32000R1917

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2000, για καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 229 της 09/09/2000 σ. 0014 - 0026


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 της Επιτροπής

της 7ης Σεπτεμβρίου 2000

για καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 1995, για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 374/98(2), και ιδίως το άρθρο 21,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ενόψει της θέσπισης των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου, θα πρέπει να οριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής που είναι απαραίτητες για τη συλλογή των δεδομένων καθώς και για την επεξεργασία, τη διαβίβαση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να υπάρχουν εναρμονισμένες στατιστικές.

(2) Έχει σημασία να προσδιοριστεί σαφώς το αντικείμενο των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου, με σκοπό ιδίως να αποφευχθούν οι διπλές μετρήσεις ή να εξαιρεθούν ορισμένες πράξεις, και να καθοριστεί η περιοδικότητα των στατιστικών αυτών.

(3) Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ορισμός των δεδομένων που θα δηλώνονται καθώς και οι τρόποι με τους οποίους τα δεδομένα θα αναφέρονται στο μέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών.

(4) Θα πρέπει να ορισθούν οι συγκεκριμένες κινήσεις εμπορευμάτων για τις οποίες απαιτούνται ειδικές διατάξεις. Θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοτικά μέτρα εναρμόνισης.

(5) Θα πρέπει να ορισθεί η προθεσμία διαβίβασης των αποτελεσμάτων στην Επιτροπή καθώς και οι τρόποι διόρθωσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η περιοδική και ομοιόμορφη διάδοση.

(6) Υπάρχει σχέση μεταξύ της στατιστικής του εξωτερικού εμπορίου και των τελωνειακών διαδικασιών και θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(3), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1602/2000(5).

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικών των συναλλαγών αγαθών με τρίτες χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αντικείμενο και περίοδος αναφοράς

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως "εισαγωγές", νοούνται οι κινήσεις εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95, που εφεξής καλείται "βασικός κανονισμός" και ως "εξαγωγές" νοούνται οι κινήσεις εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Σε εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, δεν αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου τα εμπορεύματα:

- που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία αφού πρώτα είχαν τεθεί υπό το τελωνειακό καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο,

- που περιλαμβάνονται στον κατάλογο εξαιρέσεων που εμφανίζεται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 3

1. Το στατιστικό κατώφλι που αναφέρεται στο άρθρο 12 του βασικού κανονισμού ορίζεται, ανάλογα με το είδος εμπορεύματος, έτσι ώστε οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές ποσότητας που υπερβαίνει τα 800 ευρώ σε αξία ή τα 1000 χιλιόγραμμα σε καθαρή μάζα να αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου.

2. Το κάθε κράτος μέλος πληροφορεί την Επιτροπή για το στατιστικό κατώφλι που όρισε σε εθνικό νόμισμα.

Άρθρο 4

1. Η περίοδος αναφοράς είναι ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο τα αγαθά εισάγονται ή εξάγονται.

2. Όταν το μέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών είναι το ενιαίο διοικητικό έγγραφο, η ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αυτής από το τελωνείο καθορίζει τον ημερολογιακό μήνα στον οποίο κατανέμονται τα δεδομένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ορισμός των στοιχείων

Άρθρο 5

Οι ορισμοί των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 πρώτη περίπτωση του βασικού κανονισμού και οι τρόποι με τους οποίους αναφέρονται στο μέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών παρουσιάζονται στα άρθρα 6 έως 14.

Άρθρο 6

1. Ο "τελωνειακός προορισμός" επισημαίνεται από το καθεστώς του οποίου οι κώδικες που θα πρέπει να αναφέρονται εμφανίζονται στο παράρτημα 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με το ενιαίο διοικητικό έγγραφο, το στατιστικό καθεστώς αναφέρεται στο μέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών εφόσον δεν απαιτείται από τα κράτη μέλη η ένδειξη του τελωνειακού προορισμού.

3. Κάθε κράτος μέλος που χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 καταρτίζει τον κατάλογο των στατιστικών καθεστώτων που πρέπει να αναφέρονται στο μέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή των στατιστικών στην Επιτροπή με βάση την κωδικοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

4. Η κωδικοποίηση των στατιστικών καθεστώτων έχει ως εξής:

α) εισαγωγές:

1- συνήθεις

3- μετά από παθητική τελειοποίηση

5- προς ενεργητική τελειοποίηση, σύστημα αναστολής

6- προς ενεργητική τελειοποίηση, σύστημα επιστροφής

7- στο πλαίσιο του οικονομικού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

β) εξαγωγές:

1- συνήθεις

3- μετά από παθητική τελειοποίηση

5- προς ενεργητική τελειοποίηση, σύστημα αναστολής

6- προς ενεργητική τελειοποίηση, σύστημα επιστροφής

7- στο πλαίσιο του οικονομικού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Άρθρο 7

1. Νοούνται ως:

α) "χώρα καταγωγής": η χώρα από την οποία κατάγονται τα εμπορεύματα με την έννοια του τίτλου ΙΙ κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·

β) "χώρα προέλευσης": η χώρα από την οποία απεστάλησαν αρχικά τα εμπορεύματα προς το κράτος μέλος εισαγωγής, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί καμία στάση ή νομική πράξη που δεν εμπεριέχεται στις μεταφορές σε ενδιάμεση χώρα· σε περίπτωση κατά την οποία υπήρξαν τέτοιες πράξεις ή στάσεις, η τελευταία ενδιάμεση χώρα θεωρείται ως χώρα προέλευσης·

