31998R0971

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 971/98 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 1998 για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την, κατά τους ισχυρισμούς, καταστρατήγηση του δασμού αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3433/91 στις εισαγωγές αναπτήρων τσέπης, με πυρόλιθο αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από τις εισαγωγές των ιδίων αναπτήρων που έχουν αποσταλεί από το Χογνκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν και από τις εισαγωγές ορισμένων αναπτήρων τσέπης, αερίου, μιας χρήσης, που ξαναγεμίζουν, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την καταχώρηση αυτών των εισαγωγών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 135 της 08/05/1998 σ. 0038 - 0041


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 971/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 1998 για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την, κατά τους ισχυρισμούς, καταστρατήγηση του δασμού αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3433/91 στις εισαγωγές αναπτήρων τσέπης, με πυρόλιθο αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από τις εισαγωγές των ιδίων αναπτήρων που έχουν αποσταλεί από το Χογνκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν και από τις εισαγωγές ορισμένων αναπτήρων τσέπης, αερίου, μιας χρήσης, που ξαναγεμίζουν, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την καταχώρηση αυτών των εισαγωγών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 905/98 (2), και ιδίως τα άρθρα 13 και 14,

Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας:

α) ΑΙΤΗΣΗ

(1) Η Επιτροπή έλαβε αίτηση δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 (που στο εξής θα καλείται ο «βασικός κανονισμός») για να αρχίσει έρευνα σχετικά με την, κατά τους ισχυρισμούς, καταστρατήγηση του δασμού αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3433/91 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/97 (4), στις εισαγωγές αναπτήρων τσέπης, με πυρόλιθο αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν (που στο εξής θα καλούνται επίσης «αναπτήρες μιας χρήσης»), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Σύμφωνα με αυτήν την αίτηση, ο προαναφερόμενος δασμός αντιντάμπινγκ καταστρατηγείται, κατά τους ισχυρισμούς, από:

i) τις εισαγωγές αναπτήρων μιας χρήσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που έχουν μεταφορτωθεί μέσω του Χονγκ Κονγκ, του Μακάο και της Ταϊβάν αντιστοίχως 7

ii) τις εισαγωγές αναπτήρων μιας χρήσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας οι οποίοι, αφού υπέστησαν ελαφρές αλλαγές, δηλώνονται ως αναπτήρες με πυρόλιθο που ξαναγεμίζουν, παρόλο που στην πρακτική δεν είναι τέτοιοι.

Επιπλέον, υποβλήθηκε αίτηση για να καταχωρηθούν αυτές οι εισαγωγές από τις τελωνειακές αρχές δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού και, όπου αυτό αιτιολογείται, να επεκταθεί σε αυτούς ο προαναφερόμενος δασμός αντιντάμπινγκ.

β) ΑΙΤΩΝ

(2) Η αίτηση υποβλήθηκε από την European Lighters Manufacturers' Federation στις 24 Μαρτίου 1998 εξ ονόματος των ακόλουθων κοινοτικών παραγωγών:

- Bic SA, Clichy Cedex, Γαλλία,

- Flamagas SA, Barcelona, Ισπανία,

- Tokai Seiki GmbH, Mφnchengladbach, Γερμανία.

Σύμφωνα με την αίτηση, αυτές οι εταιρείες είναι όλες κατασκευαστές αναπτήρων μιας χρήσης και η συνολική παραγωγή τους αντιπροσωπεύει περίπου το 60 % της συνολικής παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος.

γ) ΠΡΟΪΟΝ

(3) Το προϊόν που αφορά η αρχική έρευνα και η έρευνα επανεξέτασης (που στο εξής θα καλείται «η προηγούμενη έρευνα»), και που κατέληξε στην τροποποίηση του ισχύοντος δασμού αντιντάμπινγκ από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/95 του Συμβουλίου (5), ήταν οι αναπτήρες τσέπης, με πυρόλιθο αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν. Οι αναπτήρες μιας χρήσης ταξινομούνται τώρα στον κωδικό ΣΟ ex 9613 10 00. Αυτός ο κωδικός ΣΟ αναφέρεται μόνον για λόγους πληροφόρησης.

