31997D0101

97/101/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 035 της 05/02/1997 σ. 0014 - 0022


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 1997 για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς μετρήσεως της ρυπάνσεως του αέρα του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη (97/101/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 Σ παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

ενεργώντας σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

(1) ότι το πέμπτο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το περιβάλλον (4) προβλέπει τη συγκέντρωση βασικών δεδομένων στον τομέα του περιβάλλοντος καθώς και βελτίωση της συμβατότητας, της συγκρισιμότητας και της διαφάνειάς τους 7

(2) ότι οι στόχοι και τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (5) 7

(3) ότι είναι αναγκαία η καθιέρωση μιας διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα ως συμβολή στην καταπολέμηση της ρύπανσης και των οχλήσεων, εν όψει της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής και του περιβάλλοντος στο σύνολο της Κοινότητας, μέσω της παρακολούθησης των μακροπρόθεσμων τάσεων και βελτιώσεων που συνεπάγονται οι εθνικές και κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της ρύπανσης του αέρα 7

(4) ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις όσον αφορά τη μεταβίβαση πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή 7

(5) ότι η πείρα που έχει αποκτηθεί από την διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με την απόφαση 75/411/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1975, για την θέσπιση κοινής διαδικασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δικτύων επιτηρήσεως και ελέγχου, όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με την ρύπανση της ατμόσφαιρας από ενώσεις θείου και αιωρούμενα σώματα (6) και την απόφαση 82/459/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1982, περί της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων προερχομένων από δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς μετρήσεως της ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας στα κράτη μέλη (7) επιτρέπει να αναπτυχθεί μια πληρέστερη και αντιπροσωπευτικότερη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών η οποία θα καλύπτει μεγαλύτερο αριθμό ρύπων και θα περιλαμβάνει τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης του αέρα 7

(6) ότι θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται πάντα, ιδίως σε συνάρτηση με την οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, για την εκτίμηση και την διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (8) (εφεξής καλουμένη «οδηγία για την ποιότητα του αέρα»), και των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται εφόσον είναι διαθέσιμες 7

(7) ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται πρέπει να είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές ώστε να επιτρέπουν τη χαρτογράφηση των επιπέδων ρυπάνσεως στο σύνολο της Κοινότητας 7

(8) ότι η χρήση κοινών κριτηρίων για την επαλήθευση και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων θα αυξήσει την συμβατότητα και την συγκρισιμότητα των μεταβιβαζόμενων δεδομένων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στόχοι

1. Καθιερώνεται με την παρούσα απόφαση αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς μετρήσεως της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος, εφεξής καλούμενη «αμοιβαία ανταλλαγή», η οποία καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

- δίκτυα και σταθμούς: ανταλλαγή λεπτομερών πληροφοριών που να περιγράφουν τα δίκτυα και τους σταθμούς παρακολούθησης της ρύπανσης του αέρα που λειτουργούν στα κράτη μέλη,

- μετρήσεις της ποιότητας του αέρα που λαμβάνονται από τους σταθμούς: ανταλλαγή δεδομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με τα σημεία 3 και 4 του παραρτήματος Ι από τις μετρήσεις της ρυπάνσεως του αέρα που πραγματοποιούνται από τους σταθμούς στα κράτη μέλη.

2. Υπεύθυνοι για τη λειτουργία της αμοιβαίας ανταλλαγής είναι η Επιτροπή και οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6. Για να επωφελείται από την πείρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του, η Επιτροπή θα προστρέχει σ' αυτόν, μεταξύ άλλων για τη λειτουργία και την πρακτική υλοποίηση του συστήματος πληροφοριών.

Άρθρο 2

Ρύποι

1. Η αμοιβαία ανταλλαγή αφορά τους τύπους του αέρα που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα.

2. Στο πλαίσιο της αμοιβαίας ανταλλαγής, τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης πληροφορίες για τους ρύπους του αέρα που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι στο μέτρο που τα σχετικά δεδομένα βρίσκονται στη διάθεση των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 6 και μετριούνται τακτικά από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Σταθμοί

Η κατά την έννοια του άρθρου 1 αμοιβαία ανταλλαγή καλύπτει τους εξής σταθμούς:

- όσους χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εφαρμογής οδηγιών που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα,

- όσους δεν καλύπτονται μεν από τις οδηγίες που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, επιλέγονται όμως προς το σκοπό αυτό μεταξύ των υφιστάμενων σταθμών σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη προκειμένου να αποτιμώνται τα επίπεδα της τοπικής ρύπανσης από τους ρύπους που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι και της περιφερειακής ρύπανσης (γνωστής ως «βασικής ρύπανσης» από όλους τους ρύπους του παραρτήματος Ι,

- στο μέτρο του δυνατού, όσους συμμετείχαν στην αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών που θεσπίστηκε με την απόφαση 82/459/ΕΟΚ, εφόσον δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση.