γ) "χώρα προορισμού": η τελευταία γνωστή χώρα, κατά τη στιγμή της εξαγωγής, προς την οποία πρέπει να εξαχθούν τα εμπορεύματα·

δ) "κράτος μέλος εξαγωγής ή εισαγωγής": το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής ή εισαγωγής·

ε) "κράτος μέλος προορισμού": το γνωστό κράτος μέλος, κατά τη στιγμή της εισαγωγής, για το οποίο προορίζονται τελικά τα εμπορεύματα·

στ) "πραγματικό κράτος μέλος εξαγωγής": το κράτος μέλος, που δεν είναι το κράτος μέλος εξαγωγής, από το οποίο απεστάλησαν προηγουμένως τα εμπορεύματα με σκοπό την εξαγωγή τους, εφόσον ο εξαγωγέας δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος εξαγωγής.

Εφόσον τα εμπορεύματα δεν είχαν αποσταλεί προηγουμένως από άλλο κράτος μέλος με σκοπό την εξαγωγή τους ή εφόσον ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος εξαγωγής, το πραγματικό κράτος μέλος εξαγωγής ταυτίζεται με το κράτος μέλος εξαγωγής.

2. Με την επιφύλαξη των τελωνειακών κανονιστικών ρυθμίσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, η χώρα καταγωγής πρέπει να αναφέρεται στο έντυπο στατιστικών πληροφοριών.

Επιπλέον, η χώρα προέλευσης πρέπει να αναφέρεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για τα εμπορεύματα των οποίων η καταγωγή δεν είναι γνωστή·

β) για τα παρακάτω εμπορεύματα, ακόμη κι αν η καταγωγή τους είναι γνωστή:

- εμπορεύματα του κεφαλαίου 97 της συνδυασμένης ονοματολογίας,

- εμπορεύματα που εισάγονται μετά από παθητική τελειοποίηση,

- επιστρεφόμενα εμπορεύματα και άλλα εμπορεύματα κοινοτικής καταγωγής.

Τα μηνιαία αποτελέσματα σχετικά με τις πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, περιλαμβάνουν τη χώρα προέλευσης, εφόσον πρόκειται για χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις λοιπές περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ο κωδικός QW (ή 960).

3. Για τις ειδικές κινήσεις εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο του τίτλου ΙΙ, θα πρέπει να χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει, η χώρα εταίρος που ορίζεται στον τίτλο αυτό.

4. Οι χώρες που ορίζονται στην παράγραφο 2 αναφέρονται και κωδικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του βασικού κανονισμού.

Άρθρο 8

Για να καθοριστεί η ποσότητα των εμπορευμάτων που πρέπει να αναφέρεται στο μέσο διαβίβασης των πληροφοριών, νοούνται ως:

α) "καθαρή μάζα": η καθαυτό μάζα του εμπορεύματος απαλλαγμένη από κάθε συσκευασία της αν δεν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις θεσπισμένες δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, η καθαρή μάζα εκφράζεται σε χιλιόγραμμα για κάθε διάκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας·

β) "συμπληρωματικές μονάδες": οι μονάδες μέτρησης της ποσότητας εκτός από τις μονάδες μέτρησης της μάζας εκφρασμένες σε χιλιόγραμμα πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τις ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα έκδοση της συνδυασμένης ονοματολογίας όσον αφορά τις σχετικές διακρίσεις και των οποίων ο κατάλογος δημοσιεύεται στο πρώτο μέρος "Γενικές διατάξεις" της ονοματολογίας αυτής.

Άρθρο 9

1. Η στατιστική αξία είναι:

- κατά την εξαγωγή, η αξία των εμπορευμάτων στον τόπο και τη στιγμή που εξέρχονται από το στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους εξαγωγής,

- κατά την εισαγωγή, η αξία των εμπορευμάτων στον τόπο και τη στιγμή που εισέρχονται στο στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους εισαγωγής.

2. Ο υπολογισμός της αξίας των εμπορευμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται:

- σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς, με βάση την τιμολογημένη αξία των εμπορευμάτων αυτών,

- στις λοιπές περιπτώσεις, με βάση το ποσό που θα είχε τιμολογηθεί σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς.

Στις περιπτώσεις που καταρτίζεται, η τελωνειακή αξία, ορισμένη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό της αξίας των εμπορευμάτων.

3. Η στατιστική αξία πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα συνακόλουθα έξοδα, όπως τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης, που αφορούν το τμήμα της διαδρομής το οποίο:

- στην περίπτωση εξαγωγής, βρίσκεται στο στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους εξαγωγής,

- σε περίπτωση εισαγωγής, βρίσκεται έξω από το στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους εισαγωγής.

Αντίθετα, η στατιστική αξία δεν περιλαμβάνει τους φόρους τους οφειλόμενους κατά την εξαγωγή ή την εισαγωγή, όπως οι τελωνειακοί δασμοί, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, οι ειδικοί φόροι, οι κρατήσεις, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή ή άλλοι φόροι με ισοδύναμο αποτέλεσμα.

4. Για τα εμπορεύματα που προκύπτουν από πράξεις τελειοποίησης, η στατιστική αξία καθορίζεται σαν να παράγονται καθ' ολοκληρίαν τα εμπορεύματα στη χώρα τελειοποίησης.

