32001D0895

2001/895/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2001, όσον αφορά τη συνεισφορά της Κοινότητας στη χρηματοδότηση προγράμματος καταπολέμησης των οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στη Μαδέρα για το 2001 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 4268]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 331 της 15/12/2001 σ. 0089 - 0094


Απόφαση της Επιτροπής

της 13ης Δεκεμβρίου 2001

όσον αφορά τη συνεισφορά της Κοινότητας στη χρηματοδότηση προγράμματος καταπολέμησης των οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στη Μαδέρα για το 2001

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 4268]

(Το κείμενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2001/895/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών μέτρων όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Αζόρων και της Μαδέρας(1), και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (POSEIMA), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 3,

τα προγράμματα που υπέβαλε η Πορτογαλία για την καταπολέμηση των οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στη Μαδέρα,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την απόφαση 93/522/ΕΟΚ της Επιτροπής(2), της 30ης Σεπτεμβρίου 1993, περί καθορισμού μέτρων επιλέξιμων για κοινοτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων καταπολέμησης των οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και στις νήσους Αζόρες και στη Μαδέρα, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 96/633/ΕΚ(3), ορίζονται τα μέτρα που είναι επιλέξιμα για κοινοτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων καταπολέμησης των οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα και στις νήσους Αζόρες και Μαδέρα.

(2) Οι ειδικές συνθήκες της γεωργικής παραγωγής στη Μαδέρα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να ληφθούν μέτρα, ή να ενισχυθούν τα ήδη ληφθέντα, στον τομέα της φυτικής παραγωγής, και ιδίως σε ό,τι αφορά τον φυτοϋγειονομικό τομέα στην εν λόγω περιφέρεια.

(3) Το κόστος των προς λήψη ή ενίσχυση μέτρων στο φυτοϋγειονομικό τομέα είναι ιδιαίτερα υψηλό.

(4) Το πρόγραμμα των μέτρων αυτών υποβλήθηκε στην Επιτροπή από τις αρμόδιες αρχές της Πορτογαλίας. Το πρόγραμμα αυτό προσδιορίζει κυρίως τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, τη διάρκειά τους και το κόστος τους, προκειμένου η Επιτροπή να συμβάλει ενδεχομένως στη χρηματοδότησή τους.

(5) Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας μπορεί να καλύψει έως και το 75 % των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς όμως να καλύπτει την προστασία της μπανάνας.

(6) Οι δραστηριότητες οι οποίες προβλέπονται στο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη δεν δύνανται να ταυτίζονται με αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν πρόγραμμα.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα για το περιβάλλον, που ενέκρινε η περιφέρεια της νήσου Μαδέρα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1962/96(5), δεν δύνανται να ταυτίζονται με αυτά που περιλαμβάνονται στο παρόν πρόγραμμα.

(8) Τα τεχνικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Πορτογαλία επέτρεψαν στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή να πραγματοποιήσει μια ορθή και συνολική τεχνική ανάλυση της κατάστασης.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στο επίσημο πρόγραμμα καταπολέμησης των οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στη νήσο Μαδέρα, το οποίο υποβλήθηκε για το έτος 2001 από τις αρμόδιες αρχές της Πορτογαλίας.

Άρθρο 2

Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόγραμμα καταπολέμησης της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata Wied).

Άρθρο 3

Η κοινοτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος για το 2001 που υποβλήθηκε από την Πορτογαλία ανέρχεται σε 75 % των δαπανών σχετικά με επιλέξιμα μέτρα, όπως ορίζονται με την απόφαση 93/522/ΕΟΚ, με ανώτατο όριο 150000 ευρώ (εκτός ΦΠΑ).

