31999R1510

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1510/1999 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 1999 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2198/98 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισμού για εξαγωγή 1600325 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 175 της 10/07/1999 σ. 0029 - 0030


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1510/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Ιουλίου 1999

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2198/98 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισμού για εξαγωγή 1600325 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1253/1999(2), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας:

(1) ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/1999(4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρεμβάσεως·

(2) ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2198/98 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1386/1999(6), άνοιξε διαρκή διαγωνισμό για την εξαγωγή 1350203 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο γερμανικός οργανισμός παρέμβασης· ότι η Γερμανία ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισμού παρέμβασής της να αυξήσει κατά 250122 τόνους την ποσότητα που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για εξαγωγή· ότι πρέπει να ανέλθει σε 1600325 τόνους η συνολική ποσότητα κριθής που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για εξαγωγή και έχει στη διάθεσή του ο γερμανικός οργανισμός παρέμβασης·

(3) ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που έχουν τεθεί σε διαγωνισμό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτήτων που έχουν αποθεματοποιηθεί· ότι πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί κυρίως το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2198/98·

(4) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2198/98 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 2

1. Ο διαγωνισμός αφορά μέγιστη ποσότητα 1600325 τόνων κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά και το Μεξικό.

2. Στο παράρτημα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες είναι αποθηκευμένοι 1600325 τόνοι κριθής."

2. Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 18.

(3) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76.

(4) ΕΕ L 5 της 9.1.1999, σ. 64.

(5) ΕΕ L 277 της 14.10.1998, σ. 9.

(6) ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"