32001R1363

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1363/2001 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2001 για τον καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιμοποιείται από τη χημική βιομηχανία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 182 της 05/07/2001 σ. 0052 - 0052


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1363/2001 της Επιτροπής

της 4ης Ιουλίου 2001

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2001 για τον καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιμοποιείται από τη χημική βιομηχανία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, σχετικά με την επιστροφή στην παραγωγή για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης τα οποία χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία(2), οι τίτλοι επιστοφής ισχύουν από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και μέχρι το τέλος του πέμπτου μήνα που έπεται του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου έχει παραληφθεί η αίτηση επιστροφής στην παραγωγή.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1327/2001 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2001, για καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιμοποιείται από τη χημική βιομηχανία(3), καθόρισε την επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 σε 33,936 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, περιορίζοντας τη διάρκεια ισχύος των τίτλων επιστροφής στις 30 Σεπτεμβρίου 2001, προκειμένου να μην υπάρξει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των συναλλασσομένων που χρησιμοποιούν τις επιστροφές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2001 και αυτών που τις χρησιμοποιούν μετά την ημερομηνία αυτή.

(3) Προκειμένου να καταστεί δυνατή για τους συναλλασσομένους η σύναψη συμβάσεων μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2001, χρησιμοποιώντας έναν τίτλο επιστροφής που έχει ζητηθεί τον Ιούλιο 2001, πρέπει να καθοριστεί το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή για τους τίτλους που έχουν ζητηθεί τον Ιούλιο 2001, όταν η μεταποίηση του βασικού προϊόντος, που τυγχάνει της επιστροφής στην παραγωγή, επέρχεται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2001. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2001 σχετικά με τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος των τίτλων επιστροφής.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 δεν προβλέπει την παράταση του καθεστώτος εξίσωσης των εξόδων αποθεματοποίησης από την 1η Ιουλίου 2001. Πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό των επιστροφών, οι οποίες χορηγούνται όταν η μεταποίηση του βασικού προϊόντος επέρχεται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2001.

(5) Προκειμένου να μην υπάρξει διαφορετική μεταχείρηση μεταξύ των τίτλων επιστροφής που έχουν ζητηθεί πρίν και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού πρέπει να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός στους τίτλους που έχουν ζητηθεί από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2001.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1327/2001 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Στην περίπτωση που η μεταποίηση του βασικού προϊόντος, που τυγχάνει της επιστροφής στην παραγωγή, η οποία καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, επέρχεται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2001, η εν λόγω επιστροφή στην παραγωγή μειώνεται κατά 2 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους."

2. Καταργείται το άρθρο 2.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2001. Εφαρμόζεται στους τίτλους επιστροφής που έχουν ζητηθεί από την1η Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.

(2) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.

(3) ΕΕ L 177 της 30.6.2001, σ. 68.