31999R0423

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/1999 του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 975/98 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 052 της 27/02/1999 σ. 0002 - 0003


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Φεβρουαρίου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 975/98 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 105 Α παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 975/98 (4) καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των οκτώ κερμάτων που περιλαμβάνονται στις πρώτες σειρές κερμάτων σε ευρώ 7 ότι οι διευθυντές των νομισματοκοπείων ανέπτυξαν, βάσει του εν λόγω κανονισμού, λεπτομερέστερες προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για την παραγωγή 7

ότι η βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, αφού εξέτασε τις εν λόγω λεπτομερείς προδιαγραφές, ζήτησε την αύξηση του βάρους του κέρματος των 50 λεπτών ώστε να διασφαλίσει τη σαφέστερη διαφοροποίηση του κέρματος αυτού και να μειώσει τους κινδύνους απάτης 7 ότι η της ευρωπαϊκής ένωση τυφλών, αφού δοκίμασε δείγματα από τους πρώτους γύρους παραγωγής, παραπονέθηκε για τη στεφάνη των κερμάτων 50 και 10 λεπτών που δεν ταίριαζε με τη στεφάνη των δειγμάτων που συμφωνήθηκε μαζί του κατά τη διαδικασία διαβούλευσης που προηγήθηκε της θέσπισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 975/98 7 ότι, για να διασφαλιστεί η αποδοχή του νέου συστήματος από τους χρήστες, είναι σκόπιμο να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που εξέφρασαν τόσο η βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων αυτόματης πώλησης όσο και η ευρωπαϊκή ένωση τυφλών 7 ότι, για να ικανοποιηθεί το αίτημα της βιομηχανίας κατασκευής μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, είναι απαραίτητο να αυξηθεί το βάρος του κέρματος 50 λεπτών από 7 σε 7,8 γραμμάρια 7 ότι, για να ικανοποιηθεί το αίτημα της ευρωπαϊκής ένωσης τυφλών και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λανθασμένης ερμηνείας στο μέλλον, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί η προδιαγραφή της στεφάνης των κερμάτων 50 και 10 λεπτών από «αραιή οδόντωση» σε «ακμή με κτενοειδείς εγκοπές» που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη στεφάνη η οποία εγκρίθηκε αρχικά από την ευρωπαϊκή ένωση τυφλών για τα δύο αυτά κέρματα 7

ότι είναι ουσιώδους σημασίας να περιοριστούν οι τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών στο βάρος του κέρματος 50 λεπτών και στη στεφάνη των κερμάτων 10 και 50 λεπτών ώστε να μην διακυβευτεί η τήρηση του χρονοδιαγράμματος παραγωγής και η εισαγωγή των κερμάτων σε ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 975/98, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

1. Η τέταρτη σειρά σχετικά με το κέρμα 50 λεπτών, τροποποιείται ως εξής:

α) στην τρίτη στήλη, ο αριθμός «1,69» αντικαθίσταται από τον αριθμό «1,88» 7

β) στην τέταρτη στήλη, ο αριθμός «7» αντικαθίσταται από τον αριθμό «7,8» 7

γ) στην όγδοη στήλη, η περιγραφή «αραιή οδόντωση» αντικαθίσταται από την περιγραφή «ακμή με κτενοειδείς εγκοπές».

2. Στην έκτη σειρά, σχετικά με το κέρμα 10 λεπτών, όγδοη στήλη, η περιγραφή «αραιή οδόντωση» αντικαθίσταται από την περιγραφή «ακμή με κτενοειδείς εγκοπές».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1999.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τη συνθήκη, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 109 Κ παράγραφος 1 και των πρωτοκόλλων αριθ. 11 και 12.

Λουξεμβούργο, 22 Φεβρουαρίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-F. von PLOETZ

(1) ΕΕ C 296 της 24. 9. 1998, σ. 10.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1998 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 1998 (ΕΕ C 379 της 7. 12. 1998), κοινή θέση του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1998 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1999 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ L 139 της 11. 5. 1998, σ. 6.