31999D0436

1999/436/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον καθορισμό, δυνάμει των οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της νομικής βάσης για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτημένο του Σένγκεν

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 176 της 10/07/1999 σ. 0017 - 0030


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ης Μαΐου 1999

για τον καθορισμό, δυνάμει των οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της νομικής βάσης για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτημένο του Σένγκεν

(1999/436/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Ενεργώντας, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη φράση, του προσαρτημένου στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρωτοκόλλου για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατωτέρω αναφερόμενο ως "Πρωτόκολλο Σένγκεν"),

Εκτιμώντας:

(1) ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο του Πρωτοκόλλου Σένγκεν το κεκτημένο του Σένγκεν, ως καθορίζεται στο παράρτημα του εν λόγω Πρωτοκόλλου, θα ισχύει αμέσως, από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ, στα δεκατρία κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου,

(2) ότι τίποτα στην παρούσα απόφαση δεν θίγει τη συνέχιση των νομικών υποχρεώσεων που εξακολουθούν να ισχύουν δυνάμει της Σύμβασης του 1990,

(3) ότι ένας από τους στόχους της εντολής που ανετέθη στο Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 2, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του Πρωτοκόλλου Σένγκεν, να καθορίσει αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Συνθηκών, τη νομική βάση για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτημένο του Σένγκεν, είναι ο καθορισμός της νομικής βάσης κάθε μιας των μελλοντικών προτάσεων και πρωτοβουλιών για την τροποποίηση ή διεύρυνση του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο του Πρωτοκόλλου Σένγκεν, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν τον τύπο της προς θέσπισιν πράξης καθώς και τη διαδικασία θέσπισής της,

(4) ότι ορισμένες διατάξεις της Σύμβασης Σένγκεν του 1990, απαιτούν από τα συμβαλλόμενα κράτη να καθιερώσουν κυρώσεις για την πραγματική εκτέλεσή τους, χωρίς ωστόσο να απαιτούν την εναρμόνιση αυτών των κυρώσεων· ότι συνεπώς, η νομική βάση που πρέπει να οριστεί γι' αυτές τις διατάξεις πρέπει να είναι εκείνη που έχει οριστεί για τους κανόνες, η παράβαση των οποίων υπόκειται σε κυρώσεις, υπό την επιφύλαξη της νομικής βάσης οποιουδήποτε μελλοντικού μέτρου που αποβλέπει στην εναρμόνιση των κυρώσεων,

(5) ότι ο καθορισμός της νομικής βάσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών, για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτημένο του Σένγκεν, δεν θίγει την ευθύνη των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 64 ΣΕΚ και το άρθρο 33 ΣΕΕ, όσον αφορά την τήρηση της έννομης τάξης και τη διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας,

(6) ότι ο καθορισμός της νομικής βάσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Συνθηκών, για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτημένο του Σένγκεν, ή η διαπίστωση ότι δεν είναι αναγκαίος ο καθορισμός νομικής βάσης γι' αυτές τις διατάξεις ή αποφάσεις, δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να διενεργούν ελέγχους για αγαθά που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς που θεσπίζουν τα κράτη μέλη και δεν αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο,

(7) ότι ο καθορισμός νομικής βάσης, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για τις διατάξεις της Σύμβασης του Σένγκεν, του 1990, που άπτονται ειδικότερα των προϋποθέσεων εισόδου στο έδαφος των συμβαλλομένων κρατών ή της έκδοσης θεωρήσεων, δεν θίγει τους ισχύοντες κανόνες που διέπουν τα θέματα αναγνώρισης ή κύρους των ταξιδιωτικών εγγράφων,

(8) ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Δανίας ορίζονται στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άρθρα 1 έως 5 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας,

(9) ότι πρέπει, για την ενσωμάτωση του Σένγκεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ληφθούν υπόψη οι σχέσεις μεταξύ του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας σε σχέση με ορισμένα ζητήματα σχετικά με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και του Πρωτοκόλλου για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του οποίου προβλέπονται επιμέρους τύποι ως προς την ενσωμάτωση και συμμετοχή στο κεκτημένο του Σένγκεν και την περαιτέρω ανάπτυξή του,

(10) ότι το ίδιο το Πρωτόκολλο Σένγκεν προβλέπει τη σύνδεση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στην εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και την περαιτέρω ανάπτυξή του βάσει της συμφωνίας η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996,

(11) ότι οι νομικές πράξεις, οι οποίες θεσπίζονται μετά από πρόταση ή πρωτοβουλία που αποβλέπει στην ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στο Πρωτόκολλο Σένγκεν στο προοίμιό τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομική ασφάλεια και να μπορούν να εφαρμοστούν ανά πάσα στιγμή οι διατάξεις που αποτελούν μέρος του Πρωτοκόλλου Σένγκεν,

(12) ότι, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 134 της Σύμβασης εφαρμογής Σένγκεν, η ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς την αναγνώριση κρατών και εδαφικών ενοτήτων, των αρχών τους καθώς και ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων που εκδίδουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τη νομική βάση για εκάστη από τις διατάξεις και αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν, όπως προβλέπεται στα Παραρτήματα Α έως Δ, εκτός των διατάξεων και αποφάσεων για τις οποίες το Συμβούλιο, ενεργώντας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, πρώτη φράση του Πρωτοκόλλου Σένγκεν, έκρινε ότι δεν είναι αναγκαία η νομική βάση.

