31997R2529

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2529/97 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών σε ορισμένες εισαγωγές σολομού Ατλαντικού εκτροφής, καταγωγής Νορβηγίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 346 της 17/12/1997 σ. 0063 - 0066


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2529/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών σε ορισμένες εισαγωγές σολομού Ατλαντικού εκτροφής, καταγωγής Νορβηγίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2331/96 (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 10,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (3), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 10,

Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα εξής:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1) Στις 31 Αυγούστου 1996, η Επιτροπή ανήγγειλε, με δύο χωριστές ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ (4), καθώς και διαδικασίας αντεπιδοτήσεων (5) όσον αφορά τις εισαγωγές σολομού Ατλαντικού εκτροφής, καταγωγής Νορβηγίας.

(2) Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για τους σκοπούς των οριστικών συμπερασμάτων. Μετά την εξέταση αυτή, διαπιστώθηκε ότι πρέπει να ληφθούν οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να εξαλειφθούν οι ζημιογόνες επιπτώσεις του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της έρευνας και είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

(3) Στις 26 Σεπτεμβρίου 1997, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 97/634/ΕΚ (6), για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν σε σχέση με τις δύο προαναφερόμενες διαδικασίες από τους εξαγωγείς που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και περάτωσε τις σχετικές έρευνες.

(4) Την ίδια ημέρα, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1890/97 (7), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ ύψους 0,32 Ecu ανά χιλιόγραμμο στις εισαγωγές σολομού Ατλαντικού εκτροφής, καταγωγής Νορβηγίας. Οι εξαγωγές σολομού Ατλαντικού εκτροφής που προέρχονται από τις εταιρείες από τις οποίες έγιναν αποδεκτές οι αναλήψεις υποχρεώσεων, απηλλάγησαν από το δασμό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού.

(5) Την ίδια ημέρα, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/97 (8), επέβαλε αντισταθμιστικό δασμό ύψους 3,8 % στις εισαγωγές σολομού Ατλαντικού εκτροφής, καταγωγής Νορβηγίας. Οι εξαγωγές σολομού Ατλαντικού εκτροφής που προέρχονται από τις εταιρείες από τις οποίες έγιναν αποδεκτές οι αναλήψεις υποχρεώσεων, απηλλάγησαν από το δασμό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού.

(6) Οι προαναφερόμενοι κανονισμοί καθορίζουν τα οριστικά πορίσματα και συμπεράσματα σχετικά με όλες τις πτυχές των ερευνών.

Β. ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(7) Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αναλήψεις υποχρεώσεων, οι νορβηγοί εξαγωγείς πρότειναν, μεταξύ άλλων, να μην πωλούν ανά τρίμηνο και κατά μέσο όρο όλων των εξαγωγικών πράξεων, για κάθε πρόταση, το υπό εξέταση προϊόν στον πρώτο μη συνδεόμενο πελάτη στην Κοινότητα κάτω από μια ελάχιστη τιμή.

(8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική εφαρμογή και ο έλεγχος των αναλήψεων υποχρεώσεων, οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς ανέλαβαν να κοινοποιούν ανά τρίμηνο στην Επιτροπή τις συνολικές ποσότητες σολομού Ατλαντικού εκτροφής που πωλούν σε μη συνδεόμενους πελάτες στην Κοινότητα.

Το κείμενο των αναλήψεων υποχρεώσεων προβλέπει ρητά ότι η μη τήρηση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης και, ειδικότερα, η μη υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, με εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας, αποτελεί παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης. Οι πρώτες εκθέσεις έπρεπε να αποσταλούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1997.

(9) Από τις προαναφερόμενες εκθέσεις προκύπτει ότι πολυάριθμοι νορβηγοί εξαγωγείς πραγματοποίησαν πωλήσεις στην κοινοτική αγορά οι οποίες ήταν χαμηλότερες από την ελάχιστη τιμή που προβλέπει η ανάληψη υποχρέωσης.

(10) Ορισμένοι άλλοι νοργηγοί εξαγωγείς δεν υπέβαλαν την έκθεση εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή δεν υπέβαλαν καμία έκθεση.

Οι εξαγωγείς αυτοί ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα που μπορεί να συνεπάγεται η μη τήρηση της προθεσμίας για την υποβολή των εκθέσεων και, ειδικότερα, για το γεγονός ότι, αν η Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί μια ανάληψη υποχρέωσης, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικός δασμός σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 και το άρθρο 13 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2026/97, αντίστοιχα.

