31996D0509

96/509/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 1996 για τον καθορισμό γενεαλογικών και ζωοτεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά την εισαγωγή σπέρματος ορισμένων ζώων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 210 της 20/08/1996 σ. 0047 - 0052


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιουλίου 1996 για τον καθορισμό γενεαλογικών και ζωοτεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά την εισαγωγή σπέρματος ορισμένων ζώων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (96/509/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 1994, για τον καθορισμό των γενικών αρχών οι οποίες αφορούν τους ζωοτεχνικούς και γενετικούς όρους που εφαρμόζονται για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων, του σπέρματός τους, των ωαρίων και των εμβρύων τους (1), και ιδίως το άρθρο 5 δεύτερο και τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας:

ότι σύμφωνα με την οδηγία 87/328/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1987, σχετικά με την έγκριση, για αναπαραγωγικούς λόγους, αναπαραγωγικών ζώων καθαρής φυλής του βοείου είδους (2), και την απόφαση 90/257/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1990, για τον καθορισμό των κριτηρίων που διέπουν την έγκριση, για αναπαραγωγικούς λόγους, αναπαραγωγικών προβάτων και αιγών καθαρής φυλής καθώς και τη χρήση του σπέρματος, των ωαρίων ή των εμβρύων τους (3), και την οδηγία 90/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1990, σχετικά με την έγκριση αναπαραγωγικών χοίρων καθαρής φυλής για αναπαραγωγή (4), ένα κράτος μέλος δεν δύναται να απαγορεύσει, να περιορίσει ή να παρεμποδίσει την παραλαβή σπέρματος το οποίο προέρχεται από αρσενικά ζώα που δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές, και το οποίο πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο επισήμων δοκιμών, εντός των ορίων των ποσοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια αυτών των επισήμων δοκιμών 7

ότι οι γενικές αρχές που διέπουν τέτοιες επίσημες δοκιμές ορίζονται στην απόφαση 86/130/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 1986, για τον καθορισμό μεθόδων παρακολούθησης των επιδόσεων και εκτίμησης της γενετικής αξίας για αναπαραγωγικά ζώα καθαρής φυλής του βοείου είδους (5), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 94/515/ΕΚ της Επιτροπής (6), στην απόφαση 90/256/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1990, στην οποία ορίζονται μέθοδοι για την παρακολούθηση των επιδόσεων και την εκτίμηση της γενετικής αξίας αναπαραγωγικών προβάτων και αιγών καθαρής φυλής (7), και στην απόφαση 80/507/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 1989, για τον καθορισμό μεθόδων για την παρακολούθηση των επιδόσεων και την εκτίμηση της γενετικής αξίας αναπαραγωγικών χοίρων καθαρής φυλής και υβριδίων (8) 7

ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι όροι που θα διέπουν την εισαγωγή σπέρματος από αρσενικά ζώα τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές 7 ότι είναι, επομένως, αναγκαίο να καθοριστούν τα πιστοποιητικά που θα απαιτούνται για το σπέρμα αυτό 7

ότι το σπέρμα που προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε δοκιμές επιδόσεων και σε εκτίμηση της γενετικής του αξίας, πρέπει να συνοδεύεται από γενεαλογικό και ζωοτεχνικό πιστοποιητικό όπως προβλέπεται στην απόφαση 95/510/ΕΚ της Επιτροπής (9) 7

ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το σπέρμα που προέρχεται από αρσενικά τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές, θα γίνεται αποδεκτό για τεχνητή γονιμοποίηση, εντός των ορίων των ποσοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια των επισήμων δοκιμών από εγκεκριμένους οργανισμούς ή συλλόγους 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης ζωοτεχνικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το σπέρμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 94/28/ΕΚ, που προέρχεται από ζώο το οποίο δεν έχει υποβληθεί στις δοκιμές επιδόσεων και στη διαδικασία εκτίμησης της γενετικής του αξίας επί τη βάσει των γενικών αρχών οι οποίες προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες, είναι δυνατόν να εισάγεται μόνο εντός των ορίων των ποσοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια αυτών των επισήμων δοκιμών από εγκεκριμένους οργανισμούς ή συλλόγους.

Άρθρο 2

Το σπέρμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 πρέπει να συνοδεύεται:

- από γενεαλογικό και ζωοτεχνικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας,

- από ένα πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο πρέπει να παρουσιάζονται ταυτοχρόνως κατά τη στιγμή της εισαγωγής.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 1997.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 1996.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 178 της 12. 7. 1994, σ. 66.

(2) ΕΕ αριθ. L 167 της 26. 6. 1987, σ. 54.

(3) ΕΕ αριθ. L 145 της 8. 6. 1990, σ. 38.

(4) ΕΕ αριθ. L 71 της 17. 3. 1990, σ. 34.

(5) ΕΕ αριθ. L 101 της 17. 4. 1986, σ. 37.

(6) ΕΕ αριθ. L 207 της 10. 8. 1994, σ. 30.

(7) ΕΕ αριθ. L 145 της 8. 6. 1990, σ. 35.

(8) ΕΕ αριθ. L 247 της 23. 8. 1989, σ. 43.

(9) Βλέπε σελίδα 53 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>