31995R0657

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 657/95 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 1995 σχετικά με τις λεπτομέρειες διαχείρισης της δεύτερης δόσης των ποσοτικών ποσοστώσεων που θα εφαρμοσθούν το 1995 σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 069 της 29/03/1995 σ. 0013 - 0019


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 657/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 1995 σχετικά με τις λεπτομέρειες διαχείρισης της δεύτερης δόσης των ποσοτικών ποσοστώσεων που θα εφαρμοσθούν το 1995 σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1994 για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 και τα άρθρα 13 και 24,

Εκτιμώντας:

ότι το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 519/94 της 7ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το κοινό καθεστώς εισαγωγών που εφαρμόζεται έναντι ορισμένων τρίτων χωρών και με τον οποίο καταργούνται οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1765/82, (ΕΟΚ) αριθ. 1766/82 και (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/95 (3), εισήγαγε έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ορισμένες ετήσιες ποσοτικές ποσοστώσεις που αναφέρονται το παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, και όρισε ότι η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94 7 ότι, κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 738/94 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2597/94 (5), που καθορίζει τις γενικές διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94 7 ότι αυτές οι διατάξεις εφαρμόζονται στη διαχείριση των προαναφερομένων ποσοστώσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 7 ότι, λόγω των χαρακτηριστικών της κινεζικής οικονομίας, του εποχιακού χαρακτήρα του ανεφοδιασμού ορισμένων προϊόντων και του χρόνου μεταφοράς, και με την προοπτική της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των νέων κρατών μελών, η Επιτροπή, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2459/94 (6) ξεκίνησε εκ των προτέρων τη διαδικασία χορήγησης της πρώτης δόσης των ποσοτικών ποσοστώσεων που θα εφαρμοσθούν το 1995 σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 7 ότι το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/95 προσάρμοσε τις ποσοστώσεις που καθιερώθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 519/94, για να ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων οι εμπορικές συναλλαγές νέων κρατών μελών με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 7 ότι, συνεπώς, πρέπει να αποδοθεί η διαφορά μεταξύ του ποσού των ετήσιων ποσοστώσεων που καθορίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 519/94, όπως έχουν προσαρμοσθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/95, αφενός, και των ποσοτήτων που απετέλεσαν την πρώτη δόση του 1995 των εν λόγω ποσοστώσεων, αφετέρου, για τις ποσότητες που δεν ήταν δυνατόν να αποδοθούν 7 ότι, μετά από εξέταση των διαφόρων μεθόδων διαχείρισης που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 520/94, είναι σκόπιμο να επιλεγεί η μέθοδος που βασίζεται στο να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές ροές του εμπορίου 7 ότι, κατ' εφαρμογήν της μεθόδου αυτής, οι δόσεις των ποσοστώσεων διαιρούνται σε δύο μέρη από τα οποία το ένα αφορά τους παραδοσιακούς εισαγωγείς και το άλλο τους λοιπούς αιτούντες 7 ότι η μέθοδος αυτή φαίνεται ικανή να εξασφαλίσει την αρμονική μετάβαση από το προηγούμενο καθεστώς που χαρακτηριζόταν από τις υπάρχουσες μεταξύ των κρατών μελών διαφορές όσον αφορά τους όρους εισαγωγής των σχετικών