Το σχέδιο χρηματοδότησης του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τη δαπάνη και τη χρηματοδότησή του, εμφαίνεται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Στην Πορτογαλία καταβάλλεται πρώτη δόση 75000 ευρώ αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Η κοινοτική ενίσχυση αφορά τα επιλέξιμα μέτρα που συνδέονται με τις ενέργειες που καλύπτονται από το πρόγραμμα που καταρτίστηκε στην Πορτογαλία με διατάξεις για τις οποίες έχουν δεσμευθεί τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2001 και της 31ης Δεκεμβρίου 2001. Η τελική προθεσμία για τις πληρωμές που συνδέονται με τις ενέργειες αυτές είναι στις 31 Μαρτίου 2002, και η μη τήρηση χωρίς αιτιολόγηση της προθεσμίας αυτής έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος για κοινοτική χρηματοδότηση.

Σε περίπτωση που ζητείται παράταση της τελικής ημερομηνίας για την πληρωμή, εάν χρειάζεται, οι αρμόδιες επίσημες αρχές πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα προ της τελικής ημερομηνίας και να αιτιολογήσουν το αίτημα αυτό.

Άρθρο 6

Οι διατάξεις δημοσιονομικής εφαρμογής του προγράμματος, οι διατάξεις σχετικά με την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών και οι πληροφορίες που δίδονται από την Πορτογαλία, περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 7

Ενδεχόμενοι διαγωνισμοί δημοσίων συμβάσεων για τις επενδύσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας απόφασης, πρέπει να διεξάγονται μέσα στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Πορτογαλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2001.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26.

(2) ΕΕ L 251 της 8.10.1993, σ. 35.

(3) ΕΕ L 283 της 5.11.1996, σ. 58.

(4) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85.

(5) ΕΕ L 259 της 12.10.1996, σ. 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

I. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία με τις αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμματος αρχές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι αρχές αυτές εμφαίνονται παρακάτω.

Ανάληψη υποχρεώσεως και πληρωμές

2. Η Πορτογαλία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγυηθεί ότι, για τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών τηρούν κατάλληλα λογιστικά στοιχεία σε κωδικοποιημένη μορφή για όλες τις σχετικές πράξεις, πράγμα που θα διευκολύνει την επαλήθευση των δαπανών εκ μέρους της Κοινότητας και των αρμόδιων ελεγκτικών εθνικών αρχών.

3. Η αρχική δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης βασίζεται σε ένα ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχέδιο και καλύπτει ένα χρόνο.

4. Η ανάληψη υποχρέωσης λαμβάνει χώρα όταν η απόφαση περί έγκρισης της μορφής παρέμβασης εγκριθεί από τη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου(1).

5. Στην Πορτογαλία καταβάλλεται η πρώτη δόση 75000 ευρώ αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση της παρούσας απόφασης.

6. Το υπόλοιπο του ποσού, το οποίο ανέρχεται σε 75000 ευρώ, καταβάλλεται εφόσον υποβληθεί στην Επιτροπή η τελική έκθεση δραστηριότητας και λεπτομερής αναφορά στη συνολική πραγματοποιηθείσα δαπάνη και εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή.

Αρχές αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμματος

- Για την κεντρική διοίκηση:

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Quinta do Marqués

P - 2780 Oeiras

- Για την τοπική αρχή:

Região Autónoma da Madeira

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais

Direcção Regional da Agricultura

Av. Arriaga, 21 A

Edificio Golden Gate, 4.ο piso

P - 9000 Funchal

7. Οι πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν υποβάλλονται στην Επιτροπή κατανεμημένες κατά τύπο ενέργειας ή υποπρόγραμμα, κατά τρόπο ώστε να φαίνεται η σχέση ανάμεσα στο ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχέδιο και τις όντως πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Αν η Πορτογαλία διαθέτει κατάλληλο μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα, αυτό γίνεται δεκτό.

8. Όλες οι πληρωμές της ενίσχυσης που χορηγείται από την Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης καταβάλλονται στην υποδεικνυόμενη από την Πορτογαλία αρχή, η οποία και έχει την ευθύνη απόδοσης στην Κοινότητα κάθε πλεονασματικού ποσού.

9. Όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε ευρώ.