Άρθρο 4

Απαιτούμενες πληροφορίες για τα δίκτυα και τους σταθμούς

1. Οι πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή αφορούν τα χαρακτηριστικά των σταθμών μετρήσεως, το μετρητικό εξοπλισμό, τις πρακτικές διαδικασίες που ακολουθούνται στους σταθμούς αυτούς καθώς και τη δομή και την οργάνωση των δικτύων στα οποία ανήκουν οι σταθμοί. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται εκτός αν έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της Επιτροπής στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα. Οι απαιτούμενες πληροφορίες περιγράφονται ενδεικτικά στο παράρτημα ΙΙ. Με τη διαδικασία του άρθρου 7, η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

2. Όσον αφορά στους σταθμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 πρώτη περίπτωση, η αμοιβαία ανταλλαγή εφαρμόζεται μόλις αρχίσει να ισχύει η νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα.

3. Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών την υπάρχουσα βάση δεδομένων που περιέχει τις πληροφορίες που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τις υπηρεσίες της σχετικά με το θέμα, καθώς και λογισμικό που επιτρέπει την αξιοποίηση και την ενημέρωση των πληροφοριών αυτών. Τα κράτη μέλη διορθώνουν, τροποποιούν ή/και συμπληρώνουν αυτές τις πληροφορίες. Τα ενημερωμένα ηλεκτρονικά αρχεία αποστέλλονται στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και το αργότερο την 1η Οκτωβρίου.

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι προσιτές στο κοινό μέσω ενός συστήματος πληροφόρησης που θα δημιουργηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 7 μπορούν επίσης να παρέχονται από τον Οργανισμό ή από τα κράτη μέλη έπειτα από σχετική αίτηση.

4. Με τη διαδικασία του άρθρου 7, η Επιτροπή καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες για την αποστολή αυτή των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2.

5. Μετά την πρώτη αποστολή πληροφοριών από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή ενσωματώνει τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται στη δική της βάση δεδομένων και ετοιμάζει κάθε χρόνο τεχνική έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 7 θέτει δε στη διάθεση των κρατών μελών την ενημερωμένη βάση δεδομένων «δίκτυα-σταθμοί», το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου. Τα κράτη μέλη διορθώνουν, τροποποιούν ή/και συμπληρώνουν αυτές τις πληροφορίες. Τα ενημερωμένα ηλεκτρονικά αρχεία αποστέλλονται στην Επιτροπή το αργότερο την 1η Οκτωβρίου.

Άρθρο 5

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουν οι σταθμοί

1. Τα αποτελέσματα που πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή είναι τα εξής:

α) τα δεδομένα, όπως ορίζονται στα σημεία 3 και 4 του παραρτήματος Ι για τους σταθμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 πρώτη περίπτωση, και που επιλέγονται με κριτήρια που προσδιορίζονται σε οδηγίες θεσπιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα 7 κατά την επιλογή των σταθμών αυτών λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες καταστάσεις ποιότητας του αέρα σε κάθε κράτος μέλος 7

β) τουλάχιστον τα ετήσια δεδομένα, όπως ορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι για όλους τους άλλους σταθμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερη περίπτωση 7

γ) τα δεδομένα, όπως ορίζονται στα σημεία 3 και 4 του παραρτήματος Ι για όλους τους σταθμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 τρίτη περίπτωση.

Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται εκτός αν έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της Επιτροπής στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα.

2. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επικύρωση των δεδομένων που διαβιβάζουν ή που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό των τιμών που διαβιβάζουν σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Κάθε ομαδοποίηση δεδομένων και υπολογισμός στατιστικών από κράτος μέλος οφείλει να πληροί κριτήρια τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα αποτελέσματα του εκάστοτε ημερολογιακού έτους το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου του επόμενου έτους. Η πρώτη διαβίβαση αφορά το έτος 1997.

