31998L0090

Οδηγία 98/90/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις θύρες των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 12/12/1998 σ. 0029 - 0039


ΟΔΗΓΙΑ 98/90/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις θύρες των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/14/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παραγραφος 2,

την οδηγία 70/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις θύρες των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (3), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 70/387/ΕΟΚ είναι μια από τις επιμέρους οδηγίες της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου που θεσπίσθηκε από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ 7 ότι, συνεπώς, οι διατάξεις που θεσπίστηκαν με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες ισχύουν στην οδηγία 70/387/ΕΟΚ 7

ότι είναι δυνατόν να προσαρμοσθεί περαιτέρω η παρούσα οδηγία στην τεχνική πρόοδο με την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας στους επιβάτες ορισμένων βαρέων εμπορικών οχημάτων κατά την άνοδο και κάθοδό τους από το διαμέρισμα του οδηγού 7

ότι, ιδίως, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, απαιτείται σε κάθε επιμέρους οδηγία να επισυνάπτεται έγγραφο πληροφοριών που να περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας, καθώς και πιστοποιητικό έγκρισης τύπου με βάση το παράρτημα VI της εν λόγω οδηγίας ώστε να καθίσταται δυνατή η μηχανογράφηση της έγκρισης τύπου 7

ότι είναι αναγκαίο, για την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας 70/387/ΕΟΚ να προβλεφθούν ομοιόμορφες διατάξεις σε όλα τα κράτη μέλη 7

ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας είναι σύμφωνες με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο που έχει συγκροτηθεί βάσει της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 70/387/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 οι όροι «σιδηροτροχών, ελκυστήρων, γεωργικών μηχανών και μηχανημάτων δημοσίων έργων» αντικαθίστανται από τους όρους «σιδηροτροχιών, γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και κινητών μηχανημάτων».

2. Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Από την 1η Ιανουαρίου 1999, κανένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται, για λόγους που σχετίζονται με τις θύρες:

- να αρνείται, για ένα τύπο μηχανοκίνητου οχήματος τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου,

ή

- να απαγορεύει την πώληση, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων

εφόσον τα οχήματα πληρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας 70/387/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 2000, τα κράτη μέλη:

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση ΕΚ τύπου,

και

- μπορούν να απορρίψουν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου,

για ένα νέο τύπο οχήματος για λόγους που σχετίζονται με τις θύρες εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 70/387/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 31 Ιανουαρίου 1998. Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις κύριες διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 1998.

Για την Επιτροπή

Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 42 της 23. 2. 1970, σ. 1.

(2) ΕΕ L 91 της 25. 3. 1998, σ. 1.

(3) ΕΕ L 176 της 10. 8. 1970, σ. 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Μεταξύ του διατακτικού και του παραρτήματος Ι παρεμβάλλεται ο ακόλουθος κατάλογος παραρτημάτων:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

2. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για τις θύρες των μηχανοκίνητων οχημάτων των κατηγοριών M1 και N (1).

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως:

2.1. "Έγκριση τύπου ενός οχήματος" η έγκριση ενός τύπου οχήματος όσον αφορά τις θύρες του και τα ισχύοντα χαρακτηριστικά των θυρών αυτών.

2.2. "Τύπος οχήματος" τα οχήματα που δεν διαφέρουν ουσιαστικά όσον αφορά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά αντοχής των μανδάλων και γιγγλυμών των οχημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ,

- τις προδιαγραφές κατασκευής και εγκατάστασης αναβατήρων και βαθμίδων των οχημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ,

- τη θέση και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κατώτερων βαθμίδων και των χειρολαβών των οχημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ,

εφόσον τα χαρακτηριστικά αυτά είναι δεσμευτικά για τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.1. Σχεδιασμός

3.1.1. Τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του οχήματος πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο με πλήρη ασφάλεια.

3.1.2. Τα οχήματα της κατηγορίας N2, μάζας άνω των 7,5 τόνων και της κατηγορίας N3 πρέπει να πληρούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ.

3.2. Θύρες, είσοδοι και έξοδοι

3.2.1. Οι θύρες, οι είσοδοι και οι έξοδοι πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να χρησιμοποιούνται εύκολα και ακίνδυνα.

3.3. Θύρες και μάνδαλα

3.3.1. Οι θύρες και τα μάνδαλα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε ενοχλητικός θόρυβος κατά το κλείσιμο.

3.3.2. Τα μάνδαλα των θυρών πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται το τυχαίο άνοιγμά τους.

