31999O0011

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με την εξουσιοδότηση έκδοσης εθνικών τραπεζογραμματίων στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (ΕΚΤ/1999/NP11)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 055 της 24/02/2001 σ. 0071 - 0071


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 22ας Απριλίου 1999

σχετικά με την εξουσιοδότηση έκδοσης εθνικών τραπεζογραμματίων στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου

(ΕΚΤ/1999/ΝΡ11)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούμενη "συνθήκη") και ιδίως το άρθρο 105Α παράγραφος 1, καθώς και το καταστατικό τον Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούμενο "καταστατικό") και ιδίως το άρθρο 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει από την 1η Ιανουαρίου 1999 το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων μέσα στην Κοινότητα. Υπό το φως των άρθρων 2, 3 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ(1), τραπεζογραμμάτια που εκφράζονται σε εθνικές νομισματικές μονάδες αποτελούν υποδιαιρέσεις του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις συνάγεται ότι το δικαίωμα παροχής εξουσιοδότησης προς έκδοση εθνικών τραπεζογραμματίων στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στην έκτη περίπτωση τον άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ, ανήκει από την 1η Ιανουαρίου 1999 στην ΕΚΤ.

(2) Η έκδοση τραπεζογραμματίων συνιστά μία διαδικασία που κατευθύνεται από τη ζήτηση. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι σε θέση να προβαίνουν ευχερώς σε εκτίμηση του απαιτούμενου όγκου εθνικών τραπεζογραμματίων προς έκδοση. Στις αρχές του 2001, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αποφασίσει σχετικά με την εξουσιοδότηση έκδοσης τραπεζογραμματίων εύρώ.

(3) Σύμφωνα με τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Εξουσιοδότηση έκδοσης εθνικών τραπεζογραμματίων

1. Με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν την έκδοση εθνικών τραπεζογραμματίων στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα με τις πρακτικές που ακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο.

2. Στο τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ενημερώνουν την ΕΚΤ σχετικά με τον όγκο των τραπεζογραμματίων που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 22 Απριλίου 1999.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Willem F. Duisenberg

(1) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.