ή XV).

2. Α) Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3822, με τον όρο"πιστοποιημένο υλικό αναφοράς"νοείται ένα υλικό αναφοράς που συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο αναφέρει τις τιμές των πιστοποιημένων ιδιοτήτων και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους για τον καθορισμό αυτών των τιμών, καθώς επίσης το βαθμό βεβαιότητας κάθε τιμής, και ο οποίος είναι κατάλληλος να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανάλυσης, βαθμονόμησης ή αναφοράς.

Β) Με εξαίρεση τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29, για τους σκοπούς της κατάταξης των πιστοποιημένων υλικών αναφοράς, η κλάση 3822 έχει προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης κλάσης της ονοματολογίας.

3. Περιλαμβάνονται στην κλάση 3824 και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας:

α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων·

β) τα ζυμέλαια· το λάδι Dippel·

γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση·

δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβρανών πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση·

ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

4. Στην ονοματολογία, με τον όρο"αστικά απορρίμματα"νοούνται τα απορρίματα ιδιωτών, ξενοδοχείω, εστιατοφίων, νοσοκομείων, καταστημάτων, γραφείων, κλπ., και τα απορρίμματα που συλλέγονται από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια, καθώς και τα άχρηστα υλικά οικοδομών και κατεδαφίσεων. Τα αστικά απορρίμματα περιέχουν κατά κανόνα σημαντικό αριθμό υλών, όπως οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ, το ξύλο, το χαρτί, οι υφαντικές ύλες, το γυαλί, το μέταλλο, τα προϊόντα διατροφής, τα σπασμένα έπιπλα και άλλα φθαρμένα ή απορριπτόμενα είδη. Ο όρος"αστικά απορρίμματα"δεν καλύπτει ωστόσο:

α) τις ύλες ή τα είδη που έχουν διαχωριστεί από τα απορρίμματα, όπως για παράδειγμα τα απορρίμματα από πλαστικές ύλες, καουτσούκ, ξύλο, χαρτί, υφαντικές ύλες, γυαλί ή μέταλλο και οι χρησιμοιημένες ηλεκτρικές στήλες που κατατάσσονται στις αντίστοιχες κλάσεις τσυς·

β) τα βιομηχανικά απορρίμματα·

γ) τα φαρμακευτικά απορρίμματα, όπως ορίζονται στη σημείωση 4 ι) του κεφαλαίου 30·

δ) τα κλινικά απορρίμματα όπως ορίζονται στη σημείωση 6 α) παρακάτω.

5. Για τους σκοπούς της κλάσης 3825, με τον όρο"λυματολάσπη"νοούνται η ιλύς που προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού αστικών λυμάτων και τα απορρίμματα προεπεξεργασίας, τα απορρίμματα καθαρισμού καθώς και η μη σταθεροποιημένη ιλύς. Η σταθεροποιημένη ιλύς, που είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα, εξαιρείται (κεφάλαιο 31).

6. Για τους σκοπούς της κλάσης 3825, η έκφραση"άλλα απορρίμματα"καλύπτει:

α) τα κλινικά απορρίμματα, δηλαδή τα μολυσμένα απορρίμματα που προέρχονται από την ιατρική έρευνα, τις εργασίες ανάλυσης ή άλλες ιατρικές, οδοντικές ή κτηνιατρικές θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις, τα οποία περιέχουν συχνά παθογόνους παράγοντες και φαρμακευτικές ουσίες και τα οποία πρέπει να καταστραφούν με ειδικό τρόπο (για παράδειγμα: επίδεσμοι, χρησιμοποιημένα γάντια και χρησιμοποιημένες σύριγγες)·

β) τα απορρίμματα οργανικών διαλυτών·

γ) τα απορρίμματα διαλυμάτων (λικέρ) αποσκωρίωσης για μέταλλα, υδραυλικών υγρών, υγρών για φρένα και αντιψυκτικών υγρών·

δ) τα άλλα απορρίμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών.

Ωστόσο, η έκφραση"άλλα απορρίμματα"δεν καλύπτει τα απορρίμματα που περιέχουν κυρίως λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών (κλάση 2710 ).

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 3825 41 και 3825 49, με τον όρο"απορρίμματα οργανικών διαλυτών"νοούνται τα απορρίμματα που περιέχουν κυρίως οργανικούς διαλύτες, ακατάλληλους στην κατάσταση που βρίσκονται για την αρχικώς προβλεπόμενη χρήση, που προορίζονται ή μη για την ανάκτηση των διαλυτών.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάγονται στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:

α) αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να ανασυσκευασθούν·

β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα·

γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.

2. Με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων 3918 ή 3919, υπάγονται στο κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως"πλαστικές ύλες"οι ύλες των κλάσεων 3901 μέχρι 3914 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλύτη ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπωμα, χύτευση, διέλαση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί.

Στην ονοματολογία, η έκφραση"πλαστικές ύλες"καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα κεριά των κλάσεων 2712 ή 3404·

β) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (κεφάλαιο 29)·

γ) την ηπαρίνη και τα άλατά της (κλάση 3001 )·

δ) διαλύματα (εκτός από κολλοειδή), σε πτητικούς οργανικούς διαλύτες, προϊόντων των κλάσεων 3901 έως 3913, στα οποία το βάρος του διαλύτη υπερβαίνει το 50 % του βάρους του διαλύματος (κλάση 3208 )· φύλλα για τη σήμανση με σίδηρο της κλάσης 3212·

ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της κλάσης 3402·

στ) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (κλάση 3806 )·

ζ) διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε πλαστικό υπόστρωμα (κλάση 3822 )·

η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ·

θ) τα είδη σελοποιίας ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα (κλάση 4201 ), τα μπαούλα, βαλίτσες, μπαουλάκια, σακίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της κλάσης 4202·

ι) τα τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας του κεφαλαίου 46·

κ) τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814·

λ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές)·

μ) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους)·

ν) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της κλάσης 7117·

ξ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό)·

ο) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII·

π) τα είδη του κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματογυάλια, όργανα σχεδίασης)·

ρ) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογίων, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογοποιίας)·

σ) τα είδη του κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους)·

τ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές)·

υ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

φ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτρες, κουμπιά, κλείστρα-φερμουάρ, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίπες καπνού, πίπες τσιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλογράφοι, μηχανικά μολύβια).

3. Υπάγονται στις κλάσεις 3901 μέχρι 3911 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60 % κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (κλάσεις 3901 και 3902 )·

β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κουμαροϊνδενίου (κλάση 3911 )·

γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο·

δ) στις σιλικόνες (κλάση 3910 )·

ε) στα κολλοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (κλάση 3909 ) και στα άλλα πολυμερή.

4. Με τον όρο"συμπολυμερή"νοούνται τα πολυμερή στα οποία κανένα από τα μονομερή δεν συμμετέχει σε ποσοστό 95 % κατά βάρος ή περισσότερο στο σύνολο του πολυμερούς.

Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν άλλως δηλώνεται, τα συμπολυμερή [συμεπεριλαμβανομένων των συμπολυσυμπυκνωμάτων, των προϊόντων συμπολυπροσθήκης, των συμπολυμερών τύπου"μπλοκ"και των συμπολυμερών εμβολιασμού (graft)] και τα μείγματα πολυμερών ταξινομούνται στην κλάση που καλύπτει τα πολυμερή της συμμονομερούς μονάδας που υπερέχει κατά βάρος οποιασδήποτε άλλης συμμονομερούς μονάδας. Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης, τα συμμονομερή συστατικά πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια κλάση πρέπει να λαμβάνονται μαζί.

Εάν καμία από τις απλές συμμονομερείς μονάδες δεν υπερέχει, τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερών ταξινομούνται, ανάλογα με την περίπτωση, στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση μεταξύ εκείνων που μπορούν να ληφθούν εξίσου υπόψη.

5. Τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.

6. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 3901 μέχρι 3914, η έκφραση"αρχικές μορφές"εφαρμόζεται μόνο στις ακόλουθες μορφές:

α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα·

β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που πρόκειται να σχηματοποιηθούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες μη συνεκτικές μάζες.

7. Η κλάση 3915 δεν περιλαμβάνει τα απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (κλάσεις 3901 μέχρι 3914 ).

8. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3917, οι όροι"σωλήνες κάθε είδους"σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. σωλήνες ποτίσματος με νεύρα, διάτρητοι σωλήνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διοχέτευση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες για λουκάνικα ή σαλάμια και τους άλλους επίπεδους σωλήνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μιάμιση φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως"σωλήνες κάθε είδους"αλλά ως"είδη καθορισμένης μορφής".

9. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3918, οι όροι"επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες"σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστόμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη άλλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκωτή, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.

10. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 3920 και 3921, η έκφραση"πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες"εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του κεφαλαίου 54) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς κατεργασμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτήρα έτοιμων για χρήση ειδών).

11. Η κλάση 3925 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες κλάσεις του υποκεφαλαίου II:

α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σηπτικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα·

β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες·

γ) υδρορροές και τα εξαρτήματά τους·

δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια·

ε) εξώστες, κιγκλιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα·

στ) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους·

ζ) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. σε μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες·

η) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοι, περιστεριώνες·

θ) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολα, τα χερούλια, τα άγκιστρα, τα υποθέματα, οι πετσετοθήκες, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σε οποιαδήποτε κλάση του κεφαλαίου αυτού, τα πολυμερή (συμπεριλαμβανομένων και των συμπολυμερών) και τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) όταν υπάρχει διάκριση"Άλλα"στην σειρά των εξεταζόμενων διακρίσεων:

1. το πρόθεμα"πολυ"προηγούμενο του ονόματος ενός συγκεκριμένου πολυμερούς στην περιγραφή μιας διακρίσεως (π.χ. πολυαιθυλένιο ή πολυαμίδιο-6,6) σημαίνει ότι το ή τα συστατικά μονομερή του συγκεκριμένου πολυμερούς, λαμβανόμενα μαζί, πρέπει να συμμετέχουν κατά 95 % ή και περισσότερο στο βάρος του όλου πολυμερούς·

2. τα συμπολυμερή που αναφέρονται στις διακρίσεις 3901 30, 3903 20, 3903 30 και 3904 30 ταξινομούνται στις διακρίσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμονομερείς μονάδες των εν λόγω συμπολυμερών συμμετέχουν κατά 95 % ή και περισσότερο στο βάρος του όλου πολυμερούς·

3. τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση"Άλλα", εφόσον δεν καλύπτονται ειδικότερα από άλλη διάκριση·

4. τα πολυμερή που δεν ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στα σημεία 1, 2 ή 3 παραπάνω, ταξινομούνται στη διάκριση, μεταξύ των υπόλοιπων διακρίσεων της σειράς, που καλύπτειτα τα πολυμερή της μονομερούς μονάδας που υπερέχει κατά βάρος κάθε άλλης απλής συμμονομερούς μονάδας. Για τον σκοπό αυτό, οι συστατικές μονομερείς μονάδες πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια διάκριση πρέπει να λαμβάνονται μαζί. Πρέπει να συγκρίνονται μόνον οι συστατικές συμμονομερείς μονάδες πολυμερών της σειράς των υπόψη διακρίσεων·

β) όταν δεν υπάρχει διάκριση"Άλλα"στην ίδια σειρά:

1. τα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση που καλύπτει τα πολυμερή του μονομερούς εκείνου που υπερέχει κατά βάρος κάθε άλλης απλής συμμονομερούς μονάδας. Για τον σκοπό αυτό, συστατικές μονομερείς μονάδες πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια διάκριση πρέπει να λαμβάνονται μαζί. Πρέπει να συγκρίνονται μόνον οι συστατικές συμμονομερείς μονάδες πολυμερών της υπόψη σειράς·

2. τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση που αναφέρεται στο μη τροποποιημένο πολυμερές.

Τα μείγματα πολυμερών ταξινομούνται στην ίδια διάκριση με τα πολυμερή που λαμβάνονται από τις ίδιες μονομερείς μονάδες στις ίδιες αναλογίες.

2. Για τους σκοπούς της διάκρισης 3920 43, ο όρος"πλαστικοποιητές"καλύπτει επίσης τους δευτερεύοντες πλαστικοποιητές.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία"καουτσούκ"σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρυμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές)·

β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του κεφαλαίου 64·

γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφιες λουτρού, του κεφαλαίου 65·

δ) τα μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρυμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI·

ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96·

στ) τα είδη του κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά είδη γαντοποιίας (αθλητικά γάντια και αθλητικά γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που φέρουν υποδοχή μόνο για του αντίχειρα) και τα είδη που αναφέρονται στις κλάσεις 4011 μέχρι 4013.

3. Στις κλάσεις 4001 μέχρι 4003 και 4005, η έκφραση"αρχικές μορφές"εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:

α) στα υγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα)·

β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρύψαλα και τις μη συμπαγείς παρόμοιες μάζες.

4. Στη σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της κλάσης 4002, η ονομασία"καουτσούκ συνθετικό"εφαρμόζεται:

α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε θείο, σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανακτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μιάμιση φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγκαίων για την τιθάσευση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τιθάσευση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται·

β) στους θειοπλάστες (TM)·

γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμειξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπολυμερισμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρεψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).

5. α) Οι κλάσεις 4001 και 4002 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πήξη:

1) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσθέτονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ)·

2) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προορίζονται απλώς για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους·

3) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β)·

β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις κλάσεις 4001 ή 4002, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα τους, της ακατέργαστης ύλης:

1) γαλακτώματα και αντιπισσωτικοί παράγοντες·

2) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων·

3) θερμοευαίσθητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοευαισθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικοί που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροθετικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τρυγίας, παράγοντες αντιψυκτικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4004, θεωρούνται ως"απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα"τα απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιάσματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.

7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην κλάση 4008.

8. Η κλάση 4010 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους ιμάντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.

9. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 4001, 4002, 4003, 4005 και 4008, θεωρούνται ως"πλάκες, φύλλα και ταινίες"μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκοπα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έστω και αν αυτή η κατεργασία τούς δίνει το χαρακτήρα ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή κατεργασία (εκτύπωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της κλάσης 4008, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή κατεργασία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ)

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα ξέσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (κλάση 0511 )·

β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 0505 ή 6701, ανάλογα με την περίπτωση)·

γ) τα ακατέργαστα, δεψασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, δέρματα τριχωτών ζώων (κεφάλαιο 43). Υπάγονται, εντούτοις, στο κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), μονόπλων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες"αστρακάν","breitschwanz","καρακιούλ","persianer"ή παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κατσικάκια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι), αγριοκάτσικου, γαζέλας, ταράνδου, έlan, ελαφιού, ζαρκαδιού ή σκύλου.

2. A) Οι κλάσεις 4104 μέχρι 4106 δεν περιλαμβάνουν τα δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (συμπεριλαμβανομένης της πρόδεψης) (κλάσεις 4101 μέχρι 4103, ανάλογα με την περίπτωση).

B) Για τους σκοπούς των κλάσεων 4104 μέχρι 4106, ο όρος"μη κατεργασμένα"καλύπτει επίσης τα αναδεψασμένα, χρωματισμένα ή εμποτισμένα με λίπος δέρματα πριν από την ξήρανση.

3. Στην ονοματολογία, με τον όρο"δέρμα ανασχηματισμένο"εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην κλάση 4115.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ,ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (κλάση 3006 )·

β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος άλλα από τα είδη γαντοποιΐας (γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που φέρουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (κλάσεις 4303 ή 4304, ανάλογα με την περίπτωση)·

γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτό της κλάσης 5608·

δ) τα είδη του κεφαλαίου 64·

ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του κεφαλαίου 65·

στ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της κλάσης 6602·

ζ) τα μανικετόκουμπα, βραχιόλια και άλλες απομιμήσεις κοσμημάτων (κλάση 7117 )·

η) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάρια, σκάλες σέλας, κρίκοι), που παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικά)·

θ) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (κλάση 9209 )·

ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού)·

ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιγνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

ιβ) τα κουμπιά, τα κουμπιά με πίεση, τους σκελετούς για κουμπιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κουμπιών ή κουμπιών με πίεση, τα ημιτελή κουμπιά, της κλάσης 9606.

2. Α) Εκτός από τα προβλεπόμενα στη σημείωση 1 παραπάνω, η κλάση 4202 δεν περιλαμβάνει:

α) σάκκους από πλαστικά φύλλα, έστω και τυπωμένους, με λαβές, που δεν προορίζονται για μακρά χρήση (κλάση 3923 )·

β) είδη από υλικά πλεξίματος (κλάση 4602 ).

Β) Τα τεχνουργήματα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 4202 και 4203 και που έχουν μέρη από πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους (φυσικούς, συνθετικούς ή ανασυστημένους) εξακολουθούν να υπάγονται στις κλάσεις αυτές, έστω κι αν τα μέρη αυτά δεν αποτελούν απλά εξαρτήματα ή ελάχιστη διακόσμηση, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη αυτά δεν προσδίδουν στα τεχνουργήματα αυτά τον ουσιώδη χαρακτήρα τους. Εάν όμως τα μέρη αυτά προσδίδουν στα τεχνουργήματα τον ουσιώδη χαρακτήρα τους, τότε αυτά ταξινομούνται στο κεφάλαιο 71.