Όπως περιγράφεται κατωτέρω με περισσότερες λεπτομέρειες, η αίτηση για να κινηθεί η τρέχουσα διαδικασία, προβάλλει τον ισχυρισμό, μεταξύ άλλων, ότι τα ισχύοντα μέτρα καταστρατηγούνται από τους αναπτήρες μιας χρήσης με ελαφρά διαφορετική μορφή καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και ο μοναδικός στόχος αυτών των διαφορών είναι να αναγκάσουν τις τελωνειακές αρχές να ταξινομήσουν αυτούς τους εισαγόμενους αναπτήρες σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη που καλύπτει τους αναπτήρες μιας χρήσης.

δ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

(4) Λόγω του ισχυρισμού καταστρατήγησης του δασμού, μεταξύ άλλων από τις εισαγωγές αναπτήρων μιας χρήσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, οι οποίοι δηλώνονται ως αναπτήρες με πυρόλιθο που ξαναγεμίζουν, παρόλο που στην πρακτική δεν είναι τέτοιοι, η καταχώρηση των εισαγωγών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 9613 20 90 (αναπτήρες που ξαναγεμίζουν) πρέπει να περιοριστεί στους αναπτήρες μέσης αξίας ανά τεμάχιο, ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν τον εκτελωνισμό, μικρότερης του 0,5 Ecu (αναπτήρες χαμηλής αξίας). Αυτός ο περιορισμός στην καταχώρηση του προϊόντος φαίνεται εύλογος εφόσον μπορεί να υποτεθεί ότι οι αναπτήρες με αξία ανά τεμάχιο 0,5 Ecu και άνω, είναι αναπτήρες που ξαναγεμίζουν.

Η καταχώρηση πρέπει επίσης να καλύψει τις εισαγωγές στην Κοινότητα αναπτήρων μιας χρήσης από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν.

Ο στόχος της καταχώρησης είναι να εξασφαλιστεί ότι, αν επεκταθεί ο δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στις εισαγωγές αναπτήρων μιας χρήσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές διαφοροποιημένων αναπτήρων χαμηλής αξίας που δηλώνονται ως αναπτήρες που ξαναγεμίζουν, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ή/και σε αναπτήρες μιας χρήσης που έχουν αποσταλεί από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν, αυτός ο δασμός μπορεί να εισπραχθεί από την ημερομηνία αυτής της καταχώρησης.

ε) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(5) Η αίτηση περιλαμβάνει επαρκή εκ πρώτης όψεως στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του βασικού κανονισμού, σχετικά με το ότι ο δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές αναπτήρων μιας χρήσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έχει καταστρατηγηθεί.

(6) Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Α. Όσον αφορά τις εισαγωγές αναπτήρων μιας χρήσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που έχουν μεταφορτωθεί μέσω του Χονγκ Κονγκ, του Μακάο και της Ταϊβάν

i) Σύμφωνα με την αίτηση, υπήρξε αλλαγή του τύπου του εμπορίου μεταξύ τρίτων χωρών και της Κοινότητας που οφείλεται σε πρακτική για την οποία υπάρχουν επαρκείς αποχρώντες λόγοι ή οικονομική αιτιολόγηση εκτός από την επιβολή του δασμού αντιντάμπινγκ.

Η αίτηση περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία, με βάση την Eurostat, ότι οι άμεσες εισαγωγές αναπτήρων μιας χρήσης, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έχουν αυξηθεί πάνω από 70 % μεταξύ του 1994 και 1997 (οι πρώτοι εννέα μήνες του 1997 υπολογίστηκαν με προβολή σε ετήσια βάση), δηλαδή μετά την έναρξη της προηγούμενης έρευνας. Αυτές οι εισαγωγές φαίνεται ότι έχουν αντικατασταθεί εν μέρει από τις εισαγωγές αναπτήρων από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν που έχουν τριπλασιαστεί κατά την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, αυτές οι τελευταίες εισαγωγές είναι κινεζικής καταγωγής και απλώς μεταφορτώνονται μέσω του Χονγκ Κονγκ, του Μακάο και της Ταϊβάν αντιστοίχως. Αυτός ο ισχυρισμός ενισχύεται από τη χρονική σύμπτωση μεταξύ της σημαντικής μείωσης των εισαγωγών που πραγματοποιούνται απ' ευθείας από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και της αύξησης των εισαγωγών, φαινομενικά, από τις τρεις νέες καταγωγές.

ii) Επιπλέον, ο αιτών προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ότι οι αναπτήρες μιας χρήσης που εισάγονται από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και τη Ταϊβάν αντιστοίχως, πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές από εκείνους που εξάγονταν από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στην Κοινότητα κατά την περίοδο της έρευνας όσον αφορά την προηγούμενη έρευνα. Επομένως, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι το ντάμπινγκ λαμβάνει χώρα σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα από ό,τι είχε διαπιστωθεί στην προηγούμενη έρευνα και ότι οι επανορθωτικές επιπτώσεις του δασμού αντιντάμπινγκ εξουδετερώνονται από τις τιμές και τις ποσότητες των αναπτήρων μιας χρήσης που εισάγονται μέσω του Χονγκ Κονγκ, του Μακάο και της Ταϊβάν αντιστοίχως.

