31997D0129

97/129/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 050 της 20/02/1997 σ. 0028 - 0031


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (97/129/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

ότι η εισαγωγή του συστήματος είναι προαιρετική σε πρώτο στάδιο, αλλά αποτελεί θέμα αναθεώρησης για να καθοριστεί εάν θα εισαχθεί μια υποχρεωτική βάση σ' ένα μετέπειτα στάδιο 7

ότι το σύστημα αναγνώρισης θα επανεξετάζεται κατά περιόδους, εφόσον δε κριθεί απαραίτητο θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση που εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευασίες που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, αποσκοπεί στον καθορισμό διακριτικών αρίθμησης και συντομογραφιών στα οποία στηρίζεται το σύστημα αναγνώρισης, υποδεικνύοντας το είδος του ή των υλικών συσκευασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί και καθορίζοντας τα υλικά που αποτελούν αντικείμενο του συστήματος αναγνώρισης.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

- οι ορισμοί του άρθρου 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ εφαρμόζονται όπου είναι κατάλληλοι,

- ως «σύμμεικτη συσκευασία» νοείται η συσκευασία που αποτελείται από διαφορετικά υλικά, χωρίς να είναι δυνατόν να χωριστούν με το χέρι, και από τα οποία κανένα δεν περιέχεται σε αναλογία άνω ενός δεδομένου ποσοστού κατά βάρος, το οποίο θα καθοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Η δυνατότητα εξαιρέσεων για ορισμένα υλικά καθορίζεται από την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 3

Η αρίθμηση και οι συντομογραφίες του συστήματος αναγνώρισης καθορίζονται στα παραρτήματα.

Η χρήση τους είναι προαιρετική για τα πλαστικά υλικά που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, το χαρτί και το χαρτόνι που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, τα μέταλλα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα ξύλινα υλικά που απαριθμούναι στο παράρτημα IV, τα υφασμάτινα υλικά που απαριθμούνται στο παράρτημα V, τα γυάλινα υλικά που απαριθμούνται στο παράρτημα VI και τα σύμμεικτα υλικά που απαριθμούνται στο παράρτημα VII.

Η απόφαση για το εάν εισαχθεί το σύστημα αναγνώρισης σε υποχρεωτική βάση για ένα ή περισσότερα υλικά θα υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Ritt BJERREGAARD

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 365 της 31. 12. 1994, σ. 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>