Οι εν λόγω εξαγωγείς κλήθηκαν επίσης να παράσχουν, ενδεχομένως, αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν λόγω ανωτέρας βίας την καθυστερημένη υποβολή έκθεσης, αλλά δεν κατόρθωσαν μέχρι στιγμής να προσκομίσουν πειστικά αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ

(11) Υπό τις συνθήκες αυτές, υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι έχουν παραβιαστεί οι αναλήψεις υποχρεώσεων που πρότειναν οι εν λόγω νορβηγοί εξαγωγείς που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και έχουν γίνει αποδεκτές από την Επιτροπή.

(12) Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που διέρχεται η κοινοτική βιομηχανία και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο σολομός εκτροφής Ατλαντικού είναι προϊόν εποχιακού χαρακτήρα, του οποίου οι πωλήσεις συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον στην περίοδο των Χριστουγέννων, θεωρείται ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί μέχρι τον οριστικό προσδιορισμό των περιστατικών.

Δ. ΔΑΣΜΟΣ

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ πρέπει να καθοριστεί με βάση τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες. Υπό τις παρούσες συνθήκες και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι δεν καθορίστηκε μεμονωμένα κανένα περιθώριο ντάμπινγκ για τους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς, θεωρείται σκόπιμο να καθοριστεί το ύψος του προσωρινού δασμού στο επίπεδο του οριστικού δασμού που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1890/97.

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2026/97, το ύψος του αντισταθμιστικού δασμού πρέπει να καθοριστεί με βάση τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες. Υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρείται σκόπιμο να καθοριστεί το ύψος του προσωρινού δασμού στο επίπεδο του οριστικού δασμού που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/97.

Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(15) Για λόγους ορθής διαχείρισης, πρέπει να καθοριστεί προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλα τα συμπεράσματα που έχουν εκπονηθεί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι προσωρινά, δεδομένου ότι βασίζονται σε τριμηνιαίες εκθέσεις των εξαγωγέων, όταν αυτές είναι διαθέσιμες, και ότι θα πρέπει να μπορούν να επανεξεταστούν για τους σκοπούς του προσδιορισμού των τυχόν οριστικών δασμών που θα προτείνει η Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σολομού Ατλαντικού εκτροφής (άλλων πέραν του άγριου) που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 0302 12 00 (κωδικός Taric 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (κωδικός Taric 0304 10 13*19) ex 0303 22 00 (κωδικός Taric 0303 22 00*19) και ex 0304 20 13 (κωδικός Taric 0304 20 13*19), καταγωγής Νορβηγίας, και εξάγεται από τις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2. Το ποσοστό του επιβαλλόμενου δασμού ανέρχεται σε 0,32 Ecu καθαρού βάρους προϊόντος.

Άρθρο 2

1. Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σολομού Ατλαντικού εκτροφής (άλλων πέραν του άγριου) που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 0302 12 00 (κωδικός Taric 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (κωδικός Taric 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (κωδικός Taric 0303 22 00*19) και ex 0304 20 13 (κωδικός Taric 0304 20 13*19), καταγωγής Νορβηγίας, και εξάγεται από τις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2. Το ποσοστό του εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή ελεύθερο στην Κοινότητα, προ της καταβολής δασμών, ανέρχεται στο 3,8 %.

Άρθρο 3

1. Οι δασμοί που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στον άγριο σολομό εκτροφής (κωδικοί Taric 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11, 0304 20 13*11). Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως άγριος σολομός Ατλαντικού ορίζεται αυτός ως προς τον οποίο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκφόρτωσης αναγνωρίζουν, βασιζόμενες στα διάφορα έγγραφα εκτελωνισμού και μεταφοράς που οφείλουν να υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι αλιεύτηκε στη θάλασσα.

2. Εκτός αν άλλως ορίζεται, εφαρμόζονται οι ισχύουσες δασμολογικές διατάξεις.

Άρθρο 4

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 και του άρθρου 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2026/97, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Η απόφαση 97/634/ΕΚ τροποποιείται με τη διαγραφή, από το παράρτημά της, των εταιρειών που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εφαρμόζεται για μία περίοδο τεσσάρων μηνών.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Leon BRITTAN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ L 56 της 6. 3. 1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 317 της 6. 12. 1996, σ. 1.

(3) ΕΕ L 288 της 21. 10. 1997, σ. 1.

(4) ΕΕ C 253 της 31. 8. 1996, σ. 18.

(5) ΕΕ C 253 της 31. 8. 1996, σ. 20.

(6) ΕΕ L 267 της 30. 9. 1997, σ. 81.

(7) ΕΕ L 267 της 30. 9. 1997, σ. 1.

(8) ΕΕ L 267 της 30. 9. 1997, σ. 19.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>