32001O0008R(01)

Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων διατάξεων για τον προεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ (ΕΚΤ/2001/8) (ΕΕ L 257 της 26.9.2001)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 315 της 01/12/2001 σ. 0074 - 0074


Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων διατάξεων για τον προεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ (ΕΚΤ/2001/8)

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 257 της 26ης Σεπτεμβρίου 2001)

Σελίδα 7, άρθρο 1, πρώτη περίπτωση:

αντί:

με τον όρο "πιστωτικά ιδρύματα" νοούνται τα ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/12ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (2),

διάβαζε:

με τον όρο "πιστωτικά ιδρύματα" νοούνται τα ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (2).