32001D0634

2001/634/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2001, για τον καθορισμό των ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων που κατάγονται ή προέρχονται από τη Γουινέα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 2525]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 221 της 17/08/2001 σ. 0050 - 0055


Απόφαση της Επιτροπής

της 16ης Αυγούστου 2001

για τον καθορισμό των ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων που κατάγονται ή προέρχονται από τη Γουινέα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 2525]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/634/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση αλιευτικών προϊόντων στην αγορά(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ένας εμπειρογνώμονας της Επιτροπής πραγματοποίησε επίσκεψη επιθεώρησης στη Γουινέα για να εξακριβώσει τους όρους υπό τους οποίους τα αλιευτικά προϊόντα παράγονται, αποθηκεύονται και αποστέλλονται στην Κοινότητα.

(2) Οι διατάξεις της νομοθεσίας της Γουινέας όσον αφορά την υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών προϊόντων δύνανται να θεωρηθούν ως ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(3) Ειδικότερα, η "Direction Nationale des Pêches Maritimes" (DNPM) του Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture είναι σε θέση να επαληθεύει αποτελεσματικά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

(4) Εντούτοις, από την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στη Γουινέα αποκαλύφθηκαν ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά τις υγειονομικές συνθήκες των εγκαταστάσεων μεταποίησης και προετοιμασίας των αλιευτικών προϊόντων. Αποκαλύφθηκαν επίσης ελλείψεις όσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο που εφαρμόζεται στη μεταποίηση και στην προετοιμασία των αλιευτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, μπορούν να επιτραπούν για εισαγωγές στην ΕΕ μόνον τα αλιευτικά προϊόντα τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη προετοιμασία ή μεταποίηση εκτός από ψύξη ή κατάψυξη.

(5) Οι λεπτομέρειες έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ πρέπει να περιλαμβάνουν τον ορισμό υποδείγματος πιστοποιητικού, τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει το εν λόγω πιστοποιητικό να συντάσσεται και την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου ατόμου για την υπογραφή του πιστοποιητικού.

(6) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, στις συσκευασίες των αλιευτικών προϊόντων πρέπει να τίθεται σήμανση που να περιλαμβάνει το όνομα της τρίτης χώρας και τον αριθμό έγκρισης/μητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάμου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης, εκτός από ορισμένα κατεψυγμένα προϊόντα.

(7) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων ή των ψυκτικών αποθηκών και κατάλογος των πλοίων-ψυγείων που είναι εγγεγραμμένα κατά την έννοια της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου(3), παράρτημα ΙΙ σημεία 1 έως 7. Οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να καταρτισθούν με βάση ανακοίνωση της DNPM στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια, εναπόκειται στη DNPM να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

(8) Η DΝΡΜ παρέσχε επίσημες διαβεβαιώσεις σχετικά με την τήρηση των κανόνων που τάσσονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ όσον αφορά τον έλεγχο των μη μεταποιημένων προϊόντων και όσον αφορά την τήρηση υγειονομικών απαιτήσεων ισοδύναμων προς εκείνες που θεσπίζονται με την εν λόγω οδηγία.

(9) Ωστόσο, από την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε αποκαλύφθηκαν ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται από την DNPM για την έγκριση/αναστολή των εγκαταστάσεων και πλοίων και, ως εκ τούτου, για την τροποποίηση του καταλόγου των εγκαταστάσεων και των πλοίων από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές, θα απαιτηθεί να διενεργήσουν οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής νέο επιτόπιο έλεγχο.

(10) Λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, η μειωμένη συχνότητα των φυσικών ελέγχων που προβλέπεται από την απόφαση 94/360/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1994, περί της μειωμένης συχνότητας των φυσικών ελέγχων των αποστολών ορισμένων προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν από τρίτες χώρες δυνάμει της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4) δεν εφαρμόζεται στα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται από τη Γουινέα.

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η "Direction Nationale des Pêches Maritimes" (DNPM) του Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture είναι η αρμόδια αρχή στην Γουινέα για την επαλήθευση και την πιστοποίηση της τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ για τα αλιευτικά προϊόντα.

Άρθρο 2

Τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Γουινέας πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1. Δεν πρέπει να έχουν υποστεί καμία άλλη προετοιμασία ή μεταποίηση εκτός από ψύξη ή κατάψυξη.

2. Κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αριθμημένο υγειονομικό πιστοποιητικό στο πρωτότυπο, δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, με ημερομηνία και αποτελούμενο από ένα μόνο φύλλο, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα Α.

3. Τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα πλοία-εργοστάσια, τους ψυκτικούς θαλάμους ή τα πλοία-ψυγεία που απαριθμούνται στο παράρτημα Β.

4. Με εξαίρεση την περίπτωση των χύμα κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή συντηρημένων τροφίμων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλους χαρακτήρες τη λέξη "ΓΟΥΙΝΕΑ" και τον αριθμό έγκρισης/μητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάμου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.

Άρθρο 3

1. Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 2 πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου διεξάγονται οι έλεγχοι.

2. Στα πιστοποιητικά πρέπει να εμφαίνεται το όνομα, η ιδιότητα και η υπογραφή του εκπροσώπου της DNPM, καθώς και η επίσημη σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, με διαφορετικό χρώμα από εκείνο των λοιπών ενδείξεων.

Άρθρο 4

Κατά την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων από τη Γουινέα, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν σ' αυτά τα προϊόντα τη μειωμένη συχνότητα των φυσικών ελέγχων που προβλέπεται από την απόφαση 94/360/ΕΟΚ.

Άρθρο 5

Το παράρτημα Β θα τροποποιηθεί μόνο μετά από τα αποτελέσματα ενός επιτόπιου ελέγχου.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εξηκοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2001.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.

(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

(3) ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.

(4) ΕΕ L 158 της 25.6.1994, σ. 41.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

>PIC FILE= "L_2001221EL.005202.TIF">

>PIC FILE= "L_2001221EL.005301.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

PP: Εγκατάσταση μεταποίηση/Processing Plant).

FV: Πλοίο-ψυγείο/Freezer Vessel