31996R1107

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1996 σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 148 της 21/06/1996 σ. 0001 - 0010


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουνίου 1996 σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, σχετικά με την προστασία των γεωργικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 17,

Εκτιμώντας:

ότι, δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, εντός του εξαμήνου που ακολουθεί την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του κανονισμού, τα κράτη μέλη ανακοίνωσαν στην Επιτροπή ποιες είναι, μεταξύ των επωνυμιών τους που προστατεύονται από το νόμο ή έχουν καθιερωθεί από τη χρήση, εκείνες που επιθυμούν να καταχωρηθούν 7

ότι, μετά την εξέταση της συμφωνίας των επωνυμιών αυτών με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, ορισμένες απ' αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και δικαιούνται να καταχωρηθούν και, κατά συνέπεια, να τύχουν προστασίας σε κοινοτικό επίπεδο ως γεωγραφική ένδειξη ή ονομασία προέλευσης 7

ότι οι κοινές ονομασίες δεν καταχωρούνται 7

ότι το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν εφαρμόζεται στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού 7

ότι, δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, μία ονομασία προέλευσης ή μια γεωγραφική ένδειξη δεν καταχωρείται εφόσον, λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος, της δημόσιας αναγνώρισης και της διάρκειας χρήσεώς του, η καταχώρηση ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική ταυτότητα του προϊόντος 7

ότι, στην περίπτωση κατά την οποία μία ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, της οποίας το όνομα έχει ήδη καταχωρηθεί ως εμπορικό σήμα, προστατεύεται κατόπιν πρωτοβουλίας ενός και μόνο παραγωγού σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2037/93 της Επιτροπής (2), ο εν λόγω παραγωγός δεν μπορεί να εμποδίσει τους άλλους παραγωγούς της οριοθετημένης ζώνης, οι οποίοι παράγουν σύμφωνα με την καταχωρημένη συγγραφή υποχρεώσεων, να χρησιμοποιούν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 7

ότι, στην περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να υπάρχει συνύπαρξη μεταξύ ενός εμπορικού σήματος και μιας καταχωρημένης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, η χρήση του εμπορικού σήματος που αντιστοιχεί σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 μπορεί να συνεχισθεί εάν η εν λόγω χρήση πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού 7

ότι ορισμένα κράτη μέλη κοινοποίησαν ότι για ορισμένα τμήματα ονομασιών δεν ζητήθηκε προστασία και ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη 7

ότι η καταχώρηση των ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης των ισχυουσών διατάξεων όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα 7

ότι, κατά την ψηφοφορία, η επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν έλαβε θέση εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε από τον πρόεδρό της 7 ότι, σύμφωνα με το άρθρο αυτό και λόγω ελλείψεως γνώμης της επιτροπής, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση προκειμένου να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία εντός προθεσμίας τριών μηνών 7 ότι το Συμβούλιο δεν αποφάσισε εντός της προθεσμίας αυτής και, συνεπώς, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επωνυμίες που αναγράφονται στο παράρτημα, καταχωρούνται ως προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) ή προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

Οι επωνυμίες που δεν αναγράφονται στο παράρτημα, οι οποίες ωστόσο ανακοινώθηκαν δυνάμει του εν λόγω άρθρου 17, παραμένουν προστατευόμενες σε εθνικό επίπεδο μέχρις ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με αυτές.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 1996.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 208 της 24. 7. 1992, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 185 της 28. 7. 1993, σ. 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Νωπά κρέατα

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Carne de Αvila (ΠΓΕ)

- Carne de Morucha de Salamanca (ΠΓΕ)

- Pollo y Capσn del Prat (ΠΓΕ)

- Ternasco de Aragσn (ΠΓΕ)

ΓΑΛΛΙΑ

- Agneau du Quercy (ΠΓΕ)

- Boeuf de Chalosse (ΠΓΕ)

- Veau de l'Aveyron et du Sιgala (ΠΓΕ)

- Dinde de Bresse (ΠΟΠ)

- Volailles de Bresse (ΠΟΠ)

- Volailles de Houdan (ΠΓΕ)

- Agneau de l'Aveyron (ΠΓΕ)

