31997R1303

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1303/97 της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 1997 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3567/92 όσον αφορά ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την προσωρινή εκχώρηση των δικαιωμάτων πριμοδότησης στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 177 της 05/07/1997 σ. 0007 - 0007


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1303/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουλίου 1997 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3567/92 όσον αφορά ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την προσωρινή εκχώρηση των δικαιωμάτων πριμοδότησης στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1589/96 (2), και ιδίως το άρθρο 5α παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 6α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3567/92 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 122/97 (4), προβλέπονται ορισμένοι κανόνες που αφορούν την προσωρινή εκχώρηση των δικαιωμάτων πριμοδότησης, και ειδικότερα την υποχρέωση για τον παραγωγό, κατά τη διάρκεια πενταετούς περιόδου από την πρώτη εκχώρηση, να ανακτήσει το σύνολο των δικαιωμάτων αυτών για τον εαυτό του κατά τη διάρκεια δύο τουλάχιστον συνεχόμενων ετών 7 ότι, για να διευκρινισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή ώστε να προβλεφθεί ότι για κάθε περίοδο εκχώρησης η περίοδος αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις συνεχόμενες περιόδους 7 ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθεί ότι η τροποποίηση αυτή δεν επιτρέπει, κατά το πέρασμα μεταξύ των παλαιών και των νέων διατάξεων, την πραγματοποίηση περιόδου εκχώρησης που μπορεί να φθάσει πέραν των τριών συνεχών ετών, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη διατήρηση των δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί προηγουμένως από τους παραγωγούς 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αιγείου και προβείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το κείμενο του άρθρου 6α παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3567/92 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η προσωρινή εκχώρηση μπορεί να αφορά μόνο τρεις συνεχείς περιόδους και, τουλάχιστον, τον αριθμό των ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. Μετά το πέρας κάθε περιόδου προσωρινής εκχώρησης η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τρεις συνεχόμενες περιόδους, ένας παραγωγός ανακτά, εκτός από περίπτωση μεταβιβάσεως, το σύνολο των δικαιωμάτων για τον εαυτό του κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο συνεχομένων περιόδων. Όταν ο παραγωγός δεν αξιοποιεί τουλάχιστον 70 % των δικαιωμάτων αυτών κατά τη διάρκεια εκάστης των δύο προαναφερθεισών περιόδων, το κράτος μέλος, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, αποσύρει ετησίως και μεταφέρει στο εθνικό απόθεμα το μέρος των μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων.»

Άρθρο 2

1. Όταν η περίοδος της προσωρινής εκχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 6α, παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3567/92 άρχισε το 1996 και συνεχίστηκε το 1997 ή άρχισε το 1997, η περίοδος εκχώρησης που θα ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή του κανόνα που αναφέρεται στο άρθρο 1 υπολογίζεται από την αρχή της εν λόγω εκχώρησης.

2. Ωστόσο, η διάταξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση συμβάσεων προσωρινής εκχώρησης, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το καθεστώς που εφαρμόζεται το 1997 και έχουν ανακοινωθεί στην αρμόδια αρχή πριν από τις 13 Ιουνίου 1997.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την περίοδο 1998.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 1997.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 289 της 7. 10. 1989, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 206 της 16. 8. 1996, σ. 25.

(3) ΕΕ αριθ. L 362 της 11. 12. 1992, σ. 41.

(4) ΕΕ αριθ. L 22 της 24. 1. 1997, σ. 18.