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4203, ο όρος"ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος"εφαρμόζεται κυρίως στα είδη γαντοποιΐας (γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που φέρουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) στα οποία περιλαμβάνονται τα αθλητικά και προστατευτικά είδη γαντοποιΐας, στις ποδιές και άλλο ειδικό υλικό ατομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τιράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (κλάση 9113 ).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ο όρος"εξωτερική επιφάνεια"κατά την έννοια των διακρίσεων της κλάσης 4202 σημαίνει την ύλη της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος η οποία φαίνεται με γυμνό μάτι, ακόμη και όταν η ύλη αυτή είναι η εξωτερική στρώση ενός συνδυασμού υλών οι οποίες αποτελούν το εξωτερικό υλικό του προϊόντος.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της κλάσης 4301, ο όρος"γουνοδέρματα", στην ονοματολογία, εννοεί τα δεψασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 0505 ή 6701, ανάλογα με την περίπτωση)·

β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνου που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο·

γ) τα είδη γαντοποιΐας (γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που φέρουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα και δέρμα (κλάση 4203 )·

δ) τα είδη του κεφαλαίου 64·

ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του κεφαλαίου 65·

στ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

3. Υπάγονται στην κλάση 4303 τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδύματος ή σε μορφή άλλων ειδών.

4. Υπάγονται στις κλάσεις 4303 ή 4304, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδύματος (άλλα από εκείνα που έχουν αποκλεισθεί από το κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.

5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως"τεχνητά γουνοδέρματα"οι απομιμήσεις γουνοδερμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομιμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (κλάσεις 5801 ή 6001, γενικά).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ IX

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ.ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, σπασμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παρόμοια (κλάση 1211 )·

β) μπαμπού ή άλλες ύλες ξυλώδους φύσεως που χρησιμοποιούνται κυρίως για πλέξη, ακατέργαστες, έ στω και σχισμένες, πριονισμένες διαμήκως ή κομμένες κατά μήκος (κλάση 1401 )·

γ) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (κλάση 1404 )·

δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (κλάση 3802 )·

ε) τα είδη της κλάσης 4202·

στ) τα τεχνουργήματα του κεφαλαίου 46·

ζ) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 64·

η) τα είδη του κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους)·

θ) τα τεχνουργήματα της κλάσης 6808·

ι) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της κλάσης 7117·

ια) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμαξοποιίας)·

ιβ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους)·

ιγ) τα μέρη όπλων (κλάση 9305 )·

ιδ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)·

ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

ιστ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. πίπες, μέρη πιπών, κουμπιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για είδη της κλάσης 9603·

ιζ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως"ξυλεία με την ονομασία'πυκνωμένη'"η συμπαγής ξυλεία ή εκείνη που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την ξυλεία που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φύσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.

3. Για την εφαρμογή των κλάσεων 4414 μέχρι 4421, τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από ξυλεία με την ονομασία"πυκνωμένη", εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από ξύλο.

4. Τα προϊόντα των κλάσεων 4410, 4411 ή 4412 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την ξυλεία της κλάσης 4409, καμπυλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογωνίου, ή υποβληθεί σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων κλάσεων.

5. Η κλάση 4417 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 82.

6. Υπό την επιφύλαξη του σημείου 1 παραπάνω και εκτός αντίθετης υπόδειξης, ο όρος"ξυλεία"στην περιγραφή οποιασδήποτε κλάσεως του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνει και το μπαμπού καθώς και τα άλλα ξυλώδους φύσεως υλικά.

Σημείωση διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 4403 41 έως 4403 49, 4407 24 έως 4407 29, 4408 31 έως 4408 39 και 4412 13 έως 4412 99, με τον όρο"τροπική ξυλεία"νοούνται τα ακόλουθα ξύλα: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningrι, Avodirι, Azobι, Balau, Balsa, Bossι clair, Bossι foncι, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibιtou, Doussiι, Framirι, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipι, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibι, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maηaranduba, Mahogany, Makori, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumι, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ως"ξυλάλευρο"εννοείται, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4405, η σκόνη του ξύλου που περνάει, με μέγιστη κατά βάρος φύρα 8 %, από κόσκινο που έχει άνοιγμα βρόχων 0,63 χιλιοστόμετρα.

2. Για την υπαγωγή στις διακρίσεις 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 και 4420 90 91 ως"τροπική ξυλεία", εννοείται η τροπική ξυλεία: okoumι, obιchι, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makorι, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibιtou, limba, azobι, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), imbuia, balsa, παλίσανδρος (palissandre) του Rio, palissandre de Para και palissandre de Rose.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 64·

β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 65·

γ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος"πλεκτικές ύλες"δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεχτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες λυγαριάς ή ιτιάς, τα μπαμπού, τα βούρλα, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πλαναδούρες), οι λωρίδες από άλλα φυτικά υλικά (π.χ. λωρίδες από φλοιούς, στενά φύλλα και ράφια ή άλλες λωρίδες προερχόμενες από πλατειά φύλλα), οι φυσικές υφαντικές ίνες μη κλωσμένες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτιού, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πιλήματος ή μη υφασμένων υφασμάτων, οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του κεφαλαίου 54.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814·

β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (κλάση 5607 )·

γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65·

δ) τα οχήματα και τα αμαξώματα για οχήματα, καλαθόπλεκτα (κεφάλαιο 87)·

ε) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4601, θεωρούνται ως"πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παραλληλισμένες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες η μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνδετικών, έστω και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ X

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ). ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ)

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4702, θεωρούνται ως"χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση"οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92 % κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σόδα ή θειικό άλας, ή 88 % κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονή μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18 % υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15 % κατά βάρος.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

Σημειώσεις

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, πλην αντίθετων διατάξεων, ο όρος"χαρτί"καλύπτει ταυτόχρονα το χαρτόνι και το χαρτί, ανεξάρτητα από το πάχος τους ή το βάρος τους κατά m 2.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα είδη του κεφαλαίου 30·

β) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της κλάσης 3212·

γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επιχρισμένο με φτιασίδια (κεφάλαιο 33)·

δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά (κλάση 3401 ), ή με κρέμες, στιλβώματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (κλάση 3405 )·

ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των κλάσεων 3701 μέχρι 3704·

οι) χάρτης διαποτισμένος με διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια (κλάση 3822 )·

ζ) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε επάλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814 (κεφάλαιο 39)·

η) τα είδη της κλάσης 4202 (π.χ. ταξιδιού)·

θ) τα είδη του κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας)·

ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τμήμα XI)·

κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65·

λ) τα λειαντικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (κλάση 6805 ) και το μαρμαρυγία τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (κλάση 6814 )· αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό·

μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τμήμα XV)·

ν) τα είδη της κλάσης 9209·

ξ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του κεφαλαίου 96 (π.χ. κουμπιά).

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 7, υπάγονται στις κλάσεις 4801 μέχρι και 4805 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίλβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος, ή και απομιμήσεις υδατογράφησης ή μηχανική επιφανειακή στίλβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με απομίμηση μαρμάρου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, δεν υπάγονται στις κλάσεις αυτές, πλην αντιθέτων διατάξεων της κλάσης 4803.

4. Στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο"χαρτί εφημερίδων"νοείται χαρτί χωρίς επίχρισμα ή επικάλυψη που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση εφημερίδων, στο οποίο το 65 % κατά βάρος τουλάχιστον του συνόλου των ινών αποτελείται από ίνες ξύλου λαμβανόμενες με μηχανική ή χημικομηχανική κατεργασία, κολλαρισμένο ή πολύ ελαφρά κολλαρισμένο, του οποίου ο δείκτης τραχύτητας μετρούμενος με συσκευή Parker Print Surf (1 MPa) σε καθεμία από τις πλευρές είναι μεγαλύτερος από 2,5 micrometres (microns), με βάρος όχι μικρότερο των 40 g/m 2και όχι περισσότερο των 65 g/m 2.

5. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4802, θεωρούνται ως"χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς και χαρτιά και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, μη διάτρητα"τα χαρτιά και χαρτόνια που είναι κατασκευασμένα κυρίως από λευκασμένη χαρτόμαζα ή από χαρτόμαζα που λαμβάνεται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο και πληρούν έναν από τους παρακάτω όρους:

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να περιέχουν 10 % ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια·

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα·

β) να περιέχουν περισσότερο του 8 % στάχτες και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια·

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα·

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3 % στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60 % ή περισσότερο·

δ) να περιέχουν περισσότερο από 3 % αλλά όχι περισσότερο από 8 % στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60 % και δείκτη αντίστασης στο σχίσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa·m 2/g·

ε) να περιέχουν 3 % στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60 % ή περισσότερο και δείκτη αντίστασης στο σχίσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa·m 2/g,

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα·

β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60 % ή περισσότερο και:

1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron)·

ή

2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3 %·

γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60 %, πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8 %.

Η κλάση 4802 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σακουλάκια του τσαγιού), το πιληματοειδές χαρτί και τα πιληματοειδή χαρτόνια.

6. Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως"χαρτί και χαρτόνια κραφτ"το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα.

7. Εκτός κι αν άλλως υποδεικνύεται στις περιγραφές των κλάσεων, χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες (ιστοί) κυτταρινικών ινών που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 4801 έως 4811 ταξινομούνται στην κλάση εκείνη που είναι τελευταία στη σειρά αριθμητικά στην ονοματολογία.

8. Στις κλάσεις 4801 και 4803 έως 4809 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που παρουσιάζονται με μία από τις παρακάτω μορφές:

α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα, ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι αδιπλωτα.

9. Ως"χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4814, θεωρούνται:

α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστομέτρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:

1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη·

2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, αχύρου κ.λπ·

3) επιχρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη·

ή

4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες·

β) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών·

γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο

Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύμματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην κλάση 4815.

10. Η κλάση 4820 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα.

11. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 4823 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.

12. Με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων 4814 και 4821, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο κεφάλαιο 49.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως"χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία'kraftliner'"τα παρασκευασμένα ή στιλβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσιμο Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως"χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας"το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερου από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερου από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους ακσλουδους όρους:

α) να έχει δείκτη σχισίματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 3,7 kPa·m 2/g και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5 % σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2 % στην κατεύθυνση μηχανής·

β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσιμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή, για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 11, θεωρείται ως"χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις"το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλεύκαστες ξύλων φυλλωδών που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετριέται σύμφωνα με τη μέθοδο CΜΤ 30 (Corrugated Medium Test με 30 λεπτά για τον καθορισμό υγρασίας) υπερβαίνει τα 1.8 newtons/g/m 2για σχετική υγρασία 50 %, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.

4. Η διάκριση 4805 12 καλύπτει το χαρτί, σε κυλίνδρους, που αποτελείται κυρίως από πολτό άχυρου που λαμβάνεται με ημιχημική μέθοδο, βάρους κατά m 2ίσου ή ανώτερου των 130 g και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετράται σύμφωνα με τη μέθοδο CΜΤ 30 (Corrugated Medium Test με 30 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 1,4 newtons/g/m 2για σχετική υγρασία 50 %, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.

5. Οι διακρίσεις 4805 24 και 4805 25 περιλαμβάνουν το χαρτί και το χαρτόνι που αποτελούνται αποκλειστικά ή κυρίως από πολτό χαρτιών ή χαρτονιών για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα). ΤοΤestlinerμπορεί επίσης να λάβει μια επιφανειακή στρώση χαρτιού που είναι βαμμένη ή αποτελείται από μη ανακυκλωμένη χαρτόμαζα, λευκασμένη ή αλεύκαστη. Τα προϊόντα αυτά έχουν δείκτη σχισίματος Μullen ίσο ή ανώτερο του 2 kPa·m 2/g.

6. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως"χαρτί θειωμένο συσκευασίας"το στιλβωμένο με τρίψιμο χαρτί, του οποίου περισσότερο του 40 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που παίρνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θειώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8 % και με δείκτη σχισίματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 1,47 kPa·m 2/g.

7. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810 22, θεωρείται ως"χαρτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία'LWC'", το χαρτί που είναι επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόθεμα του οποίου το 50 % τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (κεφάλαιο 37)·

β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαίρες, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (κλάση 9023 )·

γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του κεφαλαίου 95·

δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (κλάση 9702 ), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της κλάσης 9704, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του κεφαλαίου 97.

2. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου 49, ο όρος"τυπωμένο"σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.

3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην κλάση 4901, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.

4. Υπάγονται επίσης στην κλάση 4901:

α) οι συλλογές εικόνων χαρακτικής, αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κ.λπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοποιημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους·

β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του·

γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν.

Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτικής και οι εικονογραφήσεις που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην κλάση 4911.

5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του κεφαλαίου αυτού, η κλάση 4901 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επετηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην κλάση 4911.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4903, θεωρούνται ως"λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά"τα λευκώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XI

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις τρίχες και γουρουνότριχες ψηκτροποιίας (κλάση 0502 ), τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και τα απορρίμματα αυτών (κλάση 0503 )·

β) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (κλάσεις 0501, 6703 ή 6704 ). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην κλάση 5911·

γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του κεφαλαίου 14·

δ) τον αμίαντο της κλάσης 2524 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των κλάσεων 6812 ή 6813·

ε) τα είδη των κλάσεων 3005 ή 3006 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίδεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές) νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδοντικά νήματα), σε συσκευασίες λιανικής πώλησης, της κλάσεως 3306·

στ) τα ευαισθητοποιημένα υφάσματα των κλάσεων 3701 μέχρι 3704·

ζ) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας από τα ίδια αυτά είδη (κεφάλαιο 46)·

η) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του κεφαλαίου 39·

θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του κεφαλαίου 40·

ι) τα μη αποψιλωμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα των κλάσεων 4303 ή 4304·

ια) τα είδη από υφαντικές ύλες των κλάσεων 4201 ή 4202·

ιβ) τα προϊόντα και τα είδη του κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας)·

ιγ) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνήμια και τα ανάλογα είδη, του κεφαλαίου 64·

ιδ) τα δίχτυα και τους φιλέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 65·

ιε) τα προϊόντα του κεφαλαίου 67·

ιστ) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (κλάση 6805 ), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της κλάσης 6815·

ιζ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (κεφάλαιο 70)·

ιη) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού)·

ιθ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες)·

κ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτρες, σύνολα ειδών ταξιδίου για το ράψιμο, φερμουάρ, μελανοταινίες για γραφομηχανές)·

κα) τα είδη του κεφαλαίου 97.

2. Α) Τα υφαντουργικά προϊόντα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των κλάσεων 5809 ή 5902, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθεμιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες.

Όταν καμία υφαντική ύλη δεν υπερτερεί κατά βάρος, τα προϊόντα κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπάγεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση, μεταξύ εκείνων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) τα νήματα από χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (κλάση 5110 ), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (κλάση 5605 ) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα·

β) η εκλογή της κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, της κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο κεφάλαιο αυτό·

γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό κεφάλαιο·

δ) όταν ένα κεφάλαιο ή μία κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία υφαντική ύλη.

Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.

3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως"σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά"τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά):

α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20000decitex·

β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10000decitex·

γ) από καννάβι ή λινάρι:

1) στιλβωμένα, με τίτλο 1429decitex ή πάνω·

2) μη στιλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20000decitex·

δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους·

ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20000decitex·

στ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.

Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο·

β) στις δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του κεφαλαίου 55 και στα πολύκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του κεφαλαίου 54·

γ) στις τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες) της κλάσης 5006 και στα μονόκλωστα νήματα του κεφαλαίου 54·

δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της κλάσης 5605. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α στ)·

ε) στα νήματα από σενίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία"αλυσιδίτσα"της κλάσης 5606.

4. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως"νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

α) σε καρτέλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:

1) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ή

2) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα·

β) σε μπάλες, κουβάρια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:

1) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3000decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

ή

2) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2000decitex

ή

3) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα·

γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:

1) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ή

2) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:

1) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας

και

2) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5000decitex·

β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:

1) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται,

ή

2) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες·

γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο·

δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:

1) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος

ή

2) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

5. Στις κλάσεις 5204, 5401 και 5508, θεωρούνται ως"νήματα για ράψιμο"τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

α) να προσφέρονται σε υποθέματα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1000γραμμάρια·

β) να είναι κολλαρισμένα για χρήση ως κλωστή ραψίματος

και

γ) να έχουν τελικό στρίψιμο"Ζ".

6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως"νήματα μεγάλης αντοχής"τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex (centinewton κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως"έτοιμα":

α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο·

β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεσκονόπανα, σφουγγαρόπανα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, μαντίλια του λαιμού ("τετράγωνα") και κουβέρτες·

γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα· εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως"έτοιμες"οι υφαντικές ύλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς ούγια έχουν απλώς συγκρατηθεί·

δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξεφτίσματος του νήματος·

ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνειά τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έστω και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεμίσματος)·

στ) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται ως ξεχωριστές μονάδες ή σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.

8. Για τους σκοπούς των κεφαλαίων 50 έως 60:

α) τα κεφάλαια 50 έως 55 και 60 και, εκτός αν άλλως υποδεικνύεται, τα κεφάλαια 56 έως 59 δεν έχουν εφαρμογή σε είδη κατασκευασμένα κατά την έννοια της παραπάνω σημείωσης 7· και

β) τα κεφάλαια 50 έως 55 και 60 δεν έχουν εφαρμογή στα είδη των κεφαλαίων 56 έως 59.

9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.

10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.

11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος"εμποτισμένα"εννοεί και τα εμβαπτισμένα.

12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος"πολυαμίδια"εννοεί και τα αραμίδια.