- Agneau du Bourbonnais (ΠΓΕ)

- Boeuf charolais du Bourbonnais (ΠΓΕ)

- Boeuf du Maine (ΠΓΕ)

- Veau du Limousin (ΠΓΕ)

- Volailles de l'Ain (ΠΓΕ)

- Volailles du Gers (ΠΓΕ)

- Volailles du Maine (ΠΓΕ)

- Volailles de Louι (ΠΓΕ)

- Volailles de l'Orlιanais (ΠΓΕ)

- Volailles de Bourgogne (ΠΓΕ)

- Volailles du plateau de Langres (ΠΓΕ)

- Volailles du Charolais (ΠΓΕ)

- Volailles de Normandie (ΠΓΕ)

- Volailles de Bretagne (ΠΓΕ)

- Volailles de Challans (ΠΓΕ)

- Volailles de Vendιe (ΠΓΕ)

- Volailles d'Alsace (ΠΓΕ)

- Volailles du Forez (ΠΓΕ)

- Volailles du Bιarn (ΠΓΕ)

- Volailles de Cholet (ΠΓΕ)

- Volailles des Landes (ΠΓΕ)

- Volailles de Licques (ΠΓΕ)

- Volailles d'Auvergne (ΠΓΕ)

- Volailles du Velay (ΠΓΕ)

- Volailles du Val de Sθvres (ΠΓΕ)

- Volailles d'Ancenis (ΠΓΕ)

- Volailles de Janzι (ΠΓΕ)

- Volailles du Gatinais (ΠΓΕ)

- Volailles du Berry (ΠΓΕ)

- Volailles de la Champagne (ΠΓΕ)

- Volailles du Languedoc (ΠΓΕ)

- Volailles du Lauragais (ΠΓΕ)

- Volailles de Gascogne (ΠΓΕ)

- Volailles de la Drτme (ΠΓΕ)

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

- Viande de porc, marque nationale grand-duchι de Luxembourg (ΠΓΕ)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Borrego de Montemor-o-Novo (ΠΓΕ)

- Borrego da Serra da Estrela (ΠΟΠ)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (ΠΓΕ)

- Cabrito da Gralheira (ΠΓΕ)

- Cabrito da Beira (ΠΓΕ)

- Vitela de Lafυes (ΠΓΕ)

- Borrego da Beira (ΠΓΕ)

- Cabrito do Barroso (ΠΓΕ)

- Borrego Terrincho (ΠΟΠ)

- Carne Alentejana (ΠΟΠ)

- Carne Arouquesa (ΠΟΠ)

- Carne Marinhoa (ΠΟΠ)

- Carne Mertolenga (ΠΟΠ)

- Cordeiro Braganηano (ΠΟΠ)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- Orkney beef (ΠΟΠ)

- Orkney lamb (ΠΟΠ)

- Scottish beef (ΠΓΕ)

- Scottish lamb (ΠΓΕ)

- Shetland lamb (ΠΟΠ)

Προϊόντα με βάση το κρέας

ΒΕΛΓΙΟ

- Jambon d'Ardenne (ΠΓΕ)

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Cecina de Leσn (ΠΓΕ)

- Dehesa de Extremadura (ΠΟΠ)

- Guijuelo (ΠΟΠ)

- Jamσn de Teruel (ΠΟΠ)

- Sobrasada de Mallorca (ΠΓΕ)

ΙΤΑΛΙΑ

- Prosciutto di Parma (ΠΟΠ)

- Prosciutto di S. Daniele (ΠΟΠ)

- Prosciutto di Modena (ΠΟΠ)

- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (ΠΟΠ)

- Salame di Varzi (ΠΟΠ)

- Salame Brianza (ΠΟΠ)

- Speck dell'Alto Adige (ΠΓΕ)

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

- Salaisons fumιes, marque nationale grand-duchι de Luxembourg (ΠΓΕ)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Presunto do Barroso (ΠΓΕ)

Τυριά

ΔΑΝΙΑ

- Danablu (ΠΓΕ)

- Esrom (ΠΓΕ)

ΕΛΛΑΔΑ

- Ανεβατό (ΠΟΠ)

- Γαλοτύρι (ΠΟΠ)

- Γραβιέρα Αγράφων (ΠΟΠ) (1)

