31998R1733

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1733/98 της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 1998 περί του καθορισμού, για την περίοδο 1998/99, της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα αχλάδια και περί του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή αυτών των αχλαδιών διατηρημένων σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 217 της 05/08/1998 σ. 0011 - 0011


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1733/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 1998 περί του καθορισμού, για την περίοδο 1998/99, της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα αχλάδια και περί του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή αυτών των αχλαδιών διατηρημένων σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2199/97 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 9,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 504/97 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 1997, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στην παραγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1590/98 (4) έχει ορίσει, στο άρθρο 2, τις προθεσμίες των περιόδων εμπορίας 7

ότι τα κριτήρια του καθορισμού της ελάχιστης τιμής και του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή καθορίζονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4, αντιστοίχως, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 7 ότι στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού θεσπίζεται κατώφλι εγγύησης, πέραν του οποίου η ενίσχυση μειώνεται 7 χρειάζεται, επομένως, να καθοριστεί η ελάχιστη τιμή, καθώς επίσης και η ενίσχυση στην παραγωγή για την περίοδο 1998/99 7

ότι η επιτροπή διαχείρισης μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο 1998/99:

α) η ελάχιστη τιμή που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, ανέρχεται σε 30,768 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους παραδοτέο στην εκμετάλλευση του παραγωγού, για τα αχλάδια, τα οποία προορίζονται για παρασκευή αχλαδιών σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτων,

β) η ενίσχυση στην παραγωγή που προβλέπεται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού, ανέρχεται σε 6,065 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, για τα αχλάδια σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτων.

Άρθρο 2

Σε περίπτωση που η μεταποίηση λαμβάνει χώρα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο έχει καλλιεργηθεί το προϊόν, το εν λόγω κράτος μέλος παρουσιάζει στο κράτος μέλος που καταβάλλει την ενίσχυση στην παραγωγή, το αποδεικτικό στοιχείο της πληρωμής της ελάχιστης τιμής στον παραγωγό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 15 Ιουνίου 1998.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 1998.

Για την Επιτροπή

Monika WULF-MATHIES

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21. 11. 1996, σ. 29.

(2) ΕΕ L 303 της 6. 11. 1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 78 της 20. 3. 1997, σ. 14.

(4) ΕΕ L 208 της 24. 7. 1998, σ. 11.