Β. Όσον αφορά τις μετατροπές των αναπτήρων μιας χρήσης που γίνονται για να ταξινομούνται σε διαφορετική δασμολογική κλάση

i) Η αίτηση περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ότι μέρος της αλλαγής του τύπου του εμπορίου απορρέει από το γεγονός ότι οι εισαγωγές κινεζικών αναπτήρων μιας χρήσης έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από αναπτήρες οι οποίοι έχουν μετατραπεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε φαίνεται ότι πρέπει να ταξινομηθούν στη δασμολογική κλάση που καλύπτει τους αναπτήρες που δεν ξαναγεμίζουν. Οι εισαγωγές των λεγομένων αναπτήρων που δεν ξαναγεμίζουν καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έχουν αυξηθεί σημαντικά (πάνω από 400 %) την περίοδο από το 1994 μέχρι το 1997 (οι πρώτοι εννέα μήνες του 1997 έχουν υπολογιστεί με προβολή σε ετήσια βάση).

Στην καταγγελία προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι όντως οι αναπτήρες μιας χρήσης έχουν απλώς μετατραπεί με την προσθήκη βαλβίδας, η οποία θα επέτρεπε να ξαναγεμίσει ο αναπτήρας και επομένως να επαναχρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, οι τεχνικές δοκιμές δείχνουν ότι δεν είναι ούτε πρακτικό ούτε οικονομικά συμφέρον να ξαναγεμίζονται και να επαναχρησιμοποιούνται αυτοί οι τροποποιημένοι αναπτήρες. Τέλος, οι κοινοτικοί εισαγωγείς δεν διαφημίζουν αυτούς τους αναπτήρες στους αγοραστές τους ως αναπτήρες που ξαναγεμίζουν.

Σύμφωνα με την αίτηση, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχει οικονομική αιτιολόγηση αυτής της προσθήκης βαλβίδας στον αναπτήρα. Ο μοναδικός λόγος για την μετατροπή των αναπτήρων είναι η ύπαρξη του δασμού αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί στις εισαγωγές αναπτήρων μιας χρήσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

ii) Επιπλέον, η αίτηση περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία για το ότι οι επανορθωτικές επιπτώσεις του δασμού αντιντάμπινγκ, εξουδετερώνονται, σε ό,τι αφορά τις τιμές και τις ποσότητες, από τις εισαγωγές των λεγομένων αναπτήρων που ξαναγεμίζουν, δηλαδή των τροποποιημένων αναπτήρων όπως περιγράφονται ανωτέρω, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και ότι έχει ασκηθεί ντάμπινγκ σε σχέση με την κανονική αξία που έχει καθοριστεί στην προηγούμενη έρευνα. Όντως, ο αιτών υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ότι οι λεγόμενοι αναπτήρες που ξαναγεμίζουν, πωλούνται στην Κοινότητα σε χαμηλότερες τιμές από τις κανονικές αξίες που έχουν καθοριστεί στην προηγούμενη έρευνα. Αυτό γίνεται παράλληλα με την προσθήκη της βαλβίδας η οποία κανονικά θα έπρεπε να αυξήσει το κόστος παραγωγής και τις τιμές.

στ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(7) Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που περιείχε η αίτηση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, και για να καταχωρούνται οι εισαγωγές των αναπτήρων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

i) Ερωτηματολόγια

(8) Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την έρευνά της, η Επιτροπή θα στείλει ερωτηματολόγια στους εξαγωγείς και στον παραγωγό που αναφέρεται στην αίτηση, και στους δύο εξαγωγείς καθώς και στον παραγωγό στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ο οποίος συμμετείχε στην προηγούμενη έρευνα. Πληροφορίες μπορούν επίσης να ζητηθούν, αν αυτό κριθεί σκόπιμο, από τους κοινοτικούς παραγωγούς και εισαγωγείς.