Τα χρηματοδοτικά σχέδια των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και τα ποσά κοινοτικής παρέμβασης εκφράζονται σε ευρώ και με τιμή που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση. Τα ποσά καταβάλλονται στο λογαριασμό:

Banco BP I N.o de conta 0010 370 03221820001

Titular: Governo da Região Autónoma da Madeira

Endereço: Av. de Zarco

P - 9000 Funchal

Δημοσιονομικός έλεγχος

10. Η Επιτροπή ή το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχων. Η Πορτογαλία και η Επιτροπή ανταλλάσσουν αμοιβαία και χωρίς καθυστέρηση κάθε πρόσφορη πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων.

11. Επί τρία έτη μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής, η αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος αρχή θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για την ενέργεια.

12. Κατά την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής, η Πορτογαλία θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις επίσημες εκθέσεις που αφορούν τον έλεγχο της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας.

Μείωση, αναστολή και κατάργηση της συνδρομής

13. Η Πορτογαλία και οι δικαιούχοι δηλώνουν ότι η κοινοτική χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για τους προβλεπόμενους σκοπούς. Εάν η υλοποίηση μιας ενέργειας ή ενός μέτρου δεν δικαιολογεί παρά μέρος μόνο της χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγήθηκε προς τούτο, η Επιτροπή ανακτά αμέσως το οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της περίπτωσης στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, ζητώντας κυρίως από την Πορτογαλία ή από τις αρχές που αυτό έχει ορίσει για την υλοποίηση της ενέργειας να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός διμήνου.

14. Μετά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει το ποσό της συνδρομής ή να αναστείλει τη συνδρομή για τη συγκεκριμένη ενέργεια ή μέτρο εάν κατά την εξέταση επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει κάποια παρατυπία, κυρίως δε κάποια σημαντική τροποποίηση η οποία να επηρεάζει τη φύση και τους όρους υλοποίησης της ενέργειας ή του μέτρου για τα οποία δεν είχε ζητηθεί η έγκριση της Επιτροπής.

Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων

15. Κάθε ποσό το οποίο δικαιολογημένα θα απαιτηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν πρέπει να αποδίδεται στην Κοινότητα από την αρμόδια αρχή η οποία ορίζεται σύμφωνα με το σημείο 8. Τα πoσά που δεν αποδίδονται ενδέχεται να προσαυξάνονται με τόκους υπερημερίας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η αρχή αυτή δεν αποδώσει στην Κοινότητα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα ποσά αποδίδονται στην Επιτροπή από την Πορτογαλία.

Πρόληψη και εντοπισμός παρατυπιών

16. Οι εταίροι συμμορφώνονται προς ένα κώδικα συμπεριφοράς που καταρτίζεται από την Πορτογαλία ώστε να εξασφαλιστεί ο εντοπισμός κάθε παρατυπίας. Η Πορτογαλία μεριμνά κυρίως:

- για την ανάληψη κατάλληλης δράσης,

- για ενδεχόμενη ανάκτηση κάθε ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος εφόσον διαπιστωθεί παρατυπία,

- για την ανάληψη δράσης ώστε να προλαμβάνονται οι παρατυπίες.

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Β.Ι. Επιτροπή παρακολούθησης

1. Συγκρότηση

Ανεξαρτήτως της χρηματοδότησης της εν λόγω δράσης, συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος από την Πορτογαλία και την Επιτροπή· έργο της εν λόγω επιτροπής παρακολούθησης είναι να κάνει τακτικό απολογισμό σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος και να προτείνει ενδεχομένως τη λήψη αποφάσεων για τις αναγκαίες προσαρμογές.

2. Η επιτροπή καθορίζει τον εσωτερικό της κανονισμό ένα μήνα το αργότερο μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην Πορτογαλία.

3. Αρμοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης

Η επιτροπή παρακολούθησης:

- έχει τη γενική ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος ώστε να επιτυγχάνονται οι καθορισμένοι στόχοι. Η επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της στο πλαίσιο των μέτρων του προγράμματος και εντός των ορίων της παρεχόμενης κοινοτικής ενίσχυσης. Η επιτροπή μεριμνά ιδιαιτέρως για την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων, καθώς και των κριτηρίων με βάση τα οποία επιλέγονται για χρηματοδότηση οι ενέργειες και τα έργα,

- με βάση σχετικές πληροφορίες, εκφράζει άποψη σε ό,τι αφορά την επιλογή των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί και πραγματοποιηθεί, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των καθορισμένων στο πρόγραμμα,

- προτείνει κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο για την ταχύτερη εκτέλεση του προγράμματος σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενης στα αποτελέσματα που εκφράζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τους δείκτες παρακολούθησης και τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις,

- μπορεί να προβαίνει, κατόπιν συμφωνίας με τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της Επιτροπής, σε αναπροσαρμογές των σχεδίων χρηματοδότησης εντός του οριακού ποσοστού 15 % της κοινοτικής συμμετοχής για ένα υποπρόγραμμα ή ένα μέτρο και για ολόκληρη την περίοδο ή 20 % για το οικονομικό έτος, υπό τον όρο ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού που προβλέπεται στο πρόγραμμα. Ταυτοχρόνως πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην σημειώνεται απομάκρυνση από τους βασικούς στόχους του προγράμματος,

- γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με τις προτεινόμενες αναπροσαρμογές,

- εκδίδει γνώμη σχετικά με τα έργα τεχνικής βοήθειας που προβλέπονται στο πρόγραμμα,

- γνωμοδοτεί σχετικά με τα σχέδια της ετήσιας έκθεσης εκτέλεσης,

- υποβάλλει κατά τακτά διαστήματα (δύο φορές τουλάχιστον για την υπό εξέταση περίοδο) έκθεση στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή σχετικά με την πορεία των εργασιών και των δαπανών.

Β.ΙΙ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του (συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση)

1. Ο εθνικός οργανισμός ο αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος αναλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτού.

2. Ως συνεχής παρακολούθηση νοείται ένα σύστημα πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Η συνεχής παρακολούθηση αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια του προγράμματος. Για τη συνεχή αυτή παρακολούθηση γίνεται χρήση των δημοσιονομικών και υλικών δεικτών, οι οποίοι είναι έτσι διαρθρωμένοι ώστε να επιτρέπουν αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι δαπάνες οι προοριζόμενες για κάθε μέτρο αντιστοιχούν σε προκαθορισμένους υλικούς δείκτες που δείχνουν το βαθμό υλοποίησης του μέτρου.

3. Η συνεχής αξιολόγηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος εμπεριέχει ανάλυση των ποσοτικών αποτελεσμάτων υλοποίησης με βάση κριτήρια επιχειρησιακά, νομικά και διαδικαστικά. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των μέτρων με τους στόχους του προγράμματος.

Έκθεση εκτέλεσης και εμπεριστατωμένη εξέταση του προγράμματος

4. Το αργότερο ένα μήνα μετά την έγκριση του προγράμματος, η Πορτογαλία γνωστοποιεί στην Επιτροπή το όνομα της αρχής της αρμόδιας για την εκπόνηση και υποβολή της τελικής έκθεσης.

Η τελική έκθεση περιέχει ακριβή απολογισμό του συνολικού προγράμματος (βαθμό υλοποίησης των υλικών και ποιοτικών δεικτών και της σημειωθείσας προόδου). Καλό είναι να γίνεται και μια πρώτη αξιολόγηση των αμέσων οικονομικών επιπτώσεων του φυτοϋγειονομικού τομέα.

Η τελική έκθεση η σχετική με το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υποβληθεί στην Επιτροπή από την αρμόδια αρχή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2002 και στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή το συντομότερο δυνατό μετά την εν λόγω ημερομηνία.

5. Από κοινού με την Πορτογαλία, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες ανεξάρτητου εκτιμητή. Ο τελευταίος αυτός μπορεί, με βάση τη συνεχή παρακολούθηση, να προβεί στη συνεχή αξιολόγηση σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 3. Μπορεί κυρίως να υποβάλλει προτάσεις αναπροσαρμογής των υποπρογραμμάτων ή/και των μέτρων, προτάσεις τροποποίησης των κριτηρίων επιλογής των έργων κ.λπ., με συνεκτίμηση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Με βάση την παρακολούθηση της διαχείρισης, γνωμοδοτεί σχετικά με τα διοικητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η Επιτροπή για να εγγυηθεί την αμεροληψία του εκτιμητή δεν θα καταβάλει το συνολικό κόστος της πρόσληψής του.