5. Για τα αγαθά που αποτελούν υπόθεμα πληροφοριών -π.χ. δισκέτες, μαγνητικές ταινίες, φιλμ, φιλμ σε φύλλα, κασέτες και βιντεοκασέτες, CD-ROM- και ανταλλάσσονται με σκοπό την παροχή πληροφοριών, η στατιστική αξία βασίζεται στο κόστος του συνόλου του αγαθού, που καλύπτει όχι μόνο το μέσο αλλά και τις εμπεριεχόμενες πληροφορίες.

6. Η στατιστική αξία που πρέπει να αναφέρεται στο μέσο παροχής πληροφοριών εκφράζεται σε εθνικό νόμισμα. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την αναγραφή αξίας εκφρασμένης σε νόμισμα.

Η συναλλαγματική ισοτιμία που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της στατιστικής αξίας είναι είτε η ισοτιμία που ορίζεται για τον υπολογισμό της τελωνειακής αξίας, είτε η επίσημη ισοτιμία που ισχύει την στιγμή της εξαγωγής ή της εισαγωγής.

Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, σε περίπτωση περιοδικής δήλωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ενιαία ισοτιμία σχετικά με την περίοδο αυτή για τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα.

Άρθρο 10

1. Ως "τρόπος μεταφοράς στα εξωτερικά σύνορα" νοείται ο τρόπος μεταφοράς, που καθορίζεται από το ενεργό μέσο μεταφοράς, με το οποίο:

- κατά την εξαγωγή, τα εμπορεύματα υποτίθεται ότι εξέρχονται από το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας,

- κατά την εισαγωγή, τα εμπορεύματα υποτίθεται ότι εισέρχονται στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας.

2. Ως "τρόπος εσωτερικής μεταφοράς" νοείται ο τρόπος μεταφοράς, που καθορίζεται από το ενεργό μέσο μεταφοράς, με το οποίο:

- κατά την εξαγωγή, τα εμπορεύματα υποτίθεται ότι αποχωρούν από τον τόπο αναχώρησης,

- κατά την εισαγωγή, τα εμπορεύματα φθάνουν στον τόπο άφιξης.

Το δεδομένο αυτό απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.

3. Οι τρόποι μεταφοράς, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, είναι οι εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

4. Οι τρόποι μεταφοράς αναφέρονται στο μέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών με τους κωδικούς της στήλης Α του καταλόγου που εμφανίζεται στην παράγραφο 3.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν την αναφορά των τρόπων μεταφοράς στο μέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών με τους κωδικούς της στήλης Β του ίδιου καταλόγου.

5. Η μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια με την έννοια του άρθρου 670 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, κατά τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων, πρέπει να αναφέρεται, εκτός εάν ο τρόπος μεταφοράς χαρακτηρίζεται από τους κωδικούς 5 (50), 7 (70) και 9 (90).

Για το σκοπό αυτό, οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται είναι:

0- εμπορεύματα που δεν μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια,

1- εμπορεύματα που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια.

6. Η εθνικότητα του ενεργού μέσου μεταφοράς ως τα εξωτερικά σύνορα, όπως είναι γνωστή κατά την εξαγωγή ή την εισαγωγή, πρέπει να αναφέρεται, εκτός εάν ο τρόπος μεταφοράς ως τα εξωτερικά σύνορα χαρακτηρίζεται από τους κωδικούς 2 (20 ή 23), 5 (50), 7 (70) και 9 (90).

Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται οι κωδικοί των χωρών που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 9 του βασικού κανονισμού.

7. Ως "ενεργό μέσο μεταφοράς" νοείται αυτό που εξασφαλίζει την πρόωση στην περίπτωση των συνδυασμένων μεταφορών ή εφόσον υπάρχουν πολλά μέσα μεταφοράς, το ενεργό μέσο μεταφοράς είναι αυτό που εξασφαλίζει την πρόωση του συνόλου.

Η εθνικότητα του ενεργού μέσου μεταφοράς είναι η εθνικότητα της χώρας των πινακίδων κυκλοφορίας ή της εγγραφής στα μητρώα, όπως είναι γνωστή κατά τη διενέργεια των διατυπώσεων.

Άρθρο 11

1. Ως "προτίμηση" νοείται το δασμολογικό καθεστώς δυνάμει του οποίου εφαρμόζονται προτιμησιακοί τελωνειακοί δασμοί με πλήρη ή μερική αναστολή, δυνάμει συγκεκριμένων συμβάσεων, συμφωνιών ή κανονισμών της Κοινότητας.

2. Η προτίμηση αναφέρεται σύμφωνα με τους τρόπους που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 12

1. Ως "τιμολογηθέν ποσό" νοείται το ποσό που αναφέρεται στο τιμολόγιο ή στα έγγραφα που επέχουν θέση τιμολογίου.

2. Ως "νόμισμα" νοείται το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το τιμολογηθέν ποσό.

Άρθρο 13

1. Νοούνται ως:

α) "συναλλαγή": κάθε εμπορική ή μη πράξη που συνεπάγεται μετακίνηση των εμπορευμάτων που αποτελεί αντικείμενο των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου·

β) "φύση της συναλλαγής": το σύνολο των χαρακτηριστικών που διακρίνουν τις συναλλαγές μεταξύ τους.

