31996R1315

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1315/96 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 1996 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/95 για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 170 της 09/07/1996 σ. 0020 - 0020


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1315/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 1996 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/95 για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2931/95 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 14,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/95 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1112/96 (4), έχει καθορίσει στο άρθρο 2α την ελάχιστη αξία των τυριών που είναι επιλέξιμα στο καθεστώς των επιστροφών κατά την εξαγωγή 7 ότι η αξία αυτή όπως εισήχθη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/95 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 823/96 της Επιτροπής (5), είναι υψηλότερη από εκείνη που ίσχυε προηγουμένως δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 823/96, και ίσχυε σε όλα τα τυριά 7 ότι το μέτρο αυτό ελήφθη για να περιοριστούν οι αιτήσεις εκδόσεως πιστοποιητικών εξαγωγής για να τηρηθούν οι ποσότητες των εξαγωμένων τυριών με επιστροφή που απορρέουν από τις συμφωνίες στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του γύρου της Ουρουγουάης 7 ότι, έκτοτε, από την ανάλυση των διαφόρων εξωτερικών αγορών διαπιστώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση των τιμών των τυριών φέτα που παρασκευάζονται από αγελαδινό γάλα, ο στόχος αυτός θα μπορούσε καλύτερα να επιτευχθεί για τα τυριά αυτά με απευθείας έλεγχο του όγκου των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τον οποίο είναι δυνατόν να διασφαλισθεί ότι ο όγκος των εκδιδομένων πιστοποιητικών κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου παραμένει χαμηλότερος από τον όγκο των πιστοποιητικών που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της ιδίας περιόδου του προηγουμένου έτους 7 ότι πρέπει, συνεπώς, να μην εφαρμοστεί η εν λόγω ελάχιστη αξία στα τυριά Φέτα από αγελαδινό γάλα 7

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/95, προβλέπει στο άρθρο 7 το ποσό των εγγυήσεων για τα πιστοποιητικά εξαγωγής για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα 7 ότι, για να διασφαλισθεί η ορθή διαχείριση του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή, ιδίως για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, να μειωθεί ο κίνδυνος κερδοσκοπικών αιτήσεων και διαταράξεως του καθεστώτος και να επιτραπεί η ακριβέστερη διαχείριση της εκδόσεως των πιστοποιητικών, πρέπει να αυξηθεί το ποσό της εγγυήσεως για το εν λόγω προϊόν,

ότι η επιτροπή διαχείρισης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε από τον πρόεδρό της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/95 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2α συμπληρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο:

«Εντούτοις, η διάταξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για το τυρί που υπάγεται στον κωδικό 0406 90 33 919».

2. Στο άρθρο 7, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) 15 % του ποσού της επιστροφής για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κωδικό ΣΟ 0402 10».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 1996.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13.

(2) ΕΕ αριθ. L 307 της 20. 12. 1995, σ. 10.

(3) ΕΕ αριθ. L 144 της 28. 6. 1995, σ. 22.

(4) ΕΕ αριθ. L 148 της 21. 6. 1996, σ. 24.

(5) ΕΕ αριθ. L 111 της 4. 5. 1996, σ. 9.

(6) ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1.