4. Στο μέτρο του δυνατού, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει, από την 1η Οκτωβρίου 1989 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, οι σταθμοί που συμμετείχαν στην αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών που θεσπίστηκε με την απόφαση 82/459/ΕΟΚ.

5. Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7, η Επιτροπή ορίζει τις τεχνικές διαδικασίες για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή ενσωματώνει τα διαβιβαζόμενα στοιχεία στη βάση δεδομένων που τηρεί και ετοιμάζει κάθε χρόνο τεχνική έκθεση με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, θέτει δε στη διάθεση των κρατών μελών την ενημερωμένη βάση δεδομένων «αποτελέσματα».

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι προσιτές στο κοινό μέσω ενός συστήματος πληροφόρησης που θα δημιουργηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 7 μπορούν επίσης να παρέχονται από τον Οργανισμό έπειτα από σχετική αίτηση.

Οι πληροφορίες, είτε είναι προσιτές στο κοινό είτε παρέχονται είτε περιλαμβάνονται στην έκθεση, βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε επικυρωμένα δεδομένα.

7. Η Επιτροπή εκπονεί γενική έκθεση για το κοινό, στην οποία συνοψίζονται τα συλλεγέντα δεδομένα και περιγράφονται οι σχετικές τάσεις όσον αφορά την ποιότητα του αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

8. Σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαβίβαση, σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς, επιλεγμένων δεδομένων που χρειάζονται για τους σκοπούς διάφορων διεθνών προγραμμάτων.

Άρθρο 6

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσσότερους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και τη λειτουργία της αμοιβαίας ανταλλαγής και ενημερώνει αμέσως περί τούτου την Επιτροπή.

Άρθρο 7

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12 της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα, η Επιτροπή ορίζει, όπου συντρέχει η περίπτωση:

- την κατάρτιση και ενημέρωση των διαδικασιών που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων και πληροφοριών,

- τη διασύνδεση με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος στον τομέα της ρύπανσης της ατμόσφαιρας,

- τροποποιήσεις των σημείων 2, 3 και 4 του παραρτήματος Ι, και των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV,

- τον τρόπο συνεκτίμησης νέων αντιλήψεων των μετρητικών τεχνικών στη διαδικασία αμοιβαίας ανταλλαγής,

- την επέκταση της διαδικασίας σε δεδομένα και πληροφορίες από τρίτες χώρες.

Άρθρο 8

Το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται από τυχόν προτάσεις που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίες για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1997.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 1997.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. ZALM

(1) ΕΕ αριθ. C 281 της 7. 10. 1994, σ. 9.

(2) ΕΕ αριθ. C 110 της 2. 5. 1995, σ. 3.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1995, (ΕΕ αριθ. C 166 της 3. 7. 1995, σ. 177), κοινή θέση του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 1996, (ΕΕ αριθ. C 219 της 27. 7. 1996, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 1996, (ΕΕ αριθ. C 320 της 28. 10. 1996, σ. 74).

(4) ΕΕ αριθ. C 138 της 17. 5. 1993, σ. 5.

(5) ΕΕ αριθ. L 120 της 11. 5. 1990, σ. 1.

(6) ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 32 7 απόφαση που καταργήθηκε με την απόφαση 82/459/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 210 της 19. 7. 1982, σ. 1).

(7) ΕΕ αριθ. L 210 της 19. 7. 1982, σ. 1.

(8) ΕΕ αριθ. L 296 της 21. 11. 1996, σ. 55.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΠΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

1. Ρύποι που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα

2. Ρύποι που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

3. Δεδομένα, μονάδες μετρήσεως και χρονικά διαστήματα υπολογισμού μέσου όρου

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

4. Στατιστικά δεδομένα, υπολογιζόμενα για κάθε ημερολογιακό έτος, τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή

- για τους ρύπους 1 έως 35:

ο αριθμητικός μέσος όρος, η διάμεσος, τα εκατοστημόρια 98 (και προαιρετικώς 99.9 για τους ρύπους η μέση τιμή των οποίων υπολογίζεται για διάστημα 1 ώρα), και η μέγιστη τιμή, υπολογιζόμενα βάσει των ανεπεξέργαστων δεδομένων που αντιστοιχούν στο συνιστώμενο χρόνο υπολογισμού μέσων τιμών που αναφέρεται στον προηγούμενο πίνακα 7 για το ρύπο 7 (όζον) οι στατιστικές παράμετροι θα πρέπει να υπολογίζονται επίσης βάσει των μέσων τιμών οκταώρου,

- για τους ρύπους 2, 36 και 37:

ο αριθμητικός μέσος όρος υπολογιζόμενος βάσει των ανεπεξέργαστων δεδομένων που αντιστοιχούν στο συνιστώμενο χρόνο υπολογισμού μέσων τιμών που αναφέρεται στον προηγούμενο πίνακα.

