32000D0020

2000/20/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 1999, περί καθορισμού των υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή από τρίτες χώρες ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 3989] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 006 της 11/01/2000 σ. 0060 - 0064


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Δεκεμβρίου 1999

περί καθορισμού των υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή από τρίτες χώρες ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 3989]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/20/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους τις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/724/ΕΚ της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 10 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) στο κεφάλαιο 4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ καθορίζονται οι ειδικοί υγειονομικοί όροι για την παρασκευή ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση· ορίζονται επίσης ειδικοί όροι για την εισαγωγή από τρίτες χώρες ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση·

(2) πρέπει να καταρτιστούν υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τις εισαγωγές ζελατίνης που προρίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και τις εισαγωγές πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση·

(3) τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στην παρούσα απόφαση καθορίζονται τα υποδείγματα των υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και την εισαγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Άρθρο 2

Κάθε αποστολή ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση συνοδεύεται από το υγειονομικό πιστοποιητικό που ορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Κάθε αποστολή πρώτων υλών που προορίζονται για την παραγωγή ζελατίνης η οποία προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση συνοδεύεται από το υγειονομικό πιστοποιητικό που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα υγειονομικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 αποτελούνται από ένα φύλλο και συμπληρώνονται σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους από το οποίο η αποστολή εισάγεται για πρώτη φορά στην Κοινότητα και σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους προορισμού.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2000.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 1999.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49.

(2) ΕΕ L 290 της 12.11.1999, σ. 32.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

>PIC FILE= "L_2000006EL.006102.EPS">

>PIC FILE= "L_2000006EL.006201.EPS">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

>PIC FILE= "L_2000006EL.006302.EPS">

>PIC FILE= "L_2000006EL.006401.EPS">