32001L0060

Οδηγία 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2001, περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 226 της 22/08/2001 σ. 0005 - 0006


Οδηγία 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής

της 7ης Αυγούστου 2001

περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων(1), και ιδίως το άρθρο 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 98/98/ΕΚ της Επιτροπής(2) περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο, για 25η φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/33/ΕΚ της Επιτροπής(4), προβλέπει νέα κριτήρια και μια νέα φράση R (R67) για τους ατμούς που μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπληρωθούν οι διατάξεις του παραρτήματος V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ.

(2) Η οδηγία 2001/59/ΕΚ της Επιτροπής(5) εισάγει νέα διατύπωση για τη φράση R40 όταν χαρακτηρίζει τις καρκινογόνες ουσίες κατηγορίας 3. Συνεπώς, η παλιά διατύπωση της φράσης R40 θα αναφέρεται τώρα ως R68 και θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για τις μεταλλαξιογόνες ουσίες κατηγορίας 3 και για ορισμένες ουσίες με μη θανατηφόρα μη αντιστρέψιμα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν οι αναφορές στην R40 του παραρτήματος II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ.

(3) Η οδηγία 2001/59/ΕΚ εισάγει στο παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σαφέστερες αναφορές στην ταξινόμηση των ουσιών και παρασκευασμάτων για τα διαβρωτικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ αναλόγως.

(4) Είναι γνωστό ότι τα παρασκευάσματα κονίας που περιέχουν χρώμιο (VI) μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιθυμητό να απαιτηθεί προειδοποιητική επισήμανση για τα παρασκευάσματα αυτά συμπληρώνοντας το παράρτημα V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών σχετικά με την άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 20 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 1999/45/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο παράρτημα II μέρος Α:

- στο σημείο 3.3, ο όρος "R40" αντικαθίσταται από τον "R68",

- στο σημείο 8.2, ο όρος "R40" αντικαθίσταται από τον "R68" κάθε φορά που εμφανίζεται.

2. Στο παράρτημα II μέρος Β:

- στο σημείο 2.1 (συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ΙΙ), ο όρος "R40" αντικαθίσταται από τον "R68" κάθε φορά που εμφανίζεται,

- στο σημείο 2.2 (συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ΙΙ), ο όρος "R40" αντικαθίσταται από τον "R68" κάθε φορά που εμφανίζεται,

- στο σημείο 6.1, ο όρος "R40" αντικαθίσταται από τον "R68" τη δεύτερη φορά που εμφανίζεται (δηλαδή σε σχέση με το μεταλλαξιογόνο κατηγορία 3),

- στον πίνακα VI, ο όρος "R40" αντικαθίσταται από τον "R68" στην τέταρτη σειρά πρώτη και τρίτη στήλη (δηλαδή σε σχέση με τις μεταλλαξιογόνες ουσίες κατηγορίας 3),

- στο σημείο 6.2, ο όρος "R40" αντικαθίσταται από τον "R68" τη δεύτερη φορά που εμφανίζεται (δηλαδή σε σχέση με το μεταλλαξιογόνο κατηγορία 3),

- στον πίνακα VI Α, ο όρος "R40" αντικαθίσταται από τον "R68" στην τέταρτη σειρά, πρώτη και τρίτη στήλη (δηλαδή σε σχέση με τις μεταλλαξιογόνες ουσίες κατηγορίας 3).

3. Οι πίνακες IV και IV Α του παραρτήματος II μέρος Β της οδηγίας 1999/45/ΕΚ συμπληρώνονται με την ακόλουθη σημείωση: ">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση:

Η απλή εφαρμογή της συμβατικής μεθόδου στα παρασκευάσματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες ταξινομούνται ως διαβρωτικές ή ερεθιστικές μπορεί να οδηγήσει σε υποταξινόμηση ή υπερταξινόμηση του κινδύνου αν δεν ληφθούν υπόψη και άλλοι σχετικοί παράγοντες (π.χ. το pH του παρασκευάσματος). Ως εκ τούτου, κατά την ταξινόμηση της διαβρωτικότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμβουλή που δίνεται στο σημείο 3.2.5 του παραρτήματος VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και στο άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερη και τρίτη περίπτωση της εν λόγω οδηγίας."

Άρθρο 2

Το παράρτημα V B της οδηγίας 1999/45/ΕΚ συμπληρώνεται με την προσθήκη νέων σημείων 11 και 12 όπως στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι τις 30 Ιουλίου 2002 το αργότερο. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) στα παρασκευάσματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων(6) ή της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά(7) από τις 30 Ιουλίου 2002·

β) και στα παρασκευάσματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή της οδηγίας 98/8/ΕΚ από τις 30 Ιουλίου 2004.

3. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2001.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(2) ΕΕ L 355 της 30.12.1998, σ. 1.

(3) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(4) ΕΕ L 136 της 8.6.2000, σ. 90.

(5) ΕΕ L 225 της 21.8.2001, σ. 1.

(6) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(7) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα σημεία 11 και 12 προστίθενται στο παράρτημα V Β της οδηγίας 1999/45/ΕΚ: "11. Παρασκευάσματα που περιέχουν μια ουσία που χαρακτιρίζονται από τη φράση R67: οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη

Όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που χαρακτηρίζονται από τη φράση R67, η ετικέτα του παρασκευάσματος πρέπει να φέρει τη διατύπωση της φράσης αυτής όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, όταν η συνολική συγκέντρωση των ουσιών αυτών που περιέχονται στο παρασκεύασμα είναι μεγαλύτερη ή ίση από 15 %, εκτός εάν:

- το παρασκεύασμα ταξινομείται ήδη με τις φράσεις R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ή R39/26,

- ή το παρασκεύασμα είναι σε συσκευσία που δεν υπερβαίνει τα 125 ml.

12. Κονίες και παρασκευάσματα κονιών

Η συσκευασία των κονιών και των παρασκευασμάτων κονιών που περιέχουν διαλυτό χρώμιο (VI) σε ποσοστό άνω του 0,0002 % επί του συνολικού βάρους της κονίας σε ξηρά μορφή πρέπει να φέρουν την επιγραφή: "Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση" εκτός εάν το παρασκεύασμα ταξινομείται και επισημαίνεται ήδη ως ευαισθητοποιός ουσία με τη φράση R43."