3.4. Μάνδαλα και γιγγλυμοί (απαιτήσεις κατασκευής και εγκατάστασης)

3.4.1. Οι γιγγλυμοί των θυρών (εξαιρέσει των πτυσσομένων θυρών), όταν βρίσκονται στην πλευρά του οχήματος, πρέπει να τοποθετούνται προς τα εμπρός κατά τη φορά της πορείας του οχήματος. Για τις διπλές θύρες, οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για το θυρόφυλλο που ανοίγει πρώτο 7 το άλλο θυρόφυλλο πρέπει να είναι δυνατόν να μανδαλώνεται.

3.4.2. Τα μάνδαλα και οι γιγγλυμοί των πλευρικών θυρών των οχημάτων της κατηγορίας M1 πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

3.5. Αναβατήρες και βαθμίδες (απαιτήσεις κατασκευής και εγκατάστασης)

3.5.1. Το ακροαξόνιο, η στεφάνη (ζάντα) και τα υπόλοιπα μέρη των τροχών δεν λογίζονται ως αναβατήρες ή βαθμίδες κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, εκτός από περιπτώσεις όπου λόγοι κατασκευής ή χρήσης αποκλείουν την τοποθέτηση των αναβατήρων ή βαθμίδων σε άλλα σημεία του οχήματος.

3.5.2. Στα οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και N2 μέγιστης μάζας έως 7,5 τόνους, εάν το δάπεδο της εισόδου στο διαμέρισμα επιβατών απέχει άνω των 600 mm από το έδαφος, το όχημα πρέπει να έχει έναν ή περισσότερους αναβατήρες ή βαθμίδες.

3.5.2.1. Ωστόσο, στα οχήματα παντός εδάφους, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, η απόσταση αυτή μπορεί να φθάνει έως τα 700 mm.

3.5.2.2. Οι αναβατήρες και οι βαθμίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ολίσθησης.

4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

4.1. Η αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου ενός τύπου οχήματος όσον αφορά τις θύρες υποβάλλεται από τον κατασκευαστή.

4.2. Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο προσάρτημα 1.

4.3. Στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις δοκιμές έγκρισης τύπου προσκομίζεται όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου.

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

5.1. Εφόσον τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

5.2. Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου δίδεται στο προσάρτημα 2.

5.3. Σε κάθε τύπο οχήματος που εγκρίνεται αποδίδεται αριθμός έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος μέλος δεν μπορεί να αποδώσει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος.

6. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

6.1. Σε περίπτωση που υπάρξουν μεταβολές του τύπου, ο οποίος έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

7. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7.1. Λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για να εξασφαλίζεται συμμόρφωση της παραγωγής.

Προσάρτημα 1

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ αριθ.. . . βάσει του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου(*) σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου ενός οχήματος όσον αφορά τις θύρες (οδηγία 70/387/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . . ./. . ./ΕΚ)

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων.

Τυχόν σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και είναι επαρκώς λεπτομερή. Οι τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Στην περίπτωση λειτουργιών που ελέγχονται με μικροεπεξεργαστή, πρέπει να δίδονται οι αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους.

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2. Τύπος:

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική επισήμανση στο όχημα (β):

0.3.1. Θέση της εν λόγω επισήμανσης:

0.4. Κατηγορία οχήματος (γ):

0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.8. Διεύθυνση(-εις) του (των) εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1. Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος:

9. ΑΜΑΞΩΜΑ

9.2. Χρησιμοποιούμενα υλικά και μέθοδοι κατασκευής:

9.3. Θύρες επιβατών, μάνδαλα και γιγγλυμοί:

9.3.1. Είδος θύρας και αριθμός θυρών:

9.3.1.1. Διαστάσεις, φορά και μέγιστη γωνία ανοίγματος:

9.3.2. Σχέδιο μανδάλων και γιγγλυμών και θέση τους στις θύρες:

9.3.3. Τεχνική περιγραφή μανδάλων και γιγγλυμών:

9.3.4. (Διαστασιολογημένες) λεπτομέρειες των εισόδων, των βαθμίδων και των αναγκαίων λαβών όπου υπάρχουν:

(*) Η αρίθμηση των σημείων και υποσημειώσεων που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο πληροφοριών αντιστοιχεί σε εκείνη του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Τα σημεία που δεν σχετίζονται με τον σκοπό της παρούσας οδηγίας έχουν παραλειφθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες για τα οχήματα παντός εδάφους

1.3. Αριθμός αξόνων και τροχών:

1.3.3. Κινητήριοι άξονες (αριθμός, θέση, σύζευξη):

2.4.1. Για πλαίσιο χωρίς αμάξωμα

2.4.1.4.1. Γωνία προσέγγισης (ιδα):

2.4.1.5.1. Γωνία φυγής (ιδβ):

2.4.1.6. Απόσταση από το έδαφος (όπως ορίζεται στο σημείο 4.5 του τμήματος Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ)

2.4.1.6.1. Μεταξύ των αξόνων:

