31998Y0618(01)

Γνώμη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 6 και του άρθρου 109 ΣΤ παράγραφος 8 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «Συνθήκη»), καθώς και δυνάμει του άρθρου 42 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων (εφεξής «πρόταση»)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 190 της 18/06/1998 σ. 0006 - 0006


ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 6 και του άρθρου 109 ΣΤ παράγραφος 8 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «Συνθήκη»), καθώς και δυνάμει του άρθρου 42 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων (εφεξής «πρόταση») (98/C 190/05)

CON/98/14

1. Την παρούσα γνώμη ζήτησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την από 6 Μαρτίου 1998 επιστολή του. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο διαβίβασε στο ΕΝΙ το εγγραφο COM(97) 725 τελικό Το έγγραφο περιέχει την πρόταση και τη σχετική αιτιολογική έκθεση. Το ΕΝΙ είναι αρμόδιο να εκφέρει γνώμη δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 6 και του άρθρου 109 ΣΤ παράγραφος 8 της συνθήκης.

2. Με την πρόταση επιδιώκεται ο καθορισμός των ορίων και των προϋποθέσεων που θα διέπουν τη διαβούλευση της ΕΚΤ από τις αρχές των κρατών μελών για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Ως ένα βαθμό, η πρόταση απηχεί το νομικό καθεστώς που ισχύει επί του παρόντος για τη διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος.

3. Ο όρος «νομοσχέδιο» («draft legislation» στο αγγλικό κείμενο) που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3 πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «σχέδια νομοθετικών διατάξεων» («draft legislative provisions» στο αγγλικό κείμενο), όπως περιγράφεται στο άρθρο της πρότασης.

4. Προτείνεται η διαγραφή των όρων «ή τη συνέχιση της εφαρμογής» από το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η σημασία αυτής της διατύπωσης δεν είναι σαφής, και η προκύπτουσα αβεβαιότητα ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ερμηνεία και την εφαρμογή της πρότασης.

5. Σε γενικές γραμμές, το ΕΝΙ συμφωνεί με τη μη εξαντλητική απαρίθμηση των θεμάτων για τα οποία πρέπει να ζητείται η γνώμη της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της πρότασης.

6. Το ΕΝΙ εκφράζει την ευαρέσκειά του για το γεγονός ότι, σε σύγκριση με την απόφαση 93/717/ΕΚ του Συμβουλίου, το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, και η αιτιολογική σκέψη 6 της πρότασης παρέχουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την επιβαλλόμενη προθεσμία για τη διαδικασία διαβούλευσης. Μολονότι στις περισσότερες περιπτώσεις κατά τα παρελθόν το ΕΝΙ απέδειξε την ικανότητά του στην τήρηση ακόμη και πολύ μικρών προθεσμίων που έθεταν οι εθνικές αρχές, η εμπειρία δείχνει ότι αφενός η επιβολή στην αρχή που ζητεί τη γνώμη να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τυχόν υφίσταται επείγουσα ανάγκη και αφετέρου η παροχή της δυνατότητας να υποβάλλεται αίτημα για την παράταση των προθεσμιών απάντησης, ενδέχεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη πορεία της ακολουθούμενης διαδικασίας για τη γνωμοδότηση.

7. Όσον αφορά το άρθρο 4 της πρότασης, θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί περαιτέρω το ενδεχόμενο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας μέσω της κοινοποίησης στην ΕΚΤ των εθνικών μέτρων για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν ευκταίο να οριστεί στο άρθρο 4 η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την ΕΚΤ σχετικά με τα εν λόγω μέτρα.

8. Η παρούσα γνώμη θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φρανκφούρτη, 6 Απριλίου