32001D0752

2001/752/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2001, για την τροποποίηση των παραρτημάτων της απόφασης 97/101/ΕΚ του Συμβουλίου για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης του αέρα τπυ περιβάλλοντος στα κράτη μέλη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 3093]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 26/10/2001 σ. 0069 - 0076


Απόφαση της Επιτροπής

της 17ης Οκτωβρίου 2001

για την τροποποίηση των παραρτημάτων της απόφασης 97/101/ΕΚ του Συμβουλίου για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης του αέρα τπυ περιβάλλοντος στα κράτη μέλη

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 3093]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/752/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 97/101/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη(1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση 97/101/ΕΚ καθιερώνει σύστημα αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τη ρύπανση του αέρα του περιβάλλοντος.

(2) Απαιτείται τροποποίηση των παραρτημάτων της ανωτέρω απόφασης για την προσαρμογή του καταλόγου των ρύπων που καλύπτει καθώς και των απαιτήσεων σχετικά με τις συμπληρωματικές πληροφορίες, την επικύρωση και την ομαδοποίηση.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ανταποκρίνονται στη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου(2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα της απόφασης 97/101/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Margot Wallström

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 35 της 5.2.1997, σ. 14.

(2) ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΠΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

1. Ρύποι που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/62/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα

2. Ρύποι που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/62/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα

Οι ρύποι που πρέπει να κοινοποιούνται δυνάμει άλλων οδηγιών εκτός της οδηγίας 96/62/ΕΚ απαριθμούνται στο σημείο 3 αριθμοί 14 και 15. Οι ρύποι που πρέπει να κοινοποιούνται μόνο εφόσον διατίθενται στοιχεία γι' αυτούς απαριθμούνται στους αριθμούς 16 έως 63.

3. Ρύποι, μονάδες μετρήσεως και χρονικά διαστήματα υπολογισμού μέσου όρου:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

4. Δεδομένα, υπολογιζόμενα για κάθε ημερολογιακό έτος, τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή:

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ανεπεξέργαστα δεδομένα ή ανεπεξέργαστα δεδομένα και στατιστικές.

Τα κράτη μέλη που διαβιβάζουν ανεπεξέργαστα δεδομένα και στατιστικές οφείλουν να παρέχουν τα ακόλουθα στατιστικά δεδομένα.

- Για τους ρύπους 1 έως 61:

τον αριθμητικό μέσο όρο, τη διάμεσο, τα εκατοστημόρια 98 (και 99,9 για τους ρύπους των οποίων η μέση τιμή υπολογίζεται για διάστημα μίας ώρας) και τη μέγιστη τιμή, όπως υπολογίζονται βάσει των ανεπεξέργαστων δεδομένων τα οποία αντιστοιχούν στο συνιστώμενο χρόνο υπολογισμού μέσων τιμών που αναφέρεται στον προηγούμενο πίνακα.

- Για τους ρύπους 62 και 63:

συνολική μηνιαία απόθεση, υπολογιζόμενη βάσει των ανεπεξέργαστων δεδομένων τα οποία αντιστοιχούν στο συνιστώμενο χρόνο υπολογισμού μέσων τιμών που αναφέρεται στον προηγούμενο πίνακα.

Το yστο εκατοστημόριο πρέπει να επιλέγεται από τις τιμές που έχουν πράγματι μετρηθεί. Το σύνολο των τιμών θα καταγράφεται ως αύξουσα σειρά:

>PIC FILE= "L_2001282EL.007301.TIF">

Το yστο εκατοστημόριο είναι η συγκέντρωση Χk, όπου η τιμή k υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ>

όπου q ισούται προς y/100 και Ν είναι ο αριθμός των τιμών που πράγματι μετρήθηκαν.

Η τιμή (q x Ν) στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Όλα τα αποτελέσματα εκφράζονται για τις ακόλουθες συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεως: 293 °Κ και 101,3 kPa, εκτός από τα αποτελέσματα που αφορούν τους ρύπους 62 και 63. Για τους υπό μορφή σωματιδίων ρύπους τα δεδομένα που διαβιβάζονται από το 2001 και στο εξής πρέπει να αναφέρονται σε συνθήκες περιβάλλοντος.