13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις κατατάσσονται στις αντίστοιχες κλάσεις τους, έστω και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση. Για τους σκοπούς της εν λόγω σημείωσης η έκφραση"ενδύματα από υφαντικές ύλες"εννοεί τα ενδύματα των κλάσεων 6101 έως 6114 και των κλάσεων 6201 έως 6211.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "νήματα ελαστομερή":

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα υφασμένα νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία, αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μιάμιση φορά με το αρχικό τους·

β) "νήματα αλεύκαστα":

τα νήματα:

1) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο (έστω και στη μάζα) ούτε εκτύπωση

ή

2) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία"νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στιλπνότητας (π.χ. διοξείδιο του τιτανίου)·

γ) "νήματα λευκασμένα":

τα νήματα:

1) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έστω και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα

ή

2) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών

ή

3) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα·

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)":

τα νήματα:

1) που είναι βαμμένα (έστω και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες

ή

2) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη) ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chinis)

ή

3) στα οποία το φιτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά

ή

4) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες μορφές του κεφαλαίου 54·

ε) "υφάσματα αλεύκαστα":

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο, ούτε εκτύπωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα·

στ) "υφάσματα λευκασμένα":

τα υφάσματα:

1) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, κατά τόπι,

ή

2) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες

ή

3) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα·

ζ) "υφάσματα βαμμένα":

τα υφάσματα:

1) που είναι βαμμένα αλλιώς από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη) με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρισμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπι,

ή

2) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος·

η) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων":

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):

1) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ιδίου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,

ή

2) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα

ή

3) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.

(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις ούγιες και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη)·

θ) "υφάσματα τυπωτά":

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πινέλο, ψήκτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτιού μεταφοράς, με σχηματισμό φλόκων, με τη μέθοδο μπατίκ.)

Η στίλβωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisage) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς.

οι ορισμοι των παραπάνω σημείων ε) μέχρι θ) εφαρμόδονται, κατ' αναλογία (mutatis mutandis), στα πλεκτά νφάσματα..

ι) "απλή ύφανση":

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαδιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του στημονιού και κάθε νήμα του στημονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφαδιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή της κλάσης 5809 που γίνεται από τις ίδιες ύλες.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3·

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδωτή ή μπουκλωτή επιφάνεια·

γ) λαμβάνεται υπόψη μόνο το ύφασμα της βάσης στην περίπτωση των κεντημάτων της κλάσεως 5810 και των τεχνουργημάτων απ' αυτά. Εντούτοις τα κεντήματα χημικά ή αστήρικτα ή με τη βάση αποκομμένη και τα τεχνουργήματα απ' αυτά κατατάσσονται με βάση μόνο τα νήματα του κεντήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΜΕΤΑΞΙ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

Σημείωση

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "μαλλί"η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή·

β) "τρίχες εκλεκτής ποιότητας"οι τρίχες αλπακά, λάμας, περουβιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας μοχέρ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχοπόντικα·

γ) "τρίχες χοντροειδείς"οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροποιίας (κλάση 0502 ) και τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) (κλάση 0503 ).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 19 11 και 5111 19 19, ως"υφάσματα με την ονομασία'loden'"νοούνται τα υφάσματα απλής ύφανσης, με βάρος από 250 g/m 2μέχρι και 450 g/m 2, νεροτριβημένα, μονόχρωμα ή με νήματα αναμεμειγμένα (διαφόρων χρωμάτων) ή βαμμένα διαφορετικά κατά διαστήματα, κατασκευασμένα με απλά νήματα από λαναρισμένο μαλλί αναμεμειγμένο με τρίχες εκλεκτής ποιότητας τα υφάσματα μπορούν επίσης να περιέχουν χονδροειδείς τρίχες ή τεχνητές ή συνθετικές υφαντικές ίνες. Οι ίνες είναι στρωμένες ή διευθετημένες κατά την ίδια φορά, με μια επεξεργασία στην επιφάνεια η οποία δίνει στα υφάσματα αυτά αδιάβροχες ιδιότητες.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

ΒΑΜΒΑΚΙ

Σημείωση διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42 με τον όρο"denim"νοούνται υφάσματα από νήματα διαφορετικών χρωμάτων, με διαγώνια ριγωτή ύφανση (twill), στα οποία η σχέση υφάνσεως δεν υπερβαίνει το 4, συμπεριλαμβανομένης και της σπαστής διαγώνιας ύφανσης (καλούμενης ενίοτε σατέν 4), με πρόσωπο το στημόνι, των οποίων τα στημόνια είναι από νήματα αλεύκαστα, λευκασμένα, χρώματος γκρι ή χρωματισμένα με απόχρωση ανοικτότερη από εκείνη των νημάτων των στημονιών. Είναι από νήματα ενός και τον αυτού χφώματος και των οποίων τα υφάδια.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Συμπληρωματική σημείωση

1. Α. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο ακόλουθο σημείο Β, θεωρούνται ως"συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στις διακρίσεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

α) σε καρτέλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κουβάρια, με βάρος (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια·

β) σε μεγάλες ή μικρές κούκλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια·

γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κούκλες, με ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.

Β. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα αλεύκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κούκλες·

β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:

1. σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος·

2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο"συνθετικές ή τεχνητές ίνες"εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:

α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουραιθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων·

β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, καζεΐνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξικής κυτταρίνης, cupro ή αλγινικού άλατος.

Θεωρούνται ως"συνθετικές"οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως"τεχνητές"εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).

Οι όροι"συνθετικές"και"τεχνητές"εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση"υφαντικές ύλες".

2. Οι κλάσεις 5402 και 5403 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του κεφαλαίου 55.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 5501 και 5502, θεωρούνται ως"δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμοφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:

α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα·

β) στρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο·

γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex·

δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τεντωθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100 % του μήκους τους·

ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20000decitex.

Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις κλάσεις 5503 ή 5504.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ.ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις βάτες, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή παρασκευάσματα (π.χ. άρωμα ή φτιασίδια του κεφαλαίου 33, σαπούνι ή απορρυπαντικό της κλάσης 3401, στίλβωμα, κρέμα, στίλβωμα για πατώματα και έπιπλα, άλλα στιλβώματα κ.λπ. ή παρόμοια παρασκευάσματα της κλάσης 3405, μαλακτικό για υφαντικά της κλάσης 3809 ), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμεύουν μόνο ως υπόθεμα·

β) τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 5811·

γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υποθέματα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (κλάση 6805 )·

δ) το μαρμαρυγία συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (κλάση 6814 )·

ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (τμήμα XV).

2. Με τον όρο"πίλημα"εννοείται και το πίλημα που γίνεται με βελονάκι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ίνες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξίματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου του φύλλου.

3. Οι κλάσεις 5602 και 5603 καλύπτουν αντίστοιχα τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμπαγής ή κυψελώδης).

Η κλάση 5603 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσούκ ως συνδετικό.

Οι κλάσεις 5602 και 5603 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:

α) τα πιλήματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50 % ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πιλήματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ (κεφάλαια 39 ή 40)·

β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επίχριση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40)·

γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κνψελώδη πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με πίλημα ή μη υφασμένο ύφασμα, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).

4. Η κλάση 5604 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, στα οποία ο εμποτισμός, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως"τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες"κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές ύλες, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (κετσέδες).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου δασμού είσπραξης που καθορίζεται για τους τάπητες των διακρίσεων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η επιφάνεια, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις ούγιες και τα κρόσσια.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 59, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 59.

2. Υπάγονται επίσης στην κλάση 5801 τα βελούδα και οι πλούσες υφαδιού, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλειές στην επιφάνειά τους.

3. Θεωρούνται ως"υφάσματα με ύφανση γάζας", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 5803, τα υφάσματα στα οποία το στημόνι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μιας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.

4. Δεν υπάγονται στην κλάση 5804 τα διχτυωτά βροχιδωτά με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της κλάσης 5608.

5. Θεωρούνται ως"είδη κορδελοποιίας", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 5806:

α) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές ούγιες, και οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν ψεύτικες ούγιες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο·

β) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα·

γ) οι λοξοκομμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα.

Οι ταινίες με κρόσσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην κλάση 5808.

6. Ο όρος"κεντήματα"της κλάσης 5810 επεκτείνεται και σ' εκείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πούλιες, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της κλάσης 5810 τα είδη επίστρωσης που είναι κεντημένα με βελόνα (κλάση 5805 ).

7. Εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 5809, υπάγονται ομοίως στις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ.ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία"υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των κλάσεων 5803 και 5806, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της κλάσης 5808 και τα πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 6002 μέχρι 6006.

2. Η κλάση 5903 περιλαμβάνει:

α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιοδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (συμπαγής ή κυψελώδης), με εξαίρεση:

1) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές·

2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστομέτρων, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (κεφάλαιο 39, γενικά)·

3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δυο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επίχριση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (κεφάλαιο 39)·

4) τα υφάσματα, που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)·

5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαιο 39)·

6) τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 5811·

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουρίδων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της κλάσης 5604.

3. Θεωρούνται ως"επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 5905, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμπότιση ή επίχριση που επιτρέπει το κόλλημα).

Η κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνούδι ή σκόνη υφασμάτων κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (κλάση 4814 ) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (κλάση 5907, γενικά).

4. Θεωρούνται ως"υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 5906:

α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη:

- βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1500γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο,

ή

- βάρους που υπερβαίνει τα 1500γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50 % υφαντικές ύλες·

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουρίδων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της κλάσης 5604· και

γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ.

Στην κλάση αυτή δεν περιλαμβάνονται εντούτοις οι πλάκες, τα φύλλα ή οι λωρίδες από κυψελώδες καουτσούκ με συνδυασμό από ύφασμα που προστίθεται απλώς ως ενισχυτικό (κεφάλαιο 40) και τα υφάνσιμα προϊόντα της κλάσης 5811.

5. Η κλάση 5907 δεν περιλαμβάνει:

α) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές·

β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)·

γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι από την επεξεργασία υφασμάτων, με σκόνη φελλού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές· εντούτοις, οι απομιμήσεις βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή·

δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμυλώδεις ή ανάλογες ύλες·

ε) τα φύλλα ξύλου για επενδύσεις (καπλαμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 4408 )·

στ) τα φυσικά ή τεχνητά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 6805 )·

ζ) το συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 6814 )·

η) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τμήμα XV).

6. Η κλάση 5910 δεν περιλαμβάνει:

α) τους ιμάντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος·

β) τους ιμάντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (κλάση 4010 ).

7. Η κλάση 5911 περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες κλάσεις του τμήματος XI:

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτήρα προϊόντων των κλάσεων 5908 μέχρι 5910 ):

- τα υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα φοδραρισμένα με πίλημα, σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα στρώματα από καουτσούκ, δέρμα ή άλλα υλικά, που χρησιμοποιούνται ως επένδυση λαναριών, και ανάλογα προϊόντα προοριζόμενα για άλλους τεχνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών από βελούδο που είναι διαποτισμένες με καουτσούκ και προορίζονται για την επικάλυψη των αδρακτιών,

- τις γάζες και υφάσματα για κόσκινο,

- τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής,

- τα υφάσματα, πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφασμένα με επίπεδη ύφανση, με πολλαπλά στημόνια ή υφάδια,

- τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,

- τα εμποτισμένα σε λίπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα·

β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των κλάσεων 5908 μέχρι 5910 ) [υφάσματα και πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμιαντοτσιμέντο), δίσκοι για στίλβωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευών].

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις δαντέλες με βελονάκι της κλάσης 5804·

β) τις ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της κλάσης 5807·

γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του κεφαλαίου 59. Εντούτοις, τα πλεκτά βελούδα, πλούσες και φλοκωτά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση 6001.

2. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις.

3. Στην ονοματολογία, η ονομασία"είδη πλεκτικής"επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από υφαντικά νήματα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα είδη της κλάσης 6212·

β) τα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 6309·

γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμους, ιατροχειρουργικές ζώνες (κλάση 9021 ).

3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 6103 και 6104:

α) με τον όρο"κοστούμι"και"κοστούμι-ταγιέρ"νοείται σύνολο ενδυμάτων που αποτελείται από δύο ή τρία κομμάτια κατασκευασμένα, όσον αφορά την εξωτερική τους επιφάνεια, από παρόμοιο ύφασμα και που περιλαμβάνει:

- ένα σακάκι, το εξωτερικό του οποίου, εκτός από τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα υφάσματος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος, συνοδευόμενο ενδεχομένως από ένα γιλέκο του οποίου το εμπρόσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της εξωτερικής επιφάνειας των άλλων μερών του συνόλου και του οποίου το οπίσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της φόδρας του σακακιού· και

- ένα ένδυμα σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος και που συνίσταται σε παντελόνι, παντελόνι μέχρι τα γόνατα, σορτς (εκτός από εκείνα του μπάνιου), φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ), χωρίς τιράντες ή συνεχόμενο επιστήθιο μέρος.

Όλα τα συστατικά μέρη ενός κοστουμιού πρέπει να είναι από ύφασμα της ίδιας κατασκευής, χρώματος και συνθέσεως· πρέπει επίσης να έχουν το ίδιο στυλ και αντίστοιχα ή συμβατά μεγέθη. Εντούτοις, τα μέρη αυτά μπορούν να έχουν ένα σειρήτι (ταινία υφάσματος ραμμένη στη ραφή) από διαφορετικό ύφασμα.

Εάν το κοστούμι παρουσιάζεται με διάφορα ξεχωριστά κάτω μέρη μαζί (π.χ., παντελόνι και σορτς ή φούστα ή ζιπ-κιλότ και παντελόνι), ως κάτω συστατικό μέρος θα θεωρείται κατά προτεραιότητα το παντελόνι ή, στην περίπτωση γυναικείων κοστουμιών (ταγιέρ), η φούστα ή η ζιπ-κιλότ, και τα υπόλοιπα θα εκλαμβάνονται ξεχωριστά.

Στον όρο"κοστούμι"περιλαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα σύνολα τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω:

- τα κοστούμια με ζακέτα, που αποτελούνται από μονόχρωμο σακάκι (ζακέτα) με στρογγυλεμένες ουρές που κρέμονται προς τα πίσω και παντελόνι με κάθετες ρίγες,

- τα φράκα (επίσημο ένδυμα), από μαύρο συνήθως ύφασμα, που περιλαμβάνουν ένα σακάκι σχετικά κοντό μπροστά, που παραμένει συνεχώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται προς τα πίσω,

- τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι έχει περίπου την ίδια κοψιά με ένα σύνηθες σακάκι (έστω κι αν αφήνει ίσως να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο), αλλά έχει γυαλιστερά πέτα από μετάξι ή κάποιο παρόμοιο ύφασμα απομίμησης·

β) θεωρείται ως"σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των κλάσεων 6107, 6108 ή 6109 ) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του twinset, και το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις,

- από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ).

Όλα τα μέρη ενός"συνόλου"πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος"σύνολο"δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της κλάσης 6112.

4. Οι κλάσεις 6105 και 6106 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδύματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγώτερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστον 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η κλάση 6105 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.

5. Στην κλάση 6109 δεν υπάγονται τα ενδύματα που έχουν κάποιο κορδόνι, λαστιχωτή ζώνη ή άλλο μέσο για να σφίγγει το κάτω μέρος του ενδύματος.

6. Για την ερμηνεία της κλάσης 6111:

α) οι όροι"ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη"εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα·

β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 6111 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 6111.

7. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6112, θεωρούνται ως"κουστούμια και σύνολα του σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:

α) είτε από ένα"κουστούμι του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες·

β) είτε από ένα"σύνολο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ).

Το"σύνολο του σκι"μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός"συνόλου του σκι"πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

8. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 6113 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την κλάση 6111, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 6113.

9. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιασθεί για το ένα ή το άλλο γένος.

Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

10. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό:

- το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό,

- εξακολουθεί να θεωρείται μέρος ενός"συνόλου"το πουλόβερ ή το γιλέκο που έχει φάσες-λάστιχο, έστω και αν το τμήμα που προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος δεν έχει τελειώματα αυτού του τύπου, αρκεί οι φάσεις αυτές να μην είναι ραμμένες πρόσθετα, αλλά να σχηματίζονται κατευθείαν μέσα από την ίδια την πλέξη.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.

Όλα τα συστατικά μέρη ενός συνόλου πρέπει να παρουσιάζονται μαζί για τη λιανική πώληση ως μία ενιαία μονάδα. Η ξεχωριστή συσκευασία ή επισήμανση κάθε συστατικού μέρους της ενιαίας αυτής μονάδας δεν επηρεάζει την κατάταξή της ως σύνολο.

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6109, θεωρούναι ως"φανελάκια"τα ενδύματα, έστω και φαντεζί, που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γιακά, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τιράντες.

Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να καλύψουν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα τι-σερτ ή με πιο παραδοσιακά φανελάκια άλλων τύπων.

3. Η κλάση 6111 και οι διακρίσεις 6116 10 20 και 6116 10 80 καλύπτουν είδη γαντοποιίας (γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έρουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ ακόμα και αν είναι:

- κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ των κλάσεων 5903 ή 5906, ή

- κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα μη εμποτισμένα, μη επιχρισμένα ή μη επικαλυμμένα που στη συνέχεια εμποτίζονται, επιχρίονται ή επικαλύπτονται από πλαστική ύλη ή καουτσούκ.

Τα κεφάλαια 39 ή 40 περιλαμβάνουν τα είδη γαντοποιίας (γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έρουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από κυψελώδη πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, έστω και εάν είναι κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα μη εμποτισμένα, μη επιχρισμένα ή μη επικαλυμμένα που στη συνέχεια εμποτίζονται, επιχρίονται ή επικαλύπτονται από κυψελώδη πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ υπό τον όρο ότι τα πλεκτά αυτά υφάσματα χρησιμεύουν μόνο ως υπόθεμα σςημείωση 2α)5 και σημείωση 4 τελευταία παράγραφος του κεφαλαίου 59].

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βάτας, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της κλάσης 6212 ).

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 6309·

β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (κλάση 9021 ).

