31998R1660

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1660/98 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιστάθμισης που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Επαναστατικής Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1998 έως 31 Δεκεμβρίου 1999

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 211 της 29/07/1998 σ. 0001 - 0002


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1660/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 1998 σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιστάθμισης που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Επαναστατικής Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1998 έως 31 Δεκεμβρίου 1999

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το άρθρο 228 παράγραφος 2 πρώτη φράση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας:

ότι, βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Επαναστατικής Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας (2), τα δύο μέρη προέβησαν σε διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων της εν λόγω συμφωνίας κατά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του προσαρτημένου στη συμφωνία αυτή πρωτοκόλλου 7

ότι, μετά τις διαπραγματεύσεις αυτές, μονογραφήθηκε, στις 11 Δεκεμβρίου 1997, ένα νέο πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιστάθμισης που προβλέπονται στην προαναφερθείσα συμφωνία για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1998 έως 31 Δεκεμβρίου 1999 7

ότι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να εγκρίνει το εν λόγω πρωτόκολλο 7

ότι επιβάλλεται να καθοριστεί η μέθοδος κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, με βάση την παραδοσιακή κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιστάθμισης που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Επαναστατικής Δημοκρατίας της Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1998 έως 31 Δεκεμβρίου 1999, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό (3).

Άρθρο 2

Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται από το πρωτόκολλο κατανέμονται, σε κόρους ολικής χωρητικότητας και σε αριθμό σκαφών, μεταξύ των κρατών μελών, ως εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Εάν οι αιτήσεις χορήγησης αδειών αυτών των κρατών μελών δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται από το πρωτόκολλο, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις χορήγησης αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν το πρωτόκολλο, δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 1998.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. MOLTERER

(1) ΕΕ C 210 της 6. 7. 1998.

(2) ΕΕ L 111 της 27. 4. 1983, σ. 1.

(3) Για το κείμενο του πρωτοκόλλου, βλέπε ΕΕ L 196 της 14. 7. 1998, σ. 28.