32001R1737

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1737/2001 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2001, για καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιμοποιείται από τη χημική βιομηχανία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 234 της 01/09/2001 σ. 0033 - 0034


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1737/2001 της Επιτροπής

της 31ης Αυγούστου 2001

για καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιμοποιείται από τη χημική βιομηχανία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 προβλέπει ότι μπορεί να αποφασιστεί να χορηγηθούν επιστροφές στην παραγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) και στ), για τα σιρόπια που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο στοιχείο δ), καθώς και για την χημικώς καθαρή φρουκτόζη (λεβουλόζη) η οποία υπάγεται στη διάκριση ΣΟ 1702 50 00 ως ενδιάμεσο προϊόν, τα οποία ευρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης και χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ορισμένων προϊόντων της χημικής βιομηχανίας.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2001, για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία(2) καθόρισε τους κανόνες για τον καθορισμό των επιστροφών στην παραγωγή, καθώς επίσης και τα χημικά προϊόντα των οποίων η παρασκευή επιτρέπει τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για τα υπόψη βασικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται γι' αυτή την παρασκευή. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 προβλέπουν ότι η επιστροφή στην παραγωγή που ισχύει για την ακατέργαστη ζάχαρη, τα σιρόπια σακχαρόζης και την ισογλυκόζη ως έχει, προκύπτει από την επιστροφή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη, σύμφωνα με μέθοδο υπολογισμού ξεχωριστή για καθένα από τα βασικά προϊόντα.

(3) Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 προβλέπει ότι η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη καθορίζεται μηνιαίως για τις περιόδους με έναρξη την 1η εκάστου μηνάς. Η επιστροφή μπορεί να τροποποιείται στο μεταξύ διάστημα, εάν μεταβληθούν σημαντικά οι τιμές της κοινοτικής ζάχαρης ή/και της ζάχαρης στην παγκόσμια αγορά. Η εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, για την εμφαινόμενη στο άρθρο αυτό περίοδο.

(4) Ως επακόλουθο της τροποποίησης του ορισμού της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι αρωματισμένες ζάχαρες ή οι ζάχαρες στις οποίες έχουν προστεθεί χρωστικές ή άλλες ουσίες δεν θεωρούνται πλέον ότι υπάγονται στους ορισμούς αυτούς και τοιουτοτρόπως θεωρούνται ως "άλλες ζάχαρες". Πάντως, βάσει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001, τα ανωτέρω είδη ζάχαρης δικαιούνται, ως βασικά προϊόντα, επιστροφής στην παραγωγή. Θα πρέπει εφεξής να προβλεφθεί, για τον καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή που εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά, μια μέθοδος υπολογισμού που θα αναφέρεται στην περιεκτικότητα τους σε σακχαρόζη.

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 δεν προβέπει την παράταση του καθεστώτος εξίσωσης των εξόδων αποθεματοποίησης από την 1η Ιουλίου 2001. Πάντως, το άρθρο 48 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την είσπραξη της εισφοράς αποθεματοποίησης επί των αποθεμάτων ζάχαρης στις 30 Ιουνίου 2001, με συνέπεια οι εν λόγω ποσότητες ζάχαρης που είναι διαθέσιμες στην Κοινότητα κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2001 να έχουν πραγματικά επιβαρυνθεί με την εισφορά αποθεματοποίησης ύψους 2 ευρώ ανά 100 kg λευκής ζάχαρης. Θα πρέπει ως εκ τούτου να ληφθεί υπόψη η εισφορά για τον καθορισμό των επιστροφών του μηνός Σεπτεμβρίου 2001. Όταν η μεταποίηση του βασικού προϊόντος επέρχεται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2001 θα πρέπει επομένως να μειώνεται η εν λόγω επιστροφή κατά 2 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 καθορίζεται σε 34,890 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους.

Στην περίπτωση που η μεταποίηση του βασικού προϊόντος, που τυγχάνει της επιστροφής στην παραγωγή, η οποία καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, επέρχεται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2001, η εν λόγω επιστροφή στην παραγωγή μειώνεται κατά 2 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2001.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2001.

Για την Επιτροπή

Viviane Reding

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.

(2) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.