3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 6203 και 6204:

α) με τον όρο"κοστούμι"και"κοστούμι-ταγιέρ"νοείται σύνολο ενδυμάτων που αποτελείται από δύο ή τρία κομμάτια κατασκευασμένα, όσον αφορά την εξωτερική τους επιφάνεια, από παρόμοιο ύφασμα και που περιλαμβάνει:

- ένα σακάκι, το εξωτερικό του οποίου, εκτός από τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα υφάσματος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος, συνοδευόμενο ενδεχομένως από ένα γιλέκο του οποίου το εμπρόσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της εξωτερικής επιφάνειας των άλλων μερών του συνόλου και του οποίου το οπίσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της φόδρας του σακακιού· και

- ένα ένδυμα σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος και που συνίσταται σε παντελόνι, παντελόνι μέχρι τα γόνατα, σορτς (εκτός από εκείνα του μπάνιου), φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ), χωρίς τιράντες ή συνεχόμενο επιστήθιο μέρος.

Όλα τα συστατικά μέρη ενός κοστουμιού πρέπει να είναι από ύφασμα της ίδιας κατασκευής, χρώματος και συνθέσεως· πρέπει επίσης να έχουν το ίδιο στυλ και αντίστοιχα ή συμβατά μεγέθη. Εντούτοις, τα μέρη αυτά μπορούν να έχουν ένα σειρήτι (ταινία υφάσματος ραμμένη στη ραφή) από διαφορετικό ύφασμα.

Εάν το κοστούμι παρουσιάζεται με διάφορα ξεχωριστά κάτω μέρη μαζί (π.χ. παντελόνι και σορτς ή φούστα ή ζιπ-κιλότ και παντελόνι), ως κάτω συστατικό μέρος θα θεωρείται κατά προτεραιότητα το παντελόνι ή, στην περίπτωση γυναικείων κοστουμιών (ταγιέρ), η φούστα ή η ζιπ-κιλότ, και τα υπόλοιπα θα εκλαμβάνονται ξεχωριστά.

Στον όρο"κοστούμι"περιλαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα σύνολα τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω:

- τα κοστούμια με ζακέτα, που αποτελούνται από μονόχρωμο σακάκι (ζακέτα) με στρογγυλεμένες ουρές που κρέμονται προς τα πίσω και παντελόνι με κάθετες ρίγες,

- τα φράκα (επίσημο ένδυμα), από μαύρο συνήθως ύφασμα, που περιλαμβάνουν ένα σακάκι σχετικά κοντό μπροστά, που παραμένει συνεχώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται προς τα πίσω,

- τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι έχει περίπου την ίδια κοψιά με ένα σύνηθες σακάκι (έστω κι αν αφήνει ίσως να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο), αλλά έχει γυαλιστερά πέτα από μετάξι ή κάποιο παρόμοιο ύφασμα απομίμησης·

β) θεωρείται ως"σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των κλάσεων 6207 ή 6208 ), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο,

- από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ).

Όλα τα μέρη ενός"συνόλου"πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος"σύνολο"δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της κλάσης 6211.

4. Για την ερμηνεία της κλάσης 6209:

α) οι όροι"ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη"εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα·

β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 6209 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 6209.

5. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 6210 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την κλάση 6209, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 6210.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6211, θεωρούνται ως"κουστούμια και σύνολα σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:

α) είτε από ένα"κουστούμι του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες·

β) είτε από ένα"σύνολο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ).

Το"σύνολο του σκι"μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός"συνόλου του σκι"πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Εξομοιώνονται με τα μαντιλάκια τσέπης της κλάσης 6213 τα είδη της κλάσης 6214 του τύπου μαντιλιού λαιμού (φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα. Τα μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα, κατατάσσονται στην κλάση 6214.

8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άνδρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιασθεί για το ένα ή το άλλο γένος.

Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

9. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.

Όλα τα συστατικά μέρη ενός συνόλου πρέπει να παρουσιάζονται μαζί για τη λιανική πώληση ως μία ενιαία μονάδα. Η ξεχωριστή συσκευασία ή επισήμανση κάθε συστατικού μέρους της ενιαίας αυτής μονάδας δεν επηρεάζει την κατάταξή της ως σύνολο.

2. Οι κλάσεις 6209 και 6216 καλύπτουν είδη γαντοποιίας (γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ ακόμα και αν είναι:

- κατασκευασμένα από υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά) εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ των κλάσεων 5903 ή 5906, ή

- κατασκευασμένα από υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά) μη εμποτισμένα, μη επιχρισμένα ή μη επικαλυμμένα που στη συνέχεια εμποτίζονται, επιχρίονται ή επικαλύπτονται από πλαστική ύλη ή καουτσούκ.

Τα κεφάλαια 39 ή 40 περιλαμβάνουν τα είδη γαντοποιίας (γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από κυψελώδη πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, έστω και εάν είναι κατασκευασμένα από υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά) μη εμποτισμένα, μη επιχρισμένα ή μη επικαλυμμένα που στη συνέχεια εμποτίζονται, επιχρίονται ή επικαλύπτονται από κυψελώδη πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ υπό τον όρο ότι τα υφάσματα αυτά χρησιμεύουν μόνο ως υπόθεμα Σημείωση 2α)5 και Σημείωση 4 τελευταία παράγραφος του Κεφαλαίου 59.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα Ι, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.

2. Αυτό το τμήμα Ι δεν περιλαμβάνει:

α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62·

β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 6309.

3. Η κλάση 6309 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:

α) είδη από υφαντικές ύλες:

- ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,

- κλινοσκεπάσματα,

- πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας,

- είδη επίπλωσης, άλλα από τους τάπητες των κλάσεων 5701 μέχρι 5705 και τις ταπετσαρίες της κλάσης 5805·

β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμίαντο.

Για να καταταγούν στην κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους ακό λουθους όρους:

- να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης,

και

- να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάκους ή παρόμοιες συσκευασίες.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XII

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) καλύμματα άκρων ποδών ή υποδημάτων από ελαφρά και μικρής αντοχής υλικά (π.χ. χαρτί, πλαστικό), μιας χρήσεως, χωρίς πρόσθετες σόλες. Τα προϊόντα αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το υλικό από το οπoίο συνίστανται·

β) υποδήματα από υφάνσιμα υλικά, χωρίς εξωτερική σόλα κολλημένη, ραμμένη ή κατ' άλλο τρόπο στερεωμένη ή προσαρμοσμένη στο φόντι (τμήμα XI)·

γ) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της κλάσης 6309·

δ) τα είδη από αμίαντο (κλάση 6812 )·

ε) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (κλάση 9021 )·

ζ) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα (παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα). Τα περικνήμια και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (κεφάλαιο 95).

2. Για τους σκοπούς της κλάσης 6406, στον όρο"μέρη"δεν περιλαμβάνονται οι ξυλόπροκες, τα μεταλλικά προστατευτικά, τα καψούλια, τα άγκιστρα, οι αγκράφες, τα στολίδια, τα σειρήτια, τα κορδόνια, οι θύσανοι ή άλλα παρόμοια εξαρτήματα (που ταξινομούνται στις αντίχοιχες κλάσεις τους) ή κουμπιά ή άλλα είδη της κλάσης 9606.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου:

α) στον όρο"καουτσούκ"και"πλαστικό"περιλαμβάνονται και υφασμένα υφάσματα ή άλλα υφάνσιμα υποθέματα που φέρουν εμφανές με γυμνό μάτι εξωτερικό στρώμα από καουτσούκ ή πλαστικό· για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν προκύπτουσα μεταβολή του χρώματος και

β) ο όρος"φυσικό δέρμα"αναφέρεται στα είδη των κλάσεων 4107 και 4112 μέχφι 4114.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του κεφαλαίου αυτού:

α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μπορντούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρπες, γλωσσίδια, καψούλια ή ανάλογες διατάξεις·

β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μυτερά καρφιά, λουρίδες δέρματος (μπαρέτες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως"υποδήματα αθλητισμού"αποκλειστικά:

α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις·

β) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάζ), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι, τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατά την έννοια της σημείωσης 4 α) θεωρούνται ως"ενισχύσεις"όλα τα τεμάχια από οποιαδήποτε ύλη (για παράδειγμα, από πλαστική ύλη ή από δέρμα) που επικαλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια του πάνω μέρους των υποδημάτων για να τους προσδώσουν μεγαλύτερη στερεότητα, προσδεμένα ή όχι στο πέλμα. Μετά την αφαίρεση των ενισχύσεων, το ορατό τμήμα πρέπει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πάνω μέρους και όχι της φόδρας.

Για τον προσδιορισμό της συστατικής ύλης του πάνω μέρους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα που επικαλύπτονται από τα εξαρτήματα ή/και τις ενισχύσεις.

2. Κατά την έννοια της σημείωσης 4 β), μία ή περισσότερες επιστρώσεις από υφαντικές ύλες, οι οποίες δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά που συνήθως απαιτούνται για τμν κανονική χρήση του εξωτερικού πέλματος (π.χ. αντοχή, στερεότητα, κ.λπ.) δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της κατάταξης.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της κλάσης 6309·

β) τα καλύμματα κεφαλής από αμίαντο (κλάση 6812 )·

γ) τα είδη πιλοποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού (κεφάλαιο 95).

2. Η κλάση 6502 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (κλάση 9017 )·

β) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξίφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μόλυβδο και τα παρόμοια (κεφάλαιο 93)·

γ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).

2. Η κλάση 6603 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλάνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των κλάσεων 6601 ή 6602. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ.ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (κλάση 5911 )·

β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τμήμα XI)·

γ) τα υποδήματα (κεφάλαιο 64)·

δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (κεφάλαιο 65)·

ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (κεφάλαιο 95)·

στ) τα φτερά ξεσκονίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κόσκινα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (κεφάλαιο 96).

2. Η κλάση 6701 δεν περιλαμβάνει:

α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο τα υλικά παραγεμίσματος αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμνής της κλάσης 9404·

β) τα ενδύματα και τα παρακολουθήματα του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολίσματα ή το υλικό παραγεμίσματος·

γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της κλάσης 6702.

3. Η κλάση 6702 δεν περιλαμβάνει:

α) τα είδη από γυαλί (κεφάλαιο 70)·

β) τις απομιμήσεις ανθέων, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμευτικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κ.λπ., που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφυρηλάτηση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμογή ή ανάλογες μεθόδους.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XIII

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ.ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα είδη του κεφαλαίου 25·

β) το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των κλάσεων 4810 ή 4811 π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι πισσωμένα ή ασφαλτωμένα)·

γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου)·

δ) τα είδη του κεφαλαίου 71·

ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του κεφαλαίου 82·

στ) τις πέτρες για τη λιθογραφία της κλάσης 8442·

ζ) τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των κλάσεων 8546 ή 8547·

η) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (κλάση 9018 )·

θ) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογοποιίας)·

ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)·

ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

ιβ) τα είδη της κλάσης 9602, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του κεφαλαίου 96, τα είδη της κλάσης 9606 (π.χ. κουμπιά), της κλάσης 9609 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της κλάσης 9610 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση)·

ιγ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6802, ο όρος"πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες"εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάγονται στις κλάσεις 2515 ή 2516, αλλά επίσης και σ' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλαζίτες, πυρίτης, δολομίτης, στεατίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμευτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι κλάσεις 6904 μέχρι 6914 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις κλάσεις 6901 μέχρι 6903.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα προϊόντα της κλάσης 2844·

β) τα είδη της κλάσης 6804·

γ) τα είδη του κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομιμήσεων κοσμημάτων·

δ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της κλάσης 8113·

ε) τα είδη του κεφαλαίου 82·

στ) τους μονωτήρες (κλάση 8546 ) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (κλάση 8547 )·

ζ) τα τεχνητά δόντια από κεραμευτική ύλη (κλάση 9021 )·

η) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι των εκκρεμών ή των συσκευών ωρολογοποιίας)·

θ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)·

ι) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

ια) τα είδη της κλάσης 9606 (π.χ. κουμπιά) ή της κλάσης 9614 (π.χ. πίπες)·

ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα είδη της κλάσης 3207 (π.χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψηγμάτων, λεπτών λεπίδων ή νιφάδων)·

β) τα είδη του κεφαλαίου 71 (π.χ. απομιμήσεις κοσμημάτων)·

γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 8544, τους μονωτήρες για την ηλεκτροτεχνία (κλάση 8546 ) και τα μονωτικά τεμάχια (κλάση 8547 )·

δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι κατεργασμένα οπτικώς, τις σύριγγες για υποδόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμόμετρα, τα βαρόμετρα, τα αραιόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του κεφαλαίου 90·

ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της κλάσης 9405·

στ) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του κεφαλαίου 95·

ζ) τα κουμπιά, τους ψεκαστήρες αρωματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του κεφαλαίου 96.

2. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 7003, 7004 και 7005:

α) δεν θεωρούνται ως"κατεργασμένα"τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο·

β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα·

γ) με τον όρο"απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση"νοούνται μεταλλικά στρώματα ή στρώματα από χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξείδια), πάχους της τάξεως μικρών, που απορροφούν κυρίως την υπέρυθρη ακτινοβολία ή που βελτιώνουν τις ανακλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να επηρεάζουν τη διαφάνειά του ή τη διαπερατότητά του από το φως ή που εμποδίζουν την ανάκλαση του φωτός στην επιφάνεια του γυαλιού.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην κλάση 7006 εξακολουθούν να παραμένουν στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα τεχνουργημάτων.

4. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7019, θεωρούνται ως"υαλοβάμβακας":

α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2) είναι ίση ή ανώτερη του 60 % κατά βάρος·

β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2) είναι κατώτερη του 60 %, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια (K 2O ή Na 2O) υπερβαίνει το 5 % κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανυδρίτη (B 2O 3) υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος.

Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην κλάση 6806.

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως"γυαλί".

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση"μολυβδούχο κρύσταλλο"δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24 % κατά βάρος.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XIV

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:

α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες,

ή

β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

2. α) Οι κλάσεις 7113, 7114 και 7115 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρίκοι, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.

β) Στην κλάση 7116 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.

3. Το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:

α) τα αμαλγάματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση (κλάση 2843 )·

β) τα αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη του κεφαλαίου 30·

γ) τα είδη του κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά στιλβώματα)·

δ) καταλύτες επί υποθέματος (κλάση 3815 )·

ε) τα είδη των κλάσεων 4202 και 4203 που αναφέρονται στη σημείωση 2 Β) του κεφαλαίου 42·

στ) τα είδη των κλάσεων 4303 ή 4304·

ζ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές)·

η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65·

θ) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 66·

ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των κλάσεων 6804 ή 6805 ή και τα εργαλεία του κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαφείρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (κλάση 8522 )·

ια) τα είδη των κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογοποιίας και μουσικά όργανα)·

ιβ) τα όπλα και τα μέρη τους (κεφάλαιο 93)·

ιγ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 95·

ιδ) τα είδη που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 96 σύμφωνα με τη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού·

ιε) τα πρωτότυπα έργα της αγαλματοποιίας ή της γλυπτικής (κλάση 9703 ), τα αντικείμενα συλλογών (κλάση 9705 ) και τα αντικείμενα αρχαιοτήτων που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (κλάση 9706 ). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν στο κεφάλαιο αυτό.

4. α) Με τον όρο"πολύτιμα μέταλλα"εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.

β) Ο όρος"πλατίνα"καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο.

γ) Οι όροι"πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες"και"συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες"δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του κεφαλαίου 96.

5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως"κράματα από πολύτιμα μέταλλα"τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2 % εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων κατατάσσονται ως εξής:

α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2 % ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας·

β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2 % ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2 % πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού·

γ) κάθε άλλο κράμα που υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.

6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα σ' εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση"πολύτιμο μέταλλο"δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επιπλατινωμένα, επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα.

7. Στην ονοματολογία, με τον όρο"επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα"εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

8. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη σημείωση 1 οτοιχίο α) του τμήματος VI, τα προϊόντα που αντιστοιχούν στην περιγραφή της κλάσεως 7112 πρέπει να ταξινομούνται στην κλάση αυτή και σε καμία άλλη κλάση της ονοματολογίας.

9. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7113, με τον όρο"κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα"εννοούνται:

α) τα μικροαντικείμενα που χρησιμεύουν για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, καρφίτσες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραβατών, μανικετόκουμπα, μετάλλια ή θρησκευτικά σύμβολα κ.λπ.)·

β) τα είδη για ατομική χρήση, που προορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσέπης ή τσάντας (π.χ. θήκες πούρων ή τσιγαροθήκες, καπνοθήκες, μπομπονιέρες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλυσιδωτό πλέγμα, κομπολόγια).

Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας κλάσης, με τον όρο"κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες"εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ήλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, γαγάτη ή κοράλλι.

10. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7114, με τον όρο"είδη χρυσοχοΐας"εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.

11. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7117, με τον όρο"απομιμήσεις κοσμημάτων"εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 9 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κουμπιά και τα άλλα είδη της κλάσης 9606, τις χτένες κόμμωσης, τα πιαστράκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φουρκέτες της κλάσης 9615 ), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε -εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμήσεων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη σπουδαιότητα- πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι"σκόνες"και"σε σκόνη"καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90 % κατά βάρος.

2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος"πλατίνα"δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο.

3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της κλάσης 7110, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθήνιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα φυλλίδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο (κλάσεις 3207 μέχρι 3210, 3212, 3213 ή 3215 )·

β) το σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα (κλάση 3606 )·

γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των κλάσεων 6506 ή 6507·

δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της κλάσης 6603·

ε) τα προϊόντα του κεφαλαίου 71 (π.χ. κράματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, απομιμήσεις κοσμημάτων)·

στ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό)·

ζ) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (κλάση 8608 ) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα αέρος)·

η) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογοποιία·

θ) τα κυνηγετικά σκάγια (κλάση 9306 ) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά)·

ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομιέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές)·

ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

ιβ) τα κόσκινα του χεριού, τα κουμπιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα)·

ιγ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο"μέρη και υλικά γενικής χρήσης"εννοούνται:

α) τα είδη των κλάσεων 7307, 7312, 7315, 7317 ή 7318, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα·

β) τα ελατήρια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογοποιία (κλάση 9114 )·

γ) τα είδη των κλάσεων 8301, 8302, 8308, 8310, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της κλάσης 8306.

