31999R1639

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1639/1999 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1999, με τον οποίο καθορίζεται το ανώτατο ποσό της αντισταθμιστικής ενίσχυσης που προκύπτει από τον συντελεστή μετατροπής του ευρώ σε μονάδες εθνικού νομίσματος ή τις ισοτιμίες που εφαρμόζονται την 1η Ιουλίου 1999

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 194 της 27/07/1999 σ. 0033 - 0034


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1639/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιουλίου 1999

με τον οποίο καθορίζεται το ανώτατο ποσό της αντισταθμιστικής ενίσχυσης που προκύπτει από τον συντελεστή μετατροπής του ευρώ σε μονάδες εθνικού νομίσματος ή τις ισοτιμίες που εφαρμόζονται την 1η Ιουλίου 1999

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ(1), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2800/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την εισαγωγή του ευρώ στην κοινή γεωργική πολιτική(2), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας:

(1) ότι ο κανονισμός 2800/98, στο άρθρο 3 παράγραφος 1, ορίζει ότι χορηγείται αντισταθμιστική ενίσχυση στην περίπτωση που ο συντελεστής μετατροπής του ευρώ σε μονάδες εθνικού νομίσματος ή η συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται την ημέρα της γενεσιουργού αιτίας είναι κατώτερος ή αντίστοιχα κατώτερη εκείνου ή εκείνης που εφαρμοζόταν προηγουμένως· ότι η ανωτέρω διάταξη δεν έχει πάντως εφαρμογή στα ποσά στα οποία, κατά τους 24 μήνες που προηγήθηκαν της ενάρξεως ισχύος του νέου συντελεστή, εφαρμοζόταν συντελεστής κατώτερος του νέου·

(2) ότι ο συντελεστής μετατροπής του ευρώ σε μονάδες εθνικού νομίσματος που εφαρμόζεται μετά την 1η Ιανουαρίου 1999 είναι κατώτερος εκείνου που εφαρμοζόταν προηγουμένως για το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία και την Ιταλία· ότι η συναλλαγματική ισοτιμία της δανικής κορόνας, της σουηδικής κορόνας και της λίρας στερλίνας που εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας της 1ης Ιουλίου 1999 είναι κατώτερη του προηγουμένως εφαρμοζόμενου συντελεστή·

(3) ότι οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις πρέπει να χορηγούνται υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2808/98 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ στο γεωργικό τομέα(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1410/1999(4), και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2813/98 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, περί των λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την εισαγωγή του ευρώ στην κοινή γεωργική πολιτικής(5)·

(4) ότι τα ποσά της αντισταθμιστικής ενίσχυσης καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98, το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2808/98 και το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2813/98·

(5) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη των οικείων επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρατίθενται τα ανώτατα ποσά της πρώτης μερίδας της αντισταθμιστικής ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθεί συνεπεία της διαπιστωθείσας μείωσης, κατά την ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας της 1ης Ιουλίου 1999, του συντελεστή μετατροπής του ευρώ που ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου 1999 στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία, στη Φινλανδία, στην Ιρλανδία και στην Ιταλία και της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δανικής κορόνας, της σουηδικής κορόνας και της λίρας στερλίνας έναντι του προηγουμένως εφαρμοζόμενου γεωργικού συντελεστή μετατροπής.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.

(2) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 8.

(3) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 36.

(4) ΕΕ L 164 της 30.6.1999, σ. 53.

(5) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 48.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανώτατα ποσά της πρώτης μερίδας της αντισταθμιστικής ενίσχυσης εκφραζόμενα σε εκατομμύρια ευρώ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>