2.4.1.6.2. Κάτω από τον (τους) εμπρόσθιο(-ους) άξονα(-ες):

2.4.1.6.3. Κάτω από τον(-τους) πίσω άξονα(-ες):

2.4.1.7. Γωνία κεκλιμένου επιπέδου (ιδγ):

2.4.2. Για πλαίσιο με αμάξωμα

2.4.2.4.1. Γωνία προσέγγισης (ιδα):

2.4.2.5.1. Γωνία φυγής (ιδα):

2.4.2.6. Απόσταση από το έδαφος (όπως ορίζεται στο στοιχείο 4.5 του τμήματος Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ):

2.4.2.6.1. Μεταξύ των αξόνων:

2.4.2.6.2. Κάτω από τον(-τους) εμπρόσθιο(-ους) άξονα(-ες):

2.4.2.6.3. Κάτω από τον(-τους) πίσω άξονα(-ες):

2.4.2.7. Γωνία κεκλιμένου επιπέδου (ιδγ):

2.15. Ικανότητα εκκίνησης σε επιπέδου (μόνον το όχημα):

4.9. Αναστολές διαφορικού: ναι/όχι/προεραιτικό (1)

(1) Διαγράψτε ό,τι δεν χρειάζεται.

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Προσάρτημα 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[μέγιστο μέγεθος: A4 (210 Χ 297 mm)]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Σφραγίδα της διοίκησηςΚοινοποίηση σχετικά με την

- έγκριση τύπου (1)

- επέκταση της έγκρισης τύπου (1)

- απόρριψη της έγκρισης τύπου (1)

- ανάκληση της έγκρισης τύπου (1)

ενός τύπου οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας (1) βάσει της οδηγίας 70/387/ΕΟΚ, όπως τροποοιήθηκε τελευταία από την οδηγία . . . / . . . /ΕΚ.

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Λόγος επέκτασης:

ΤΜΗΜΑ Ι

0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2. Τύπος:

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον επισημείνονται επί του οχήματος/κατασκευστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας (1) (2):

0.3.1. Θέση της εν λόγω επισήμανσης:

0.4. Κατηγορία οχήματος (1) (3):

0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7. Για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες, τόπος και μέθοδος εναπόθεσης του σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου:

0.8. Διεύθυνσης(-εις) του των εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης:

(1) Διαγράψτε ό,τι δεν χρειάζεται.

(2) Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες έσχετους με την περιγραφή των τύων οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας που καλύπτυει το παρτόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι εν λόγω χαρακτήρες αντικαθίστανται στα έγγραφα από το σύμβολο "?" (π.χ. ABC??123??).

(3) Όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

1. Πρόσθετες πληροφορίες (εφόσον χρειάζεται): βλέπε προσθήκη

2. Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών:

3. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής:

4. Αριθμός της έκθεσης δοκιμής:

5. (Τύχον) παρατηρήσεις: βλέπε προσθήκη

6. Τόπος:

7. Ημερομηνία:

8. Υπογραφή:

9. Επισυνάπτεται πίνακας περιεχομένων στο πακέτο πληροφοριών, το οποίο παραδίδεται στην αρχή που είναι αρμόδια για την έγκριση τύπου και παρέχεται κατόπιν αίτησης.

Adenda al certificado de homologaciσn CE αριθ. . . .

relativo a la homologaciσn de un vehνculo conforme a la Directiva 70/387/CEE cuya ϊltima modificaciσn la constituye la Directiva . . . / . . . /CE

1. Informaciσn adicional

1.1. Configuraciσn o configuraciones de las puertas de los ocupantes:

1.2. Mιtodo de apertura:

1.3. Mιtodo de apertura de la cerradura:

5. Observaciones: »

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(1) Όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

3. Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α) Στην επικεφαλίδα, οι όροι «ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» αντικαθίστανται από τους όρους «ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ1».

β) Στο σημείο 1.1, ο όρος «οδηγία» αντικαθίσταται από τον όρο «παράρτημα».

4. Προστίθεται το ακόλουθο νέο παράρτημα ΙΙΙ:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ N2 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 7,5 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ N31. Βαθμίδες πρόσβασης στο διαμέρισμα οδηγού (βλέπε σχήμα 1)

1.1. Η απόσταση (Α) της άνω επιφανείας της χαμηλότερης βαθμίδας από το έδαφος, μετρούμενη με το όχημα σε κατάσταση λειτουργίας επί οριζόντιας και επίπεδης επιφανείας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 mm.

1.1.1. Ωστόσο, για τα οχήματα παντός εδάφους, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, η απόσταση (Α) μπορεί να αυξηθεί έως τα 700 mm.

1.2. Η απόσταση (B) μεταξύ της άνω επιφανείας των βαθμίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400 mm. Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών βαθμίδων δεν πρέπει να ποικίλλει άνω των 50 mm.