Στα κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την κλάση 7315 ), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

3. Στην ονοματολογία, με τον όρο"κοινά μέταλλα"νοούνται ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας, ο χαλκός, το νικέλιο, το αργίλιο, ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος, ο κασσίτερος, το βολφράμιο, το μολυβδαίνιο, το ταντάλιο, το μαγνήσιο, το κοβάλτιο, το βισμούθιο, το κάδμιο, το τιτάνιο, το ζιρκόνιο, το αντιμόνιο, το μαγγάνιο, το βηρύλλιο, το χρώμιο, το γερμάνιο, το βανάδιο, το γάλλιο, το χάφνιο, το ίνδιο, το νιόβιο, το ρήνιο και το θάλλιο.

4. Στην ονοματολογία, με τον όρο"μεταλλοκεραμικές συνθέσεις (cermets)"νοούνται προϊόντα που περιέχουν ετερογενή, σε μικροσκοπική κλίμακα, συνδυασμό ενός μεταλλικού και ενός κεραμικού συστατικού. Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται επίσης και τα σκληρά μέταλλα (συντηγμένα μεταλλικά καρβίδια) που είναι μεταλλικά καρβίδια συντηγμένα με ένα μέταλλο.

5. Κανόνας για τα κράματα (άλλα από τα σιδηροκράματα και τα μητρικά κράματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

α) τα κράματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά·

β) τα κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων·

γ) τα μείγματα από θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενιαία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των κραμάτων.

6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα κράματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 5.

7. Κανόνας για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνούργημα του μετάλλου που υπερέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο·

β) τα κράματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη·

γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της κλάσης 8113 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

8. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:

α) "απορρίμματα και θραύσματα":

τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κομμάτιασμα, φθορά ή άλλες αιτίες·

β) "σκόνες":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90 % κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2 % άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις ακόλουθες αναλογίες:

- 10 % ή λιγότερο χρώμιο,

- 6 % ή λιγότερο μαγγάνιο,

- 3 % ή λιγότερο φώσφορο,

- 8 % ή λιγότερο πυρίτιο,

- 10 % ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία·

β) "χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (fontes spiegel)":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6 % μέχρι και 30 % μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α)·

γ) "σιδηροκράματα":

τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4 % ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις ακόλουθες αναλογίες:

- πάνω από 10 % χρώμιο,

- πάνω από 30 % μαγγάνιο,

- πάνω από 3 % φώσφορο,

- πάνω από 8 % πυρίτιο,

- πάνω από 10 % στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10 %·

δ) "χάλυβες":

οι σιδηρούχες ύλες άλλες από εκείνες της κλάσης 7203 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε μορφή χυτευμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2 % ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χάλυβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή·

ε) "χάλυβες ανοξείδωτοι":

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1,2 % ή λιγότερο άνθρακα και 10,5 % ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

στ) "άλλα χαλυβοκράματα":

οι χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

- 0,3 % ή περισσότερο αργίλιο,

- 0, 0008 % ή περισσότερο βόριο,

- 0,3 % ή περισσότερο χρώμιο,

- 0,3 % ή περισσότερο κοβάλτιο,

- 0,4 % ή περισσότερο χαλκό,

- 0,4 % ή περισσότερο μόλυβδο,

- 1,65 % ή περισσότερο μαγγάνιο,

- 0,08 % ή περισσότερο μολυβδαίνιο,

- 0,3 % ή περισσότερο νικέλιο,

- 0,06 % ή περισσότερο νιόβιο,

- 0,6 % ή περισσότερο πυρίτιο,

- 0,05 % ή περισσότερο τιτάνιο,

- 0,3 % ή περισσότερο βολφράμιο,

- 0,1 % ή περισσότερο βανάδιο,

- 0,05 % ή περισσότερο ζιρκόνιο,

- 0,1 % ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο, τον φώσφορο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα χωριστά·

ζ) "απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα":

τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισσεύματα μετάλλου ή σε χελώνες, που παρουσιάζουν βαθιά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, σ' ό,τι αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των ακατέργαστων χυτοσιδήρων, των κατοπτρικών χυτοσιδήρων ή των σιδηροκραμάτων·

η) "κόκκοι":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία κατώτερη του 90 % κατά βάρος και από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90 % κατά βάρος·

θ) "ημιτελή προϊόντα":

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδροειδή κατεργασία με σφυρηλάτηση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή.

Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα·

ι) "πλατέα προϊόντα έλασης":

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο θ):

- περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη

ή

- μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4,75 χιλιοστομέτρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς, εντούτοις, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.

Εξακολουθούν να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέρχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Τα πλατέα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστομέτρων ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάγονται αλλού·

ια) "χοντρόσυρμα":

προϊόντα θερμής ελάσεως σε κουλούρες, ακανόνιστης περιέλιξης, τα οποία έχουν πλήρη εγκάρσια διατομή σε μορφή κύκλου, τμήματος κύκλου, ωοειδή, τετράγωνη, ορθογώνια, τρίγωνη ή άλλου κυρτού πολυγώνου (συμπεριλαμβανομένων των πεπλατυσμένων κύκλων και των τροποποιημένων ορθογωνίων, των οποίων οι δύο απέναντι πλευρές έχουν σχήμα κοίλων τόξων κύκλου, ενώ οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, νευρώσεις, κοιλώματα ή ανάγλυφα που προέρχονται από την έλαση (χάλυβες οπλισμού για σκυρόδεμα)·

ιβ) "ράβδοι":

προϊόντα που δεν εμπίπτουν σε κάποιον από τους ορισμούς που δόθηκαν στα οτοιχεία θ), ι) ή ια) ανωτέρω ούτε στον ορισμό των συρμάτων, τα οποία έχουν ομοιόμορφη πλήρη εγκάρσια διατομή καθ' όλο το μήκος τους σε μορφή κύκλου, ωοειδή, ορθογώνια (συμπεριλαμβανομένης και της τετραγωνικής), τριγωνική ή άλλου κυρτού πολυγώνου (συμπεριλαμβανομένων των πεπλατυσμένων κύκλων και των τροποποιημένων ορθογωνίων, των οποίων οι δύο απέναντι πλευρές είναι κοίλα τόξα, ενώ οι άλλες δύο πλευρές είναι ευθείες, ισομήκεις και παράλληλες).

Τα προϊόντα αυτά μπορούν:

- να έχουν οδοντώματα, νευρώσεις, κοιλώματα ή ανάγλυφα που παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελάσεως (ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος),

- να έχουν υποστεί στρέψη μετά την έλαση·

ιγ) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία θ), ι), ια) ή ιβ) ούτε στον ορισμό των συρμάτων.

Το κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των κλάσεων 7301 ή 7302·

ιδ) "σύρματα":

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης·

ιε) "ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις":

οι ράβδοι με τομή οποιουδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι κοίλες ράβδοι από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην κλάση 7304.

2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την κλάση του σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.

3. Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις κλάσεις που ταιριάζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα":

οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παρακάτω αναφορές:

- πάνω από 0,2 % χρώμιο,

- πάνω από 0,3 % χαλκό,

- πάνω από 0,3 % νικέλιο,

- πάνω από 0,1 % για οποιοδήποτε από τα ακόλουθε στοιχεία: αργίλιο, μολυβδαίνιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο·

β) "χάλυβες όχι σε κράμα από αποκοπή":

οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των ακόλουθων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:

- 0,08 % ή περισσότερο θείο,

- 0,1 % ή περισσότερο μόλυβδο,

- πάνω από 0,05 % σελήνιο,

- πάνω από 0,01 % τελλούριο,

- πάνω από 0,05 % βισμούθιο·

γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία'μαγνητικοί'":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,6 % αλλά όχι πάνω από 6 % πυρίτιο και όχι πάνω από 0,08 % άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1 % ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβοκραμάτων·

δ) "χάλυβες ταχείας κοπής":

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολυβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7 % για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6 % χρώμιο·

ε) "μαγγανοπυριτικοί χάλυβες":

χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος:

- μέχρι 0,7 % άνθρακα,

- 0,5 % ή περισσότερο και μέχρι 1,9 % μαγγάνιο,

- 0,6 % ή περισσότερο και μέχρι 2,3 % πυρίτιο, κανένα δε άλλο στοιχείο σε αναλογία που θα μπορούσε να τους προσδώσει το χαρακτήρα κάποιου άλλου χαλυβοκράματος.

2. Η κατάταξη των σιδηροκραμάτων στις διακρίσεις της κλάσης 7202 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

Ένα σιδηρόκραμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κράματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντίστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κράματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις"άλλα στοιχεία"πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

- πλατέα προϊόντα έλασης με την ονομασία"μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 και 7211 23 91, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απώλεια σε Watts, κατά χιλιόγραμμο, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Epstein, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:

- κατώτερη ή ίση με 2,1 Watts, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0,20 χιλιοστόμετρα,

- κατώτερη ή ίση με 3,6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0,20 και 0,60 χιλιοστομέτρων,

- κατώτερη ή ίση με 6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0,60 μέχρι και 1,50 χιλιοστομέτρων,

- "λευκοσίδηρος"σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 και 7212 40 10 τα πλατέα προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0,5 χιλιοστομέτρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κασσίτερο ίση ή ανώτερη του 97 % κατά βάρος,

- "χάλυβες εργαλείων"σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 και 7228 60 81, οι κραματοποιημένοι χάλυβες, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα ταχείας έλασης, οι οποίοι έχουν μια από τις ακόλουθις συνθέσεις με τις παρεχόμενες κατά βάρος αναλογίες, με ή χωρίς άλλα στοιχεία:

- λιγότερο από 0,6 % άνθρακα

και

0,7 % ή περισσότερο πυρίτιο και 0,05 % ή περισσότερο βανάδιο

ή

4 % ή περισσότερο βολφράμιο,

- 0,8 % ή περισσότερο άνθρακα

και

0,05 % ή περισσότερο βανάδιο,

- περισσότερο από 1,2 % άνθρακα

και

11 % έως και 15 % χρώμιο,

- 0,16 % έως και 0,5 % άνθρακα

και

3,8 % έως και 4,3 % νικέλιο

και

1,1 % έως και 1,5 % χρώμιο

και

0,15 % έως και 0,5 % μολυβδαίνιο,

- 0,3 % έως και 0,5 % άνθρακα

και

1,4 % έως και 2,1 % χρώμιο

και

0,15 % έως και 0,5 % μολυβδαίνιο

και

λιγότερο από 1,2 % νικέλιο,

- 0,3 % ή περισσότερο άνθρακα

και

λιγότερο από 5,2 % χρώμιο

και

0,65 % ή περισσότερο μολυβδαίνιο ή 0,4 % ή περισσότερο βολφράμιο,

- 0,5 % έως και 0,6 % άνθρακα

και

1,25 % έως και 1,8 % νικέλιο

και

0,5 % έως και 1,2 % χρώμιο

και

0,15 % έως και 0,5 % μολυβδαίνιο.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο"χυτοσίδηροι"εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο καθένα από τα άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο δ) του κεφαλαίου 72.

2. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού, ο όρος"σύρματα"εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερή της διάσταση.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "χαλκός καθαρισμένος":

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,85 % κατά βάρος

ή

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97,5 % κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Άλλα στοιχεία

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) "χαλκοκράματα":

οι μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέχει κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα

ή

2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5 %·

γ) "κράματα μητρικά χαλκού":

οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχοι χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15 % κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην κλάση 2848·

δ) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού τόξου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή"τροποποιημένου ορθογωνίου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7403, οι ράβδοι για σύρματα και τα πρίσματα με ξυσμένα (μυτερά) ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποβοήθηση της εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίσουν π.χ. σε χοντρόσυρμα ή σε σωλήνες·

ε) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

στ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή"τροποποιημένου ορθογωνίου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την ερμηνεία της κλάσης 7414, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα, στη μεγαλύτερή της διάσταση·

ζ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7403 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 7409 και 7410 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

η) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφυγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)":

κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:

- ο ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,

- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5 % κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)],

- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασσίτερο είναι κατώτερη του 3 % κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)]·

β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)":

κάθε κράμα χαλκού και κασσιτέρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασσίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασσίτερο είναι τουλάχιστον 3 % κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10 % κατά βάρος·

γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)":

κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 5 % κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)]·

δ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":

κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1 % κατά βάρος ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7502 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην κλάση 7506 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "νικέλιο αμιγές":

Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99 % κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1,5 % κατά βάρος,

και

2) η περιεκτικότητα σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει το όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) "κράματα νικελίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5 % κατά βάρος,

2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα

ή

3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1 %.

2. Κατά παρέκκλιση των διαλαμβανομένων στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του παρόντος κεφαλαίου, για τους σκοπούς του κωδικού 7508 10, με τον όρο"σύρμα"νοούνται αποκλειστικώς προϊόντα περιελιγμένα ή μη, των οποίων η εγκάρσια διατομή, ασχέτως σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 6 mm στη μεγαλύτερη διάστασή της.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7601 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 7606 και 7607 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "αργίλιο αμιγές":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99 % κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Άλλα στοιχεία

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) "κράματα αργιλίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες τα αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυριτίου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,

ή

2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1 %.

2. Κατά παρέκκλιση των διαλαμβανομένων στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του παρόντος κεφαλαίου, για τους σκοπούς του κωδικού 7616 91, με τον όρο"σύρμα"νοούνται αποκλειστικώς προϊόντα περιελιγμένα ή μη, των οποίων η εγκάρσια διατομή, ασχέτως σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 6 mm στη μεγαλύτερη διάστασή της.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·

δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7801 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην κλάση 7804 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως"μόλυβδος καθαρός":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9 % κατά βάρος μόλυβδο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7901 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην κλάση 7905 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ψευδάργυρος αμιγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5 % κατά βάρος ψευδάργυρο·

β) "κράματα ψευδαργύρου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5 %·

γ) "σκόνες ψευδαργύρου":

οι σκόνες που παίρνονται από συμπύκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις πούδρες (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80 % κατά βάρος απ' αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 63 μικρόμετρα (micron). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι"πλατυσμένοι κύκλοι"και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής"τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 8001 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα"τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 8004 και 8005 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "κασσίτερος αμιγής":

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99 % κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμουθίου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον ακόλουδο πίνακα:

Άλλα στοιχεία

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) "κράματα κασσιτέρου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασσίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1 %,

ή

2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμουθίου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημείωση διακρίσεων

1. Η σημείωση 1 του κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις"ράβδους, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σύρματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες"εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο κεφάλαιο αυτό.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηρουργικά καμίνια, τους τροχούς ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της κλάσης 8209, το κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:

α) από κοινό μέταλλο·

β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις·

γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση·

δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σκόνες.

2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χεριού της κλάσης 8466. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.

Αποκλείονται του κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χτένια, τα αντιχτένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (κλάση 8510 ).

3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της κλάσης 8211 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της κλάσης 8215 υπάγονται στην τελευταία αυτή κλάση.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην κλάση που αρμόζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των κλάσεων 7312, 7315, 7317, 7318 ή 7320 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8302, θεωρούνται ως"τροχίσκοι"εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστομέτρων.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (κλάση 4010 ), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο (κλάση 4016 )·

β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 4204 ) ή από δέρματα για γουναρικά (κλάση 4303 )·

γ) τους τροχίσκους, ατράκτους, σωληνίσκους, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV)·

δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV)·

ε) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (κλάση 5910 ), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (κλάση 5911 )·

στ) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες των κλάσεων 7102 μέχρι 7104, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της κλάσης 7116, με εξαίρεση εντούτοις τα κατεργασμένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης ήχου (κλάση 8522 )·

ζ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

η) τα στελέχη για γεωτρήσεις (κλάση 7304 )·

θ) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος ιμάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV)·

ι) τα είδη των κεφαλαίων 82 ή 83·

ια) τα είδη του τμήματος XVII·

ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 90·

ιγ) τα είδη ωρολογοποιίας (κεφάλαιο 91)·

ιδ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της κλάσης 8207 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών (κλάσης 9603 ), καθώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματός τους (π.χ. κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, κλάσεις 6804 και 6909 )·

ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95·

ιζ) τις μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες (που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη ή στην κλάση 9612 αν είναι εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των κλάσεων 8484, 8544, 8545, 8546 ή 8547 ) κατατάσσονται σύμφωνα με τους ακολουθους κανόνες:

α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 και 8548 ) υπάγονται στην κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται·

β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας κλάσης (έστω και των κλάσεων 8479 ή 8543 ), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στην ή στις μηχανές αυτές ή, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της κλάσης 8517 όσο και εκείνα των κλάσεων 8525 μέχρι 8528, κατατάσσονται στην κλάση 8517·

γ) τα υπόλοιπα μέρη υπάγονται στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538, ανάλογα με την περίπτωση, ή, εάν όχι, στις κλάσεις 8485 ή 8548.

3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

4. Όταν μια μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διευθέτηση) για να εξασφαλίζουν όλα μαζί μια ακριβώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μια από τις κλάσεις του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.

5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία"μηχανές"καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εργαλεία τα αναγκαία για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάταξη των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάταξη εφαρμόζεται και για τα εναλλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλιούνται συνήθως με αυτές.

