32001R0856

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 856/2001 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2001, για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 121 της 01/05/2001 σ. 0030 - 0031


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 856/2001 της Επιτροπής

της 30ής Απριλίου 2001

για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη καθορίσθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 624/2001 της Επιτροπής(3).

(2) Συναρτήσει των τιμών cif και των τιμών cif αγοράς υπό προθεσμία της ημέρας αυτής και αφού ληφθεί υπόψη η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη που ισχύει επί του παρόντος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές που καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές των προϊόντων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.

(3) ΕΕ L 90 της 30.3.2001, σ. 39.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2001, για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη

Σημ.:

Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς "Α", ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2543/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της 2.12.1999, σ. 46).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>