31999R0382

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/1999 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 1999 για τον καθορισμό ορισμένων ενδεικτικών ποσοτήτων και μεμονομένων ανωφλίων για την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εισαγωγή μπανανών στην Κοινότητα για το δεύτερο τρίμηνο του 1999 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 046 της 20/02/1999 σ. 0033 - 0033


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 382/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 1999 για τον καθορισμό ορισμένων ενδεικτικών ποσοτήτων και μεμονομένων ανωφλίων για την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εισαγωγή μπανανών στην Κοινότητα για το δεύτερο τρίμηνο του 1999 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1993, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των μπανανών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1637/98 (2), και ιδίως το άρθρο 20,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2362/98 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1998, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 404/93 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής μπανανών στην Κοινότητα (3), προβλέπει στο άρθρο 14 παράγραφος 1, τη δυνατότητα καθορισμού ενδεικτικής ποσότητας εκφρασμένης σε ενιαίο ποσοστό των διαθεσίμων ποσοτήτων για κάθε μία από τις προελεύσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, για την έκδοση πιστοποιητικών για καθένα από τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους 7

ότι η ανάλυση των δεδομένων των σχετικών αφενός μεν, με τις ποσότητες μπανανών που ετέθησαν σε εμπορία στην Κοινότητα το 1998 και, ειδικότερα, τις πραγματικές εισαγωγές, ιδίως στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, αφετέρου, τις προπτικές ανεφοδιασμού και κατανάλωσης της κοινοτικής αγοράς, στη διάρκεια αυτού του ίδιου τριμήνου του 1999, οδηγεί στον καθορισμό, προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός εφοδιασμός του συνόλου της Κοινότητας, μιας ενδεικτικής ποσότητας για κάθε αναφερόμενη προέλευση στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2362/98, ύψους 34 % της ποσότητας που έχει χορηγηθεί 7

ότι, με βάση αυτά τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να ορισθεί μεγίστη ποσότητα για την οποία κάθε εμπορικός φορέας μπορεί να υποβάλει αιτήσεις πιστοποιητικών, στο πλαίσιο του δευτέρου τριμήνου 1999, για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2362/98 7

ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν αμέσως, πριν από την έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών για το δεύτερο τρίμηνο του 1999 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης για τις μπανάνες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ενδεικτική ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2362/98, για την εισαγωγή μπανανών στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων και της ποσότητας παραδοσιακών μπανανών ΑΚΕ, όπως προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 καθορίζεται, για το δεύτερο τρίμηνο του 1999, σε 34 % των ποσοτήτων που καθορίστηκαν για καθεμιά από τις προελεύσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2362/98.

Άρθρο 2

Η επιτρεπόμενη ποσότητα για κάθε εμπορικό παραδοσιακό φορέα και για κάθε νέο εμπορικό φορέα, που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2362/98, καθορίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 1999, σε 36 % της ποσότητας που του χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4 του προαναφερθέντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρόν κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 47 της 25. 2. 1993, σ. 1.

(2) ΕΕ L 210 της 28. 7. 1998, σ. 28.

(3) ΕΕ L 293 της 31. 10. 1998, σ. 32.