- Γραβιέρα Κρήτης (ΠΟΠ) (2)

- Γραβιέρα Νάξου (ΠΟΠ) (3)

- Καλαθάκι Λήμνου (ΠΟΠ)

- Κασέρι (ΠΟΠ)

- Κατίκι Δομοκού (ΠΟΠ)

- Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ)

- Κοπανιστή (ΠΟΠ)

- Λαδοτύρι Μυτιλήνης (ΠΟΠ)

- Μανούρι (ΠΟΠ)

- Μετσοβόνε (ΠΟΠ)

- Μπάτζος (ΠΟΠ)

- Ξυνομυζήθρα Κρήτης (ΠΟΠ)

- Πηχτόγαλο Χανίων (ΠΟΠ)

- Σαν Μιχάλη (ΠΟΠ)

- Σφέλα (ΠΟΠ)

- Φέτα (ΠΟΠ)

- Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (ΠΟΠ)

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Cabrales (ΠΟΠ)

- Idiazαbal (ΠΟΠ)

- Mahσn (ΠΟΠ)

- Picσn Bejes-Tresviso (ΠΟΠ)

- Queso de Cantabria (ΠΟΠ)

- Queso de La Serena (ΠΟΠ)

- Queso Manchego (ΠΟΠ)

- Queso Tetilla (ΠΟΠ)

- Queso Zamorano (ΠΟΠ)

- Quesucos de Liιbana (ΠΟΠ)

- Roncal (ΠΟΠ)

ΓΑΛΛΙΑ

- Beaufort (ΠΟΠ)

- Bleu des Causses (ΠΟΠ)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (ΠΟΠ)

- Brocciu Corse ou brocciu (ΠΟΠ)

- Chabichou du Poitou (ΠΟΠ) (4)- Crottin de Chavignol ou chavignol (ΠΟΠ) (5)

- Ιpoisses de Bourgogne (ΠΟΠ)

- Laguiole (ΠΟΠ)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrιnιes (ΠΟΠ) (6)

- Pouligny Saint Pierre (ΠΟΠ)

- Picodon de l'Ardθche ou picodon de la Drτme (ΠΟΠ) (7)

- Salers (ΠΟΠ)

- Selles-sur-Cher (ΠΟΠ)

- Sainte Maure de Touraine (ΠΟΠ) (8)

- Tomme de Savoie (ΠΓΕ) (9)

- Langres (ΠΟΠ)

- Neufchβtel (ΠΟΠ)

- Abondance (ΠΟΠ)

- Camembert de Normandie (ΠΟΠ) (10)

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (ΠΟΠ)

- Chaource (ΠΟΠ)

- Comtι (ΠΟΠ)

- Emmental de Savoie (ΠΓΕ) (11)

- Emmental franηais est-central (ΠΓΕ) (12)

- Livarot (ΠΟΠ)

- Maroilles ou marolles (ΠΟΠ)

- Munster ou munster-gιromι (ΠΟΠ)

- Pont-l'Ιvκque (ΠΟΠ)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (ΠΟΠ)

- Roquefort (ΠΟΠ)

- Saint-Nectaire (ΠΟΠ)

- Tomme des Pyrιnιes (ΠΓΕ) (13)

- Bleu d'Auvergne (ΠΟΠ)

- Brie de Meaux (ΠΟΠ) (14)- Brie de Melun (ΠΟΠ) (15)- Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (ΠΟΠ)

ΙΤΑΛΙΑ

- Canestrato Pugliese (ΠΟΠ) (16)- Fontina (ΠΟΠ)

- Gorgonzola (ΠΟΠ)

- Grana Padano (ΠΟΠ)

- Parmigiano Reggiano (ΠΟΠ)

- Pecorino Siciliano (ΠΟΠ) (17)- Provolone Valpadana (ΠΟΠ) (18)- Caciotta d'Urbino (ΠΟΠ) (19)- Pecorino Romano (ΠΟΠ) (20)- Quartirolo Lombardo (ΠΟΠ)

- Taleggio (ΠΟΠ)

- Asiago (ΠΟΠ)

- Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (ΠΟΠ) (21)- Montasio (ΠΟΠ)

