31999R1565

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1565/1999 της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1999 για τον καθορισμό για την περίοδο εμπορίας 1999/2000, της τιμής αγοράς των μη μεταποιημένων σταφίδων από τους οργανισμούς αποθεματοποίησης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 184 της 17/07/1999 σ. 0016 - 0016


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1565/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 1999

για τον καθορισμό για την περίοδο εμπορίας 1999/2000, της τιμής αγοράς των μη μεταποιημένων σταφίδων από τους οργανισμούς αποθεματοποίησης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2199/97(2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας

(1) ότι τα κριτήρια καθορισμού της τιμής στην οποία οι οργανισμοί αποθεματοποίησης αγοράζουν τις σταφίδες καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96· ότι πρέπει να καθορισθεί η τιμή αγοράς για τις μη μεταποιημένες σταφίδες της περιόδου εμπορίας 1999/2000 σε τιμή ίση με την τιμή αγοράς που ίσχυε για την περίοδο εμπορίας 1998/99 λόγω της σταθέρότητας της ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή·

(2) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1999/2000, η τιμή αγοράς, που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, για τις μεταποιημένες σταφίδες είναι 46,91 EUR ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 1999.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.

(2) ΕΕ L 303 της 6.11.1997, σ. 1.