προϊόντων και το νέο ενιαίο καθεστώς που προκύπτει από τη θέσπιση των εν λόγω κοινοτικών ποσοστώσεων 7 ότι η μέθοδος αυτή επιτρέπει πράγματι να ληφθούν υπόψη οι παραδοσιακές ροές του εισαγωγικού εμπορίου που διαμορφώθηκαν υπό το προϊσχύσαν καθεστώς 7 ότι, όμως, η εγκαθίδρυση ενός πραγματικά κοινοτικού καθεστώτος οφείλει να εξασφαλίζει στους μη παραδοσιακούς εισαγωγείς την προοδευτική πρόσβασή τους 7 ότι, για τον καθορισμό του μεριδίου των λοιπών αιτούντων, πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά αντιπροσωπευτικό τρόπο οι ανισότητες του προαναφερθέντος καθεστώτος εσαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94 7 ότι θα πρέπει, επομένως, να αναζητηθεί βάσει του συνόλου των ως άνω στοιχείων κάποια ισορροπία κατά τον προσδιορισμό του αντίστοιχου μεριδίου που μπορεί να χορηγηθεί στις δύο κατηγορίες εισαγωγέων 7 ότι πρέπει να κατανεμηθούν οι ποσοστώσεις της δεύτερης δόσης με βάση τα ίδια κριτήρια με εκείνα που είχαν εφαρμοσθεί για την πρώτη δόση, με εξαίρεση την ποσόστωση που αφορά τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 8527 29, δεδομένου ότι η κτηθείσα εμπειρία υπαγορεύει μάλλον να κατανεμηθεί αυτή η ποσόστωση σε δύο ίσα μέρη 7 ότι πρέπει να διατηρηθεί, για την απόδοση του τμήματος της ποσόστωσης που προορίζεται για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς, η περίοδος αναφοράς 1991/92 που εφαρμόσθηκε για την κατανομή της πρώτης δόσης των ποσοστώσεων 1995, και η οποία αποδόθηκε εκ των προτέρων τόσο στους κοινοτικούς εισαγωγείς όσο και στους εισαγωγείς των νέων κρατών μελών 7 ότι εξακολουθεί να είναι αντιπροσωπευτική της κανονικής εξέλιξης των παραδοσιακών ροών του εισαγωγικού εμπορίου που διαμορφώθηκαν υπό το προηγούμενο καθεστώς 7 ότι, ωστόσο, είναι σκόπιμο να απλοποιηθούν οι διατυπώσεις που οφείλουν να διεκπεραιώσουν οι παραδοσιακοί εισαγωγείς που είναι ήδη κάτοχοι άδειας εισαγωγής η οποία εκδόθηκε κατά την κατανομή των κοινοτικών ποσοστώσεων 1994 ή κατά την κατανομή της πρώτης δόσης των ποσοστώσεων του 1995 7 ότι οι αρμόδιες διοικητικές αρχές διαθέτουν ήδη δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για έκαστο των παραδοσιακών εισαγωγέων 7 ότι, συνεπώς, αρκεί οι εν λόγω εισαγωγείς να επισυνάπτουν στη νέα αίτηση χορήγησης αδείας αντίγραφο της προηγούμενης αδείας των 7 ότι, ωστόσο, δεν πρέπει να επιτραπεί αυτή η απλοποίηση των διατυπώσεων για τις αιτήσεις χορήγησης αδείας εισαγωγής που αφορούν τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 6402 99 λαμβανομένης υπόψη της τροποποίησης της διάρθρωσης της αρχικής ποσόστωσης που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/95 7 ότι, για την κατανομή του τμήματος εκείνου της ποσόστωσης που προορίζεται για τους λοιπούς εισαγωγείς, η κτηθείσα εμπειρία έδειξε ότι η μέθοδος που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94, ήτοι η μέθοδος που βασίζεται στη χρονολογική σειρά παραλαβής των αιτήσεων, δύναται να αποδειχθεί ακατάλληλη 7 ότι, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94, είναι ακόπιμο να καθιερωθεί εναλλακτική μέθοδος 7 ότι φαίνεται σωστό, γι' αυτό το σκοπό να προβλεφθεί μία κατανομή κατ' αναλογία με τις ποσοστώσεις που ζητήθηκαν, με βάση την ταυτόχρονη εξέταση των αιτήσεων αδειών εισαγωγής που πράγματι υποβλήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94 7 ότι, προκειμένου να δημιουργηθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις για την απόδοση και την ικανοποιητική εξάντληση των ποσοστώσεων, είναι σκόπιμη η πρόληψη πιθανών κερδοσκοπικών αιτήσεων και, επιπλέον, η μέριμνα για την κατανομή των ποσοτήτων που είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οικονομικά 