32001D0068

2001/68/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2001, για την θέσπιση δύο μεθόδων μέτρησης αναφοράς για τα PCB σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο α) της οδηγίας 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινιλίων (PCB/PCT) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 107]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 023 της 25/01/2001 σ. 0031 - 0031


Απόφαση της Επιτροπής

της 16ης Ιανουαρίου 2001

για την θέσπιση δύο μεθόδων μέτρησης αναφοράς για τα PCB σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο α) της οδηγίας 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινιλίων (PCB/PCT)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 107]

(2001/68/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996, για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)(1), και ιδίως το άρθρο 10 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Επιτροπή, βάσει του άρθρου 10 στοιχείο α) της οδηγίας 96/59/ΕΚ έχει την υποχρέωση να καθιερώσει μεθόδους αναφοράς για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε PCB μολυσμένων υλικών.

(2) Επί του παρόντος, είναι δυνατόν να θεσπιστεί μέθοδος αναφοράς για τον υπολογισμό των PCB στα πετρελαϊκά προϊόντα και τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια καθώς και μέθοδος μετρήσεων αναφοράς για τον υπολογισμό των PCB στα μονωτικά υγρά.

(3) Τα μέτρα που καλύπτει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12766-1 και prEN 12766-2 και οι αναβαθμισμένες διάδοχες μορφές αυτών ισχύουν ως μέθοδοι αναφοράς για τον υπλογισμό της περιεκτικότητας PCB στα πετρελαϊκά προϊόντα και χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια.

Άρθρο 2

Το ευρωπαϊκό πρότυπο IEC 61619 και οι διάδοχες αναβαθμισμένες μορφές αυτού ως μέθοδοι αναφοράς για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας των PCB στα μονωτικά υγρά.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Margot Wallström

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 243 της 24.9.1996, σ. 31.

(2) ΕΕ L 78 της 26.3.1991, σ. 32.