31998D0393

98/393/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1998 για κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση για αποθεματοποίηση, στη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιγόνων που χρησιμεύουν για παραγωγή εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1998) 1365] (Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 176 της 20/06/1998 σ. 0025 - 0027


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 1998 για κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση για αποθεματοποίηση, στη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιγόνων που χρησιμεύουν για παραγωγή εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1998) 1365] (Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (98/393/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/370/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιμώντας:

ότι, δυνάμει της απόφασης 91/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1991, για τη δημιουργία κοινοτικών αποθεμάτων εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού (3), η ίδρυση τραπεζών αντιγόνου αποτελεί μέρος της κοινοτικής δράσης για την δημιουργία κοινοτικών αποθεμάτων εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού 7

ότι, στο άρθρο 3 αυτής της απόφασης ορίζονται ως τράπεζες αντιγόνου στις οποίες διατηρούνται τα κοινοτικά αποθέματα, το «Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'ιtudes vιtιrinaires et alimentaires» στην πόλη Lyon της Γαλλίας, το «Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia» στην Ιταλία και το «Institute for Animal Health» στο Pirbright στο Ηνωμένο Βασίλειο 7

ότι οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών των τραπεζών αντιγόνου ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής της απόφασης 7 ότι η κοινοτική ενίσχυση πρέπει να εξαρτάται από το κατά πόσον ασκούνται όντως αυτά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες 7

ότι θα πρέπει να χορηγηθεί κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση σ' αυτές τις τράπεζες για να τους επιτραπεί η διεκπεραίωση, κατά τη διάρκεια του 1998, αυτών των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων 7

ότι, για δημοσιονομικούς λόγους, η κοινοτική ενίσχυση θα πρέπει να χορηγηθεί για χρονική περίοδο ενός έτους 7

ότι, για λόγους επίβλεψης, θα πρέπει να ισχύσουν τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 1970, σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1287/95 (5) 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Η Κοινότητα χορηγεί στη Γαλλία χρηματοδοτική ενίσχυση για την αποθεματοποίηση αντιγόνων για την παραγωγή εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού.

2. Το «Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'ιtudes vιtιrinaires et alimentaires» στην πόλη Lyon στη Γαλλία, διατηρεί το απόθεμα των αντιγόνων στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 91/666/ΕΟΚ.

3. Η κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση ανέρχεται, κατ' ανώτατο όριο, σε 40 000 Ecu για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 2

1. Η Κοινότητα χορηγεί στην Ιταλία χρηματοδοτική ενίσχυση για την αποθεματοποίηση αντιγόνων για την παραγωγή εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού.

2. Το «Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia» στην Ιταλία διατηρεί το απόθεμα των αντιγόνων στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 91/666/ΕΟΚ.

3. Η κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση ανέρχεται, κατ' ανώτατο όριο, σε 40 000 Ecu για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 3

1. Η Κοινότητα χορηγεί στο Ηνωμένο Βασίλειο χρηματοδοτική ενίσχυση για την αποθεματοποίηση αντιγόνων για την παραγωγή εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού.

2. Το «Institute for Animal Health» στο Pirbright στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί το απόθεμα των αντιγόνων στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 91/666/ΕΟΚ.

3. Η κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση ανέρχεται, κατ' ανώτατο όριο, σε 40 000 Ecu για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 4

1. Η κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 3 παράγραφος 3, καταβάλλεται ως εξής:

- το 70 % ως προκαταβολή κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου κράτους μέλους,

- το υπόλοιπο μετά από την προσκόμιση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, συνοδευτικής τεκμηρίωσης με την οποία αποδεικνύεται ότι τα καθήκοντα έχουν όντως εκτελεστεί.

2. Η συνοδευτική τεκμηρίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή πριν από την 1η Μαρτίου 1999 και να περιλαμβάνει:

α) πληροφορίες τεχνικής φύσεως σχετικά με:

- την ποσότητα και τον τόπο του αποθεματοποιημένου αντιγόνου (λογιστική αποθήκης),

- τον εξοπλισμό αποθεματοποίησης που χρησιμοποιείται (τύπος, αριθμός και χωρητικότητα των περιεκτών),

- το υφιστάμενο σύστημα ασφαλείας (έλεγχος της θερμοκρασίας, αντικλεπτικά μέτρα),

- τις ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλιση (κατά του πυρός, κατά των ατυχημάτων) 7

β) πληροφορίες χρηματοοικονομικής φύσεως (συμπλήρωση του πίνακα όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα).

Άρθρο 5

Ισχύουν mutatis mutandis τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία, την Ιταλική Δημοκρατία και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 1998.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 224 της 18. 8. 1990, σ. 19.

(2) ΕΕ L 168 της 2. 7. 1994, σ. 31.

(3) ΕΕ L 368 της 31. 12. 1991, σ. 21.

(4) ΕΕ L 94 της 28. 4. 1970, σ. 13.

(5) ΕΕ L 125 της 8. 6. 1995, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφόρηση χρηματοοικονομικής φύσεως που συνδέεται με την αποθεματοποίηση αντιγόνων τα οποία χρησιμεύουν για την παραγωγή εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Περίοδος αναφοράς: από έως

Αριθμός αναφοράς της απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης:

Όνομα και διεύθυνση του δικαιούχου: Κατηγορία δαπανών Ποσότητα που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο (σε εθνικό νόμισμα) (1)

1. Προσωπικό 2. Εξοπλισμός σε κεφάλαιο 3. Καύσιμα 4. Ασφάλιση 5. Μίσθωση των εγκαταστάσεων Σύνολο (1) Όλες οι δαπάνες πρέπει να εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα.

Πιστοποίηση εκ μέρους του δικαιούχου

Πιστοποιούμε ότι:

- οι προαναφερόμενες δαπάνες έλαβαν χώρα σε συνάρτηση με τα καθήκοντα τα οποία ορίζονται στην απόφαση, και ήταν ουσιαστικής σημασίας για την ορθή εκτέλεση αυτών των καθηκόντων 7

- πρόκειται για πραγματικές δαπάνες οι οποίες ανταποκρίνονται στον ορισμό των επιστρεφομένων δαπανών 7

- όλη η τεκμηρίωση με την οποία δικαιολογούνται οι δαπάνες είναι διαθέσιμη για λογιστικό έλεγχο.

Ημερομηνία:

Όνομα του τεχνικού διευθυντή:

Υπογραφή:

Ημερομηνία:

Χρηματοοικονομικός υπεύθυνος:

Υπογραφή:

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>