Άρθρο 2

Η νομική βάση των διατάξεων της Σύμβασης, που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την εφαρμογή της Συμφωνίας για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985 (στο εξής αναφερόμενη ως "Σύμβαση Σένγκεν") και η σχετική της Τελική Πράξη, καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

Άρθρο 3

Η νομική βάση των διατάξεων των Συμφωνιών Προσχωρήσεως στη Σύμβαση Σένγκεν, με την Ιταλική Δημοκρατία (που υπεγράφη στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990), το Βασίλειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία (που υπεγράφη στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991), την Ελληνική Δημοκρατία (που υπεγράφη στη Μαδρίτη στις 6 Νοεμβρίου 1992), την Αυστριακή Δημοκρατία (που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 28 Απριλίου 1995) και το Βασίλειο της Δανίας, τη Φινλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Σουηδίας (που υπεγράφησαν στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996) και των σχετικών Τελικών τους Πράξεων και δηλώσεων, καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Β.

Άρθρο 4

Η νομική βάση των αποφάσεων και δηλώσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής που δημιουργείται με τη Σύμβαση Σένγκεν καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ.

Άρθρο 5

Η νομική βάση των πράξεων που έχουν θεσπισθεί για την εφαρμογή της Σύμβασης Σένγκεν από τα όργανα στα οποία η Εκτελεστική Επιτροπή έχει απονείμει αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων, καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ.

Άρθρο 6

Έναντι των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου για την ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πεδίο εδαφικής ισχύος των διατάξεων ή αποφάσεων που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν για τις οποίες το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του εν λόγω Πρωτοκόλλου, καθόρισε τη νομική βάση στο Μέρος τρίτο, Τίτλος IV της Συνθήκης ΕΚ, αφενός, και το πεδίο εδαφικής ισχύος των μέτρων που αναπτύσσουν ή τροποποιούν τις εν λόγω διατάξεις ή αποφάσεις, αφετέρου, είναι το πεδίο εφαρμογής που καθορίζεται στο άρθρο 138 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν του 1990, στις αντίστοιχες διατάξεις των πράξεων σχετικά με την προσχώρηση στην εν λόγω Σύμβαση.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των κρατών και των εδαφικών οντοτήτων καθώς και των διαβατηρίων, των εγγράφων ταυτότητας ή ταξιδίου που χορηγούνται από τις αρχές των εν λόγω κρατών και εδαφικών οντοτήτων.

Άρθρο 8

Οι νομικές πράξεις που θεσπίζονται μετά από πρόταση ή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, πρέπει να περιλαμβάνουν στο προοίμιό τους μια αναφορά στο Πρωτόκολλο Σένγκεν.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση έχει άμεση ισχύ. Δημοσιεύεται δε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, στις 20 Μαΐου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. BULMAHN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Άρθρο 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Άρθρο 3

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Άρθρο 4

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Δηλώσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Άρθρο 5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Κατά την έκδοση της απόφασης, το Συμβούλιο προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

"Παρά τον καθορισμό των νομικών βάσεων, σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις των Συνθηκών, για το άρθρο 2, παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 4, παράγραφοι 1 έως 3, το άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο (ε) και το άρθρο 8 της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν, δεν θίγεται η ευθύνη ούτε η αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς τη λήψη μέτρων επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων στα σύνορα, για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και με τα μέσα που διαθέτουν".

2. Τα κράτη μέλη στα πλαίσια του Συμβουλίου προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση, όσον αφορά τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν:

"Η συμπερίληψη της πρώτης δήλωσης της Τελικής Πράξης της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν στην παρούσα απόφαση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η απόφαση για την επιβεβαίωση της ικανότητας σχετικά με την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν από κάθε υποψήφιο για προσχώρηση στην ΕΕ κράτος, με την οποία θα καθίσταται δυνατή η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, θα αποφασιστεί ομοφώνως από το Συμβούλιο αποτελούμενο από τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν."

3. Η Επιτροπή προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Δήλωση της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης για την εφαρμογή του Σένγκεν

"Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η στενότερη συνεργασία Σένγκεν 'διεξάγεται εντός του νομικού και θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρώντας τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας'. Επομένως, η Επιτροπή κρίνει ότι, η ενσωμάτωση της απόφασης της εκτελεστικής Επιτροπής για τη δημιουργία μόνιμης επιτροπής της Σύμβασης για την εφαρμογή του Σένγκεν (SCH/Com-ex (98) 26 def. της 16.9.1998) στο πλαίσιο της Ένωσης, ουδόλως θίγει τις αρμοδιότητες που της παραχωρούν οι Συνθήκες, και ιδίως την ευθύνη της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών."

4. Δήλωση στην οποία προέβη η αντιπροσωπεία των Κάτω Χωρών, κατά την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό των νομικών βάσεων σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν:

"Οι Κάτω Χώρες θεωρούν ότι, ορισμένες διατάξεις του Τίτλου IV του Μέρους III της Συνθήκης ΕΚ, θα πρέπει να καθοριστούν ως νομική βάση για ορισμένες από τις αποφάσεις και διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, δεδομένου ότι πρόκειται για πτυχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων σχετικές με το δίκαιο περί αλλοδαπών."

Το Βέλγιο προσυπογράφει τη δήλωση της αντιπροσωπείας των Κάτω Χωρών.