2. Ο κατάλογος των συναλλαγών εμφανίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Χαρακτηρίζονται, στο μέσο διαβίβασης των πληροφοριών, από τους αριθμητικούς κωδικούς της στήλης Α ή από το συνδυασμό κωδικών της στήλης Α και των υποδιαιρέσεών τους της στήλης Β, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κατάλογο.

Άρθρο 14

1. Ως "συνθήκες παράδοσης" νοούνται οι διατάξεις της σύμβασης πώλησης οι οποίες ορίζουν τις υποχρεώσεις του πωλητή και του αγοραστή, αντιστοίχως, σύμφωνα με τους κωδικούς Incoterms του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

2. Οι συνθήκες παράδοσης χαρακτηρίζονται, στο μέσο διαβίβασης των πληροφοριών, από τους κωδικούς και, κατά περίπτωση, από τις ενδείξεις που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ορισμοί και γενικά

Άρθρο 15

1. Ως "ειδικές κινήσεις εμπορευμάτων" νοούνται οι κινήσεις εμπορευμάτων που χαρακτηρίζονται από σημαντικές ιδιαιτερότητες για την ερμηνεία των πληροφοριών οι οποίες οφείλονται, κατά περίπτωση, στην κίνηση αυτή καθαυτή, στη φύση των εμπορευμάτων, στη συναλλαγή που συνεπάγεται την κίνηση των εμπορευμάτων ή στον εξαγωγέα ή τον εισαγωγέα των εμπορευμάτων.

2. Οι ειδικές κινήσεις εμπορευμάτων αφορούν:

α) τα βιομηχανικά συγκροτήματα·

β) τα πλοία και αεροσκάφη, κατά την έννοια του κεφαλαίου 3 του παρόντος τίτλου·

γ) τα προϊόντα της θάλασσας·

δ) τα εφόδια για αποθήκες καυσίμων σκαφών και αεροσκαφών και λοιπά εφόδια σκαφών·

ε) τις τμηματικές αποστολές·

στ) τα στρατιωτικά είδη·

ζ) τις εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας·

η) τα διαστημικά οχήματα·

θ) τα μέρη αυτοκινήτων οχημάτων και αεροσκαφών·

ι) τις ταχυδρομικές αποστολές·

ια) τα προϊόντα πετρελαίου·

ιβ) τα απόβλητα.

3. Ελλείψει αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή διατάξεων που έχουν εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 21 του βασικού κανονισμού, οι ειδικές κινήσεις αναφέρονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και, εάν χρειαστεί, χρησιμοποιούν πηγές στατιστικών πληροφοριών πλην αυτών που ορίζονται στο άρθρο 7 του βασικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Βιομηχανικά συγκροτήματα

Άρθρο 16

1. Ως "βιομηχανικό συγκρότημα" νοείται ένας συνδυασμός μηχανών, συσκευών, εξοπλισμών, οργάνων και υλικών, εφεξής καλουμένων "συνιστώσες", που υπάγονται σε διάφορες κλάσεις της ονοματολογίας του εναρμονισμένου συστήματος και τα οποία πρέπει να συμβάλλουν στη δραστηριότητα μιας μονάδας μεγάλων διαστάσεων για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

Δύνανται να θεωρούνται ως στοιχεία ενός βιομηχανικού συγκροτήματος και οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να χρησιμεύσουν για την κατασκευή του, με την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα αυτά δεν έχουν αποκλειστεί από τη στατιστική επεξεργασία κατ' εφαρμογήν του βασικού κανονισμού.

2. Η στατιστική καταχώριση των αφίξεων και των εξαγωγών βιομηχανικών συγκροτημάτων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο απλοποιημένης διαδικασίας δήλωσης. Το ευεργέτημα της απλοποίησης αυτής χορηγείται, με αίτησή τους, στους υπόχρεους παροχής στατιστικών πληροφοριών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό.

3. Η απλοποίηση ισχύει μόνο για τα βιομηχανικά συγκροτήματα η συνολική στατιστική αξία καθενός από τα οποία υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, εκτός αν πρόκειται για επαναχρησιμοποιούμενα βιομηχανικά συγκροτήματα. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τα κριτήρια που χρησιμοποιούν.

Η συνολική στατιστική αξία ενός βιομηχανικού συγκροτήματος προκύπτει από την άθροιση, αφενός, των στατιστικών αξιών των συνιστωσών του και, αφετέρου, των στατιστικών αξιών των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 17

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διακρίσεις ομαδοποίησης που προβλέπονται στο κεφάλαιο 98 της συνδυασμένης ονοματολογίας, για τις συνιστώσες βιομηχανικών συγκροτημάτων που εμπίπτουν στα κεφάλαια 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 και 94 στο επίπεδο του καθενός από τα κεφάλαια αυτά και της κάθε θέσης από τις οποίες αποτελούνται.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, τα στοιχεία ενός δεδομένου κεφαλαίου κατατάσσονται στη διάκριση ομαδοποίησης του κεφαλαίου 98 η οποία αφορά το εν λόγω κεφάλαιο, εκτός αν οι αρμόδιες υπηρεσίες, κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο αυτό, επιβάλλουν να καταταγούν στο εν λόγω κεφάλαιο, στις κατάλληλες διακρίσεις ομαδοποίησης στο επίπεδο των κλάσεων της ονοματολογίας του εναρμονισμένου συστήματος ή να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 3.

Εντούτοις, η απλοποιημένη διαδικασία δεν εμποδίζει την από μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας κατάταξη σε ορισμένες διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας των συνιστωσών που υπάγονται σε αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2, στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου(6).

3. Όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εκτιμούν ότι η αξία των βιομηχανικών συγκροτημάτων είναι υπερβολικά χαμηλή για να δικαιολογεί την καταχώρισή τους στις σχετικές διακρίσεις ομαδοποίησης οι οποίες αφορούν τα κεφάλαια στα οποία υπάγονται, εφαρμόζονται ειδικές διακρίσεις ομαδοποίησης, που προβλέπονται από τη συνδυασμένη ονοματολογία.

Άρθρο 18

Οι κωδικοί αριθμοί που αφορούν τις διακρίσεις ομαδοποίησης για βιομηχανικά συγκροτήματα συντίθενται βάσει των ακόλουθων κανόνων, σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία.

1. Ο κωδικός αποτελείται από 8 ψηφία.

2. Τα δύο πρώτα ψηφία είναι το 9 και το 8, αντιστοίχως.

3. Το τρίτο ψηφίο, που χρησιμεύει για το χαρακτηρισμό των βιομηχανικών συγκροτημάτων, είναι το 8.

4.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

5. Το πέμπτο και έκτο ψηφίο αντιστοιχούν στον αριθμό του κεφαλαίου της συνδυασμένης ονοματολογίας το οποίο αφορά η διάκριση ομαδοποίησης. Ωστόσο, ενόψει της εφαρμογής του άρθρου 17 παράγραφος 3, αυτά τα στοιχεία (πέμπτο και έκτο) είναι το 9.

6. Για τις διακρίσεις ομαδοποίησης:

- σε επίπεδο κεφαλαίου της συνδυασμένης ονοματολογίας, το έβδομο και το όγδοο ψηφίο είναι 0,

- σε επίπεδο κλάσης της ονοματολογίας του εναρμονισμένου συστήματος, το έβδομο και το όγδοο ψηφίο αντιστοιχούν στο τρίτο και τέταρτο ψηφίο της κλάσης αυτής.

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, καθορίζουν την ονομασία και τον κωδικό αριθμό της συνδυασμένης ονοματολογίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο μέσο διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών για τον προσδιορισμό των στοιχείων ενός βιομηχανικού συγκροτήματος.

Άρθρο 19

1. Οι υπόχρεοι παροχής στατιστικών πληροφοριών δεν δύνανται να προσφύγουν στην απλοποιημένη διαδικασία δήλωσης χωρίς να έχουν προηγουμένως λάβει σχετική έγκριση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζει κάθε κράτος μέλος στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση βιομηχανικού συγκροτήματος, οι συνιστώσες του οποίου εξάγονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη, κάθε κράτος μέλος εγκρίνει την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας για τις εξαγωγές που το αφορούν. Εν τούτοις, η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί μόνο μετά από υποβολή εγγράφων που βεβαιώνουν ότι καλύπτονται τα όρια της συνολικής στατιστικής αξίας όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 ή ότι άλλα κριτήρια δικαιολογούν την προσφυγή στην απλούστευση.

3. Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 δεν είναι οι υπηρεσίες οι υπεύθυνες για την κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου του κράτους μέλους εξαγωγής, οι πρώτες χορηγούν την έγκριση μόνο μετά από ευνοϊκή γνώμη των δευτέρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Εισαγωγές και εξαγωγές πλοίων και αεροσκαφών

Άρθρο 20

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) "πλοία": τα πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, που αναφέρονται στις συμπληρωματικές σημειώσεις 1 και 2 του κεφαλαίου 89 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και τα πολεμικά πλοία·

β) "αεροσκάφη": τα αεροπλάνα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 8802, για χρήση στην πολιτική αεροπορία, εφόσον προορίζονται για εκμετάλλευση από αεροπορική εταιρεία ή για στρατιωτική χρήση·

γ) "κυριότητα πλοίου ή αεροσκάφους": το γεγονός ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο φέρεται στα σχετικά μητρώα ως ιδιοκτήτης πλοίου ή αεροσκάφους·

δ) "χώρα-εταίρος":

- κατά την εισαγωγή, η τρίτη χώρα κατασκευής, αν το πλοίο ή το αεροσκάφος είναι καινούργιο στις άλλες περιπτώσεις, η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει την κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους,

- κατά την εξαγωγή, η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους.

Άρθρο 21

1. Αντικείμενο των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου και διαβίβασης στην Επιτροπή αποτελούν:

α) η μεταβίβαση της κυριότητας πλοίου ή αεροσκάφους από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε ένα κράτος μέλος η πράξη αυτή εξομοιώνεται με εισαγωγή·

β) η μεταβίβαση της κυριότητας πλοίου ή αεροσκάφους από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε ένα κράτος μέλος σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα· η πράξη αυτή εξομοιώνεται με εξαγωγή αν πρόκειται για νέο πλοίο ή αεροσκάφος, η εξαγωγή καταγράφεται στο κράτος μέλος κατασκευής·

γ) η υπαγωγή σκαφών ή αεροσκαφών στο τελωνειακό καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης και η επανεξαγωγή τους μετά την ενεργητική τελειοποίηση, με προορισμό τρίτη χώρα·

δ) η υπαγωγή σκαφών ή αεροσκαφών στο τελωνειακό καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης και η επανεισαγωγή τους μετά την παθητική τελειοποίηση.