5. Διαβίβαση δεδομένων στην Επιτροπή:

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε έναν από τους ακόλουθους μορφότυπους δεδομένων: ISO 7168 έκδοση 2, επεκτεταμένος μορφότυπος, NASA-AMES 1001/1010 ή σε συμβατό προς το DEM(1) μορφότυπο, ή σε βάση δεδομένων DEM:

Η Επιτροπή βεβαιώνει τη λήψη των δεδομένων και τον αριθμό σταθμών και ρύπων.

(1) Data Exchange Module (ενότητα ανταλλαγής δεδομένων) που παρέχεται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αναφέρονται στα σημεία: Ι.1, Ι.4.1 έως Ι.4.4, Ι.5, ΙΙ.1.1, ΙΙ.1.4, ΙΙ.1.8, ΙΙ.1.10, ΙΙ.1.11 και ΙΙ.2.1. Στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα άλλα σημεία:

I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

I.1. Ονομασία

I.2. Συντομογραφία

I.3. Τύπος δικτύου (τοπική βιομηχανία, πόλη, πολεοδομικό συγκρότημα, νομός, περιφέρεια, χώρα, διεθνές ...),

I.4. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του δικτύου

I.4.1. Ονομασία,

I.4.2. Όνομα υπεύθυνου προσώπου

I.4.3. Διεύθυνση

I.4.4. Αριθμοί τηλεφώνου και φαξ

I.4.5. Εmail,

I.4.6 Διεύθυνση ιστοθέσης

I.5. Χρονική βάση (ώρα GMT, τοπική ώρα)

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

II.1. Γενικές πληροφορίες

II.1.1. Ονομασία του σταθμού

II.1.2. Ονομασία της πόλης ή της τοποθεσίας κατά περίπτωση

II.1.3. Εθνικός ή/και τοπικός αριθμός αναφοράς

II.1.4. Κωδικός σταθμού που αποδόθηκε δυνάμει της παρούσας απόφασης (παρέχεται από την Επιτροπή)

II.1.5. Ονομασία του τεχνικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για το σταθμό (εάν διαφέρει από τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για το δίκτυο)

II.1.6. Φορείς ή προγράμματα όπου διαβιβάζονται τα δεδομένα (κατά ρύπο, εάν είναι αναγκαίο) (τοπικοί, εθνικοί, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, GEMS, OECD, ΕΜΕΡ ...)

II.1.7. Στόχος(-οι) της παρακολούθησης (συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αξιολόγηση της έκθεσης (του ανθρώπου ή/και των οίκοσυστημάτων ή/και των υλικών), ανάλυση των τάσεων, αξιολόγηση των εκπομπών κ.λπ.)

II.1.8. Γεωγραφικές συντεταγμένες (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6709: γεωγραφικό μήκος και πλάτος και γεωδαιτικό υψόμετρο)

II.1.9. NUTS επίπεδο IV (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)

II.1.10. Μετρούμενοι ρύποι

II.1.11. Μετρούμενες μετεωρολογικές παράμετροι

II.1.12. Άλλες σχετικές πληροφορίες: κυριαρχούσα διεύθυνση ανέμων, λόγος αποστάσεως/ύψους των πλησιέστερων εμποδίων κ.λπ.

II.2. Κατάταξη του σταθμού

II.2.1. Τύπος ζώνης

II.2.1.1. Αστική

ζώνη συνεχούς δόμησης

II.2.1.2. Προαστιακή

ζώνη εκτενούς δόμησης: συνεχής ελεύθερη δόμηση σε συνδυασμό με μη αστικοποιημένες ζώνες (μικρές λίμνες, δάση, αγροτικές περιοχές)

II.2.1.3. Αγροτική(1)

όλες οι ζώνες που δεν πληρούν τα κριτήρια για τις αστικές/προαστιακές ζώνες

II.2.2. Τύπος σταθμού σε σχέση με τις υπερισχύουσες πηγές εκπομπών

II.2.2.1. Κυκλοφοριακής ρύπανσης

σταθμοί των οποίων η θέση είναι τέτοια ώστε το επίπεδο της ρύπανσής τους να επηρεάζεται κυρίως από εκπομπές προερχόμενες από γειτονικό δρόμο/οδό,

II.2.2.2. Βιομηχανικής ρύπανσης

σταθμοί των οποίων η θέση είναι τέτοια ώστε το επίπεδο της ρύπανσής τους να επηρεάζεται κυρίως από γειτονικές μεμονωμένες βιομηχανικές πηγές ή βιομηχανικές ζώνες,