2. Ο καταθέτης της τελωνειακής διασάφησης, αν το ζητήσει η τελωνειακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς υποστήριξη της δήλωσής του, εικονογραφημένο έντυπο (συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα, διαφημιστικά φυλλάδια, σελίδα καταλόγου, φωτογραφία κ.λπ.) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματά της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένες ή μη συναρμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.

3. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ.ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:

α) οι μυλόπετρες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του κεφαλαίου 68·

β) τα μηχανήματα, διατάξεις ή συσκευές (π.χ. αντλίες) από κεραμικό υλικό και τα κεραμικά μέρη των μηχανών, διατάξεων ή συσκευών από οποιοδήποτε υλικό (κεφάλαιο 69)·

γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (κλάση 7017 ). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (κλάσεις 7019 ή 7020 )·

δ) τα είδη των κλάσεων 7321 ή 7322, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81)·

ε) οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της κλάσης 8509· οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της κλάσης 8525·

στ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (κλάση 9603 ).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424, από τη μία μεριά, και στις κλάσεις 8425 μέχρι 8480, από την άλλη, κατατάσσονται στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424.

Εντούτοις: δεν υπάγονται στην κλάση 8419:

α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (κλάση 8436 )·

β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (κλάση 8437 )·

γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (κλάση 8438 )·

δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες (κλάση 8451 )·

ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

Δεν υπάγονται στην κλάση 8422:

α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (κλάση 8452 )·

β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της κλάσης 8472.

Δεν υπάγονται στην κλάση 8424, οι μηχανές εκτυπώσεως με έγχυση μελάνης (κλάση 8443 ή 8471 ).

3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην κλάση 8456, από τη μία μεριά, και στις κλάσεις 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ή 8465, από την άλλη, κατατάσσονται στην κλάση 8456.

4. Στην κλάση 8457 υπάγονται μόνον εργαλειομηχανές για την κατεργασία μετάλλων, εκτός από τους τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως), που μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη μηχανικών κατεργασιών, με:

α) αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από μια αποθήκη εργαλείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα κατεργασίας (κέντρα μηχανικής κατεργασίας)·

β) αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων κατεργασίας που κατεργάζονται ένα κομμάτι σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης) ή

γ) αυτόματη μεταφορά του προς κατεργασία κομματιού σε διάφορες μονάδες κατεργασίας (μηχανές πολλαπλών θέσεων).

5. Α) Θεωρούνται ως"αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8471:

α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:

1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων·

2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή·

3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή και

4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας·

β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστάνουν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό·

γ) οι υβριδικές (μεκτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.

Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορούν να είναι με τη μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό διάκριτων μονάδων. Με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην παράγραφο Ε) κατωτέρω, μια μονάδα μπορεί να θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος, εφόσον πληροί το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α) ανήκει σε τύπο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματο σύστημα κατεργασίας πληροφοριών·

β) μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε κατ ευθείαν είτε μέσω μιας ή περισσοτέρων άλλων μονάδων και

γ) μπορεί να δέχεται ή να παρέχει δεδομένα σε μορφή-κωδίκων ή σημάτων-που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύστημα).

Γ) Οι μονάδες μιας αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών, που παρουσιάζονται μεμονωμένα, υπάγονται στην κλάση 8471.

Δ) Οι εκτυπωτές, τα πληκτρολόγια, οι μονάδες εισόδου συντεταγμένων x, y και οι μονάδες αποθηκεύσεως δεδομένων με δίσκους που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους Β) β) και Β) γ) ανωτέρω, ταξινομούνται πάντοτε ως μονάδες στην κλάση 8471.

Ε) Οι μηχανές που προορίζονται για μια ειδική λειτουργία διαφορετική από εκείνη της επεξεργασίας πληροφοριών και που φέρουν ενσωματωμένη ή εργάζονται σε συνδυασμό με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, ταξινομούνται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία τους ή, αν δεν υπάρχει, σε μια υπολειπόμενη κλάση.

6. Υπάγονται στην κλάση 8482 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1 % από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστόμετρα.

Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην κλάση 7326.

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κυρία χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση 8479.

Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην κλάση 8479 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στριψίματος των κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.

8. Για τους σκοπούς της κλάσης 8470, η έκφραση"τσέπης"αναφέρεται αποκλειστικά στις μηχανές των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς του κωδικού 8471 49, με τον όρο"συστήματα"νοούνται οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, των οποίων οι μονάδες πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σημείωση 5 Β) του κεφαλαίου 84 και που φέρουν τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μία μονάδα εισόδου (π.χ. πληκτρολόγιο ή σκάνερ) και μία μονάδα εξόδου (π.χ. μονάδα οπτικής παρουσίασης ή εκτυπωτή).

2. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως"κινητήρες για αεροσκάφη"των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικό τύμπανο.

2. Η διάκριση 8471 70 51 περιλαμβάνει επίσης τα συστήματα ανάγνωσης CD-ROM που συνιστούν μονάδες μνήμης για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που συνίστανται από μονάδες οδήγησης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την ανάγνωση σημάτων CD-ROM, CD-ήχου, CD-φωτογραφίας και που φέρουν είσοδο για ακουστικά, σύστημα ρύθμισης έντασης ήχου ή πλήκτρο έναρξης/παύσης λειτουργίας.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:

α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκοι για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του·

β) τα τεχνουργήματα από γυαλί της κλάσης 7011·

γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του κεφαλαίου 94.

2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις κλάσεις 8501 μέχρι 8504, αφενός, και στις κλάσεις 8511, 8512, 8540, 8541 ή 8542, αφετέρου, κατατάσσονται σ' αυτές τις πέντε τελευταίες κλάσεις.

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην κλάση 8504.

3. Η κλάση 8509 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:

α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι απορροφητήρες στερεών και υγρών υλών, τις παρκετέζες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμειξη τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος·

β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (κλάση 8414 ), τις φυγόκεντρες σουρώστρες για ασπρόρουχα (κλάση 8421 ), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών (κλάση 8422 ), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπρορούχων (κλάση 8450 ), τις μηχανές για το σιδέρωμα (κλάσεις 8420 ή 8451, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνδρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (κλάση 8452 ), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (κλάση 8467 ) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (κλάση 8516 ).

4. Θεωρούνται ως"τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8534, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικόλληση, ηλεκτροεναπόθεση, χάραξη) ή με την τεχνική που λέγεται"σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, νανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγά).

Ο όρος"τυπωμένα κυκλώματα"δεν καλύπτει κυκλώματα συνδυασμένα με στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που λαμβάνονται κατά τη διεργασία εκτυπώσεως, ούτε επιμέρους αντιστάσεις, πυκνωτές ή επαγωγικά πηνία. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην κλάση 8542.

5. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 8541 και 8542, θεωρούνται ως:

Α) "δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορς) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό"οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.

Β) "ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυναρμολογήσεις, ηλεκτρονικά":

α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κ.λπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένου πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο·

β) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο, πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κ.λπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κ.λπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κ.λπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περικλείουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία·

γ) οι μικροσυναρμολογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπές ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι κλάσεις 8541 και 8542 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των κλάσεων 8523 ή 8524 εξακολουθούν να κατατάσσονται στις κλάσεις αυτές, όταν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

Η σημείωση αυτή δεν εφαρμόζεται στα εν λόγω υποθέματα όταν παρουσιάζονται με άλλα είδη εκτός από τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

7. Για τους σκοπούς της κλάσης 8548, με τον όρο"χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές"νοούνται όσα από τα ανωτέρω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν λόγω θραύσεως, τεμαχισμού, φθοράς ή άλλων λόγων, ή όσα δεν είναι δυνατόν να επαναφορτιστούν.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στις κλάσεις 8519 92 και 8527 12 υπάγονται μόνον κασετόφωνα και ραδιοκασετόφωνα με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάφωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 mm ×100 mm × 45 mm.

2. Για τους σκοπούς της διάκρισης 8542 10, με τον όρο"έξυπνες κάρτες"νοούνται οι κάρτες που περιέχουν συναρμολογημένο μέσα στη μάζα ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα (μικροεπεξεργαστή) οποιουδήποτε τύπου, με τη μορφή μικροπλακιδίων και είναι εφοδιασμένες ή όχι με μαγνητική λωρίδα.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διακρίσεις 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 και 8519 39 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser), οι οποίες περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 8519 99 12 ή 8519 99 18.

2. Η σημείωση διάκρισης 1 εφαρμόζεται αναλογικά στις διακρίσεις 8520 32 30 και 8520 33 30.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των κλάσεων 9501, 9503 ή 9508 ούτε τα διάφορα έλκηθρα με τις ονομασίες"luges","bobsleights"και τα παρόμοια (κλάση 9506 ).

2. Δεν θεωρούνται ως"μέρη"ή"εξαρτήματα", έστω και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών:

α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη δασμολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην κλάση 8484 ), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρυμένο καουτσούκ (κλάση 4016 )·

β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV ) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

γ) τα είδη του κεφαλαίου 82 (εργαλεία)·

δ) τα είδη της κλάσης 8306·

ε) οι μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8401 μέχρι 8479, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των κλάσεων 8481 ή 8482 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της κλάσης 8483·

στ) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (κεφάλαιο 85)·

ζ) τα όργανα και συσκευές του κεφαλαίο 90·

η) τα είδη του κεφαλαίου 91·

θ) τα όπλα (κεφάλαιο 93)·

ι) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της κλάσης 9405·

ια) οι ψήκτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (κλάση 9603 ).

3. Σύμφωνα με την έννοια των κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα"μέρη"ή στα"εξαρτήματα"δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικεύσεις δύο ή περισσοτέρων κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.

4. Στο τμήμα αυτό:

α) τα οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο σε οδόστρωμα όσο και σε σιδηροτροχιές ταξινομούνται στην ενδεδειγμένη κλάση του κεφαλαίου 87·

β) τα αμφίβια οχήματα ταξινομούνται στην κατάλληλη κλάση του του κεφαλαίου 87·

γ) τα εναέρια οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως οχήματα σε οδόστρωμα ταξινομούνται στην ενδεδειγμένη κλάση του του κεφαλαίου 88.

5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά:

α) του κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα)·

β) του κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό·

γ) του κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επικάθονται σε παραλίες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.

Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτρένων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτρένων, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προσκομίζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πουλιούνται.

2. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α 2 α) εφαρμόζονται ομοίως και για τα εμπορεύματα των κλάσεων 8608, 8805, 8905 και 8907, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ)ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τους στρωτήρες από ξύλο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αεροτρένων (κλάσεις 4406 ή 6810 )·

β) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της κλάσης 7302·

γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της κλάσης 8530.

2. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 8607:

α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλίσματος), τα συμπαγή επίσωτρα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή δακτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών·

β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί των ατμαμαξών·

γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους·

δ) οι ελατηριωτοί συγκρουστήρες, τα άγκριστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτυχωτές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας·

ε) τα είδη του αμαξώματος.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάγονται κυρίως στην κλάση 8608:

α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προσκρουστήρες τέρματος και οι αψίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου

β) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισόπεδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.

2. Ως ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων κ.λπ.

Τα μηχανήματα και εργαλεία που είναι κατασκευασμένα για να προσαρμόζονται σε ελκυστήρες της κλάσης 8701 ως εναλλασσόμενος εξοπλισμός, ταξινομούνται στην αντίστοιχη κλάση τους, έστω κι αν διατίθενται μαζί με τον ελκυστήρα τοποθετημένα ή μη σε αυτόν.

3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις κλάσεις 8702 μέχρι 8704 και όχι στην κλάση 8706.

4. Η κλάση 8712 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην κλάση 9501.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88

ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ

Σημείωση διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς των κωδικών 8802 11 έω 8802 40, με τον όρο"βάρος χωρίς φορτίο"νοείται το βάρος των συσκευών σε κατάσταση κανονικής πτήσεως, εκτός του βάρους του πληρώματος, του βάρους των καυσίμων και κάθε εξοπλισμού που δεν ανήκει στον μόνιμο εξοπλισμό.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

Σημείωση

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην κλάση 8906.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 90 10 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσαρτήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων. Εντούτοις, τα αλιευτικά και τα ναυαγοσωστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.

2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία και οι πλωτές δεξαμενές, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.

3. Για την εφαρμογή της κλάσης 8908, ο όρος"πλοία για διάλυση"περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:

- ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,

- είδη κινητά (έπιπλα, είδη κουζίνας, σκεύη κ.λπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο (κλάση 4016 ), από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 4204 ), από υφαντικές ύλες (κλάση 5911 )·

β) τις ζώνες και τους επιδέσμους από υφαντικές ύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εγκυμοσύνης, θωρακικοί επίδεσμοι, υπογάστριοι επίδεσμοι, επίδεσμοι για τις αρθρώσεις ή τους μυς) (τμήμα XI)·

γ) τα πυρίμαχα προϊόντα της κλάσης 6903· τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της κλάσης 6909·

δ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν κατεργασθεί οπτικά, της κλάσης 7009 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτήρα στοιχείων οπτικής (κλάση 8306 ή κεφάλαιο 71)·

ε) τα είδη από γυαλί των κλάσεων 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ή 7017·

στ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

ζ) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της κλάσης 8413· τις πλάστιγγες και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που κατεργάζονται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθμά που παρουσιάζονται χωριστά (κλάση 8423 )· τις συσκευές ανύψωσης ή χειρισμού (κλάσεις 8425 μέχρι 8428 )· τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την κατεργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (κλάση 8441 )· τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαιρετικές με την ονομασία"οπτικές"), της κλάσης 8466 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις: π.χ. διόπτρες επικεντρωτικές, ευθυγραμμικές)· τις υπολογιστικές μηχανές (κλάση 8470 )· τα όργανα υποβιβασμού της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (κλάση 8481 )·

η) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (κλάση 8512 )· τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της κλάσης 8513· τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποθεμάτων του ήχου (κλάσεις 8519 ή 8520 )· τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές) (κλάση 8522 )· τις σταθερές βιντεοσυσκευές λήψης εικόνων και άλλες βιντεοκάμερες, καθώς και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (κλάση 8525 )· τις συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης, τις συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (κλάση 8526 )· τις συσκευές ψηφιακού ελέγχου της κλάσης 8537· τα είδη με την ονομασία"φάροι και προβολείς σφραγισμένοι"της κλάσης 8539· τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 8544·

θ) τους προβολείς της κλάσης 9405·

ι) τα είδη του κεφαλαίου 95·

ια) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται·

ιβ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. κλάση 3923 τμήμα XV).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού ή των κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις κλάσεις 8485, 8548 ή 9033 ) υπάγονται στην εν λόγω κλάση οποιεσδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται·

β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας κλάσης (έστω των κλάσεων 9010, 9013 ή 9031 ), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση που ταιριάζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών·

γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην κλάση 9033.

3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο κεφάλαιο αυτό.

4. Η κλάση 9005 δεν καλύπτει τις διόπτρες σκόπευσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (κλάση 9013 ).

5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην κλάση 9013 και στην κλάση 9031, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή κλάση.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9021, ως"είδη και συσκευές ορθοπεδικής"νοούνται τα είδη και οι συσκευές που χρησιμεύουν:

- είτε για την πρόληψη ή τη διόρθωση ορισμένων σωματικών δυσμορφιών,

- είτε για τη στήριξη ή τη συγκράτηση μερών του σώματος ύστερα από ασθένεια, εγχείριση ή τραυματισμό.

Τα είδη και οι συσκευές ορθοπεδικής περιλαμβάνουν τα ορθοπεδικά υποδήματα καθώς και τα ειδικά εσωτερικά πέλματα, που προορίζονται για τη διόρθωση ορθοπεδικών παθήσεων του ποδιού, εφόσον 1) κατασκευάζονται επί παραγγελία ή 2) κατασκευάζονται μαζικά, παρουσιάζονται ένα-ένα και όχι κατά ζεύγη και είναι σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζονται και στα δύο πόδια.

7. Η κλάση 9032 περιλαμβάνει αποκλειστικά:

α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων χαρακτηριστικών των αερίων που έχουν υγροποιηθεί ή των υγρών, ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται, και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσδίδουν μια καθορισμένη τιμή στον παράγοντα αυτό και να τη διατηρούν χωρίς να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διαταραχές, χάρη στη συνεχή ή περιοδική μέτρηση της πραγματικής του τιμής·

β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση, και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσδίδουν μια καθορισμένη τιμή στον παράγοντα αυτό και να τη διατηρούν χωρίς να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διαταραχές, χάρη στη συνεχή ή περιοδική μέτρηση της πραγματικής του τιμής.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως"ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις κλάσεις 8540, 8541 ή 8542. Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των κλάσεων 8540, 8541 ή 8542 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανορθωτή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδότησης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα γυαλιά ωρολογοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη)·

β) τις αλυσίδες ρολογιών (κλάσεις 7113 ή 7117 ανάλογα με την περίπτωση)·

γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματας XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (κλάση 7115 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην κλάση 9114·

δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (κλάσεις 7326 ή 8482 ανάλογα με την περίπτωση)·

ε) τα είδη της κλάσης 8412 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό·

στ) τα ρουλεμάν με μπίλιες (κλάση 8482 )·

ζ) τα είδη του κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (κεφάλαιο 85).

2. Υπάγονται στην κλάση 9101 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες των κλάσεων 7101 μέχρι 7104. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην κλάση 9102.

3. Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως"μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού", διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίσει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρός τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακρίβειας, κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (κεφάλαιο 85 ή 90)·

γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 9503 )·

δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καθαρισμό των μουσικών οργάνων (κλάση 9603 )·

ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 9705 ή 9706 ).

2. Τα δοξάρια, οι μπαγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των κλάσεων 9202 ή 9206, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.

Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της κλάσης 9209 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές για τα οποία προορίζονται.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XIX

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα καψούλια και εναύσματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αντιχαλαζικούς πυραύλους και άλλα είδη του κεφαλαίου 36·

β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

γ) τα άρματα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (κλάση 8710 )·

δ) τις σκοπευτικές διόπτρες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (κεφάλαιο 90)·

ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοποβολής, τα όπλα ξιφασκίας με κουμπιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κεφάλαιο 95)·

στ) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 9705 ή 9706 ).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9306, ο όρος"μέρη"δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της κλάσης 8526.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XX

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ,ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των κεφαλαίων 39, 40 ή 63·

β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (κλάση 7009 )·

γ) τα είδη του κεφαλαίου 71·

δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) και τα χρηματοκιβώτια της κλάσης 8303·

ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της κλάσης 8418. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8452·

στ) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85·

ζ) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των κλάσεων 8518 (κλάση 8518 ), 8519 μέχρι 8521 (κλάση 8522 ) ή των κλάσεων 8525 μέχρι 8528 (κλάση 8529 )·

η) τα είδη της κλάσης 8714·

θ) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της κλάσης 9018 καθώς και τα πτυελοδοχεία για οδοντιατρεία (κλάση 9018 )·

ι) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογοποιίας)·

ια) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 9503 ), τα κάθε είδους σφαιριστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της κλάσης 9504, καθώς και τα τραπέζια για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γιρλάντες), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (κλάση 9505 ).

2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις κλάσεις 9401 μέχρι 9403 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο.

Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένα για να κρεμιούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:

α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία·

β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.

3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις κλάσεις 9401 μέχρι 9403, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία·

β) Τα είδη της κλάσης 9404, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των κλάσεων 9401 μέχρι 9403.

4. Θεωρούνται ως"προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9406, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίνονται με μορφή στοιχείων για επιτόπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι κατοικίας ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (κλάση 3406 )·

β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της κλάσης 3604·

γ) τα νήματα, μονόινα νήματα, τα κορδονέτα, τις χορδές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα μήκη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρμίδια (πετονιά, παραγάδι κ.λπ.), του κεφαλαίου 39, της κλάσης 4206 ή του τμήματος XI·

δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των κλάσεων 4202, 4303 ή 4304·

ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίεσης απο υφαντικές ύλες, των κεφαλαίων 61 ή 62·

στ) τις σημαίες και τα σχοινιά των σημαιών από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του κεφαλαίου 63·

ζ) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του κεφαλαίου 64 και τα ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του κεφαλαίου 65·

η) τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (κλάση 6602 ), καθώς και τα μέρη τους (κλάση 6603 )·

θ) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της κλάσης 7018·

ι) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

ια) τις καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη της κλάσης 8306·

ιβ) τις αντλίες για υγρά (κλάση 8413 ), τις συσκευές για τη διήθηση ή καθαρισμό των υγρών ή των αερίων (κλάση 8421 ), τους ηλεκτρικούς κινητήρες (κλάση 8501 ), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (κλάση 8504 ) και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (κλάση 8526 )·

ιγ) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα έλκυθρα χιονοδρομιών και τα παρόμοια·

ιδ) τα παιδικά ποδήλατα (κλάση 8712 )·

ιε) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πιρόγες (κανό) και οι στενόμακρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες λεμβοδρομιών (σκιφς) (κεφάλαιο 89) και τα μέσα προώθησης αυτών (κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο)·

ιστ) τα προστατευτικά ματογυάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (κλάση 9004 )·

ιζ) τις σφυρίχτρες που απομιμούνται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφυρίχτρες (κλάση 9208 )·

ιη) τα όπλα και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 93·

ιθ) τις ηλεκτρικές γιρλάντες κάθε είδους (κλάση 9405 )·

κ) τους σπάγκους για ρακέτες, τις σκηνές, τα είδη κατασκήνωσης και τα είδη γαντοποιΐας (γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτόλων πουφέρουν υποδοχή μόνον για τον αντίχειρα), από κάθε ύλη (δασμολογικό καθεστώς με βάση τη συστατική ύλη).

2. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολίσματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες.

3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.

4. Η κλάση 9503 δεν περιλαμβάνει τα είδη τα οποία, λόγω του σχεδιασμού, της μορφής ή της συστατικής ύλης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά για ζώα, για παράδειγμα, τα παιχνίδια για κατοικίδια ζώα (κατάταξη σύμφωνα με το δικό τους καθεστώς).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μολύβια για το φτιασίδωμα (μακιγιάζ) ή τον καλλωπισμό (κεφάλαιο 33)·

β) τα είδη του κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων)·

γ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων (κλάση 7117 )·

δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

ε) τα είδη του κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουταλοπίρουνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις κλάσεις 9601 ή 9602·

στ) τα είδη του κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί ματογυαλιών (κλάση 9003 ), γραμμοσύρτες (κλάση 9017 ), είδη ψηκτροποιίας των τύπων που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (κλάση 9018 )]·

ζ) τα είδη του κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογοποιίας]·

η) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (κεφάλαιο 92)·

θ) τα είδη του κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων)·

ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού)·

ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).

2. Ως"φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9602, εννοούνται:

α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (κουκούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυτικές ύλες (π.χ. καρύδια κορόζο ή φοίνικα-ντουμ), για λάξευση·

β) το ήλεκτρο και το σήπιο, φυσικά ή ανασχηματισμένα, καθώς και ο γαγάτης και οι ανάλογες με το γαγάτη ορυκτές ύλες.

3. Θεωρούνται ως"παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9603, οι μη συναρμολογημένες δέσμες (τούφες) από τρίχες, φυτικές ίνες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διαιρεθούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το τρόχισμα των άκρων τους.

4. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9601 μέχρι 9606 ή 9615, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό. Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό τα είδη των κλάσεων 9601 μέχρι 9606 ή 9615 που φέρουν απλές διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί, της κλάσης 4907·

β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (κλάση 5907 ), εκτός αν μπορούν να καταταγούν στην κλάση 9706·

γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (κλάσεις 7101 μέχρι 7103 ).

2. Θεωρούνται ως"πρωτότυπες εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9702, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μαύρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.

3. Δεν υπάγονται στην κλάση 9703 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (π.χ. αναπαραγωγές εν σειρά, εκμαγεία και χειροτεχνήματα), έστω και αν τα τεχνουργήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ή δημιουργηθεί από καλλιτέχνες.

4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1, 2 και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο κεφάλαιο αυτό και σε άλλα κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό.

β) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην κλάση 9706 και στις κλάσεις 9701 μέχρι 9705 πρέπει να κατατάσσονται στις κλάσεις 9701 μέχρι 9705.

5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.

Τα πλαίσια των οποίων ο χαρακτήρας ή η αξία τους δεν είναι ανάλογα με τα είδη που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση κατατάσσονται ξεχωριστά.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 98

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Σημείωση

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1901/2000 (17)και αριθ. 1917/2000(18)της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2000 προβλέπουν μια διαδικασία απλούστευσης της δήλωσης για την παρακολούθηση της καταγραφής των εξαγωγών και των αφίξεων ή των αποστολών των πλήρων βιομηχανικών συγκροτημάτων στις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας καθώς και ενδοκοινοτικού. Για να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία αυτή, οι υπεύθυνοι για την παροχή στατιστικών πληροφοριών πρέπει να πάρουν από πριν την απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ I

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (EA), ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΖΑΧΑΡΩΝ (AD S/Z) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΑΛΕΥΡΩΝ (AD F/M)

Σε περίπτωση παραπομπής στο παρόν παράρτημα, το γεωργικό στοιχείο ("ΓΣ"), καθώς και, κατά περίπτωση, ο πρόσθετος δασμός για τα διάφορα ζάχαρα ("AD S/Z") ή ο πρόσθετος δασμός για το αλεύρι ("AD F/M"), προσδιορίζονται με βάση την περιεκτικότητα του εν λόγω προϊόντος σε:

- λιπαρά του γάλακτος,

- πρωτεΐνες γάλακτος,

- ζαχαρόζη/ιμβερτοποιημένο ζάχαρο/ισογλυκόζη,

- κάθε είδους άμυλο/γλυκόζη.

Στο εμπόρευμα αυτό αντιστοιχεί συμπληρωματικός κωδικός, καθοριζόμενος με βάση τον πίνακα 1 που δίδεται κατωτέρω. Το εφαρμοζόμενο στο εμπόρευμα γεωργικό στοιχείο (σε ευρώ για 100 kg καθαρού βάρους) καθορίζεται στη στήλη 2 του πίνακα 2.

Οι πρόσθετοι δασμοί στα διάφορα ζάχαρα ("AD S/Z") (σε ευρώ για 100 kg καθαρού βάρους), της στήλης 3 του πίνακα 2 δεν εφαρμόζονται ολόκληροι παρά μόνον εφόσον το δασμολόγιο προβλέπει παραπομπή στο παράρτημα 1 με την ένδειξη"AD S/Z". Οι πρόσθετοι δασμοί ζαχάρων ("AD F/M") (σε ευρώ για 100 kg καθαρού βάρους), της στήλης 4 δεν εφαρμόζονται ολόκληροι παρά μόνον εφόσον το δασμολόγιο προβλέπει παραπομπή στο παράρτημα 1 με την ένδειξη"AD F/M".

Πίνακας 1

Πρόσθετος κωδικός (κωδικός σύνθεσης)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Πίνακας 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ(19)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ (ΙΝΝ), ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΙΝΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3, ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΑΛΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΙΝΝΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΛΑΤΑ, ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΑ ΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΙΝΝ

ΑΔΙΠΙΚΟ

1,2-ΑΙΘΑΝΟΔΙΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

ΑΙΘΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

ΑΙΘΟΒΡΩΜΙΚΟ

ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ

ΑΙΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ

ΑΙΘΥΛΕΝΑΝΤΙΚΟ

ΑΙΘΥΛΕΞΑΝΟΙΚΟ

ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

ΑΙΘΥΛΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΑΙΘΥΛΙΩΔΙΔΙΟ

ΑΙΘΥΛΟ

ΑΚΕΤΟΝΙΔΙΟ

1-ΑΚΕΤΟΞΥΑΙΘΥΛΙΟ

ΑΚΕΤΟΥΡΙΚΟ

Ν-ΑΚΕΤΥΛΟΓΛΥΚΙΝΙΚΟ

ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ

ΑΚΙΣΤΡΙΚΟ

ΑΚΟΞΙΛΟ

ΑΛΛΥΛΙΩΔΙΔΙΟ

ΑΛΛΥΛΟ

ΑΛΛΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ

ΑΜΙΝΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ

ΑΜΜΩΝΙΟ

ΑΜΣΟΝΙΚΟ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟ

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ

ΑΞΕΤΙΛΙΟ

ΑΡΓΙΛΙΟ

ΑΡΓΙΝΙΝΗ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΔΙΥΔΡΙΚΟ

ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ

ΒΑΛΕΡΙΑΝΙΚΟ

ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ

ΒΕΖΟΜΙΛΟ

ΒΕΝΖΑΘΙΝΗ

ΒΕΝΖΕΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

ΒΕΝΖΟIΚΟ

ΒΕΝΖΟΞΙΚΟ

ΒΕΝΖΥΛΙΩΔΙΔΙΟ

ΒΕΝΖΥΛΟ

ΒΕΝΖΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ

ΒΕΣΙΛΙΚΟ

ΒΕΣΥΛΙΚΟ

ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ

ΒΟΡΙΚΟ

ΒΟΥΚΙΚΛΙΚΟ

ΒΟΥΝΑΨΙΛΙΚΟ

ΒΟΥΤΕΠΡΙΚΟ

t-ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ

tert-ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ

tertiary ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ

t-ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

tert-ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

tertiary ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

ΒΟΥΤΥΛΙΚΟ

ΒΟΥΤΥΛΟ

t-ΒΟΥΤΥΛΟ

tert-ΒΟΥΤΥΛΟ

tertiary ΒΟΥΤΥΛΟ

ΒΟΥΤΥΛΟ ΕΣΤΕΡΑΣ

ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ

ΒΟΥΤΥΡΙΚΟ

ΒΡΩΜΙΔΙΟ

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΝΙΚΟ

ΓΛΥΚΑΡΙΚΟ

ΓΛΥΚΕΠΤΙΚΟ

ΓΛΥΚΕΠΤΟΝΙΚΟ

ΓΛΥΚΟΖΙΤΗΣ

ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ

ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ

ΓΛΥΟΞΥΛΙΚΟ

ΔΑΠΡΟΠΙΚΟ

ΔΕΑΝΙΛΟ

ΔΕΚΑΝΟΙΚΟ

ΔΕΚΙΛΟ

ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ

ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ

ΔΙΑΜΜΩΝΙΟ

ΔΙΒΕΝΖΟΙΚΟ

ΔΙΒΟΥΔΙΝΙΚΟ

ΔΙΒΟΥΝΙΚΟ

ΔΙΒΟΥΤΙΡΙΚΟ

ΔΙΓΟΛΙΛΟ

ΔΙΕΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ

ΔΙΕΝΔΕΚΑΝΟΙΚΟ

ΔΙΘΕΙΙΚΟ

ΔΙΚΙΝΙΝΙΚΟ

ΔΙΚΥΚΛΟΕΞΥΛΑΜΜΩΝΙΟ

Ν,Ν-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-βητα-ΑΛΑΝΙΝΗ

ΔΙΜΕΣΙΛΙΚΟ

ΔΙΜΗΛΕΙΝΙΚΟ

ΔΙΜΗΛΙΚΟ

ΔΙΜΗΛΟΝΙΚΟ

ΔΙΝΑΤΡΙΟ

ΔΙΝΙΤΡΙΚΟ

ΔΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΙΚΟ

ΔΙΟΛΑΜΙΝΗ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ

ΔΙΟΞΙΚΟ

ΔΙΠΙΒΟΞΙΛO

ΔΙΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ

ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΟ

ΔΙΣ(ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΕΙΝΙΚΟ)

ΔΙΣ(ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΙΚΟ)

ΔΙΣ(ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΟΝΙΚΟ)

ΔΙΣ(ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ)

ΔΙΤΡΥΓΙΚΟ

ΔΙΥΔΡΙΚΟ

ΔΙΥΔΡΟΒΡΩΜΙΚΟ

ΔΙΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΤΡΙΚΟ

ΔΙΥΔΡΟΓΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

ΔΙΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΙΚΟ

ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ

ΔΙΦΟΥΜΑΡΙΚΟ

ΔΙΦΟΥΡΟΙΚΟ

ΔΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

ΔΙΧΩΛΙΝΗ

ΔΟΚΟΣΙΛΟ

ΔΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

ΕΔΑΜΙΝΗ

ΕΔΙΣΙΛΙΚΟ

ΕΔΙΣΥΛΙΚΟ

ΕΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ

ΕΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ

ΕΛΑΙΚΟ

ΕΜΒΟΝΙΚΟ

ΕΝΑΝΘΙΚΟ

ΕΝΑΝΤΙΚΟ

ΕΝΔΕΚΑΝΟΙΚΟ

ΕΝΔΕΚ-10-ΕΝΟΙΚΟ

ΕΝΔΕΚΥΛΕΝΙΚΟ

ΕΞΑΝΟΙΚΟ

ΕΞΑΟΞΙΚΟ

ΕΞΑΥΔΡΙΚΟ

ΕΠΟΛΑΜΙΝΗ

ΕΠΤΑΝΟΙΚΟ

ΕΡΒΟΥΜΙΝΗ

ΕΣΙΛΙΚΟ

ΕΣΤΟΛΙΚΟ

ΕΣΥΛΙΚΟ

ΕΤΑΒΟΝΙΚΟ

ΖΑΧΑΡΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΥΛΟ

ΗΜΙΘΕΙΙΚΟ

ΗΜΙΥΔΡΙΚΟ

ΘΕΙΙΚΟ

ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΘΕΙΙΚΟ ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ

ΘΕΙΙΚΟ ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΔΟΔΕΚΥΛΙΟ

ΘΕΙΙΚΟ ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΛΑΥΡΥΛΙΟ

ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟ

ΘΕΙΩΔΕΣ

ΘΕΟΚΛΙΚΟ

ΙΒΕΝΖΙΚΟ

ΙΠΠΟΥΡΙΚΟ

ΙΣΑΙΘΙΟΝΙΚΟ

ΙΣΕΤΙΟΝΙΚΟ

ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ

ΙΣΟΚΑΠΡΟΙΚΟ

ΙΣΟΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ

ΙΣΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ

ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ

ΙΣΟΦΘΑΛΙΚΟ

ΙΩΔΙΔΙΟ

ΚΑΛΙΟ

ΚΑΜΣΙΛΙΚΟ

ΚΑΜΣΥΛΙΚΟ

ΚΑΜΦΟΡΙΚΟ

ΚΑΜΦΟΡΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

ΚΑΜΦΟΡΟ-10-ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

ΚΑΠΡΟΙΚΟ

ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ

ΚΑΡΒΕΣΙΛΙΚΟ

ΚΙΚΛΟΤΙΚΟ

ΚΙΝΙΝΙΚΟ

ΚΙΝΝΑΜΩΜΙΚΟ

ΚΙΠΙΟΝΙΚΟ

ΚΙΤΡΙΚΟ

ΚΙΤΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΟ

ΚΛΟΣΙΛΙΚΟ

ΚΛΟΣΥΛΙΚΟ

ΚΡΟΒΕΦΙΚΟ

ΚΡΟΜΑΚΙΚΟ

ΚΡΟΜΕΣΙΛΙΚΟ

ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ

ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΑΜΜΩΝΙΟ

ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ

Ν-ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟΣΟΥΛΦΑΜΙΚΟ

ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΝΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ

