31997R0158

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 158/97 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1997 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2482/95 για ορισμένα μεταβατικά μέτρα για την Αυστρία στον τομέα των αλκοολούχων ποτών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 027 της 30/01/1997 σ. 0008 - 0008


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 158/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 1997 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2482/95 για ορισμένα μεταβατικά μέτρα για την Αυστρία στον τομέα των αλκοολούχων ποτών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 149 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, περί καθορισμού των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την περιγραφή των αλκοολούχων ποτών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2482/95 της Επιτροπής (2) έχει επιτρέψει στην Αυστρία να παράγει και να διαθέτει στο εμπόριο, για μεταβατική περίοδο ενός επιπλέον έτους, ορισμένα αποστάγματα φρούτων που προέρχονται από ορισμένους καρπούς με ανώτατη περιεκτικότητα σε μεθυλική αλκοόλη 1 500 γραμμαρίων ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης 7 ότι η εν λόγω παράταση των μεταβατικών μέτρων είχε προβλεφθεί αναμένοντας ενδελεχή αξιολόγηση των δυνατοτήτων μειώσεως της περιεκτικότητός του σε μεθανόλη ώστε να είναι δυνατόν να καθοριστούν τα οριστικά επίπεδα για τα εν λόγω προϊόντα 7 ότι, από τα πρώτα αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα μιας τέτοιας αξιολόγησης, δεν είναι δυνατόν ακόμη να αποφανθούμε για τα οριστικά επίπεδα της ανώτατης περιεκτικότητας σε μεθανόλη για τα προϊόντα αυτά 7 ότι πρέπει, συνεπώς, να παραταθούν, για δεύτερη φορά, για ένα μόνο έτος τα υπάρχοντα μεταβατικά μέτρα για τα εν λόγω προϊόντα ώστε να είναι δυνατόν να διαθέτουμε ακριβέστερα αποτελέσματα αξιολόγησης 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής εφαρμογής των αλκοολούχων ποτών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2482/95 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Τα μεταβατικά μέτρα που προβλέπονται στο παράρτημα XV τίτλος VII σημείο Β.IV πρώτη περίπτωση της πράξης προσχώρησης παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 1997, όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στο εμπόριο των αποσταγμένων φρούτων που παράγονται στην Αυστρία και τα οποία ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 εφόσον προέρχονται από τα ακόλουθα φρούτα:

- κόκκινα και μαύρα φραγκοστάφυλα (Ribes species),

- σμέουρα (Rubus idaeus L.),

- μούρα (Rubus fruticosus L.),

- Vogelbeere (Sorbus aucuparia),

- Holunder (Sambucus nigra).

Τα προϊόντα που κατέχονται ακόμη στο στάδιο της πώλησης στον τελικό καταναλωτή κατ' αυτή την τελευταία ημερομηνία, μπορούν να διατεθούν μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1997.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 160 της 12. 6. 1989, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 256 της 26. 10. 1995, σ. 12.