Το x-στο εκατοστημόριο πρέπει να υπολογίζεται από τις τιμές που έχουν πράγματι μετρηθεί. Το σύνολο των τιμών θα καταγράφεται ως αύξουσα σειρά:

X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ ..................... ≤ Xk ≤ ..................... ≤ XN-1 ≤ XN

Το x-στο εκατοστημόριο είναι η τιμή Xk, όπου το k υπολογίζεται σύμφωνα με το ακόλουθο τύπο:

k = (q * N)

όπου το q ισούται προς x/100 και N είναι ο αριθμός των τιμών που πράγματι μετρήθηκαν. Η τιμή (q * N) στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Όλα τα αποτελέσματα εκφράζονται σε μg/m³ (υπό τις ακόλουθες συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεως: 293 °K και 101,3 kPa), εκτός από τα δεδομένα των ρύπων 2, 36 και 37, που εκφράζονται σε g/m² 7 έτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

Πρέπει να παρέχονται οι περισσότερες δυνατές πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα ενδεικτικά σημεία:

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

- ονομασία,

- συντομογραφία,

- περιοχή καλυπτόμενη από το δίκτυο (τοπική βιομηχανία, πόλη, πολεοδομικό συγκρότημα, νομός, περιφέρεια, εθνική επικράτεια),

- φορέας υπεύθυνος για τη διαχείριση του δικτύου

- ονομασία

- όνομα υπευθύνου προσώπου

- διεύθυνση

- τηλέφωνο και τέλεφαξ

- χρονική βάση (ώρα GMT, τοπική ώρα).

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

1. Γενικές πληροφορίες

- ονομασία,

- αριθμός αναφοράς ή κωδικός,

- ονομασία του τεχνικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για το σταθμό (εάν ο οργανισμός αυτός είναι διαφορετικός από τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για το δίκτυο),

- τύπος σταθμού

+ κυκλοφοριακής ρύπανσης

+ βιομηχανικής ρύπανσης

+ βασικής ρύπανσης

- σκοπός σταθμού (τοπικός, περιφερειακός, οδηγία ΕΕ, GEMS, ΟΟΣΑ, ΕΜΕΡ, κ.λπ.),

- γεωγραφικές συντεταγμένες,

- υψόμετρο,

- NUTS επίπεδο III

- μετρούμενοι ρύποι,

- μετρούμενες μετεωρολογικές παράμετροι,

- άλλες χρήσιμες πληροφορίες: κυριαρχούσα διεύθυνση ανέμων, λόγος αποστάσεως/ύψους των πλησιέστερων εμποδίων, κ.λπ.

2. Τοπικό περιβάλλον / Μορφολογία του τοπίου

- τύπος ζώνης

+ αστική

+ προαστειακή

+ αγροτική

- χαρακτηρισμός της ζώνης

+ κατοικίας

+ εμπορική

+ βιομηχανική

+ γεωργική

+ φυσική

- αριθμός κατοίκων της ζώνης

3. Κυριότερες πηγές εκπομπών

- παραγωγή ηλεκτρισμού, συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας, θέρμανση συνοικιών,

- καύσεις σε εμπορικά κτίρια, ιδρύματα ή κατοικίες,

- καύσεις σε βιομηχανικές μονάδες,

- διεργασίες παραγωγής,

- εξόρυξη/άντληση και διανομή ορυκτών καυσίμων,

- χρησιμοποίηση διαλυτών,

- οδική κυκλοφορία,

- Άλλες κινητές πηγές και μηχανήματα (να προσδιοριστούν),

- επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων,

- γεωργία,

- φυσικές πηγές,

4. Χαρακτηρισμός της κυκλοφορίας (μόνο για σταθμούς με κύριο αντικείμενο την κυκλοφοριακή ρύπανση)

- πλατύς δρόμος με

+ μεγάλη κυκλοφορία (πάνω από 10 000 οχήματα την ημέρα)

+ μέτρια κυκλοφορία (από 2 000 ως 10 000 οχήματα την ημέρα)