7 ότι, γι' αυτό το σκοπό, είναι χρήσιμο να περιορισθεί το ποσό που μπορεί να ζητήσει κάθε εισαγωγέας πλην των παραδοσιακών σε μια προκαθορισμένη ποσότητα/αξία 7 ότι, με βάση τις τροποποιήσεις που έγιναν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/95 της ποσόστωσης που εφαρμόζεται στα γάντια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 4203 29, και λαμβανομένων υπόψη των ποσών που έχουν ήδη αποδοθεί κατά την πρώτη δόση, θα εξετασθεί η δυνατότητα απόδοσης μιας δεύτερης δόσης στο τέλος της περιόδου κατά την οποία ισχύουν οι άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί κατά την πρώτη δόση 7 ότι, σχετικά με τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 6403 51, 6403 59 και 8527 29, η απόδοση της πρώτης δόσης των ποσοστώσεων 1995 στους εισαγωγείς πλην των παραδοσιακών έχει ανασταλεί, επειδή οι ποσότητες που θα χορηγηθούν δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν οικονομικά 7 ότι πρέπει, επομένως, να προστεθούν οι ποσότητες της δεύτερης δόσης που ανήκουν στους εισαγωγείς πλην των παραδοσιακών, στις ποσότητες της πρώτης δόσης που δεν ήταν δυνατόν να αποδοθούν, και να αποδοθεί των σύνολο αυτών των ποσοστώσεων στους εισαγωγείς πλην των παραδοσιακών, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές κατά την πρώτη δόση 7 ότι είναι επομένως δυνατόν να καθορισθούν τα ποσοτικά κριτήρια για την απόδοση αυτών των συνολικών ποσοστώσεων σε αυτούς τους εισαγωγείς 7 ότι, συνεπώς, δεν πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία για την εισαγωγή των αιτήσεων αδείας εισαγωγής για τα προϊόντα που εισάγονται σε αυτό το τμήμα της ποσόστωσης 7 ότι, για τη συμμετοχή στη χορήγηση των ποσοστώσεων, είναι σκόπιμο να ορίζεται η αντίστοιχη περίοδος καταθέσεως εκ μέρους των παραδοσιακών εισαγωγέων και των λοιπών των αιτήσεων εισαγωγέων αδείας εισαγωγής 7 ότι πρέπει να προβλεφθεί, ενόψει βελτιστοποίησης της χρήσης των ποσοστώσεων, ότι οι αιτήσεις αδείας οι σχετικές με εισαγωγές υποδημάτων θα διευκρινίζουν, στην περίπτωση που οι ποσοστώσεις αναφέρονται σε περισσότερους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, τις ποσότητες που ζητούνται για κάθε κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας 7 ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις υποβαλλόμενες σ' αυτά αιτήσεις αδειών εισαγωγής σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94 7 ότι τα στοιχεία τα σχετικά με τις παλαιότερες εισαγωγές των παραδοσιακών εισαγωγέων, πρέπει να κατανεμηθούν ανά έτος αναφοράς και να εκφρασθούν σύμφωνα με τη μονάδα της οικείας ποσόστωσης 7 ότι, όταν η ποσόστωσης καθορίζεται σε Ecu, η ισοτιμία του νομίσματος στο οποίο εκφράζονται οι παλαιότερες εισαγωγές υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 για τη θέσπιση των κοινοτικών τελωνειακών κωδικών (1) 7 ότι, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των εμπορικών συναλλαγών που αφορούν τα προϊόντα που υποβάλλονται σε ποσοστώσεις και ιδίως του χρόνου μεταφοράς των εμπορευμάτων, κρίνεται σκόπιιμο να καθορισθεί ότι η διάρκεια ισχύος της αδείας εισαγωγής θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1995 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπής διαχείρισης ποσοστώσεων που συστάθηκε με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Η δεύτερη δόση 1995 των ποσοστικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 519/94, αποδίδει στους εισαγωγείς σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2. Το ποσό/αξία της δεύτερης δόσης καθορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού για κάθε ποσοστική ποσόστωση.

3. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 738/94 για τον καθορισμό των διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1. Η δεύτερη δόση κάθε ποσοτικής ποσόστωσης πρέπει να αποδοθεί βάσει της μεθόδου που στηρίζεται στις παραδοσιακές ροές του εμπορίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94.

2. Το τμήμα που προορίζεται αντίστοιχα στους παραδοσιακούς εισαγωγείς και στους λοιπούς εισαγωγείς εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

3. Το τμήμα που προορίζεται για τους λοιπούς εισαγωγείς, θα αποδοθεί βάσει της μεθόδου κατανομής ανάλογα με τις αιτούμενες ποσότητες, χωρίς ωστόσο το ποσό/αξία που θα ζητήσει ενδεχομένως κάθε εισαγωγέας να μπορεί να υπερβαίνει το ποσό/αξία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Οι αιτήσεις χορήγησης αδείας εισαγωγής κατατίθενται κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από την επομένη ημέρα της δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι 18 Απριλίου 1995 στις 17.00 ώρα Βρυξελλών, στις αρμόδιες διοικητικές αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 738/94.

Άρθρο 4

1. Για τη συμμετοχή στο τμήμα εκείνο της δόσης κάθε ποσόστωσης που προορίζεται για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς, θεωρούνται ως τέτοιοι οι εισαγωγείς που μπορούν να δικαιολογήσουν ότι έχουν πραγματοποιήσει εισαγωγές κατά τα έτη 1991 και 1992.

2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94 πρέπει να κάνουν μνεία της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που αποτελούν αντικείμενο των δόσεων των ποσοτικών ποσοστώσεων τις οποίες αφορά η αίτηση αδείας, κατά τη διάρκεια των ημερολογιακών ετών 1991 και 1992.

3. Εναλλακτικά προς τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/94:

- ο αιτών δύναται να συνοδεύει την αίτηση αδείας με δικαιολογητικό που εκδόθηκε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές βάσει των τελωνειακών στοιχείων που αυτές διαθέτουν, των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ημερολογιακών ετών 1991 και 1992 είτε από τον ίδιο είτε, κατά περίπτωση, από το οικονομικό φορέα, τις δραστηριότητες του οποίου έχει αυτός αναλάβει,

- με εξαίρεση τις αιτήσεις εισαγωγής για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 6402 99, ο αιτών που είναι ήδη κάτοχος της άδειας εισαγωγής που εκδόθηκε βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1012/94 (1) ή (ΕΚ) αριθ. 2801/94 (2), της Επιτροπής και αφορά τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής, δύναται να συνοδεύει την αίτηση άδειάς του με αντίγραφο της προηγούμενης αδείας. Πάντως στην περίπτωση αυτή ο αιτών πρέπει να μνημονεύει στην αίτηση άδειας εισαγωγής τη συνολική αξία των εισαγωγών του οικείου προϊόντος που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια ενός εκάστου των ετών της περιόδου αναφοράς.

4. Το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, για τα δικαιολογητικά που έχουν συμπληρωθεί σε συνάλλαγμα.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες τις σχετικές με τον αριθμό και το συνολικό όγκο των αιτήσεέων αδειών εισαγωγής, καθώς και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς, τον όγκο των παλαιότερων εισαγωγών που πραγματοποιήθηκαν από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς κατά τη διάρκεια καθενός των ετών της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, το αργότερο μέχρι τις 3 Μαΐου 1995 στις 17.00 ώρα Βρυξελλών.

Άρθρο 6

Το αργότερο μέχρι τις 10 Μαΐου 1995 η Επιτροπή εγκρίνει τα ποσοτικά κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των εισαγωγέων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Άρθρο 7

Το τμήμα της δεύτερης δόσης που αφορά τους εισαγωγείς πλην των παραδοσιακών που αναφέρεται στα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 6403 51, 6403 59 και 8527 29 χορηγείται στους εισαγωγείς πλην των παραδοσιακών που έχουν καταθέσει μια αίτηση άδειας εισαγωγής για την πρώτη δόση των πσοστώσεων του 1995.

Οι αιτήσεις αυτών των εισαγωγέων γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μέχρι την ποσότητα που απορρέει από την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης που αναφέρεται κατωτέρω στο ποσόν που ζήτησαν οι εισαγωγές εντός των ορίων που καθορίσθηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2459/94:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Άρθρο 8

Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 1995.

Για την Επιτροπή Leon BRITTAN Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΨΟΣ/ΑΞΙΑΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ 1995

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>