32000D0574

2000/574/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ορισμένων προστατευτικών μέτρων όσον αφορά τη λοιμώδη αναιμία του σολομού για τα προϊόντα σολομού καταγωγής των Νήσων Φερόε [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 2688] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 240 της 23/09/2000 σ. 0026 - 0026


Απόφαση της Επιτροπής

της 14ης Σεπτεμβρίου 2000

για τη θέσπιση ορισμένων προστατευτικών μέτρων όσον αφορά τη λοιμώδη αναιμία του σολομού για τα προϊόντα σολομού καταγωγής των Νήσων Φερόε

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 2688]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/574/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ(2) και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 7,

την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1997, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα(3), και ιδίως το άρθρο 22,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 2 Απριλίου 2000, επιβεβαιώθηκε μια διάγνωση λοιμώδους αναιμίας του σολομού σε μια ομάδα σολομών (Salmo salar) σε μια εκμετάλλευση ιχθυοκαλλιέργειας στο Fuglafjordur στα νησιά Φερόε. Πρόκειται για την πρώτη εστία λοιμώδους αναιμίας του σολομού που διαπιστώθηκε στα νησιά Φερόε.

(2) Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ελήφθησαν από τις αρχές των νήσων Φερόε προκαταρκτικά μέτρα για να αποφευχθεί η διάδοση της ασθένειας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η καταστροφή όλων των ιχθύων που έχουν μολυνθεί από τη λοιμώδη αναιμία του σολομού και η θανάτωση όλων των υπόλοιπων ιχθύων στην μολυνθείσα εκμετάλλευση ιχθυοκαλλιέργειας.

(3) Διεξάγεται τώρα μια επιδημιολογική έρευνα σχετικά με τις πιθανές οδούς μόλυνσης. Αρχικά, δεν υπάρχουν υπόνοιες μόλυνσης με λοιμώδη αναιμία του σολομού για καμία άλλη εκμετάλλευση υδατοκαλλιέργειας.

(4) Υπό το φως της εξέλιξης της ασθένειας, πρέπει να ληφθούν ορισμένα προστατευπκά μέτρα για να παρεμποδιστεί η εισαγωγή της λοιμώδους αναιμίας του σολομού στην Κοινότητα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν απαγόρευση των εισαγωγών στην Κοινότητα ζώντων ιχθύων που ανήκουν στην οικογένεια των σολομονειδών, καθώς και των αυγών και των γαμετών τους και συγκεκριμένους όρους για την εισαγωγή σολομών που έχουν θανατωθεί.

(5) Τα μέτρα αυτά ισχύουν έως την 1η Απριλίου 2001.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις εισαγωγές νεκρών σολομών (Salmo salar), πέστροφας και ιριδίζουσας πέστροφας καταγωγής νήσων Φερόε, εκτός αν έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθιά τους.

2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις εισαγωγές από τις νήσους Φερόε ζωντανών ιχθύων που ανήκουν στην οικογένεια σολομονειδών, καθώς και των αυγών και των γαμετών τους.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την εισαγωγή δειγμάτων για επιστημονικούς σκοπούς.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που εφαρμόζουν στο εμπόριο, προκειμένου να τα εναρμονίσουν με την παρούσα απόφαση. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως την 1η Απριλίου 2001.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.

(2) ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1.

(3) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.