- Mozzarella di Bufala Campana (ΠΟΠ) (22)- Murazzano (ΠΟΠ)

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

- Noord-Hollandse Edammer (ΠΓΕ) (23) (24)

- Noord-Hollandse Gouda (ΠΓΕ) (25) (26)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Queijo de Nisa (ΠΟΠ)

- Queijo de Azeitγo (ΠΟΠ)

- Queijo de Ιvora (ΠΟΠ)

- Queijo de Sγo Jorge (ΠΟΠ)

- Queijo Rabaηal (ΠΟΠ)

- Queijo Serpa (ΠΟΠ)

- Queijo Serra da Estrela (ΠΟΠ)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (ΠΟΠ)

- Queijo Terrincho (ΠΟΠ)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- White Stilton cheese (ΠΟΠ)/Blue Stilton cheese (ΠΟΠ)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (ΠΟΠ) (27) (28)

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (ΠΟΠ) (29)

- Swaledale cheese (ΠΟΠ)/Swaledale ewes' cheese (ΠΟΠ)

- Bonchester cheese (ΠΟΠ)

- Buxton blue (ΠΟΠ)

- Dovedale cheese (ΠΟΠ)

- Single Gloucester (ΠΟΠ)

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός του βουτύρου)

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Miel de La Alcarria (ΠΟΠ)

ΓΑΛΛΙΑ

- Crθme d'Isigny (ΠΟΠ)

- Crθme fraξche fluide d'Alsace (ΠΓΕ)

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

- Miel luxembourgeois de marque nationale (ΠΟΠ)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Mel da Serra da Lousγ (ΠΟΠ)

- Mel das Terras Altas do Minho (ΠΟΠ)

- Mel da Terra Quente (ΠΟΠ)

- Mel da Serra de Monchique (ΠΟΠ)

- Mel do Parque de Montezinho (ΠΟΠ)

- Mel do Alentejo (ΠΟΠ)

- Mel dos Aηores (ΠΟΠ)

- Mel do Barroso (ΠΟΠ)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabγo) (ΠΟΠ)

Λιπαρές ουσίες

ΒΕΛΓΙΟ

- Beurre d'Ardenne (ΠΟΠ)

Ελαιόλαδα

ΕΛΛΑΔΑ

- Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ) (30) (31)

- Λυγουριό Ασκληπιείου (ΠΟΠ)

- Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (ΠΟΠ) (32) (33)

- Κροκεές Λακωνίας (ΠΟΠ) (34)

- Πέτρινα Λακωνίας (ΠΟΠ) (35)

- Κρανίδι Αργολίδας (ΠΟΠ) (36)

- Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ) (37) (38)

- Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ) (39) (40)

- Λακωνία (ΠΓΕ)

- Χανιά Κρήτης (ΠΓΕ) (41)

- Κεφαλονιά (ΠΓΕ)

- Ολυμπία (ΠΓΕ)

- Λέσβος (ΠΓΕ)

- Πρέβεζα (ΠΓΕ)

- Ρόδος (ΠΓΕ)

- Θάσος (ΠΓΕ)

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Baena (ΠΟΠ)

- Les Garrigues (ΠΟΠ)

- Sierra de Segura (ΠΟΠ)

- Siurana (ΠΟΠ)

ΓΑΛΛΙΑ

- Huile d'olive de Nyons (ΠΟΠ)

- Beurre d'Isigny (ΠΟΠ)

- Beurre Charentes-Poitou - Beurre des Charentes - Beurre des Deux-Sθvres (ΠΟΠ)

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

- Beurre rose de marque nationale grand-duchι de Luxembourg (ΠΟΠ)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Azeite de Moura (ΠΟΠ)

- Azeite de Trαs-os-Montes (ΠΟΠ)

- Azeite do Ribatejo (ΠΟΠ)

- Azeites do Norte Alentejano (ΠΟΠ)

- Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (ΠΟΠ)

Φρούτα, λαχανικά και σιτηρά

ΕΛΛΑΔΑ

- Ακτινίδιο Σπερχειού (ΠΟΠ)

- Ελιά Καλαμάτας (ΠΟΠ)

- Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας (ΠΟΠ)

- Κουμ Κουάτ Κέρκυρας (ΠΓΕ)