+ μικρή κυκλοφορία (κάτω από 2 000 οχήματα την ημέρα)

- στενός δρόμος

+ μεγάλη κυκλοφορία (πάνω από 10 000 οχήματα την ημέρα)

+ μέτρια κυκλοφορία (από 2 000 ως 10 000 οχήματα την ημέρα)

+ μικρή κυκλοφορία (κάτω από 2 000 οχήματα την ημέρα)

- στενός δρόμος με ψηλά κτίρια (τύπου φαραγγιού)

και

+ μεγάλη κυκλοφορία (πάνω από 10 000 οχήματα την ημέρα)

+ μέτρια κυκλοφορία (από 2 000 ως 10 000 οχήματα την ημέρα)

+ μικρή κυκλοφορία (κάτω από 2 000 οχήματα την ημέρα)

- αυτοκινητόδρομος με

+ μεγάλη κυκλοφορία (πάνω από 10 000 οχήματα την ημέρα)

+ μέτρια κυκλοφορία (από 2 000 ως 10 000 οχήματα την ημέρα)

+ μικρή κυκλοφορία (κάτω από 2 000 οχήματα την ημέρα)

- άλλες περιπτώσεις: σταυροδρόμι, φανάρια τροχαίας, χώρος στάθμευσης, στάση λεωφορείων, στάση ταξί κ.λπ.

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

- εξοπλισμός

- όνομα

- αναλυτική αρχή λειτουργίας

- χαρακτηριστικά δειγματοληψίας

- θέση σημείου δειγματοληψίας (πρόσοψη κτιρίου, οδόστρωμα, αυλή)

- ύψος σημείου δειγματοληψίας

- μήκος σωλήνα δειγματοληψίας

- χρόνος ολοκλήρωσης εξαγομένων

- χρόνος δειγματοληψίας

- βαθμονόμηση

- είδος: αυτόματη, με το χέρι, μικτή

- μέθοδος

- συχνότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Διαδικασία επικύρωσης

Η διαδικασία επικύρωσης των δεδομένων πρέπει:

- να λαμβάνει υπόψη, παραδείγματος χάριν, τις διαταραχές που οφείλονται στη συντήρηση, στη βαθμονόμηση, σε τεχνικά προβλήματα, σε μετρήσεις εκτός κλίμακας ή σε μετρήσεις που παρουσιάζουν αιφνίδιες μεταβολές, όπως είναι οι υπερβολικές αυξήσεις ή μειώσεις των τιμών.

Τα δεδομένα πρέπει επίσης να αναθεωρούνται με τη βοήθεια κριτηρίων που βασίζονται στη γνώση των κλιματικών και μετεωρολογικών επιδράσεων στο χώρο του μετρητή κατά την περίοδο μετρήσεως και

- να επιτρέπει τον εντοπισμό των λανθασμένων μετρήσεων με τεχνικές όπως είναι η σύγκριση με μετρήσεις κατά τους προηγούμενους μήνες και με μετρήσεις άλλων ρύπων καθώς και η μέθοδος των τυπικών αποκλίσεων.

Ο κατάλογος δεδομένων που καταρτίσθηκε κατά την πρώτη φάση πρέπει επίσης να εξετάζεται και να επαληθεύεται.

2. Κωδικοί ποιότητας

Όλα τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θεωρούνται έγκυρα, εκτός αν συνοδεύονται από τους παρακάτω κωδικούς:

- κωδικός T: χαρακτηρίζει δεδομένα που δεν έχουν ή δεν έχουν ακόμη υποστεί τη διαδικασία επικύρωσης που ορίζεται στο σημείο 1,

- κωδικός N: χαρακτηρίζει δεδομένα που επισημάνθηκαν ως ανακριβή ή αμφίβολα κατά τη διαδικασία επικύρωσης που ορίζεται στο σημείο 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

α) Ομαδοποίηση των δεδομένων

Τα κριτήρια για τον υπολογισμό των ωριαίων και 24ωρων τιμών από δεδομένα με μικρότερη χρονική βάση για τον υπολογισμό του μέσου όρου είναι:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

β) Υπολογισμός των στατιστικών παραμέτρων

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Ο λόγος του αριθμού των επικυρωμένων δεδομένων για τις δύο εποχές του έτους που εξετάζεται δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει την τιμή 2. Οι δύο εποχές είναι ο χειμώνας (από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο και από τον Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο) και το καλοκαίρι (από τον Απρίλιο έως και το Σεπτέμβριο).