31997L0079

Οδηγία 97/79/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για την τροποποίηση των οδηγιών 71/118/ΕΟΚ, 72/462/ΕΟΚ, 85/73/ΕΟΚ, 91/67/ΕΟΚ, 91/492/ΕΟΚ, 91/493/ΕΟΚ, 92/45/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ όσον αφορά την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0031 - 0032


ΟΔΗΓΙΑ 97/79/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για την τροποποίηση των οδηγιών 71/118/ΕΟΚ, 72/462/ΕΟΚ, 85/73/ΕΟΚ, 91/67/ΕΟΚ, 91/492/ΕΟΚ, 91/493/ΕΟΚ, 92/45/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ όσον αφορά την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η οδηγία 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (4), καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 97/78/ΕΚ (5) 7

ότι η αντικατάσταση της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ από την οδηγία 97/78/ΕΚ έχει συνέπειες στο ισχύον κείμενο των ακόλουθων οδηγιών του Συμβουλίου:

- 71/118/ΕΟΚ, της 15ης Φεβρουαρίου 1971, περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (6),

- 72/462/ΕΟΚ, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου, αιγείου, προβείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών (7),

- 85/73/ΕΟΚ, της 29ης Ιανουαρίου 1985, για τη χρηματοδότηση των υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων νωπών κρεάτων και κρεάτων πουλερικών (8),

- 91/67/ΕΟΚ, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (9),

- 91/492/ΕΟΚ, της 15ης Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων (10),

- 91/493/ΕΟΚ, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (11),

- 92/45/ΕΟΚ, της 16ης Ιουνίου 1992, για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός των (12),

- 92/118/ΕΟΚ, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (13) 7

ότι, για το λόγο αυτό, οι οδηγίες αυτές πρέπει να προσαρμοστούν προς το κείμενο της οδηγίας 97/78/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η οδηγία 71/118/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α)στο άρθρο 14β παράγραφος 2 στοιχείο α), διαγράφεται η δεύτερη πρόταση 7

β) στο άρθρο 17, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.

2. Η οδηγία 72/462/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α) στο άρθρο 31α, οι λέξεις «άρθρο 17 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 17 της οδηγίας 97/78/ΕΚ» 7

β) το άρθρο 31 διαγράφεται.

3. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 85/73/ΕΟΚ, οι λέξεις «άρθρο 20 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 22 της οδηγίας 97/78/ΕΚ».

4. Η οδηγία 91/67/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α) Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 23

Οι αρχές και οι κανόνες που ορίζονται στις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τη συνέχεια που δίνεται στους ελέγχους που πρέπει να διεξάγονται από τα κράτη μέλη και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να εφαρμόζονται» 7

β) Το άρθρο 24 διαγράφεται.

5. Στο άρθρο 10 της οδηγίας 91/492/ΕΟΚ διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.

6. Η οδηγία 91/493/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α) στο άρθρο 10, δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 18 παράγραφος 23 της οδηγίας 97/78/ΕΚ» 7

β) στο άρθρο 12 διαγράφεται η παράγραφος 2.

7. Η οδηγία 92/45/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α) στο άρθρο 17 διαγράφεται η παράγραφος 2,

β) στο άρθρο 19 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.

8. Η οδηγία 92/118/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α) στο άρθρο 12 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 97/78/ΕΚ» 7

β) το άρθρο 12 παράγραφος 2 διαγράφεται.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις απαιτούμενες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1999, ενημερώνουν δε αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 1999.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 1997.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρέοδρος

F. BODEN

(1) ΕΕ C 258 της 23.8.1997, σ. 7.

(2) ΕΕ C 85 της 17.3.1997, σ. 76.

(3) ΕΕ C 66 της 3.3.1997, σ. 43.

(4) ΕΕ L 373 της 31.12.1990, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).

(5) Βλέπε σελίδα 9 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6) ΕΕ L 55 της 8.3.1971, σ. 23 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10).

(7) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/91/ΕΚ (ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 27).

(8) ΕΕ L 32 της 5.2.1985, σ. 14 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).

(9) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/22/ΕΚ (ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 1).

(10) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/61/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 29.10.1997, σ. 35).

(11) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10).

(12) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 35 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10).

(13) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/90/ΕΚ (ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 24).