31999L0059

Οδηγία 1999/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, που τροποποιεί την οδηγία 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 162 της 26/06/1999 σ. 0063 - 0064


ΟΔΗΓΙΑ 1999/59/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Ιουνίου 1999

που τροποποιεί την οδηγία 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας:

(1) ότι το άρθρο 14 της συνθήκης ορίζει την εσωτερική αγορά ως ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης·

(2) ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται επί του παρόντος όσον αφορά τον ΦΠΑ στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 9 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1997, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ενιαία φορολογική βάση(4), είναι απρόσφοροι για τη φορολόγηση όλων των εν λόγω υπηρεσιών, η κατανάλωση των οποίων γίνεται στο εσωτερικό της Κοινότητας, καθώς και για την πρόληψη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό·

(3) ότι, για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις του είδους αυτού και να θεσπισθούν νέοι εναρμονισμένοι κανόνες γι' αυτή την κατηγορία δραστηριοτήτων·

(4) ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση ώστε να εξασφαλισθεί, ιδίως, ότι οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από καταναλωτές εγκατεστημένους στην Κοινότητα θα φορολογούνται στην Κοινότητα·

(5) ότι, προς τούτο οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Κοινότητα, ή σε αποδέκτες εγκατεστημένους σε τρίτη χώρα, θα πρέπει, καταρχήν, να φορολογούνται στον τόπο των αποδεκτών της παροχής υπηρεσιών·

(6) ότι προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία φορολόγηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τις οποίες υποκείμενοι στο φόρο εγκατεστημένο σε τρίτες χώρες παρέχουν σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας, υπηρεσιών των οποίων η χρήση ή η απολαβή όντως λαμβάνει χώρα στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, περί μεταβολής του τόπου της παροχής· ότι, ωστόσο, για αντίστοιχες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλους αποδέκτες στην Κοινότητα, είναι δυνατόν να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω οδηγίας·

(7) ότι, προκειμένου να θεσπισθεί ειδικός κανόνα για τον προσδιορισμό του τόπου παροχής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πρέπει να δοθεί ο ορισμός των εν λόγω υπηρεσιών· ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να στηρίζεται στους ορισμούς που έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε διεθνές επίπεδο, όπου συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι υπηρεσίες δρομολόγησης και τερματισμού διεθνών τηλεφωνικών μηνυμάτων, καθώς και η πρόσβαση σε παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών·

(8) ότι η φορολόγηση στον τόπο του αποδέκτη της παροχής υπηρεσιών συνεπάγεται ότι οι υποκείμενοι στο φόρο δεν θα είναι υποχρεωμένοι να προσφεύγουν στις διαδικασίες των οδηγιών 79/1072/ΕΟΚ(5) και 86/560/ΕΟΚ(6)· ότι οι νέοι κανόνες περί καθορισμού του τόπου φορολόγησης δεν θα πρέπει να συνεπάγονται ότι οι αλλοδαποί υποκείμενοι στο φόρο θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνονται σε άλλο κράτος για φορολογικούς σκοπούς· ότι αυτό θα επιτευχθεί με το να καταστούν υποχρεωτικώς οι αποδέκτες παροχής υπηρεσιών υπεύθυνοι για την καταβολή του φόρου, εφ' όσον οι εν λόγω αποδέκτες υπόκεινται στο φόρο·

(9) ότι η οδηγία 77/388/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 9, παράγραφος 2, στο τέλος του στοιχείου ε), η τελεία αντικαθίσταται με κόμμα, προστίθεται δε η ακόλουθη περίπτωση:

"- τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες που αφορούν τη μετάδοση, εκπομπή και λήψη σημάτων, κειμένου, εικόνων και ήχων ή πληροφοριών οιασδήποτε φύσης, με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης ή εκχώρησης του δικαιώματος χρήσεως δυναμικού για τέτοιου είδους μετάδοση, εκπομπή ή λήψη. Στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κατά την έννοια της παρούσας διάταξης, περιλαμβάνεται και η παροχή πρόσβασης σε παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών."

2. Στο άρθρο 9, μετά την παράγραφο 3, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: "4. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αναφέρει το στοιχείο ε) της παραγράφου 2, τις οποίες πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο εκτός της Κοινότητας, παρέχει σε μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας, τα κράτη μέλη κάνουν χρήση του στοιχείου β) της παραγράφου 3."

3. Στο άρθρο 21 παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "β) από τον υποκείμενο στο φόρο λήπτη υπηρεσιών υπαγομένων στο στοιχείο ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9, ή από τον διαθέτοντα αριθμό φορολογικού μητρώου (ΦΠΑ) στο εσωτερικό της χώρας, λήπτη υπηρεσιών υπαγομένων στους τίτλους Γ, Δ, Ε και ΣΤ του άρθρου 28β, εφόσον οι υπηρεσίες παρέχονται στο υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εξωτερικό· εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν, ο παρέχων την υπηρεσία να είναι αλληλεγγύως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου·".

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2000. Πληροφορούν σχετικά την Επιτροπή.

Κατά τη θέσπισή τους από τα κράτη μέλη, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναφορά αυτή.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 17 Ιουνίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. MÜNTEFERING

(1) ΕΕ C 78 της 12.3.1997, σ. 22.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 6 Μαΐου 1999 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 287 της 22.9.1997, σ. 28.

(4) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/49/ΕΚ (ΕΕ L 139 της 2.6.1999, σ. 27).

(5) ΕΕ L 331 της 27.12.1979, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από από πράξη προσχώρησης του 1994.

(6) ΕΕ L 326 της 21.11.1986, σ. 40.