1.2.1. Ωστόσο, για τα οχήματα παντός εδάφους (βλέπε σημείο 1.1.1), η τελευταία αυτή απόσταση μπορεί να αυξηθεί έως 100 mm.

1.3. Επίσης, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι ελάχιστες γεωμετρικές προδιαγραφές:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

1.3.1. Ωστόσο, για τα οχήματα παντός εδάφους (βλέπε σημείο 1.1.1), η τιμή (F) μπορεί να μειωθεί στα 200 mm.

1.4. Η χαμηλότερη βαθμίδα μπορεί να σχεδιασθεί ως βαθμίδα ανεμόσκαλας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για λόγους σχετιζόμενους με την κατασκευή ή τη χρήση, και στην περίπτωση των οχημάτων παντός εδάφους (βλέπε σημείο 1.1.1). Τότε, το πλάτος της βαθμίδας (R) πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm.

1.4.1. Οι βαθμίδες κυκλικής διατομής δεν επιτρέπονται.

1.5. Κατά την κάθοδο από το διαμέρισμα του οδηγού, η θέση της ανώτατης βαθμίδας πρέπει να είναι εμφανής.

1.6. Η άνω επιφάνεια των βαθμίδων πρέπει να είναι αντιολισθητική. Επίσης, οι βαθμίδες που εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες και τη ρύπανση πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη απορροή (αποστραγγιστική επιφάνεια).

2. Πρόσβαση στις χειρολαβές του διαμερίσματος οδηγού (βλέπε σχήμα 1)

2.1. Για την πρόσβαση στο διαμέρισμα οδηγού πρέπει να προβλέπεται μία ή περισσότερες χειρολαβές και χειρολισθήρες ή άλλη ισοδύναμη διάταξη συγκράτησης.

2.1.1. Οι χειρολισθήρες ή οι χειρολαβές πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να δράττονται εύκολα και να μην παρεμποδίζουν την πρόσβαση.

2.1.2. Επιτρέπεται μέγιστο μήκος διακοπής 100 mm στην επιφάνεια συγκράτησης των χειρολισθήρων ή των χειρολαβών ή των ισοδύναμων διατάξεων (π.χ. ενδιάμεση στερέωση).

2.1.3. Στις προσβάσεις άνω των δύο βαθμίδων, οι χειρολισθήρες, οι χειρολαβές ή οι ισοδύναμες διατάξεις πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε ένα άτομο να μπορεί να στηριχθεί ταυτόχρονα σε τρία σημεία (με δύο χέρια και ένα πόδι ή με δύο πόδια και ένα χέρι).

2.1.4. Εξαιρέσει της περίπτωσης των κλιμακοστασίων, ο σχεδιασμός και η θέση των χειρολαβών, των χειρολισθήρων ή των ισοδύναμων διατάξεων πρέπει να επιτρέπουν την κατά μέτωπο κάθοδο του οδηγού από το θάλαμο.

2.1.5. Το τιμόνι δύναται να θεωρείται χειρολαβή.

2.2. Το ύψος (N) της κατώτερης άκμης τουλάχιστον μιας χειρολαβής ή χειρολισθήρα ή ισοδύναμης διάταξης, μετρούμενο από το έδαφος με το όχημα σε κατάσταση λειτουργίας επί οριζόντιας και επίπεδης επιφάνειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 850 mm.

2.2.1. Ωστόσο, για τα οχήματα παντός εδάφους (βλέπε σημείο 1.1.1), η απόσταση (N) μπορεί να φθάνει έως τα 1 950 mm.

2.2.2. Εάν το ύψος του δαπέδου του διαμερίσματος του οδηγού είναι μεγαλύτερο του "N", τότε αυτό νοείται ως "N".

2.2.3. Επίσης, η ελάχιστη απόσταση "P" της άνω άκρης της χειρολαβής ή του χειρολισθήρα ή της ισοδύναμης διάταξης από την ανώτερη βαθμίδα (δάπεδο του διαμερίσματος οδηγού) πρέπει να είναι:

- χειρολισθήρας ή χειρολαβή ή ισοδύναμη διάταξη (U) 650 mm

- χειρολισθήρας ή χειρολαβή ή ισοδύναμη διάταξη (V) 550 mm.

2.3. Πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι γεωμετρικές προδιαγραφές:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

3. Σε περίπτωση επικλινούς δαπέδου στο διαμέρισμα οδηγού, οι απαιτούμενες μετρήσεις πραγματοποιούνται από οριζόντιο επίπεδο διερχόμενο από σημείο, το οποίο ορίζεται από την τομή της εμπρόσθιας ακμής του δαπέδου με κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο της αμέσως επόμενης βαθμίδας και είναι κάθετο προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος.»