ΚΥΚΛΟΤΙΚΟ

ΚΥΠΙΟΝΙΚΟ

ΛΑΥΡΙΚΟ

ΛΑΥΡΙΛΟ

ΛΑΥΡΙΛΟΘΕΙΙΚΟ

ΛΑΥΡΥΛΟ

ΛΑΥΡΥΛΟΘΕΙΙΚΟ

ΛΕΒΟΥΛΙΝΙΚΟ

ΛΙΘΙΟ

ΛΥΣΙΝΙΚΟ

ΜΑΓΝΗΣΙΟ

ΜΕΓΑΛΛΙΚΟ

ΜΕΓΛΟΥΜΙΝΗ

ΜΕΘΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

ΜΕΘΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ

4,4'-ΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΣ(3-ΥΔΡΟΞΥ-2-ΝΑΦΘΟΙΚΟ)

ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

ΜΕΘΥΛΙΩΔΙΔΙΟ

4-ΜΕΘΥΛΟΒΙΚΥΚΛΟ[2.2.2]ΟΚΤ-2-ΕΝΟ-1-ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ

ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ

ΜΕΘΥΛΟΘΕΙΙΚΟ

ΜΕΣΙΛΙΚΟ

ΜΕΣΥΛΙΚΟ

ΜΕΤΕΜΠΟΝΙΚΟ

ΜΕΤΙΛΟΘΕΙΙΚΟ

ΜΗΛΕΙΝΙΚΟ

ΜΗΛΙΚΟ

ΜΗΛΟΝΙΚΟ

ΜΟΝΟΒΕΝΖΟIΚΟ

ΜΟΝΟΝΙΤΡΙΚΟ

ΜΟΝΟΥΔΡΙΚΟ

ΜΟΝΟΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ

ΜΟΦΕΤΙΛΟ

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ν-ΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ

ΝΑΠΑΔΑΣΙΛΙΚΟ

ΝΑΠΑΔΑΣΥΛΙΚΟ

ΝΑΤΡΙΚΟ ΛΑΥΡΙΛΟΘΕΙΙΚΟ

ΝΑΤΡΙΚΟ ΛΑΥΡΥΛΟΘΕΙΙΚΟ

ΝΑΤΡΙΟ

ΝΑΤΡΙΟ ΜΟΝΟΥΔΡΙΚΟ

ΝΑΤΡΙΟ ΥΔΡΙΚΟ

1,5-ΝΑΦΘΑΛΕΝΟΔΙΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

2-ΝΑΦΘΑΛΕΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

ΝΑΦΙΚΟ

ΝΑΨΙΛΙΚΟ

ΝΑΨΥΛΙΚΟ

ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ

ΝΙΤΡΙΚΟ

ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΙΚΟ

ΞΙΝΑΦΟΙΚΟ

ΟΚΤΙΛΟ

ΟΛΑΜΙΝΗ

ΟΞΑΛΙΚΟ

ΟΞΕΙΔΙΟ

Ν-ΜΕΘΥΛΟΓΛΥΚΑΜΙΝΗ

ΟΞΙΚΟ

ΟΞΙΚΟ t-ΒΟΥΤΥΛΙΟ

ΟΞΙΚΟ tert-ΒΟΥΤΥΛΙΟ

ΟΞΙΚΟ tertiary ΒΟΥΤΥΛΙΟ

ΟΞΟΓΛΟΥΡΙΚΟ

4-ΟΞΟΠΕΝΤΑΝΟΙΚΟ

ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

ΟΡΟΤΙΚΟ

ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ

ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ

ΠΑΜΟΙΚΟ

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ

ΠΕΝΔΕΤΙΔΗ

ΠΕΝΤΑΥΔΡΙΚΟ

ΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ

ΠΙΒΑΛΙΚΟ

(ΠΙΒΑΛΟΥΛΟΞΥ)ΜΕΘΥΛΟ

ΠΙΒΟΞΕΤΙΛΟ

ΠΙΒΟΞΙΛΟ

ΠΙΒΟΞΙΛΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ

ΠΙΚΡΙΚΟ

ΠΡΟΞΕΤΙΛΟ

ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ

ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

ΠΡΟΠΥΛΟ

ΠΥΡΙΔΥΛΟΞΙΚΟ

1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΟΕΘΑΝΟΛΗ

ΡΕΣΙΝΙΚΟ

ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ

ΣΑΛΙΚΥΛΟΥΛΟΞΙΚΟ

ΣΟΥΛΦΙΝΙΚΟ

ΣΟΥΛΦΟΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

3-ΣΟΥΛΦΟΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΣΟΥΛΦΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ

ΣΤΕΑΓΛΙΚΟ

ΣΤΕΑΤΙΚΟ

ΤΑΝΝΙΚΟ

ΤΕΒΟΥΤΙΚΟ

ΤΕΝΟΙΚΟ

ΤΕΟΚΛΙΚΟ

ΤΕΠΡΟΣΙΛΙΚΟ

ΤΕΤΡΑΔΕΚΥΛΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

ΤΕΤΡΑΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ

ΤΕΤΡΑΝΑΤΡΙΟ

ΤΕΤΡΑΥΔΡΙΚΟ

ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΦΘΑΛΙΚΟ

p-ΤΟΛΟΥΕΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

ΤΟΣΙΛΙΚΟ

ΤΟΣΥΛΙΚΟ

ΤΟΦΕΣΙΛΙΚΟ

ΤΡΙΕΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ

ΤΡΙΙΩΔΙΔΙΟ

ΤΡΙΚΛΟΦΕΝΙΚΟ

ΤΡΙΜΕΘΥΛΟΞΙΚΟ

ΤΡΙΝΙΤΡΙΚΟ

ΤΡΙΠΑΛΜΙΤΙΚΟ

ΤΡΙΥΔΡΙΚΟ

ΤΡΙΦΘΟΡΟΟΞΙΚΟ

ΤΡΙΦΛΟΥΤΙΚΟ

ΤΡΟΛΑΜΙΝΗ

ΤΡΟΜΕΘΑΜΙΝΗ

ΤΡΟΜΕΤΑΜΟΛΗ

ΤΡΟΞΟΥΝΔΙΚΟ

ΤΡΥΓΙΚΟ

ΥΒΕΝΖΙΚΟ

ΥΔΡΙΚΟ

ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΚΟ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΕΔΙΣΙΛΙΚΟ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΘΕΙΙΚΟ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΘΕΙΩΔΕΣ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΕΙΝΙΚΟ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΙΚΟ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΟΝΙΚΟ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΟΞΑΛΙΚΟ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΤΡΥΓΙΚΟ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΦΟΥΜΑΡΙΚΟ

ΥΔΡΟΓΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ

2-ΥΔΡΟΞΥΑΙΘΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΙΚΟ

ο-(4-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΙΛΟ)ΒΕΝΖΟΙΚΟ

ΥΔΡΟΞΥΝΑΦΘΟΙΚΟ

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΔΙΥΔΡΙΚΟ

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΗΜΙΥΔΡΙΚΟ

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΜΟΝΟΥΔΡΙΚΟ

ΥΚΛΙΚΟ

ΦΑΙΝΥΛΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ

ΦΑΡΝΕΣΙΛΟ

ΦΕΝΔΙΖΟΙΚΟ

ΦΘΑΛΙΚΟ

ΦΘΟΡΙΔΙΟ

ΦΘΟΡΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

ΦΟΣΤΕΔΙΚΟ

ΦΟΥΜΑΡΙΚΟ

ΦΟΥΡΟΙΚΟ

ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

ΦΩΣΦΑΤΕΞΗ

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙΝΑΤΡΙΟ

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ

ΦΩΣΦΟΡΩΔΕΣ

ΧΛΩΡΙΔΙΟ

ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ

p-ΧΛΩΡΟΒΕΝΖΕΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ

8-ΧΛΩΡΟΘΕΟΦΥΛΛΙΝΙΚΟ

ΧΡΥΣΟΣ

ΧΩΛΙΝΗ

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΑΛΑΤΑ, ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΙΝΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΛΑΣΗ ΣΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΙΝΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, Π.Χ. ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ III

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΜΗΜΑ IV

ΕΥΝΟΪΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

(Κατάλογος μετουσιωτικών)

Η μετουσίωση πων εμπορευμάτων τα οποία καθίσταντοι ακατάλληλα για τη διατροφή που έχουν μετουσιωθεί και τα οποία υπάγονται σε κωδικό ΣΟ που παραπέμπει στις ταρούσες διατάξεις, πραγματοποιείται μέσω ενός από τα μετουσιωτικά που αναφέρονται στη στήλη 4, χρησιμοποιούμενου στις ποσότητες που αναφέρονται στη στήλη 5.

Παράρτημα 8

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1. Γενικές διατάξεις

Με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται πιστοποιητικό κατά το πρότυπο του παρόντος παραρτήματος, χορηγείται ευνοϊκή μεταχείριση λόγω της φύσεως, της ποιότητας ή της αυθεντικότητας των ακόλουθων προϊόντων:

- νωπά επιτραπέζια σταφύλια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0806,

- λειωμένα τυριά που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 2106,

- κρασιά Tokay που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 2204,

- καπνά που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 2401.

- νιτρώδεις ουσίες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 3102 ή 3105.

2. Διατάξεις σχετικά με τα πιστοποιητικά

Τυπογραφική παρουσίαση των πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά πρέπει να αντιστοιχούν στα δείγματα που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα.

Εκδίδονται και συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και, όταν αυτό είναι αναγκαίο, στην επίσημη ή τις επίσημες γλώσσες της χώρας εξαγωγής.

Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού είναι περίπου 210 × 297 χιλιοστά.

- Για τα λειωμένα τυριά (πιστοποιητικό 2), το πιστοποιητικό εκδίδεται σ' ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. Το χαρτί είναι λευκό για το πρωτότυπο, ροζ για το πρώτο αντίγραφο και κίτρινο για το δεύτερο. Κάθε πιστοποιητικό εξατομικεύεται με αύξοντα αριθμό που χορηγεί ο οργανισμός έκδοσης μετά τον οποίο αναγράφονται τα αρχικά της εθνικότητας αυτού του οργανισμού. Τα αντίγραφα φέρουν τον ίδιο αύξοντα αριθμό και τα ίδια αρχικά εθνικότητας με το πρωτότυπο. Το πρώτο αντίγραφο του πιστοποιητικού παρουσιάζεται στις αρμόδιες αρχές ταυτόχρονα με το πρωτότυπο. Το δεύτερο αντίγραφο του πιστοποιητικού προορίζεται για απευθείας αποστολή από τον οργανισμό έκδοσης του πιστοποιητικού στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής.

- Στις περιπτώσεις των πιστοποιητικών για τα κρασιά Tokay [παράρτημα 8 του κανονισμού (EOK) αριθ. 2658/87, πιστοποιητικό 3], το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι χαρτί λευκού χρώματος, χωρίς μηχανικό πολτό, κολλαρισμένο για γραφή βάρους από 55 gr έως 65 gr ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εμπρόσθια όψη του πιστοποιητικού φέρει εκτυπωμένες σύμπλεκτες γραμμές χρώματος ροζ, που καθιστούν εμφανείς όλες τις παραποιήσεις με μηχανικά ή χημικά μέσα. Το περιθώριο των πιστοποιητικών μπορεί να φέρει διακοσμητικά σχέδια σε μια εξωτερική λουρίδα μέγιστου πλάτους 13 mm,

- για τα υπόλοιπα εμπορεύματα, το χαρτί που χρησιμοποιείται να είναι χαρτί λευκού χρώματος, βάρους τουλάχιστον 40 gr ανά τετραγωνικό μέτρο.

Θεώρηση και έκδοση πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι θεωρημένα. Το πιστοποιητικό είναι δεόντως θεωρημένο όταν αναφέρει αναγραμμένο τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσής του καθώς και τη σφραγίδα του οργανισμού έκδοσης της εξάγουσας χώρας και την υπογραφή του αρμοδίου ή των αρμοδίων που είναι εξουσιοδοτημένοι να το υπογράφουν.

Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από ένα από τους οργανισμούς που αριθμούνται στον παρακάτω πίνακα με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω οργανισμός:

- είναι αναγνωρισμένος ως αρμόδιος για το σκοπό αυτό στη χώρα εξαγωγής·

- αναλαμβάνει να επαληθεύει την ακρίβεια των ενδείξεων που εμφαίνονται στα πιστοποιητικά·

- αναλαμβάνει να παρέχει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, μετά από αίτηση, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την αξιολόγηση των ενδείξεων που αναγράφονται στα πιστοποιητικά.

Οι χώρες εξαγωγής κοινοποιούν στην Επιτροπή τα δείγματα των τυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν ο εκδίδων οργανισμός ή οι οργανισμοί τους και οι εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες τους.

Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

Ισχύς των πιστοποιητικών

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών είναι 10 μήνες ή στην περίπτωση των καπνών 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Κατάτμηση των πιστοποιητικών

Όταν υπάρχει κατάτμηση του φορτίου παράγεται φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου του πιστοποιητικού για κάθε τμήμα του φορτίου. Τα φωτοαντίγραφα και το πρωτότυπο του πιστοποιητικού προσκομίζονται στο τελωνείο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα. Κάθε φωτοαντίγραφο αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη του τμήματος και φέρει με κόκκινα γράμματα τη μνεία"Απόσπασμα... που ισχύει για... kg"(αριθμητικώς και ολογράφως) καθώς και τον τόπο και την ημερομηνία της κατάτμησης. Οι μνείες αυτές επικυρώνονται με τη σφραγίδα του τελωνείου και την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου. Τα σχετικά στοιχεία με την κατάτμηση της αποστολής θα αναγράφονται στο πρωτότυπο πιστοποιητικό, το οποίο θα φυλάσσεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Κατάλογος των αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να θεωρούν τα πιστοποιητικά((Οι τροποποιήσεις που θα γίνονται στον κατάλογο κατά τη διάρκεια του έτους, θα πραγματοποιούνται με δημοσίευσή τους στηνΕπίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.))

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Κατάλογος των πιστοποιητικών

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>PIC FILE= "L_2001279EL.093901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279EL.094001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279EL.094101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279EL.094201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279EL.094301.TIF">

(1) Με τον όρο"συσκευασία"εννοούνται τα εσωτερικά και εξωτερικά δοχεία, περιβλήματα, περιτυλίγματα και υποθέματα, εκτός από τις μηχανικές κατασκευές που διευκολύνουν την μεταφορά - ιδίως τα εμπορευματοκιβώτια (containers) - τους μουσαμάδες, τα εξαρτήματα προστασίας των εμπορευμάτων κατά την μεταφορά και το υλικό μεταφοράς που έχει βοηθητικό χαρακτήρα. Ο όρος αυτός δεν καλύπτει τις θήκες, κουτιά και παρόμοια είδη συσκευασίας που αναφέρονται στο γενικό κανόνα 5 α).

(2) EE L 139 της 11.5.1998, σ. 1.

(3) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(4) EE L 17 της 21.1.1997, σ. 1.

(5) Οι σχετικές διακρίσεις είναι οι ακόλουθες: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99.

(6) Οι σχετικές διακρίσεις είναι οι ακόλουθες: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99.

(7) EE L 105 της 23.4.1983, σ. 1.

(8) EE L 46 της 18.2.1994, σ. 5· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2744/98 (EE L 345 της 19.12.1998, σ. 9

(9) Οι εν λόγω διακρίσεις είναι οι ακόλουθες: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93, 2204 29 97, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

(10) EE 125 της 11.7.1966, σ. 2309, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/64/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 234 της 1.9.2001, σ. 60).

(11) EE 125 της 11.7.1966, σ. 2320, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/742/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 297 της 18.11.1999, σ. 39).

(12) EE 169 της 10.7.1969, σ. 3, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/96/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 25 της 1.2.1999, σ. 27).

(13) Με τον όρο κόροι (μετρικοί τόνοι) καθαρής χωρητικότητας (ct/l) εννοείται η χωρητικότητα ενός πλοίου εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους, αφού αφαιρεθούν τα εμπορεύματα που μεταφέρονται ως προμήθειες πλοίων (καύσιμα, εργαλειακός εξοπλισμός, τροφές κ.λπ.). Επίσης δεν υπολογίζονται στην καθαρή χωρητικότητα μεταφερόμενα πρόσωπα (προσωπικό και επιβάτες) καθώς και οι αποσκευές τους.

(14) δ-5,23-στιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + β-σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ-5-αβεναστερόλη + δ-5,24-στιγμασταδιενόλη.

(15) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως"μέθοδοι ASTM"θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμής και Υλικών (American Society for testing and materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορισμούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα λιπαντικά.

(16) Ως μέθοδος"Abel-Pensky"θεωρείται η μέθοδος DIN 51755- mδrz 1974 [Πρότυποι Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανόνες (Deutsche Industrienorm)], που δημοσιεύτηκε από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων [Deutsche Normenausschuί (DNA)], Berlin 15.

(17) EE L 228 της 8.9.2000, σ. 28.

(18) EE L 229 της 9.9.2000, σ. 14.

(19) Οι κανόνες για την εφαρμογή της τιμής εισόδου για φρούτα και λαχανικά ορίζονται στον κανονισμό (EK) αριθ. 3223/94 ( ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66), όπως αυτός τροποποιείται με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1498/98 ( ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ.4).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87

1. Δασμολογικές αναστολές

2. Δασμολογικές ποσοστώσεις και οροφές

3. Δασμολογικές προτιμήσεις (περιλαμβανομένων των προτιμήσεων που υπόκεινται σε ποσοστώσεις και οροφές)

4. Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων που εφαρμόζεται στις υπό ανάπτυξη χώρες

5. Δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί

6. Εξισωτικοί φόροι

7. Το γεωργικό στοιχείο

8. Αξία μονάδας

9. Τιμή αναφοράς και ελάχιστη τιμή

10. Απαγορεύσεις εισαγωγής

11. Περιορισμοί εισαγωγής

12. Επιτήρηση εισαγωγής

13. Συμπληρωματικός μηχανισμός στις συναλλαγές

14. Απαγορεύσεις εξαγωγής

15. Περιορισμοί εξαγωγής

16. Επιτήρηση εξαγωγής

17. Εξαγωγικές επιδοτήσεις