31996R1397

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1397/96 της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 1996 για καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1996/97, της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα αχλάδια Williams και Rocha, καθώς και το ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα αχλάδια σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 180 της 19/07/1996 σ. 0004 - 0005


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1397/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιουλίου 1996 για καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1996/97, της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα αχλάδια Williams και Rocha, καθώς και το ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα αχλάδια σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 1986, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2314/95 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1206/90 του Συμβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2202/90 (4), καθορίζει τους γενικούς κανόνες του καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή στον τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 7

ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86, η ελάχιστη τιμή που καταβάλλεται στον παραγωγό καθορίζεται με βάση την ελάχιστη τιμή που ίσχυε κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, την εξέλιξη των τιμών βάσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών και την ανάγκη να διασφαλίζεται η κανονική διάθεση των νωπών προϊόντων στους διάφορους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του εφοδιασμού της βιομηχανίας μεταποίησης 7

ότι το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 ορίζει τα κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή 7 ότι πρέπει να λαμβάνεται, ιδίως υπόψη η ενίσχυση που καθορίστηκε για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, προσαρμοσμένη κατά τρόπον ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς και η διαφορά μεταξύ του κόστους της πρώτης ύλης στην Κοινότητα και του κόστους της πρώτης ύλης στις κύριες ανταγωνιστικές τρίτες χώρες 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1996/97:

α) η ελάχιστη τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86, η οποία καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα αχλάδια Williams και Rocha

και

β) η ενίσχυση στην παραγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού, για τα αχλάδια Williams και Rocha σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτου,

καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Όταν η μεταποίηση πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο έχει καλλιεργηθεί το προϊόν, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει στο κράτος μέλος που καταβάλλει την ενίσχυση στην παραγωγή, την απόδειξη ότι έχει πληρωθεί η ελάχιστη τιμή που πρέπει να καταβάλλεται στον παραγωγό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 1996.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 49 της 27. 2. 1986, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 233 της 30. 9. 1995, σ. 69.

(3) ΕΕ αριθ. L 119 της 11. 5. 1990, σ. 74.

(4) ΕΕ αριθ. L 201 της 31. 7. 1990, σ. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>