31996R1889

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/96 της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 1996 για τον καθορισμό του επιπέδου του κατωφλίου παρέμβασης για τα μήλα για την περίοδο εμπορίας 1996/97

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 249 της 01/10/1996 σ. 0028 - 0028


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1889/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 1996 για τον καθορισμό του επιπέδου του κατωφλίου παρέμβασης για τα μήλα για την περίοδο εμπορίας 1996/97

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1121/89 του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 1989, για τον καθορισμό κατωφλίου παρέμβασης για τα μήλα και τα κουνουπίδια (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1327/95 (2), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1121/89 καθορίζει τα κριτήρια καθορισμού του κατωφλίου παρέμβασης για τα μήλα 7 ότι εναπόκειται στην Επιτροπή να καθορίσει αυτό το κατώφλι παρέμβασης εφαρμόζοντας το μέσο όρο της παραγωγής που προορίζεται για τη νωπή κατανάλωση των πέντε τελευταίων περιόδων εμπορίας για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, τα ποσοστά που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το κατώφλι παρέμβασης των μήλων για την περίοδο εμπορίας 1996/97 καθορίζεται σε 273 519 τόνους.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 1996.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 118 της 29. 4. 1989, σ. 21.

(2) ΕΕ αριθ. L 128 της 13. 6. 1995, σ. 8.