- Ξερά σύκα Κύμης (ΠΟΠ)

- Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (ΠΟΠ) (42)- Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου (ΠΟΠ)

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Arroz del Delta del Ebro (ΠΓΕ)

- Calasparra (ΠΟΠ)

- Cerezas de la Montaρa de Alicante (ΠΓΕ)

- Espαrrago de Navarra (ΠΓΕ)

- Faba Asturiana (ΠΓΕ)

- Judνas de El Barco de Αvila (ΠΓΕ)

- Lenteja de La Armuρa (ΠΓΕ)

- Nνsperos Callosa d'En Sarriα (ΠΟΠ)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (ΠΟΠ)

- Uva de mesa embolsada «Vinalopσ» (ΠΟΠ)

ΓΑΛΛΙΑ

- Ail rose de Lautrec (ΠΓΕ)

- Noix de Grenoble (ΠΟΠ)

- Pommes et poires de Savoie (ΠΓΕ)

- Poireaux de Crιances (ΠΓΕ)

- Chasselas de Moissac (ΠΟΠ)

- Mirabelles de Lorraine (ΠΓΕ)

- Olives noires de Nyons (ΠΟΠ)

- Pommes de terre de Merville (ΠΓΕ)

ΙΤΑΛΙΑ

- Arancia Rossa di Sicilia (ΠΓΕ)

- Cappero di Pantelleria (ΠΓΕ)

- Castagna di Montella (ΠΓΕ)

- Fungo di Borgotaro (ΠΓΕ)

- Nocciola del Piemonte (ΠΓΕ)

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

- Opperdoezer Ronde (ΠΟΠ)

ΑΥΣΤΡΙΑ

- Wachauer Marille (ΠΟΠ)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Amκndoa do Douro (ΠΟΠ)

- Ameixa d'Elvas (ΠΟΠ)

- Ananαs dos Aηores/Sγo Miguel (ΠΟΠ)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (ΠΟΠ)

- Castanha dos Soutos da Lapa (ΠΟΠ)

- Castanha Marvγo-Portalegre (ΠΟΠ)

- Castanha de Pradela (ΠΟΠ)

- Castanha da Terra Fria (ΠΟΠ)

- Citrinos do Algarve (ΠΓΕ)

- Cereja de Sγo Juliγo-Portalegre (ΠΟΠ)

- Cereja da Cova da Beira (ΠΓΕ)

- Maηγ de Portalegre (ΠΓΕ)

- Maηγ da Beira Alta (ΠΓΕ)

- Maηγ Bravo de Esmolfe (ΠΟΠ)

- Maηγ da Cova da Beira (ΠΓΕ)

- Maηγ de Alcobaηa (ΠΓΕ)

- Maracujα de Sγo Miguel/Aηores (ΠΟΠ)

- Pκssego da Cova da Beira (ΠΓΕ)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- Jersey Royal potatoes (ΠΟΠ)

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

Μηλίτες

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- Herefordshire cider/perry (ΠΓΕ)

- Worcestershire cider/perry (ΠΓΕ)

- Gloucestershire cider/perry (ΠΓΕ)

Β. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

Μπίρες

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- Newcastle brown ale (ΠΓΕ)

- Kentish ale and Kentish strong ale (ΠΓΕ)

- Rutland bitter (ΠΓΕ)

Φυσικά μεταλλικά νερά και νερά πηγών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

- Bad Hersfelder Naturquelle (ΠΟΠ)

- Bad Pyrmonter (ΠΟΠ)

- Birresborner (ΠΟΠ)

- Bissinger Auerquelle (ΠΟΠ)

- Caldener Mineralbrunnen (ΠΟΠ)

- Ensinger Mineralwasser (ΠΟΠ)

- Felsenquelle Beisefφrth (ΠΟΠ)

- Gemminger Mineralquelle (ΠΟΠ)

- Graf Meinhard Quelle Giessen (ΠΟΠ)

- Haaner Felsenquelle (ΠΟΠ)

- Haltern Quelle (ΠΟΠ)

- Katlenburger Burgbergquelle (ΠΟΠ)

- Kiίlegger Mineralquelle (ΠΟΠ)

- Leisslinger Mineralbrunnen (ΠΟΠ)