II.2.2.3. Βασικής ρύπανσης

σταθμοί άλλοι από τους σταθμούς κυκλοφοριακής ρύπανσης ή βιομηχανικής ρύπανσης(2)

II.2.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το σταθμό

II.2.3.1. Ζώνη αντιπροσωπευτικότητας (ακτίνα). Για τους σταθμούς κυκλοφοριακής ρύπανσης να παρέχεται το μήκος της οδού/του δρόμου που αντιπροσωπεύει ο σταθμός

II.2.3.2. Αστικοί και προαστιακοί σταθμοί

- πληθυσμός της πόλης

II.2.3.3. Σταθμοί κυκλοφοριακής ρύπανσης

- εκτίμηση του κυκλοφοριακού φόρτου (ετήσιος μέσος όρος της ημερήσιας κυκλοφορίας)

- απόσταση από το κράσπεδο

- αναλογία των βαρέων φορτηγών στην κυκλοφορία

- ταχύτητα κυκλοφορίας

- απόσταση μεταξύ και ύψος των προσόψεων των κτιρίων (στενοί δρόμοι με υψηλά κτίρια τύπου φαραγγιού)

- πλάτος του δρόμου/της οδού (σε περιπτώσεις άλλες των δρόμων τύπου φαραγγιού)

II.2.3.4. Βιομηχανικοί σταθμοί

- τύπος βιομηχανίας (ονοματολογία που έχει επιλεγεί για τον κώδικα των ατμοσφαιρικών ρύπων)

- απόσταση από την πηγή/ζώνη

II.2.3.5. Σταθμοί αγροτικών περιοχών (υποκατηγορίες)

- κοντά σε πόλη

- περιφερειακοί

- απομακρυσμένοι

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΕΝΩΣΗ

III.1. Εξοπλισμός

III.1.1. Όνομα

III.1.2. Αναλυτική αρχή ή μέθοδος μετρήσεως

III.2. Χαρακτηριστικά δειγματοληψίας

III.2.1. Θέση του σημείου δειγματοληψίας (προσόψη κτιρίου, οδόστρωμα, κράσπεδο, αυλή κ.λπ.)

III.2.2. Ύψος σημείου δειγματοληψίας

III.2.3. Χρόνος ολοκλήρωσης εξαγομένων αποτελεσμάτων

III.2.4. Χρόνος δειγματοληψίας.

(1) Εάν ο σταθμός μετρά το όζον πρέπει να παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αγροτικού πλαισίου (ΙΙ.2.3.5).

(2) Η θέση τους είναι τέτοια ώστε το επίπεδο ρύπανσής τους δεν επηρεάζεται κυρίως από μεμονωμένη πηγή ή οδό αλλά είναι αποτέλεσμα της ενοποιημένης συμβολής όλων των πηγών προσήνεμα τον σταθμού [π.χ. παντός είδους κυκλοφορία, πηγές καύσης, κ.λπ. προσήνεμα του σταθμού, όταν αυτός είναι εγκατεστημένος σε μια πόλη ή παντός είδους ζώνες-πηγές (πόλεις, βιομηχανικές ζώνες) όταν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε αγροτική ζώνη].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όλα τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θεωρούνται έγκυρα.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι υφίσταται διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας η οποία ανταποκρίνεται γενικά στους στόχους της παρούσας απόφασης, και ιδίως στους στόχους των σχετικών οδηγιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Τα κριτήρια αυτά αφορούν κυρίως τη συλλογή δεδομένων

Σε περίπτωση που δεν έχουν καθορισθεί στις κοινοτικές οδηγίες κριτήρια για την ομαδοποίηση των δεδομένων και τον υπολογισμό των στατιστικών παραμέτρων εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Ομαδοποίηση των δεδομένων

Τα κριτήρια για τον υπολογισμό των ωριαίων τιμών και των τιμών 24ώρου από δεδομένα με μικρότερη χρονική βάση για τον υπολογισμό του μέσου είναι:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) Υπολογισμός των στατιστικών παραμέτρων

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Ο λόγος μεταξύ του αριθμού των έγκυρων δεδομένων για τις δυο εποχές του έτους που εξετάζεται δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 2. Οι δυο εποχές είναι ο χειμώνας (από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο και από τον Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο) και το καλοκαίρι (από τον Απρίλιο έως και το Σεπτέμβριο)."