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, ο φορέας που έχει ορισθεί ως αρμόδιος για την υλοποίηση αυτής της μορφής παρέμβασης μεριμνά ώστε να δοθεί κατάλληλη δημοσιότητα σχετικά με αυτήν.

Ο φορέας αυτός οφείλει κυρίως να αποβλέπει:

- σε ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει δικαιούχων και των επαγγελματικών οργανώσεων ως προς τις παρεχόμενες από την ενέργεια δυνατότητες,

- σε ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς το ρόλο της Κοινότητας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Η Πορτογαλία και ο αρμόδιος φορέας διαβουλεύονται με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες σχετικά πρωτοβουλίες, προσφεύγοντας ενδεχομένως στο μηχανισμό της επιτροπής παρακολούθησης και γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή τα λαμβανόμενα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας, είτε με τη μορφή τελικής έκθεσης είτε μέσω της επιτροπής παρακολούθησης.

Σε ό,τι αφορά το απόρρητο των πληροφοριών, τηρούνται οι ισχύουσες σχετικά εθνικές νομικές διατάξεις.

II. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Οι κοινοτικές πολιτικές πρέπει να τηρούνται στον εν λόγω τομέα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο των διατάξεων περί συντονισμού και τήρησης των κοινοτικών πολιτικών. Η Πορτογαλία πρέπει να παρέχει σχετικά τις ακόλουθες πληροφορίες.

1. Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

Το ερωτηματολόγιο για τις "δημόσιες συμβάσεις"(2) πρέπει να συμπληρώνεται σε ό,τι αφορά:

- τις δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν τα όρια τα οριζόμενα στις οδηγίες που αφορούν "προμήθειες" και "έργα" των οποίων η ανάθεση γίνεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των εν λόγω οδηγιών εφόσον οι συμβάσεις δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των προβλεπόμενων απαλλαγών,

- τις δημόσιες συμβάσεις που υπολείπονται των ορίων εφόσον αυτές αποτελούν μέρος ενός έργου ή ομοιογενών προμηθειών αξίας που υπερβαίνει το όριο. Ως "έργο" πρέπει να νοείται ένα σύνολο οικοδομικών ή κατασκευαστικών εργασιών με σκοπό την εκπλήρωση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας.

Τα όρια είναι αυτά που ισχύουν την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας απόφασης.

2. Προστασία του περιβάλλοντος

α) Γενικές πληροφορίες

- περιγραφή των κυριοτέρων προβλημάτων του περιβάλλοντος στην εκάστοτε περιοχή, καθώς και περιγραφή των σημαντικότερων προστατευόμενων ζωνών (ευαίσθητες ζώνες),

- συνολική περιγραφή των βασικών επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών, που ενδέχεται να έχει το πρόγραμμα επί του περιβάλλοντος ως εκ των προβλεπόμενων επενδύσεων,

- περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προς αποτροπή, μείωση ή αντιστάθμιση ενδεχόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος,

- συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων των αρμόδιων για το περιβάλλον αρχών (Υπουργείο Περιβάλλοντος ή άλλος ισοδύναμος φορέας) και, εφόσον υπάρχουν, των διαβουλεύσεων με το θιγόμενο κοινό.

β) Περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων

Αναφορικά με τα μέτρα του προγράμματος τα οποία θα είχαν ενδεχομένως σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος:

- οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν για την αξιολόγηση μεμονωμένων έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος,

- οι μηχανισμοί που προβλέπονται για τον έλεγχο των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και για την αποτροπή, μείωση ή αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων.

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2) Ανακοίνωση C(88) 2510 της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων που αφορούν τις "δημόσιες συμβάσεις" στην περίπτωση σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα χρηματοδοτικά μέσα (ΕΕ C 22 της 28.1.1989, σ. 3).