(9) Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορούν να αποδείξουν ότι ενδέχεται να θιγούν από το αποτέλεσμα της έρευνας, πρέπει να ζητήσουν ένα ερωτηματολόγιο από την Επιτροπή εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Όλες οι αιτήσεις για τα ερωτηματολόγια πρέπει να γίνονται γραπτώς στην διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 κατωτέρω, και πρέπει να αναφέρουν την ονομασία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ του αιτούντος.

Οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, του Μακάο και της Ταϊβάν θα ενημερωθούν σχετικά με την έναρξη της έρευνας και θα λάβουν αντίγραφο του ερωτηματολογίου και της αίτησης.

ii) Πιστοποιητικά μη καταστρατήγησης

(10) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, τα πιστοποιητικά για την απαλλαγή των εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος από την καταχώρηση ή τα μέτρα, μπορούν να εκδοθούν από τις τελωνειακές αρχές για τους εισαγωγείς όταν η εισαγωγή δεν αποτελεί καταστρατήγηση.

Επειδή η έκδοση αυτού του πιστοποιητικού απαιτεί την προηγούμενη έγκριση των κοινοτικών οργάνων, οι αιτήσεις γι' αυτές τις εγκρίσεις πρέπει να απευθύνονται στην Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό κατά τη διάρκεια της έρευνας ώστε να εξετάζονται με βάση τη σφαιρική αξιολόγηση του περιεχομένου τους.

ζ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

(11) Για λόγους ορθής διαχείρισης πρέπει να καθορισθεί προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη, υπό τον όρο ότι μπορούν να αποδείξουν ότι ενδέχεται να θιγούν από το αποτέλεσμα της έρευνας, θα γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους. Πρέπει επίσης να καθοριστεί περίοδος εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν γραπτώς να γίνουν δεκτά σε ακρόαση και να αποδείξουν ότι έχουν ιδιαίτερους λόγους για να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

η) ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

(12) Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος αρνηθεί την πρόσβαση ή δεν παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες εντός της προθεσμίας, ή εμποδίσει σημαντικά την έρευνα, οι διαπιστώσεις, καταφατικές ή αρνητικές, θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, με βάση τα διαθέσιμα γεγονότα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κινείται διαδικασία έρευνας, δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα:

α) αναπτήρων τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν και που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 9613 20 90 καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και

β) αναπτήρων τσέπης, με πυρόλιθο αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 9613 10 00 που έχουν αποσταλεί από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν.

Άρθρο 2

Οι τελωνειακές αρχές καλούνται, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 και του άρθρου 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταχώρηση των εισαγωγών στην Κοινότητα:

α) αναπτήρων τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν με μέση ανά τεμάχιο τιμή, ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν τον εκτελωνισμό, μικρότερη του 0,5 Ecu που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 9613 20 90 (κωδικός Taric 3613 20 90 10) και καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και

β) αναπτήρων τσέπης, με πυρόλιθο αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 9613 10 00 (κωδικός Taric 9613 10 00 10) που έχουν αποσταλεί από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν.

Η καταχώρηση θα λήξει εννέα μήνες μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Οι εισαγωγές δεν θα αποτελούν αντικείμενο καταχώρησης αν συνοδεύονται από πιστοποιητικό των τελωνειακών αρχών που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96.

Άρθρο 3

1. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αν θέλουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους κατά τη διάρκεια της έρευνας, πρέπει να εμφανιστούν, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους, να υποβάλουν παρατηρήσεις και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αυτή η προθεσμία ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μερών που δεν αναφέρονται στην αίτηση, και είναι συνεπώς προς το συμφέρον των μερών να έλθουν σε επαφή με την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν.

2. Τα ερωτηματολόγια πρέπει να ζητηθούν από την Επιτροπή εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, όλες οι αιτήσεις για ακρόαση ή για ερωτηματολόγια καθώς και όλες οι αιτήσεις για έγκριση των πιστοποιητικών μη καταστρατήγησης πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων (Τμήμα Ι-Γ-1),

DM 24 8/38,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Βρυξέλλες

Φαξ: [αριθ. (32-2) 295 65 05].

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 1998.

Για την Επιτροπή

Leon BRITTAN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ L 56 της 6. 3. 1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 128 της 30. 4. 1998, σ. 18.

(3) ΕΕ L 326 της 28. 11. 1991, σ. 1.

(4) ΕΕ L 65 της 6. 3. 1997, σ. 1.

(5) ΕΕ L 101 της 4. 5. 1995, σ. 38.