31998L0021

Οδηγία 98/21/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1998 που τροποποιεί την οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 119 της 22/04/1998 σ. 0015 - 0015


ΟΔΗΓΙΑ 98/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 1998 που τροποποιεί την οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 49, το άρθρο 57 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 πρώτη και τρίτη φράση και το άρθρο 66,

την οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 44 α),

Εκτιμώντας:

ότι οι Κάτω Χώρες έχουν υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση προκειμένου να τροποποιηθεί, όσον αφορά το εν λόγω κράτος μέλος, η ονομασία της ιατρικής της εργασίας στον κατάλογο των ιατρικών ειδικοτήτων που είναι κοινές σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 7

ότι το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο έχουν υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση προκειμένου να συμπεριληφθεί η ιατρική της εργασίας, όσον αφορά τα εν λόγω κράτη μέλη, στον κατάλογο των ιατρικών ειδικοτήτων που είναι κοινές σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 7

ότι η Σουηδία έχει υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση προκειμένου να συμπεριληφθεί η ιατρική της δημόσιας υγείας, όσον αφορά το εν λόγω κράτος μέλος, στον κατάλογο των ιατρικών ειδικοτήτων που είναι κοινές σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στελεχών δημόσιας υγείας που έχει συσταθεί με την απόφαση 75/365/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α) στο σημείο «ιατρική της εργασίας» προστίθενται τα ακόλουθα:

«Βέλγιο: ιατρική της εργασίας/arbeidsgeneeskunde

Λουξεμβούργο: ιατρική της εργασίας».

β) στο σημείο «ιατρική της εργασίας», η ονομασία «Arbeids-en bedrijfsgeneeskunde» που εμφανίζεται έναντι της αναφοράς «Κάτω Χώρες» αντικαθίσταται από την ονομασία «Arbeid en gezondheid».

γ) στο σημείο «κοινοτική ιατρική» (δημόσια υγεία), προστίθενται τα ακόλουθα:

«Σουηδία: Socialmedicin».

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες ούτως ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998 και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 1998.

Για την Επιτροπή

Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 165 της 7. 7. 1993, σ. 1.

(2) ΕΕ L 291 της 24. 10. 1997, σ. 35.

(3) ΕΕ L 167 της 30. 6. 1975, σ. 19.