2. Τα αποτελέσματα σχετικά με τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:

- τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της συνδυασμένης ονοματολογίας,

- το στατιστικό καθεστώς,

- τη χώρα-εταίρο,

- την ποσότητα, σε αριθμό τεμαχίων και υπό τη μορφή των άλλων συμπληρωματικών μονάδων που προβλέπονται ενδεχομένως από τη συνδυασμένη ονοματολογία, όσον αφορά τα πλοία, και την ποσότητα, σε καθαρή μάζα και σε συμπληρωματικές μονάδες, όσον αφορά τα αεροσκάφη,

- τη στατιστική αξία.

Άρθρο 22

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εφόδια για αποθήκες καυσίμων και λοιπά εφόδια σκαφών και αεροσκαφών

Άρθρο 23

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

- "λοιπά εφόδια σκαφών", τα διάφορα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από το πλήρωμα και τους επιβάτες σκαφών ή αεροσκαφών·

- "εφόδια για αποθήκες καυσίμων σκαφών και αεροσκαφών", τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των κινητήρων, των μηχανών και άλλων συσκευών σκαφών ή αεροσκαφών, όπως τα καύσιμα τα λάδια και τα λιπαντικά.

Άρθρο 24

1. Αντικείμενο των στατιστικών του εμπορίου αγαθών με τρίτες χώρες και διαβίβασης στην Επιτροπή αποτελούν:

α) η παράδοση εφοδίων για αποθήκες καυσίμων σκαφών και αεροσκαφών και λοιπών εφοδίων σκαφών σε σκάφη ή αεροσκάφη τα οποία εκμεταλλεύεται εμπορικά φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, τα οποία σταθμεύουν σε λιμένα ή αερολιμένα του κράτους μέλους που υποβάλλει τη δήλωση, εφόσον πρόκειται για κοινοτικά εμπορεύματα ή για μη κοινοτικά εμπορεύματα που είχαν προηγουμένως υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο· η πράξη αυτή θεωρείται εξαγωγή·

β) η παράδοση εφοδίων για αποθήκες καυσίμων και λοιπών εφοδίων, σε εθνικά πλοία ή αεροσκάφη, που σταθμεύουν σε λιμένα ή αερολιμένα του κράτους μέλους που υποβάλλει τη δήλωση, εφόσον πρόκειται για μη κοινοτικά εμπορεύματα που δεν είχαν προηγουμένως υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, της ενεργητικής τελειοποίησης ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο· η πράξη αυτή θεωρείται εισαγωγή.

2. Τα μηνιαία αποτελέσματα που αφορούν τις παραδόσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 α) και τα οποία διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον κωδικό του προϊόντος, σύμφωνα με την παρακάτω απλουστευμένη κωδικοποίηση:

- 9930 24 00: εμπορεύματα των κεφαλαίων 1 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος,

- 9930 27 00: εμπορεύματα του κεφαλαίου 27 του εναρμονισμένου συστήματος,

- 9930 99 00: εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού·

β) τον συγκεκριμένο κωδικό χώρας QS (ή 952)·

γ) το στατιστικό καθεστώς·

δ) την ποσότητα σε καθαρή μάζα·

ε) τη στατιστική αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Τμηματικές αποστολές

Άρθρο 25

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως τμηματικές αποστολές νοούνται οι εισαγωγές ή εξαγωγές, σε περισσότερες της μίας αποστολές, των διαφόρων μερών ενός εμπορεύματος, το οποίο αποσυναρμολογείται για λόγους εμπορικούς ή μεταφοράς.

Άρθρο 26

Στα μηνιαία αποτελέσματα που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, τα στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές και εξαγωγές τμηματικών αποστολών περιλαμβάνονται μία και μόνη φορά, κατά το μήνα της άφιξης ή αποστολής του τελευταίου τμήματος της αποστολής, μέχρι του ποσού της συνολικής αξίας που έχει το πλήρες εμπόρευμα και με τον κωδικό της ονοματολογίας για το συγκεκριμένο εμπόρευμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Στρατιωτικά είδη

Άρθρο 27

1. Αντικείμενο των στατιστικών του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών και διαβίβασης στην Επιτροπή αποτελούν οι αποστολές και οι αφίξεις ειδών στρατιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τον ορισμό που ισχύει στα κράτη μέλη.

2. Τα μηνιαία αποτελέσματα που αφορούν τις συναλλαγές της προηγούμενης παραγράφου και τα οποία διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της ονοματολογίας για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 8 του βασικού κανονισμού·

β) τον κωδικό της χώρας-εταίρου·

γ) το στατιστικό καθεστώς

δ) την ποσότητα, σε καθαρή μάζα, και, ενδεχομένως, σε συμπληρωματικές μονάδες·

ε) τη στατιστική αξία.

3. Τα κράτη μέλη που δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παραγράφου 2 για λόγους στρατιωτικού απορρήτου, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου τουλάχιστον η στατιστική αξία των εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών στρατιωτικής χρήσης να περιλαμβάνεται στα μηνιαία αποτελέσματα που διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας

Άρθρο 28

1. Προς τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως "εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας", ο εξοπλισμός και οι μηχανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στην ανοικτή θάλασσα για την έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.