- Lφwensteiner Mineralquelle (ΠΟΠ)

- Rhenser Mineralbrunnen (ΠΟΠ)

- Rilchinger Amandus Quelle (ΠΟΠ)

- Rilchinger Grδfin Mariannen-Quelle (ΠΟΠ)

- Siegsdorfer Petrusquelle (ΠΟΠ)

- Teinacher Mineralquellen (ΠΟΠ)

- άberkinger Mineralquelle (ΠΟΠ)

- Vesalia Quelle (ΠΟΠ)

- Bad Niedernauer Quelle (ΠΟΠ)

- Gφppinger Quelle (ΠΟΠ)

- Hφllen Sprudel (ΠΟΠ)

- Lieler Quelle (ΠΟΠ)

- Schwollener Sprudel (ΠΟΠ)

- Steinsieker Mineralwasser (ΠΟΠ)

- Blankenburger Wiesenquelle (ΠΟΠ)

- Wernigerφder Mineralbrunnen (ΠΟΠ)

- Wildenrath Quelle (ΠΟΠ)

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη προϊόντα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

ΕΛΛΑΔΑ

- Παξιμάδι

- Κρητικό παξιμάδι (ΠΓΕ)

ΙΣΠΑΝΙΑ

- Turrσn de Jijona (ΠΓΕ)

- Turrσn de Alicante (ΠΓΕ)

ΓΑΛΛΙΑ

- Bergamote(s) de Nancy (ΠΓΕ)

Γ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

Αιθέρια έλαια

ΓΑΛΛΙΑ

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (ΠΟΠ)

(1) Η προστασία του ονόματος «Γραβιέρα» δεν έχει ζητηθεί.

(2) Η προστασία του ονόματος «Chabichou» δεν έχει ζητηθεί.

(3) Η προστασία του ονόματος «Crottin» δεν έχει ζητηθεί.

(4) Η προστασία του ονόματος «Brebis Pyrιnιes» δεν έχει ζητηθεί.

(5) Η προστασία του ονόματος «Picodon» δεν έχει ζητηθεί.

(6) Η προστασία του ονόματος «Sainte Maure» δεν έχει ζητηθεί.

(7) Η προστασία του ονόματος «Tomme» δεν έχει ζητηθεί.

(8) Η προστασία του ονόματος «Camembert» δεν έχει ζητηθεί.

(9) Η προστασία του ονόματος «Emmental» δεν έχει ζητηθεί.

(10) Η προστασία του ονόματος «Brie» δεν έχει ζητηθεί.

(11) Η προστασία του ονόματος «Canestrato» δεν έχει ζητηθεί.

(12) Η προστασία του ονόματος «Pecorino» δεν έχει ζητηθεί.

(13) Η προστασία του ονόματος «Provolone» δεν έχει ζητηθεί.

(14) Η προστασία του ονόματος «Caciotta» δεν έχει ζητηθεί.

(15) Η προστασία του ονόματος «Formai de Mut» δεν έχει ζητηθεί.

(16) Η προστασία του ονόματος «Mozzarella» δεν έχει ζητηθεί.

(17) Η προστασία του ονόματος «noord-Hollandse» δεν έχει ζητηθεί.

(18) Η προστασία του ονόματος «edammer» δεν έχει ζητηθεί.

(19) Η προστασία του ονόματος «gouda» δεν έχει ζητηθεί.

(20) Η προστασία του ονόματος «Cheddar» δεν έχει ζητηθεί.

(21) Η προστασία του ονόματος «West Country» δεν έχει ζητηθεί.

(22) Η προστασία του ονόματος «Lancashire» δεν έχει ζητηθεί.

(23) Η προστασία του ονόματος «Ηρακλείου» δεν έχει ζητηθεί.

(24) Η προστασία του ονόματος «Κρήτης» δεν έχει ζητηθεί.

(25) Η προστασία του ονόματος «Ρεθύμνης» δεν έχει ζητηθεί.

(26) Η προστασία του ονόματος «Λακωνίας» δεν έχει ζητηθεί.

(27) Η προστασία του ονόματος «Αργολίδας» δεν έχει ζητηθεί.

(28) Η προστασία του ονόματος «Πηλίου» δεν έχει ζητηθεί.