2. Ως "αλλοδαπές" εγκαταστάσεις νοούνται, κατ' αντιδιαστολή προς τις "εθνικές" εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις την εκμετάλλευση των οποίων ασκεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 29

1. Αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου και διαβίβασης στην Επιτροπή σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος:

α) η παράδοση εμπορευμάτων σε εθνική εγκατάσταση που γίνεται απευθείας από τρίτη χώρα ή από αλλοδαπή εγκατάσταση· η πράξη αυτή εξομοιώνεται με εισαγωγή·

β) η παράδοση εμπορευμάτων, με προορισμό τρίτη χώρα ή αλλοδαπή εγκατάσταση, που πραγματοποιείται από εθνική εγκατάσταση η πράξη αυτή εξομοιώνεται με εξαγωγή·

γ) η παράδοση εμπορευμάτων σε εθνική εγκατάσταση, από τελωνειακή αποθήκη που βρίσκεται στο στατιστικό έδαφος ενός κράτους μέλους η πράξη αυτή εξομοιώνεται με εισαγωγή·

δ) η εισαγωγή εμπορευμάτων που προέρχονται από αλλοδαπή εγκατάσταση στο στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους·

ε) η εξαγωγή εμπορευμάτων με προορισμό αλλοδαπή εγκατάσταση, που πραγματοποιείται από το στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους.

2. Τα μηνιαία αποτελέσματα που αφορούν τις πράξεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην πρώτη παράγραφο και τα οποία διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Εν τούτοις, με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιήσουν τους απλουστευμένους κωδικούς που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, στοιχείο α), προκειμένου για τα εμπορεύματα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 23·

β) τον κωδικό της χώρας εταίρου.

Εν τούτοις, με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, η χώρα εταίρος είναι το κράτος όπου είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται εμπορικά την εγκατάσταση, όσον αφορά τα αγαθά που προέρχονται ή προορίζονται για παρόμοιες εγκαταστάσεις. Εάν το στοιχείο αυτό δεν είναι γνωστό, χρησιμοποιείται ο κωδικός QW (ή 960)·

γ) το στατιστικό καθεστώς·

δ) την ποσότητα σε καθαρή μάζα·

ε) τη στατιστική αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Διαστημικά οχήματα

Άρθρο 30

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:

α) "διαστημικά οχήματα": τα μηχανήματα, π.χ. δορυφόροι, τα οποία μπορούν να μετακινούνται στο διάστημα πέρα από τη γήινη ατμόσφαιρα·

β) "κυριότητα διαστημικού οχήματος": το γεγονός ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει καταχωριστεί ως ο ιδιοκτήτης ενός διαστημικού οχήματος.

Άρθρο 31

1. Αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών του εμπορίου με τρίτες χώρες και διαβίβασης στην Επιτροπή:

α) η υπαγωγή ενός διαστημικού οχήματος στο τελωνειακό καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης και η εξαγωγή του στη συνέχεια με προορισμό τρίτη χώρα·

β) η υπαγωγή ενός διαστημικού οχήματος στο τελωνειακό καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης και η εισαγωγή του στη συνέχεια·

γ) η εκτόξευση στο διάστημα διαστημικού οχήματος το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης κυριότητας μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα και ενός φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου σε ένα κράτος μέλος.

Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισαγωγή στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο νέος ιδιοκτήτης·

δ) η εκτόξευση στο διάστημα διαστημικού οχήματος το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης κυριότητας από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε ένα κράτος μέλος σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα.

Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισαγωγή από το κράτος μέλος που έχει κατασκευάσει, ως τελικό προϊόν, το διαστημικό όχημα·

ε) η μεταβίβαση της κυριότητας ενός διαστημικού οχήματος σε τροχιά από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε ένα κράτος μέλος. Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισαγωγή·

στ) η μεταβίβαση της κυριότητας ενός διαστημικού οχήματος σε τροχιά από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε ένα κράτος μέλος σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα. Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εξαγωγή.

2. Τα μηνιαία αποτελέσματα τα οποία αφορούν τις πράξεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, στοιχεία γ) έως στ), και τα οποία διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της ονοματολογίας για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 8 του βασικού κανονισμού·

β) τον κωδικό της χώρας εταίρου.

Για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), η χώρα εταίρος είναι η χώρα που έχει κατασκευάσει, ως τελικό προϊόν, το διαστημικό όχημα.

Για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία δ) και στ), η χώρα εταίρος είναι η χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα του διαστημικού οχήματος.

Για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο ε), η χώρα εταίρος είναι η χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μεταβιβάζει την κυριότητα του διαστημικού οχήματος·

γ) το στατιστικό καθεστώς·

δ) την ποσότητα σε καθαρή μάζα και συμπληρωματικές μονάδες·

ε) τη στατιστική αξία.

Για τις εισαγωγές της παραγράφου 1, στοιχείο γ), η στατιστική αξία περιλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης που αφορούν τη μεταφορά στη βάση εκτόξευσης και την αποστολή στο διάστημα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Σε εφαρμογή του άρθρου 13 του βασικού κανονισμού, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, και το αργότερο έξι εβδομάδες μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς, τα μηνιαία αποτελέσματα των στατιστικών τους εξωτερικού εμπορίου.

Άρθρο 33

1. Εάν τα στοιχεία που περιέχονται σε ένα μέσο διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών πρέπει να διορθωθούν, γίνονται οι διορθώσεις στα αποτελέσματα της περιόδου αναφοράς.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα διορθωμένα μηνιαία στοιχεία, με ρυθμό τουλάχιστον τριμηνιαίο, καθώς και ένα αρχείο με τα ετήσια στοιχεία, σωρευμένα και διορθωμένα.

Άρθρο 34

Τα κράτη μέλη διατηρούν τα μέσα διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 23 του βασικού κανονισμού ή, εν πάσει περιπτώσει, τις πληροφορίες που αυτά περιέχουν, για δύο τουλάχιστον έτη μετά το τέλος του έτους στο οποίο αναφέρονται αυτά τα μέσα διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών.

Άρθρο 35

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις εθνικές οδηγίες που εφαρμόζουν καθώς και όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Άρθρο 36

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 840/96 της Επιτροπής(7) καταργείται, από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Οι παραπομπές στον κανονισμό που καταργείται θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 37

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημισίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2001.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

Pedro Solbes Mira

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 118 της 25.5.1995, σ. 10.

(2) ΕΕ L 48 της 19.2.1998, σ. 6.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(4) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(5) ΕΕ L 188 της 26.7.2000, σ. 1.

(6) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(7) ΕΕ L 114 της 8.5.1996, σ. 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2

Εξαιρούνται τα στοιχεία που αφορούν τα ακόλουθα εμπορεύματα:

α) τα μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και οι αξίες·

β) ο λεγόμενος νομισματικός χρυσός·

γ) οι έκτακτες ενισχύσεις σε πληγείσες περιοχές·

δ) ως εκ της διπλωματικής ή παρόμοιας φύσης του προορισμού τους:

1. τα εμπορεύματα που απολαύουν διπλωματικής και προξενικής ή παρόμοιας ασυλίας·

2. τα δώρα που προσφέρονται σε αρχηγό κράτους και σε μέλη κυβέρνησης ή Κοινοβουλίου·

3. τα αντικείμενα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής·

ε) εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής:

1. τα παράσημα, οι τιμητικές διακρίσεις, τα τιμητικά βραβεία, τα μετάλλια και τα αναμνηστικά εμβλήματα·

2. το υλικό, οι προμήθειες και τα αντικείμενα ταξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ειδών, που προορίζονται για προσωπική χρήση ή κατανάλωση και τα οποία συνοδεύουν, προηγούνται ή έπονται του ταξιδιώτη·

3. τα είδη προικός, τα αντικείμενα μετακόμισης ή κληρονομιάς·

4. τα φέρετρα, οι τεφροδόχοι, τα αντικείμενα νεκρώσιμης διακόσμησης και τα αντικείμενα που προορίζονται για τη συντήρηση τάφων και ταφικών μνημείων·

5. τα διαφημιστικά έντυπα, οι οδηγίες χρήσης, οι τρέχουσες τιμές και άλλα διαφημιστικά είδη·

6. τα εμπορεύματα που είναι πλέον άχρηστα ή μη πρόσφορα για βιομηχανική χρήση·

7. το έρμα·

8. τα γραμματόσημα·

9. τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις·

στ) τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο έκτακτων, κοινών ενεργειών για την προστασία προσώπων ή του περιβάλλοντος·

ζ) τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο μη εμπορικής διακίνησης μεταξύ φυσικών προσώπων που διαμένουν σε παραμεθόριες ζώνες των κρατών μελών (παραμεθόρια διακίνηση) τα προϊόντα που λαμβάνονται από παραγωγούς γεωργικών προϊόντων από εγκαταστάσεις που βρίσκονται έξω από - αλλά σε άμεση γειτνίαση με - το στατιστικό έδαφος στο οποίο εδρεύει η γεωργική τους εκμετάλλευση·

η) εφόσον πρόκειται για συναλλαγή προσωρινού χαρακτήρα, τα εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται με σκοπό την επισκευή μέσων μεταφοράς, εμπορευματοκιβωτίων και υλικού παρελκομένου των μεταφορών, αλλά τα οποία δεν υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης, καθώς και τα εξαρτήματα που αντικαθιστώνται στο πλαίσιο αυτών των επισκευών·

θ) τα εξαγόμενα εμπορεύματα που προορίζονται για τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν εκτός του στατιστικού εδάφους, καθώς και τα εισαγόμενα εμπορεύματα τα οποία οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις είχαν μεταφέρει μαζί τους εκτός του στατιστικού εδάφους, καθώς και τα εμπορεύματα τα οποία οι αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν σε ένα κράτος μέλος αγόρασαν ή παραχώρησαν εντός του στατιστικού εδάφους του κράτους μέλους·

ι) τα αγαθά που αποτελούν υπόθεμα πληροφοριών -π.χ. δισκέτες, μαγνητικές ταινίες, φιλμ, φιλμ σε φύλλα, κασέτες και βιντεοκασέτες, CD-ROM- και ανταλλάσσονται με σκοπό την παροχή πληροφοριών, όταν σχεδιάζονται κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένου πελάτη ή όταν δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, καθώς και τα αγαθά που παραδίδονται ως συμπλήρωμα αγαθού που αποτελεί υπόθεμα πληροφοριών, π.χ. με στόχο την ενημέρωση, και τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο τιμολόγησης προς τον παραλήπτη του προϊόντος·

ια) τα οχήματα εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων:

- κατά την εξαγωγή ή εισαγωγή τους ενόψει εκτόξευσής τους στο διάστημα,

- κατά την εκτόξευσή τους στο διάστημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος των όρων παράδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>